Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 14 ( Zveřejněno: 10/04/2015)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0455/15       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: Cantini
 
Název: Linea Casa Theo
 
Typ/číslo modelu:  Kód:18679
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8008240186791
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termobaňky obsahují azbestová vlákna.V případě přerušení teploty mohou uživatelé vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Jednolitrová termosová baňka s dvojitou úpravou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0456/15       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: neznámý
 
Název: Vacuum Jug
 
Typ/číslo modelu:  Kód:01115
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8055731011155
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termobaňky obsahují azbestová vlákna.Dojde-li k přerušení teploty, může uživatel vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Jednolitrová baňka dodaná v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0457/15       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Prostředek pro míchání stojanu
 
Značka: Bossmann
 
Název: Drink Mixer
 
Typ/číslo modelu:  NE-301CS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5605645283556 (na obalu)
 
Druh rizika:  Popálení
 
V případě, že je výrobek provozován po určitou dobu, než se spotřebič získá za tepla;pokud se uživatel dotkne tohoto zařízení, může způsobit popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek se skládá ze dvou částí. první část je kovovým krytem a druhá část je míchačka s míchačkou s vypínačem/vypínačem a na straně zátku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0458/15       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: neznámý
 
Název: Home
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8003512134975
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termobaňky obsahují azbestová vlákna.V případě přerušení teploty mohou uživatelé vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Jednolitrová papírová baňka s přiloženou lžičkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0459/15       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: Sonda Warehouse
 
Název: Porta Vivande (Food container)
 
Typ/číslo modelu:  350D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8024258029851
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termobaňky obsahují azbestová vlákna.Dojde-li k přerušení teploty, může uživatel vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Termos baňku s rukojetí na horní straně a šálku/kontejner v délce 1,45 l.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0460/15       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: Termo Em Home
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. kód 8406617
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 8435269966170
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termobaňky obsahují azbestová vlákna.V případě přerušení teploty mohou uživatelé vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Termos, baňka ve formě karpu o objemu 1 l.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0461/15       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: SDLaser
 
Název: Green Laser Pointer
 
Typ/číslo modelu:  301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  M010000000000044238
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový ukazatel je laserem třídy 3B a mohl by způsobit poškození zraku.Je nesprávně označen za nižší laserovou třídu.Skutečný výstupní výkon je několikanásobně vyšší, než je uvedeno na štítku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o označování.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílá lepenková kolonka obsahující laserový ukazatel se dvěma bezpečnostními klíči, baterií a nabíječkou baterie.Laserový ukazatel se označuje jako „MAX route POWER méně než 5 MW CLAT III LASEER PRODUKTU“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0480/15       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: Green Laser Pointer
 
Typ/číslo modelu:  „16000 Grün Laserukazatel + Senteryfersaufssatz“ (horní část „Green Laser Pointer + horní část s hvězdičkou“)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek je nesprávně označen jako s nižší laserovou třídou a je příliš silný, což by mohlo vést k poškození zrakuVýrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o označování.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Laser Laser Pointer.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0454/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Sacred Color
 
Název: Blue Giotto
 
Typ/číslo modelu:  11719C.I. 74260, ST 0190123
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum expirace:3–2017
 
Druh rizika:  Chemické
 
Barva obsahuje arsen (naměřená hodnota:3,8 mg/kg).Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení nesmí množství arsenu přesáhnout 2 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev (15 ml a 30 ml) udávající značku, šarži, datum ukončení použitelnosti a název výrobce.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0477/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Bloodline
 
Název: Bloodline Red
 
Typ/číslo modelu:  1–855-INK-4PRO
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum výroby 04/04/14.Datum ukončení platnosti 04/04/19
 
Druh rizika:  Chemické
 
Celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) je příliš vysoké (měřené hodnoty až do 1,2 mg/kg).PAU jsou karcinogenní.Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalém líčení nesmí překročit 0,5 mg/kg.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Červená plastová láhev o výšce 11 cm.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0483/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Stříhaný aerosolový rozprašovač
 
Značka: ABM
 
Název: Stelle Filanti
 
Typ/číslo modelu:  HX906889
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8050766128922
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Přípravek obsahuje plyn R134a (průmyslový název HFC-134a, chemický název 1,1,1,2-tetrafluorethan).Vzhledem ke skleníkovému efektu je zakázáno uvádět na trh novelty aerosoly pro zábavné a ozdobné účely (např. rohy pro strany, šňupací aerosoly, umělý sníh a mráz) obsahující R134a.Výrobek není v souladu s nařízením, kterým se zakazují fluorované skleníkové plyny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Stříhaný aerosolový rozprašovač
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0464/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: KTM
 
Název: Enduro
 
Typ/číslo modelu:  690 Entro R/SMC R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svorkami pružinových pásem v klikové skříni mohou být zakrouceny do 180°.To by mohlo vést k poškození zadního brzdového systému a možnosti náhlé ztráty brzdového tlaku, která by měla za následek úplné selhání zadní brzdy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Spojené království, Francie, Řecko, Finsko, Portugalsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0466/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: KTM
 
Název: KTM 690
 
Typ/číslo modelu:  690 SMC R MJ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2014/15
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední kolo by mohlo způsobit poškození brzdového kotouče a vidlice a čidla ABS.To by mohlo vést k tomu, že systém ABS nefunguje.Kromě toho by mohly být písty vytlačeny z brzdového kotouče, což by způsobilo úplné selhání přední brzdy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Chorvatsko, Spojené království, Slovinsko, Dánsko, Francie, Řecko, Slovinsko, Dánsko, Francie, Řecko, Finsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0469/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: E-class, CLS-class
 
Typ/číslo modelu:  Typ:212.0, 212.0 AMG, 212.2, 212.2 AMG, 218, 218 AMG ESČísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0501 * 14 * *, e1 * 2007/46 * 0191 * 05 * *, e1 * 2007/46 * 0200 * 13 * *, e1 * 2007/46 * 0335 * 04 * *, e1 * 2007/46 * 0485 * 05 * *, e1 * 2007/46 * 0643 * 00 * * * * * *, e * * * * * *.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 2. července 2012 do 1. prosince 2014.
 
Druh rizika:  Požár
 
Těsnění ochranné desky motorového prostoru by mohlo být volné.Za určitých okolností by to mohlo vést ke kontaktu mezi plombou a horkými složkami a rizikem požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Slovinsko, Nizozemsko, Irsko, Slovensko, Chorvatsko, Finsko, Švédsko, Španělsko, Bulharsko, Dánsko, Řecko, Spojené království, Portugalsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0471/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Capture
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2001/116 * 0327 *Typy:J5AL, J5A2, J5J5, J5MA, J5MH, J5MW, J5M0, J5M6.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:od začátku výroby (leden 2013) do 07/11/2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nesprávného souboru chráničů plastového plastu by mohla být poškozena přední ohebná brzdová hadice, při níž by mohlo dojít k nežádoucímu úniku kapaliny do brzdy nebo k náhlému roztržení pružné hadice.To by mohlo vést k dlouhodobému zdvihu brzdového pedálu a ztrátě brzdné účinnosti.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Island, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko, Chorvatsko, Švédsko, Bulharsko, Irsko, Dánsko, Řecko, Finsko, Norsko, Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0467/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na přenášení dítěte
 
Značka: ATELIERS T4
 
Název: LUCIA
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Lucia, reference:13 01 6410 a 13 01 8410
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo série:056 2228 2 a 056 2228 3
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tyče se mohou roztrhnout, čímž se vytvářejí ostré hrany a vyčnívající části přístupné dítěti uvnitř postele, které mohou být zasaženy a utrpí újmu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Pevná dřevěná brašna na lakování beech-dřevo, rozměry 60 × 120.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0468/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na přenášení dítěte
 
Značka: KID'OR
 
Název: Timeo
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Hospodářský subjekt jednající v tržním hospodářství, odkaz:13 09 6410 a 1309 8410
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Řady č. 205 2045 1 a 205 2045 3
 
Druh rizika:  Uvíznutí
 
Prostor mezi dvěma tyčemi na straně jedné ze stran postýlky je dostatečně velký na to, aby dítě udalo paže nebo nohu mezi nimi s rizikem zachycení.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 716–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Pevná dřevěná brašna na lakování beech-dřevo, rozměry:60 x 120 cm.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0481/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Krytu pro dětské sedačky a dětské sedačky
 
Značka: The Original Dooky by Teddykompaniet
 
Název: Dooky Cover
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  PO2013194 a PO2013217PO214022 a PO214013
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malým kroužkem na větších kovových kroužků, které jsou proděny na tkaninu, lze snadno oddělit.To by mohlo vést malé dítě k tomu, aby se prstenec dostal do úst.Nahlášená nehoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Krytu pro kočárky a automobilová sedadla v několika barvách.Dotčené výrobky se prodávají pouze ve skandinávských zemích.Vztahují se pouze na věci č. 2013194, PO213217, PO214022 a PO214013.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0485/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské postýlky
 
Značka: BOCIAN
 
Název: JULIA II rzežba, NATURA
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1248520003
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dodatečné podpěrné kolíky lze oddělit.Tyto malé části by mohly způsobit zablokování dýchacích cest, pokud si to malé dítě stáčí do úst.Kromě toho nejsou rozměry mezer přiměřené, což může vést k uvíznutí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské postýlky balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0451/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pásky pro kabeláž s posádkou (bez posádky)
 
Značka: neznámý
 
Název: LOOM BANDS
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:56086
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8111161560
 
Druh rizika:  Chemické
 
Pružná pásma a barvy obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), (dibutylftalát) (DBP) a benzylbutylftalát (BBP) (měřené hodnoty pro DEHP:až do 1,8 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Průhledné plastové skříňky se samostatnými řezy pro elastické pásky různých barev.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0476/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mašnický klobouk
 
Značka: Claire’s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo 34430
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Nohy sobů jsou vysoce hořlavé a mohou způsobit popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jako klobouk ve tvaru soby z planých tkanin, nohy sobů jsou zavěšeny a zvony.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Rakousko, Lucembursko, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0478/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky – pušky
 
Značka: Ying Fa Toys
 
Název: Полицейский оружия реальные солдата (Cop weapons real soldier)
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:5168062B:36
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713151680626
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 11,1 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada hračka obsahující 2 černých a stříbrných pistolí, dalekohledů, 3 terčíků s nápisem „FIGHT NIGHT“ a 6 růžové přísavky.Na přední straně obalu je text v ruštině „Полицейский оружия реальный солдата“ a na zadní straně je štítek s upozorněními na nebezpečí labujení nebo vdechování malých kousků.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0479/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky
 
Značka: Quasini
 
Název: Insects
 
Typ/číslo modelu:  Č. F831;A53010 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8860876530108
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hraček obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 2,5 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Souprava obsahující 10 plastových kusů (ant, hads, bat, pavotek, páchátek a 5 různých druhů brouků).Balení uvádí, že obsahuje 8 kusů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0482/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: TX Child Star Toys
 
Název: Baby Carriage
 
Typ/číslo modelu:  Položka 23832, Ref. nebo1501992
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8499660023832
 
Druh rizika:  Úraz
 
Golfový kočárek se může snadno zhroutit, což představuje riziko zranění v důsledku uvíznutí, zejména prstů, mezi pohybujícími se částmi.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sklápěcí kočárku pro panenky a kočárky vyrobené z kovových trubek s růžová plastová kola a rukojeti.Sedadlo je vyrobeno z plastu a má růžový obrázek.Výrobek je dodáván v průhledném plastu, uzavřený s lepenkou a sešívačkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0484/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pistolka na kovy hračky
 
Značka: Tai Cheong Toys Mfty Fty
 
Název: Cinturon Pistola
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 204–2 (TC-7280)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435066904092
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a v důsledku toho může způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pistolka na hraní hraček se štítkem, na němž jsou uvedeny údaje výrobce a dovozce, označení CE, referenční číslo, čárový kód, doporučení o stáří hračky pro děti starší 8 let a varování týkající se použití a země původu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0465/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké trubky pro každý oděv
 
Značka: Creaciones Baby-Ferr
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pelele Serie 5251,3 MESES
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Tento výrobek má tlačítka, jež lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Kromě toho může dojít k zachycení a způsobit zranění pásky připojené ke pasu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Z modrého a bílého oděvu bez obalu.Označení karty připojené k poutě s kresleným stylem nese deštník, pod nímž je uvedena značka, výrobní číslo a údaj o stáří (3 měsíců).
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0470/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecký vesta pro kojence
 
Značka: Rochy
 
Název: Cazadora Punto
 
Typ/číslo modelu:  l15P7227
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  žádný
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Vzhledem k přítomnosti funkčních šňůr spojených s kapotou existuje riziko uškrcení.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plachetník modrý a půlka pro kojence s kulovou kapucí a dvěma popumi na pomoči.Výrobek není zabalen.Štítek s kartou je připevněn k digestoři s nápisem „Tychy Desde1954“.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0473/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské pantofle
 
Značka: Chan Ki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód č.:518–37 (17–22)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2014090002170
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Zdobení výrobku, slepené oči by mohlo být snadno odpojeno a dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pantofle určený pro děti do 3 let věku, růžový, růžový a hnědý.Pantoflí musí na konci obsahovat elastickou šňůru s plastovými zátkami a lepeno se na přední místo ve tvaru hlavy se sloní a lepením na oči.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0474/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: HOBO Cafei
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 8363 LH
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kameny přilepené na tištěné obrazy jsou malými částmi a lze je snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit je.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská výstroj (halenka a kožené kamaše), určená pro dívky do 3 let.Halenka má dlouhé rukávy, růžové zbarvení.Na přední části je zobrazen tedý, náčinek, květ a srdce s nápisem „Angels pusu“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0475/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Cupcake Couture
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:1400511Kód č.:W05 0076/0077/
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dekorativní kameny na výrobku jsou malé části a lze je snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit je.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská obuv se stužkou na přední zdobení s četnými malými prvky (kameny).Obuv je připevněna nelepivými popruhy, s nápisem „cupine Couture“ s nápisem „cupine Couture“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0463/15       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Sportovní videokamer
 
Značka: neznámý
 
Název: Sports HD DV
 
Typ/číslo modelu:  1080P H.264.AC Adaptor model:KY-738
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  S010000000004766648
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace adaptéru je nedostatečná.Vnitřní spoje adaptéru nejsou dostatečné a spoléhají se na udržení své polohy;volné dráty by mohly snížit prosvětlení vzdáleností a světlosti.Adaptér není navržen tak, aby odolal předvídatelnému přetížení, a kolíky jsou nedostatečně dimenzovány, což by mohlo poškodit zásuvku a adaptér, který vede k expozici živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sportovní videokamerová fotokamerová jednotka s nepropustným pouzdrem, která je zásobována pomocí různých rozprašovacích zařízení a z síťového adaptéru s 3 póly.Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0452/15       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Cement
 
Značka: ZSOL-CEM
 
Název: MÉSZKŐ Portland Cement
 
Typ/číslo modelu:  CEM II/B-LL 32,5N
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Rozpustný cement obsahuje chrom (VI) (naměřené hodnoty odpovídající 4,6 mg/kg).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Navíc průměrná tlaková síla v průběhu času se snižuje a množství vápence je příliš vysoké:cement nemusí být dostatečně silný.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a příslušnou evropskou normou EN 196.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pytel z papíru obsahuje 25 kg cementu.Velikost pytle:přibližně 50x30x15 cm
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0462/15       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Svíčka
 
Značka: Next
 
Název: Gold Decorative Pillar Candle
 
Typ/číslo modelu:  691820
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  691820
 
Druh rizika:  Požár
 
Sklenice působí jako sekundární knoty, které mohou vést ke vznícení a prostředí, kde se nachází požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svíčková svíčka, průměr 68 mm a výška 150 mm s jedním knotem, natřené pospuncem zbarveným třmenu.Zabalený s jasným celofánem s visačkou svázanou na pásky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0453/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Povodeň vedená světlem
 
Značka: BRILLIGHT
 
Název: LED Exterior Lighting
 
Typ/číslo modelu:  AOTG 11001, AOTG 11004, AOTG 11005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2050710132162, 2050710132186 A 2050710132940
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  „LED“ v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0472/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér
 
Značka: TECH by Travel Blue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1200-WORLD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5018404009340
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Okenice, které chrání otvory, do nichž je zástrčka vložena, nesplňují svůj účel, aby se zabránilo přístupu k živým částem.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Adaptér se zástrčkou na bílém cestách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 14
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0023/15       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Tabletu
 
Značka: Kou-Zone
 
Název: 7" Touch Screen WIFI Tablet PC
 
Typ/číslo modelu:  Model adaptéru:LA-520W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  M010000000000071957
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Interní propojení síťového adaptéru je závislé na pájce na udržení jejich polohy;volné dráty by mohly snížit prosvětlení vzdáleností a světlosti.Kolíčky adaptéru jsou dostatečně velké, což by mohlo poškodit zásuvku a adaptér, jehož výsledkem by bylo vystavení živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílé 7 "tablet – počítač typu tablet o síťového adaptéru z roku 3 (Spojené království).Dodán v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0024/15       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Sada CCTV
 
Značka: neznámý
 
Název: H.264 Network DVR
 
Typ/číslo modelu:  H.264
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo modelu zdroje napájení:BST01–1202000V
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace elektrické napájecí jednotky je nedostatečná.Elektrická zásuvka nemá pojistku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada CCTV v lepenkové krabici.Obsahuje digitální videorekordér, 8 videokamery, zařízení k vypínání, spínání nebo elektrické sítě, se zástrčkou ve Spojeném království 3.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 14