Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 39 ( Zveřejněno: 30/09/2005)
OpravaOznámení č. 0532/05 bylo doplněno na tuto stránku dne 28. března 2006.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0523/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Vnitřní části mohou poškodit izolaci drátů;chybějící uzemnění;informace o výrobcích, které jsou v souladu s právními předpisy, a chybějící informace týkající se bezpečnosti.Svítidlo nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušných evropských norem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický strop svítidla „osvětlovací zařízení“;tři žárovky x 40W (typ/model:050/1-S3).Popis:
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0525/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Teplota vinutí překračuje povolené prahové hodnoty.Svítidlo nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušných evropských norem
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Elektrické zabudované svítidlo„BRILUX“;2x26W(typ/model:8034A).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0527/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Chybí kotevní úchyt šňůry;přítomnost vnitřních ostrých hran ve styku s vodiči;nebezpečný držitel světelného zdroje a jeho izolace;nedostatečná vzdálenost mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrické dekorativní lampy „Incansequence table svítidla“ (typ/model:EN7392332508785).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0519/05       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Je-li zajištěn v poloze 45°, případný kontakt s listem pily;možné poruchy ochranných krytů.Tato pila není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický proud „L & D“ 750W (typ/model:Č. 205)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0520/05       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Nebezpečných ochranných krytů a manipulace s výrobkem.Tato pila není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický proud „Deuzer“ 1050W (typ/model:JS2101).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0526/05       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Přítomnost ostrých částí;bezpečná řídítka;deformovaný držák kola;bezpečná vzdálenost mezi pedálem a předním blatníkem.Kolo není v souladu s příslušnými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Dětské jízdní kolo „Domino“ se stabilizátorem a zadní brzdový brzdou (typ/model:ROG 16).
Země původu:  Slovinsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0529/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Nadměrná kinetická energie;kromě toho se mohou snadno oddělit sací uzávěry.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Hračka „super Bow & Arpres“ se čtyřmi šipkami s sadami (typ/model:Č. 6638B;EN5901271039612).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0531/05       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Přítomnost karcinogenních aromatických aminů v modré barvě karcinogenních aromatických aminů na úrovni vyšší, než jsou přijatelné limity (prokázáno 3.3’-dimethoxybenzidin v hodnotě 349 mg.kg-1).Informace nejsou v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odvolání spotřebitelů nařízené orgány.

 
Popis:  Dětské kalhotky „Boite – Boy Sport Brig „AKCE HERO“;100 % bavlna.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0532/05       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Přítomnost nitrosaminu:N-Nitrosodný ethanamin (1280 µg/kg).Gel není v souladu se směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce;povinné sledování nařízené orgány. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dobrovolné odstoupení od distribuce;povinné sledování nařízené orgány.

 
Popis:  Aloe Gel ‚Alcare‘Typ/model:EAD6009660070013.
Země původu:  Jižní Afrika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0530/05       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Nebezpečí požáru.Povlak na vnější straně svíčky může vznítit svíčku s plnými svíčkami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dekorační svíčky/šampaňské svíčky (sada 4 víckových svíček z láhve na víno a soubor 4 šampaňské lahví, které se mají zařadit do horní části vinařské láhve, před tím, než je osvětlen).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0518/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Části AC adaptéru mohou přehřívat a za určitých okolností mohou vést k vytvoření síťového napětí, které je při styku s napětím nebezpečné.Pět mimořádných událostí bez osobní újmy.Adaptér není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický AC adaptér „Sony“ prodávaný se stanicí Playstanst 2 (PS2).(typ/model:SCPH-70100)
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0521/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/požáru.Bezpečné vzdálenosti na viditelném místě;nebezpečné vnitřní izolace;pojistky, které jsou v souladu s požadavky.Multimetr není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce;Uvádění na trh zakázané orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektromultifunkční vícemetr „MASTECH“ (typ/model:M-830B).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0522/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Bezpečná délka lana;chybějící bezpečnostní informace.Nejedná se o směrnici o zařízeních nízkého napětí a o příslušných evropských normách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrická teplá voda (jug, která má 360° oddělitelnou základnou) „Conegliano“(typ/model:XD2328).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0524/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Bezpečné elektrické spojení mezi základnou a jug.Nejedná se o směrnici o zařízeních nízkého napětí a o příslušných evropských normách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Electric Water Electric Jug(typ/model:MC 200 Pty #).Popis:Elektrická jug s oddělitelnou základnou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0528/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Základní izolované vodiče sekundárního obvodu leans před živými částmi primárního okruhu;vyhovující vybavení desky plošných spojů.Chladnička/topení není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Chladicí box s elektrickým chladničkou/vytápěcím zařízením „Yederlow“ (typ/model:98332).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 39