Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 13 ( Zveřejněno: 03/04/2015)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0435/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Kruh
 
Značka: Spirit items
 
Název: Saira Ring
 
Typ/číslo modelu:  SPJ37014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:6400001220027
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek obsahuje olovo (naměřená hodnota 86 %).Olovo je škodlivé pro lidské zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kovový (tmavostříbrný) trnitý prstenec, zdobený několika kameny s vlastnostmi diamantu.V nohou v pavotě jsou stříbrné kameny stříbrné a v čele je tmavý stříbrný kamen.Kroužek je balen v průhledném plastovém sáčku s černým okrajem z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0436/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: David & Alex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  12NKR01–26
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1118123100268
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kovové díly obsahují kadmium (naměřená hodnota 16,9 % hmot.).Kadmium způsobuje poškození orgánů při požití nebo vdechování a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náhrdelníky zlatavé barvy s pentem ve tvaru válce, černým plastickým štítkem se značkou, kódem výrobku a kódem EAN.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0437/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: C&S Paris
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  12NYZ110–26
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2526125100268
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje kadmium (naměřená hodnota 9,7 % podle hmotnosti).Kadmium způsobuje poškození orgánů při požití nebo vdechování a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pár náušů, etiketa s černým plastem, obchodní značka a kód výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0440/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramky
 
Značka: C&S Paris
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  14NYZ060–93
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2526146000936
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje kadmium (naměřená hodnota 26,4 % podle hmotnosti).Kadmium způsobuje poškození orgánů při požití nebo vdechování a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Barva zlata, barva na černém kartonu, etiketa s názvem a kódem výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0441/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramky
 
Značka: C&S Paris
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  14NYZ032–93
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2526143200933
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje kadmium (naměřená hodnota:20,1 % hmotnosti).Kadmium způsobuje poškození orgánů při požití nebo vdechování a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bez ohledu na to, zda se jedná o zlatavou barvu, s černým lepenkovým štítkem se značkou, kódem výrobku a kódem EAN.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0442/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: C&S Paris
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  12NYZ058–9999
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2526124589996
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje kadmium (naměřená hodnota 8,3 % podle hmotnosti).Kadmium způsobuje poškození orgánů při požití nebo vdechování a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náušnice s barevným přívěskem, s černým plastickým štítkem se značkou, kódem výrobku a kódem EAN.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0433/15       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: Polo Nord
 
Název: Flask Caraffa Termica 1.000
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže:260 112012Kód ZX-138–1.0
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8010415199925
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termoy obsahují azbestová vlákna.Dojde-li k přerušení teploty, může uživatel vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Termos baňka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0434/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: LA FOIR’FOUILLE
 
Název: Guirlande 50 L.E.D. 5m
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:10000156374- (TDL-0050L31DC12006CW-C)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:1413Čárový kód:3660092837303
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61347.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  LED řetězec, 5 metrů, vnitřní/venkovní dodávky v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0428/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: EvoBus
 
Název: Citaro
 
Typ/číslo modelu:  Typy:628 02, 628 03, 628 04, 628 05,ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0087 *, e1 * 2007/46 * 0090 *, e1 * 2007/46 * 0089 *, e1 * 2007/46 * 0903 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou i vozidla, která byla vyrobena v období od února 2013 do května 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Údržbová deska na zadní straně autobusu na levé straně může být otevřená od sebe, zatímco autobus je v pohybu.Zajišťovací mechanismus je nedostatečný.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Slovinsko, Dánsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0430/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Micra
 
Typ/číslo modelu:  Micra (K13) vybavená benzinovým benzínovým motorem s přeplňovacím benzínem 1.2L.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Data výroby:25/10/2010–27/02/2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku chyby softwaru pro kontrolu motoru (ECM) za určitých velmi omezených podmínek zahájení motoru může ECM uvést nesprávnou pozici ventilu škrticí klapky motoru.V důsledku toho může vozidlo neočekávaně urychlit při otáčkách motoru vyšších než 3 600 ot/min.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Norsko, Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0448/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Cyklistická přilba
 
Značka: RIO
 
Název: Storm
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Bouře
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0217245058073
 
Druh rizika:  Úraz
 
Absorpční schopnost přilby není dostatečná, aby nedošlo k poškození hlavy v případě pádu.Výrobek není v souladu s předpisem EHK OSN č. 22.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plná přilba s klapkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0444/15       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Zahradní a zahradní rukavice
 
Značka: PowerTec Garden
 
Název: Gartenhandschuhe (Gardening Gloves)
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:300velikost 9 (M)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  25107401
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje chrom (VI) (naměřená hodnota do 66 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kozí kůže zimní rukavice světle šedé kůže.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0429/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské lůžko
 
Značka: CHOJMEX
 
Název: WOX 8 Sosna
 
Typ/číslo modelu:  82175023, článek 136
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje rozdíl mezi bezpečnostními překážkami na horní lůžku a dítě by proto mohlo spadnout do postele a způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 747–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná bunda.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0445/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská židle
 
Značka: neznámý
 
Název: Battery Car Chair
 
Typ/číslo modelu:  BNY-G-1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Uškrcení, Úraz
 
Kabelový svazek je navržen se smyčkou, která může způsobit uškrcení.Kromě toho může otvor mezi loketní a sedadlem způsobit zachycení rukou dítěte, nohy nebo hlavy dítěte.A nakonec není předseda dostatečně stabilní a může se snadno převrhnout přes zranění vzad.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici, Zničení produktu

 
Popis:  Předsedat malým dětem postrojového pásu, které jsou dostupné v různých barvách, jako jsou růžové, žluté, modré a červené.Sedadlo má barevný potisk.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0443/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: Mei Cheng Xing Toys
 
Název: Air Gun Blaster Game
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 0934A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nárazová plocha může být snadno odstraněna ze projektilů a lze je umístit do úst a zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračka pro hraní s měkkými střelami, která končí přísavkou.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0446/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Lepivé míče na hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: Smash Water Ball
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Tekutina v hračce je mikrobiologicky znečištěná a může způsobit infekce v případě, že je v kontaktu s poškozenou kůží nebo sliznicí nebo při požití.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračky s jemnou lepivostí, s tekutinou, ve třech různých tvarech:prase, zelenina, ovoce a myši.Výrobek je dodáván v krabici obsahující 12 článků.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0438/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy a dámy
 
Značka: L´asessor
 
Název: Vuokko
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. ST-1661
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:1106161745503
 
Druh rizika:  Chemické
 
Houba, která je součástí skara, obsahuje azobarviva, která vypouštějí aromatické aminy benzidin nad povolenou přípustnou hodnotou (koncentrace měřená až do 210 mg/kg).Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být aromatický amin pohlcen kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Z modrého hedvábí a bavlněné rýhy s květinovým vzorem.Na obou koncích švu se tvoří část s okrajovou částí.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0447/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: Strauss
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 0006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4335945250194
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kůže rukavic obsahuje chrom (VI) (naměřená hodnota:31,1 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Červené kožené rukavice s černým obložením, velikosti vzorku:L.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0449/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Happy Tree
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č.:HR-9047
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Souprava se skládá z tmavomodré potáky s kapucí, kalhotami a T-tričko, určené pro děti do pěti let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0450/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Next Stars
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DT-9130
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by se mohly stát uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Šedé pokošile s kapucí, určené pro děti do 7 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0439/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zvlhčující přísada do smetany
 
Značka: ODYLIQUE
 
Název: Timeless Rose Moisturiser
 
Typ/číslo modelu:  Nejlépe před:07–2016;MILIARDY:5614BB:07–16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:5614/Čárový kód:5 060099 030079
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek má nadměrnou úroveň aerobních mezofilních bakterií (hodnoty do 870 000 cfu/g).Zejména pokud se výrobek používá pro suchou a poškozenou kůži, může výrobek způsobit infekci nebo dráždění kůže.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Světle žlutý roztok se zvlhčí do láhve o objemu 50 ml s dávkovačem.Balení v lepenkové krabici s jinými údaji, např.:návod k použití, přísady, návod k použití atd.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0431/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Lampa na nehtech v ultrafialovém světle (UV)
 
Značka: Proxima Direct
 
Název: UV Lamp
 
Typ/číslo modelu:  J0202
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Žádný
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Napájecí kabel je sypký uzemňovací vodič, který by se mohl dotknout živých částí.Jsou-li svítilny odstraněny, jsou k dispozici živé části a části se základní izolací.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  36 watt nasolování s UV nehty v případě bílé umělé hmoty.220–240 V.50 Hz.Zabalený v bílé lepenkové krabici s fotografií produktu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0432/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vyhřívané podložky
 
Značka: Ziznv
 
Název: Electric Mittens/Booties
 
Typ/číslo modelu:  BH-02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  M010000000000053210
VÝROBEK JE NEBO MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek nemá dostatečná upozornění na to, aby byl spotřebič používán bezpečně a bez prostředků k ukotvení napáječe.Adaptér nebere v plné míře k dispozici zátku, která není ve Spojeném království, a může být odstraněna bez použití nástroje.Nejsou k dispozici žádné závěrky, které by chránily před stykem s živými částmi.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dvě vyhřívané podložky pro ruce/nohy dodávané s dvoupólovou zátkou a s 3 pólem ze zásuvky Spojeného království ve Spojeném království.Balení v lepenkové krabici označené „Pouze pro profesionální použití“.VÝROBEK JE NEBO MŮŽE BÝT PADĚLANÝ.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 13
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0019/15       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Mobilní telefon s nabíječkou
 
Značka: Doogee
 
Název: Turbo DG2014
 
Typ/číslo modelu:  Mobilní telefon:DG2014 5/8 GB;Nabíječka:DG10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  79H0095–01M
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Síťový adaptér není pro ochranu před přístupem k živým částem žádný a není vybaven pojistkou.Rozměry kolíků na zástrčce na zástrčce jsou nesprávné.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mobilní telefon v krabici bílé a modré lepenky spolu s 2 pólovou hlavicí a 3 pólovým adaptérem pro zásuvku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0020/15       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Zarovnaný televizor
 
Značka: TT TV
 
Název: 4K Ultra HD 4K2k TT TV BOX
 
Typ/číslo modelu:  M8
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kolonka 90: 2b: 34: 9a: 01: 34.Adaptér XF120501500V
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vnitřní spoje týkající se síťového přívodu jsou závislé na pájce pro udržení jejich polohy;volné dráty by mohly snížit prosvětlení vzdáleností a světlosti.Kolíčky hlavního adaptéru nejsou dostatečně velké, což by mohlo způsobit poškození zásuvky a adaptéru, který má za následek expozici živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Horní část televizního přijímače se nastaví na jednotku 12 cm x 12 cm x 3 cm pomocí dálkového ovladače, síťového adaptéru a připojovacího vedení.Obaly s černým lepenkou vytištěné na obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0021/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Řídicí jednotka pro tetování
 
Značka: Getbetter Life
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Řídicí jednotka:PPS01.Adaptér:PFFT028
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1PPS01 S010000000003055213
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Plocha průřezu vodičů v síťovém vedení je nedostatečná.Pojistka ve zástrčce je nesprávná a vidlice musí mít nesprávné rozměry.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řídicí jednotka pro tetovací stroj s elektrickým napájením a elektrickou sítí.Dodán do hnědé lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0022/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Mixér pro potraviny
 
Značka: Waves
 
Název: Stick Mixer Set
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz:353068.Vzor HB-30S.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:STOCK-YD-036
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Řezná čepel se po otevření krytu rychle nezastaví.V případě kontaktu s ostřím před úplným přerušením jeho rotace je tedy nebezpečí snížení na prsty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Míchačka potravin, 250 Watt, 2 – rychlost.Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 13
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo