Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 15 ( Zveřejněno: 17/04/2015)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0492/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva/stálá vrstvení
 
Značka: Styliderm
 
Název: Eyeliner pigment colour and black pigment
 
Typ/číslo modelu:  Černá barva
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže 0712 EYE a 0712 BLACK
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikl (naměřenou hodnotu:20 mg/kg).Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení musí být hladina niklu tak nízká, jak je to technicky dosažitelné, protože nikl má vysoký alergenní potenciál.Výrobek není v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kapsle (0,5 ml) s černým inkoustem zabaleným v blistce
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0493/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: PolyFlame
 
Název: Max
 
Typ/číslo modelu:  Tabaco Americano (9 mg/ml nikotinu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3661075076238
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky obsahují více než 1 % nikotinu (12,87 mg/ml) a nemají odpovídající bezpečnostní štítek obsahující indikace rizik, bezpečnostní pokyny nebo doporučení pro správné a bezpečné použití výrobku.Uživatel proto nemá žádné informace, které by umožnily vyhnout se nebezpečí, že výrobek přijde do styku s kůží nebo je požita.Produkty nesplňují požadavky směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová láhev s šroubovým uzávěrem o objemu 10 ml s pestrou lepenkou.Rámeček uvádí: „vyrobeno v EU“
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0487/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Light up your life this Christmas,100L LED Lights
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:LED-YJSK (etiketa na výrobku)Číslo typu:LED-FF (20 ~ 360) (etiketa na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8585030100477
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Blikající jednotka nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může zlomit živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Systém osvětlení s 100 světly pro LED.Výrobek balený v lepenkové krabici s označením:„Světlou životnost Vánoc, 100L LED pole“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0488/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Light up your life this Christmas, 180L Lampadas
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:YJSK (etiketa přípravku)Číslo typu:FF (20 ~ 180) (etiketa na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8585030040650
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Blikající jednotka nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může zlomit živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Řetěz osvětlení s 180 světly pro LED v různých barvách.Výrobek balený v lepenkové krabici s označením:„Světlou životnost Vánoc, 180L výbojka“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0489/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 140 RICE LIGHTS
 
Typ/číslo modelu:  PODNIKU NIPC:508858259 (na obalu)N:40568 (označení na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8585030040650
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Blikající jednotka nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může zlomit živé části.Izolační materiál blikající jednotky je hořlavý a průřezové jsou vodiče v kabelu příliš malé.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Řetěz osvětlení s 140 světly pro LED v různých barvách.Výrobek balený v modré nebo bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0490/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: LED LIGHT 100L MULTI FUNCTION
 
Typ/číslo modelu:  EK-04 (na výrobku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Blikající jednotka nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může zlomit živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Řetěz světla s 100 světly LED v černé nebo bílé barvě.Výrobek je balen v průhledném plastovém sáčku a v krabici modré lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0491/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 50LED Multi Colour Chaser Lights / VÁNOCNÍ OSVETLENÍ 50 LED DIOD
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Blikající jednotka nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může zlomit živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řetěz osvětlení s 50 světly pro LED v různých barvách.Výrobek je balen v bílé a červené lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0497/15       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrická jízdní kola
 
Značka: Baltik Vairas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ruhrwerk, Panther, Göricke, Böttcher, Böttcher, Böttcher, D-Cycle, Ebsen, Kristera, EBIKE Ultraport, Spezi, MSA.Číslo rámce kola je od 00022543 do 00049980 (číslování rámce není chronologické);
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Baterie na kole mohou vykazovat vadné závěry, což by mohlo mít za následek nahromadění vlhkosti uvnitř baterie a způsobit přehřátí a samovznícení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrická jízdní kola vyrobená v období 2012–2014 vybavená akumulátorových baterií „REVA“.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Německo

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0486/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: FIAT
 
Název: 500 Abarth
 
Typ/číslo modelu:  Typ:312Schválení typu:E3 * 2007/46 * 0064 * 19
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla pocházejí z období od září 2014 do října 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě vážného nárazu se může roztrhnout kotevní úchyt spony s pásy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Švédsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0494/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: OPEL
 
Název: Vivaro
 
Typ/číslo modelu:  Vivaro B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzor 2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mezi hlavní kabeláží a mechanismem stírače čelního skla může dojít ke kontaktu, který by mohl způsobit, že motor nestartuje, nebo se stírače čelního skla nečekaně zastaví.Nedostatečné zpřísnění šroubu a matice v dolní části ramene odpružení může ovlivnit řízení, když je vozidlo v provozu.Ruční brzdový kabel může oddělit výkon ruční brzdy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie, Spojené království
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Slovensko, Irsko, Švédsko, Chorvatsko, Slovinsko, Spojené království, Dánsko, Řecko, Portugalsko, Norsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0498/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Twingo
 
Typ/číslo modelu:  Twingo III;E2 * 2007/46 * 0457 *.Typy:BCM0, BCM1, BCM2.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:mezi 29/09/2014 a 29/10/2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Umístění spony předních a zadních sedadel je nedostatečné a v případě čelního nárazu by nemohlo dojít k jejich selhání.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Slovinsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko, Dánsko, Řecko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0499/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Twingo
 
Typ/číslo modelu:  Twingo III;E2 * 2007/46 * 0457 *.Typy:0 MLD. M³, BCM 1, BCM 2.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:od začátku výroby do roku 15/12/2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje riziko neúmyslné aktivace elektronického programu stability při řízení.Vozidlo by se mohlo neúmyslně nebo nezpomalovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Slovinsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Nizozemsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0511/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Světlý náhrdell
 
Značka: POPOLINI
 
Název: Amber Necklace
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 064002–00–00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9006720640022
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Kuličky mohou snadno oddělit a spolknout malé děti, které způsobují zalknutí.Náhrdello je příliš dlouhé a může se utáhne okolo krku dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Náhrdelníky z jantarových korálků.Výrobek je vyroben v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0495/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Funny, most new design
 
Typ/číslo modelu:  MIC, POLOŽKA Č.:TC 12707
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8005020127074
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 20,3 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Souprava dvou plastových kostek o rozměrech 10 × 10 × 10 cm, s kolorimetrickými a vzdělávacími obrazy na každé straně krychle.Výrobky jsou zabaleny v průhledném plastovém sáčku s kartonovou etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0496/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Chuang bo Lel
 
Název: Squeaky dolphin
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:L3992–30V
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8603992200438 Kód neexistuje
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad přípustnou hladinou (naměřené hodnoty:36,5 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová modrá delfín s bílým hrudníkem s nápisem „Chuang bo LEL“ o jeho břicho.Hračka má otočnou hlavu a vydává zvuky po vylisování.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0500/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sklopná hračka
 
Značka: MERX
 
Název: Cartoon Car
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:MX0040641;Č. 8338–21
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:2000201310265Číslo šarže 543168
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (kola), které lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skládaný policejní automobil je vyroben z bílého a modrého plastu.Výrobek je balen v lepenkové krabici s oknem, označený značkou CE, a nápis „Vyroben v Číně“, doporučený věkovou skupinu 12 + měsíce.Velikost balení:10,5 cm x 8,5 cm.Přibližná velikost hračky:6,5 cm x 8 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0507/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná lokomotiva
 
Značka: Thomas & Friends (THE PRODUCT IS COUNTERFEIT)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (z puzzle umístěné na horní části vozu), které lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dřevěné hračky ve tvaru lokomotivy s obličejem a vagónem.V horní části vozu jsou umístěny 9 kostky, které tvoří skládanku.Zahrnuje se také 5 kostky ve tvaru zvířat.Hračka je zabalená do plastového obalu.VÝROBEK JE PADĚLANÝ.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0508/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele z plastu
 
Značka: Disney
 
Název: Doc McStuffins Bath Set
 
Typ/číslo modelu:  10120152G101Q2150057
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Existuje možnost, že uši (malé části) ve hře (Blue Dragon) se dělí od hlavního tělesa hračky.Malé dítě by na ně mohlo umístit malé části do úst a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  DOC McStuffine Disney z plastových lázní hračky, které se nacházejí v měkkém plastovém sáčku na zip.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie, Irsko, Francie, Španělsko, Švédsko, Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0509/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bateriové měkčené hračky
 
Značka: Happy Garden Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky: 777 a 1001 Elektrické hračky
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči psů mohou být odděleny od výrobku, jeho vkládání do úst dětmi a zablokování a blokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Jedná se o dva různé bateriové psy s měkkým hračkou.Výrobky jsou zabaleny v plastovém sáčku se štítkem, na němž jsou uvedeny tyto informace:odkaz, údaje o dovozci a výrobci, označení CE a upozornění „nedoporučeno pro děti do 3 let“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0501/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: Yazimj
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 02320;YZMJ-8016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 888627023203, 2093300441411 a 028070 400502 02807;
 
Druh rizika:  Chemické
 
Oznamující země uvedla, že se jedná o kosmetický prostředek.Lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP), který je klasifikován jako toxický pro reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Falešná hřebíčka, která obsahuje 12 lepených plastových nehtů, obarvená oranžovou barvu dodanou pomocí lepidla, která je označena slovy „Dibutyl-ftalát“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0502/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: Yazimj
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BOD Č. 02319;№ YZ8922
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 888627023197, 40050202807040050 a 2093300441404
 
Druh rizika:  Chemické
 
Oznamující země uvedla, že se jedná o kosmetický prostředek.Lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP), který je klasifikován jako toxický pro reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Falešná hřebíčka, která obsahuje 12 pcs plastových hřebíků, obarvena na barvou cyklistických řádů a v nádobě s lepidlem označenými „Dibutyl-ftalát“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0503/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: Yazimj
 
Název: Fancy Nail Set
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 02322YZMJ-8016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  502028070400502 (na štítku), 9888627023227, 2093300441442 (na štítku)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Oznamující země uvedla, že se jedná o kosmetický prostředek.Lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP), který je klasifikován jako toxický pro reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Soubor 12 červených plastových nehtů pomocí klihu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0504/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Ativo collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BS-40Velikost vzorku:4 let
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2800039408611
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v oblasti hrdla/krku se mohou zachytit během různých činností dítěte.Může být vytvořena smyčka a může se vyskytnout uškrcení dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Kabát na černou barvu, připojený na zip uprostřed určený pro děti do 4 let.Sako nese stahovací šňůry v oblasti sporákového odsavače par pro domácnost.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0505/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: La Mei La
 
Název: Art nails
 
Typ/číslo modelu:  2611
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Oznamující země uvedla, že se jedná o kosmetický prostředek.Lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP), který je klasifikován jako toxický pro reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Souprava z plastu 10 stromové hřeby s lepidlem v červené trubce dodávané v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0506/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér
 
Značka: Dunnes Stores
 
Název: EU Travel Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  6338813
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5099010452126
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Konstrukce adaptéru umožňuje použití nesprávného použití.Kolíky tohoto adaptéru mohou být nesprávně vloženy na výstupní výkon, což může vést k přístupu k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy I.S. 421.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Cestovní adaptér zásobovaný v blistém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0510/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Chladič naplněný olejem
 
Značka: EQUATION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LH15–0715 (ref. lm 16374813);LH15–0920 (ref. lm 16374820);LH15–1125 (ref. lm 16374834);Číslo šarže:203313220914
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3276004548160, 3276004548191 a 3276004548221
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Roztržení radiátoru při růstu vnitřního tlaku.Vzhledem k tomu, že teplota kapaliny, která unikne přes švy svarů, může být až 100 °C, mohou být uživatelé postiženi popáleninami.Kromě toho by mohl výrobek způsobit požár v případě úniku horkého oleje na místě v blízkosti zdroje zapálení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chladič naplněný olejem bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0025/15       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Teleskopický žebřík
 
Značka: XT LINE
 
Název: Profesional tools 3,2 m
 
Typ/číslo modelu:  ML 1003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8592021095209
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chodidla žebříku mohou při použití vytlačit nebo oddělit a blokovací mechanismus může selhat.To může vést k tomu, že určitá osoba ztratí rovnováhu a poklesne z žebříku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Teleskopický žebřík v hnědé kartonové krabici
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0026/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava hraček
 
Značka: MARKWINS
 
Název: Mobile Beauty Color Set
 
Typ/číslo modelu:  Mobilní BEAUY COLOR SET, část 6130689–127
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4038033336441
 
Druh rizika:  Chemické
 
Modré oční stíny obsahuje hliník (naměřený stupeň migrace:10,7 g/kg), při překročení limitu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–3
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Přípravky na líčení hraček obsahující různé barevné stíny, lesku a příslušenství (pro aplikaci).Balení je baleno v lepenkové krabici s plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 15