Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 38 ( Zveřejněno: 22/09/2005)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0510/05       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Kvůli vzhledu a chuti může dítě upozornit děti.Mazací pryž není v souladu se směrnicí o nebezpečných účincích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Papírnické papírky „Bensia“, ve tvaru smetany, s ovocnými příchutěmi a obrázky.(typ/model:0202048132).
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0517/05       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Riziko opaření.Pokud se přes informace na obalu použije jug s vroucí nebo téměř vařící vodou, postupuje se s ním;upozornění týkající se bezpečnostního varování chybí (nepoužívá se s vroucí vodou).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Kuchyňské sklo „BATERMAX“ (druh/model:CB8/432655/060757).Obsahuje plastový kryt a držadlo.Obal je označen jako maximální teploty 120° pro sklo a 90° pro rukojetí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0511/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Nebezpečí požáru.Potrubí od benzínového filtru k karburátoru může způsobit únik paliva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motorový skútrů „Nipponia elegans 125“ (125cc;typ/model:CF125T-19).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0516/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Některé skútry mohou být spojeny s vadným hlavním spínačem, který může způsobit okamžité rozsvícení nebo přerušení provozu motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motorové skútr „Suzuki“ (typ/model:AN400-AN650, vyrobené v období 2003–2004).
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0513/05       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Různé složky rukavic přesahují maximální povolené množství chromu (VI) (179;255a 299 mg/kg místo 3 mg/kg).Rukavice neodpovídají směrnicím o osobních ochranných prostředcích a příslušným evropským normám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvedení na trh se zastavilo dobrovolně. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zařízení pro svépomocné činnosti – pracovní rukavice „AGKI“ (žlutá a zelená) (typ/model:Č. 5–592 113).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0509/05       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Dvě hlavní části elektrického systému (usměrňovač a APS) mohou být vystaveny oxidaci, což způsobuje přehřátí motorového prostoru a selhání akcelerátoru, což vede ke ztrátě ovládání „Wavernener“.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rekreační skútr „Yamaha Wavernenner“ (typ/model:VX1100 Sport a VX1100A Deluxe (F1K)).
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0512/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Voda se může dostat do čerpadla s čerpadlem, které přicházejí do přímého styku s živými částmi;chybějící uzemnění.Vodní čerpadlo není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvedení na trh se zastavilo dobrovolně. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čerpadlo elektrického vodního čerpadla „Aquasower +“(typ/model:Aquasower +14000;EN8714404014762).Popis:Vodní vývěva.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0514/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nebezpečná kontaktní osoba;část a délka kabelu, který je v souladu s požadavky.Šňůra pro rozšíření není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvedení na trh se zastavilo dobrovolně. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrická prodlužovací šňůra „ET TOOLS Power proužek“ s osmi zásuvkami, ve tvaru čtyřkruhového tvaru a čtyřmi plochými tvarohami(typ/model:XM-D04/4K, EAN87156009297)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0515/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Adaptér umožňuje připojení zástrček pro přístupné živé části.Adaptér není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvedení na trh se zastavilo dobrovolně. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický zástrčka
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 38