Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 36 ( Zveřejněno: 09/09/2005)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0492/05       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dřevěný rám může způsobit přerušení pádu uživatele, který může být zasažen rozbitým dřevěnou rámem.±30 zjištěných nehod.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Volně stojící dřevo:a) Homebase Ltd b) Argos Ltd.(typ/model:a) č. 342997;b) 6522386.)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0488/05       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Pryžové řešení obsahuje nadměrné množství benzenu (95 %), namísto nejvyšších přípustných množství ve spotřebitelských výrobcích ve výši 0,1 %.V případě styku s kůží a inhalace je látka klasifikována jako karcinogenní (kočky.1) a mutagenní2).Sady oprav nejsou v souladu se směrnicí o nebezpečných látkách a přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Venturiho trubice pro domácnost výrobku, která je obsažena v sad pro opravy jízdních kol.„Opravy opravy“Značka:a) sada oprav jízdních kol;b) Oroycle reicying set.Druh/číslo modelu:a) č. 1418.0048;EAN 2014180048002;100/25;6547892115664.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0486/05       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Riziko popálenin a požárů.Zapalovač je atraktivní pro děti z důvodu osvětlení a zdravého působení.Není zřejmé, kde se plamen udí, a že se jím mohou náhodně vznítit dítě, které s ním hraje.Zapalovače nesplňují příslušné evropské normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění na trh zakázáno. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno.

 
Popis:  Nový zapalovač „Car zapalovač“ se zvuky a záblesky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 36

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0485/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Za určitých nepříznivých možných brzdných podmínek (při nehlášených nehodách) by mohlo dojít k přerušení nárůstů předních kol.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl „KTM“ – LC4 640 Advente (data výroby:2001, 2002, 2003.)
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 36

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0493/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Absence rušicích zapínavých západek po uplynutí doby používání.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidlo ujeté vozidlem Hyundai Tu-SKson-JM.Typ/model:Rámečky z KMHJM81VP5U165078 pro KMHJN81VP5U212769 a data výroby od 29.03.2005 do 20.05.2005.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0487/05       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Teat obsahuje zakázané plastové změkčovače (DEHP 31,0 g/100g).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Zařízení pro péči o děti „Little“, s lehátkem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0481/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Malé kousky mohou být uvolněny a spolknuty.Sada hraček není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka: „The Big Red Plant Pat“,Označené jako „18 + MĚSÍCŮ“
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0482/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Kinetická energie prezentovala jako hračka přípustné hodnoty.Střelné zbraně jako hračka nejsou v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění na trh zakázáno. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno.

 
Popis:  Hračka Gun „vzduchové kompresorové zbraně“(typ/model:F338).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0483/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Kinetická energie prezentovala jako hračka přípustné hodnoty.Střelné zbraně jako hračka nejsou v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění na trh zakázáno. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno.

 
Popis:  Hračka Gun „Super GUN“ (typ/model:Taktiky 205).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0484/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku přesahuje přípustné hodnoty (109 dB místo nejvýše 90 dB) a mohou poškodit uši u dětí.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rádio hraček „FM rádio se sluchátky“(typ/model:Č. 550162)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0491/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Kinetická energie prezentovala jako hračka přípustné hodnoty.Střelné zbraně jako hračka nejsou v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění na trh zakázáno. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno.

 
Popis:  Hračka Gun „Stars“ (typ/model:P838).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0489/05       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Bez ohledu na jeho označení obsahuje smetana 2,95 % hydrochinonu, což představuje zdravotní riziko, pokud je použito v plechových výrobcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstoupení od objednaných rozdělení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od objednaných rozdělení.

 
Popis:  Bělení kosmetické kůže „Clear Essence Skin Smooting crème – Skin palcupit smetle“ (typ/model:Šarže č. 040112–1)Smetana označená jako „Hydrochinon“.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0490/05       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Bez ohledu na jeho označení obsahuje smetana 3,2 % hydrochinonu, což představuje zdravotní riziko, pokud je použito v plechových výrobcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstoupení od objednaných rozdělení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od objednaných rozdělení.

 
Popis:  Bělení kosmetických prostředků „Clear Essenence Mindiing Fade Crème with sunscape“ —„Ozdrkování“ (typ/model:Šarže č. 050217–2)Bělení smetany označené jako 2 % obsahu hydrochinonu.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 36