Safety Gate: Hurtigt varslingssystem for farlige nonfoodprodukter – Ugentlig rapport

Rapport 40 ( Offentliggjort på: 07/10/2005)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0537/05       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Brandfare.Vippeafbryder afbrudt af fabrikationsfejl kunne medføre, at terrassevarme-ild ikke ville gå ud.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra distribution og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Gasapparat "Outback Patio Heather" — fritstående gasforsyningsanlæg (Alle modeller:PP04 Green PH04 Stainless Steel PH30 Moonshine PH30 Halo Customs-Code Code 7321819000)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0533/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Utilstrækkeligt stemmetværsnit og -forstærkninguforsvarlig isolering af stikprop og -ledning.Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra distribution og markedsføring forbydes af myndighederne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Elektrisk lys- "AOYUE"lette og forstørrelseste22 W230 V, 50 Hz (type/model:928;NR. 928003009615).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0536/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Hvis et barn ikke er fikseret, kan det udsætte et barn for strømførende dele.Børnelygten er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektriske barnevogne i form af et siddende gennemsigtigt dogmærke:Ukendt.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 40

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0541/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Risiko for skade.Relativ forsinkelse i airbaggens elektroniske system.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne og korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Brændstofbil "Audi A6" (Type/model:A6 fremstillet fra juli 2004).
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0535/05       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Risiko for skade.Krydsstringen må ikke fæstnes til stiften.Risiko for at falde ned, når du står på det øverste trin, fordi krydsspringet kan blive trukket ud.Der er indberettet tre uheld, hvoraf den ene er alvorligt tilskadekomne.Trappestigen er ikke i overensstemmelse med de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Bringe den til ophør på frivillig basis. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Husstanden på syv trin i aluminiumstigen Kwikskie (type/model:NR. 9707).
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 40

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0542/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Kemisk risiko.Det røde bånd indeholder azofarvestoffer, der kan danne kræftfremkaldende aminer:310 mg/kg af de slukkede amin-3,3 "-dimethylbenzidin (CAS-nr. 119-93-7) blev påvist i det røde bånd.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med direktivet om farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer) og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning og tilbagekaldelse fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bevidst legetøjshund "MAGOMORA"fremstillet af højpush-materiale af sølv/grå og hvid med rød krave. (type/model:EAN4016620121083).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 40

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0539/05       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Risiko for intensiv behandling af phenylendiamin (PPD-dermatitis)PPD er forbudt i hudprodukter (bortset fra hårfarver).30 børn er blevet udsat for forbrændinger og blærer.Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Omsætning, der er forbudt, og tilbagetrækning fra distribution, som myndighederne har pålagt.

 
Beskrivelse:  Midlertidige tatoveringssæt "BLACK HENNA";blandes i vand til påføring på hud6 gr. lomme.Hovedsagelig solgt på Internet.Brand:Ukendt (type/model:HNN).
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0534/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød og brand.Uforsvarlig beskyttelseslederutilstrækkelige tværsnit af trådeuforsvarlig intern lodningikke sikre bånduforsvarlig intern forbindelse fra strømførende ledere til den beskyttende lederanvendelse af isoleringsisolering, som ikke er i overensstemmelse med kravene.Forlængelserne af snor er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektrisk ottende kabel af sokkel med kontakt med "budmann" (Type/model:OUNA).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0538/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Usikker intern isoleringutilstrækkelig beskyttelse mod fugtutilstrækkelig elektrisk modstandTilstedeværelse af skærpede dele, der kan beskadige isoleringen af ledningerneutilstrækkelig snor.bortledning af kabelbindingmanglende sikkerhedsinstruktion.Hrumstørrer ikke overholder lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning fra distribution. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra distribution.

 
Beskrivelse:  Elektrisk hårtørrer "CROWN- Professional hårtørrer" i forskellige farver;220/240V;50/60 Hz;450/750W.(type/model:HQ-683-684-685-686).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0540/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød og brand.Sammenkoblingsdimensioner til konnektoren, der ikke opfylder kraveneet utilstrækkeligt antal tråde, der krydser hinandenmanglende krav om mærkning.Denne snor er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektriske ledninger1,5 m kabellignende computer, der sælges uden emballage.Mærke:Ukendt (type/model:Ukendt).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 40