Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 41 ( Zveřejněno: 14/10/2005)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0543/05       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Centrální stěna tohoto zvláštního typu tyče může být příliš tenká a mohla by selhat, a řidič tak mohl ztratit kontrolu nad jeho kolem.Bylo oznámeno sedm selhání bez vážné újmy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu ze strany spotřebitelů, stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řídítka kola s řídítky – PRO-XLLT-OPS Aero řídítek“.(typ/model:PR320328 a PR320329).Popis:Řídítka pro jízdní kola určená pro závodní jízdní kola (31,8 mm);šířka 42 a 44 cm;prodává se jako následný trh.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0544/05       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Gumový roztok obsahuje benzol.Podle směrnice 67/548/EHS je tato látka karcinogenní (kategorie 1 – R45), mutagenní (kategorie 2 – R46) a v případě dlouhodobé expozice toxická (R48/23/24/25).Pryžový roztok obsahuje nejméně 50 % hmotnostních benzolu a podle směrnice 76/769/EHS se výrobky obsahující více než 0,1 % hmotnostních benzolu nesmí dodávat k neobchodním konečným spotřebitelům.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce ze strany maloobchodníka a velkoobchodník. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Opravárenské souprava cyklu „Globální partner“, sestávající z:balíček s blistrem se trubicí (10 ml), 1 abrazivý grater, 2 ventilové trubice a různé gumové náplasti.(číslo EAN:4030681 003782)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0547/05       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Riziko chemického rizika.Mazací pryž obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) v hmotnostních 31,5 % hmot. hmotnostních obsahu.Výrobek určený pro děti by mohl být použit jako hračka a /nebo v ústech.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Kancelářské potřeby „Erare Fun Fun Shape Zhengda“;různé barvy.(typ/model:EAN8770228201061);
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0548/05       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Mazací pryž obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) v hmotnostních 44,8 % hmot. hmotnostních obsahu.Podle nařízení (směrnice 2001/60/ES) je specifická látka klasifikována jako toxická, nepříznivě ovlivňuje reprodukční schopnost a může poškodit plod v těle matky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Mazací pryž „Erare LYRA (3464F)“;bílé barvy s jahodami, které jsou na ní tištěny.(typ/model:Čárový kód:4 084900 840511)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0545/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Dva druhy zkoušených výbušných stropů překračují hodnotu 125 dB (140,3 dB a 137,8 dB) a mohou způsobit poškození uši dítěte.Střelné zbraně pro hraní nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a informace o spotřebitelích. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka „SZP GUN SPECIALAKCE“(typ/model:AŽ 411/TC 7888B).Popis:Černý kovový pistole pro hraní s hračkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0546/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Riziko chemického rizika.Hračky obsahují cykloheksanon, který může ohrozit zdraví dětí (Martin Mistr PRD) – 145,5 mg.kg-12, „Zigo Zumpa“ – 50,9 mg.kg-13,„Gregor Gglos Cibulovy“ – 93,3 mg.kg-1).Hračky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a informace o spotřebitelích. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hrachová hradlaJména:1) Palivové hory gangů „Martin Mistr PRD“;2) Země „Zigo Zumpa“;3) Kód sestřenice „Gregines Cibulovy“.Popis:Údaje jsou součástí souboru čísel za rok 24.Po stisknutí těchto číslic musí být charakteristická vůně.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0549/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Malé části, včetně skřípěcího zařízení, mohou dítě snadno vyjmout a spolknout.Hračky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Skříňové hračky „TOYS“ – Duck, káčkování, delfína a záchranný kruh (sada čtyř hraček).(typ/model:EAN4893126153820)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0550/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Možné kontakty s živými částmi;vnitřní vodiče přicházející do styku s ostrými hranami kovů;bezpečné vzdálenosti mezi živými částmi vedlejšího obvodu a dotykovými částmi.Škodlivý hmyz není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány

 
Popis:  Elektrický hmyzí škůdci „LEXXA“;jsou chráněny dvěma kovovými mřížkami a fungují dvě UV lampy.(typ/model:BT-16W).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 41