Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 12 ( Zveřejněno: 27/03/2015)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0420/15       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Kuličky z rostlin
 
Značka: PhotoBeats
 
Název: Per Addobbi Floreali e Piante ( For Flower Arrangements and Plants)
 
Typ/číslo modelu:  86145
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8018318861451
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti může být produkt mylně považován za potravinu.To může vést děti k tomu, aby se v ústech dostaly do úst, jsou k ní nebo ji zažily.Míče se rozbije, když namočují, a při požití na dítě by mohly způsobit okluze zažívacího traktu.Kromě toho mohou být míčky vkládány do úst malými dětmi, uvíznutí a zakrývají dýchací cesty, což představuje nebezpečí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Rozšiřování žlutých míčků, které jsou podobné bonbům.Míče obsahují živinu rostlin.Rozměry výrobku:průměr:3,5 mm. balení výrobku:barevný pytel s pestrou.Hmotnost produktu:10 g.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0414/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: MAX
 
Název: e-liquid
 
Typ/číslo modelu:  elektronická kapalina, 6 mg.Článek č. 40.447.695.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3661075070502
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikotin (6 mg/ml), avšak balení neobsahuje jasný odkaz na přítomnost nikotinu.Výrobek neobsahuje odpovídající bezpečnostní štítek s informacemi týkajícími se rizik, bezpečnostní pokyny nebo doporučení pro správné a bezpečné použití přípravku, například pro škodlivé směsi.Uživatel tedy nemá k dispozici potřebné informace o nebezpečích, která mu při styku s kůží plynou, nebo o nebezpečí, které mu vzniká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kapalina pro elektronické cigarety zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0419/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: DEKANG
 
Název: Vapor flavor - Chocolate
 
Typ/číslo modelu:  Čokoláda (18 mg nikotinu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6957046620027Šarže DKMAR
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikotin (18 mg/ml), avšak balení neobsahuje jasný odkaz na přítomnost nikotinu.Výrobek neobsahuje odpovídající bezpečnostní štítek nesoucí údaje o rizicích, doporučení pro správné a bezpečné používání a hmatové varování, např. pro toxické směsi.Uživatel tedy nemá k dispozici potřebné informace o nebezpečích, která mu při styku s kůží plynou, nebo o nebezpečí, které mu vzniká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kapalina pro elektronické cigarety v malé láhvi o objemu 10 ml se šroubovacím uzávěrem.Šroubový uzávěr je zapečetěn plasty, na které jsou uvedena různá doporučení a varování.Láhev se balí do malé lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0427/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Izolační pěnu
 
Značka: Akfix
 
Název: 1. 805 Multi purpose Gun Foam; 2. 805P Multi purpose PU Gun Foam; 3. 960 Adhesive PU
 
Typ/číslo modelu:  1.14FD468, 2.14FD441, 3.14FD472
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.Dávka:Datum výroby 03.04.2014, platné do 03.07.2015, 1.8699369007803 A 2.Dávka:datum výroby 03.27.2014, platné do 27.06.2015., 2.8699369007810., 3.Dávka:datum výroby 04.03.2014, platné do 03.04.2015, 3.8699369000132
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje difenylmethan-4,4-diisokyanát (MDI).Požadované ochranné rukavice nejsou dodávány s výrobkem.Další bezpečnostní štítky a výstrahy nejsou přítomny.Výrobek škodí uživatelům, pokud se dostane do styku s kůží nebo když je vdechnut.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Izolační pěna se nanáší buď s rozprašovačem nebo pomocí pistole.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0411/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 100 LED Decorative Lights
 
Typ/číslo modelu:  LL9855-M
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907486393792
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabel světelného řetězce není řádně připevněn a lze oddělit živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Osvětlovací řetězec v lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0412/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 100L LED
 
Typ/číslo modelu:  YL-DC-100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2013121212992
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabel světelného řetězce není řádně připevněn a lze oddělit živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Osvětlovací řetězec zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0400/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Těžké vozidlo
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Actros, Antos, Arocs
 
Typ/číslo modelu:  Typy:ČLÁNKŮ 963, 964,ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0732 e1 * 2007/46 * 0737 e1 * 2007/46 * 0740
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená od 1. září 2011 do 8. ledna 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V dotčených vozidlech může být namontováno zdeformované řídicí jednotky, které odpovídají za řídicí jednotku pro zadní nápravu.Vzhledem k tomu, že se řídicí jednotka nachází v oblasti vystavené postřik, vlhkosti nebo špinavému stavu vody, může dojít k průniku vody, což může vést k zkratu.To může způsobit neúmyslnou aktivaci ovládacího prvku řízení u zadní nápravy až do konce, což může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Těžké vozidlo
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Švédsko, Dánsko, Norsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0403/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: BMW
 
Název: R1200GS, R1200GS Adventure, HP2 Mega Moto, HP2 Enduro, R1200RT, R900RT, R1200R, R1200ST, R1200S, HP2 Sport
 
Typ/číslo modelu:  Typy:R12, RHP2, R12T, R1ST, R12S, K12S, K12R;Schválení typu:E1 * 2002/24 * 0199 *, e1 * 2002/24 * 0254 *, e1 * 2002/24 * 0228 *, e1 * 2002/24 * 0230 *, e1 * 2002/24 * 0284 *, e1 * 2002/24 * 0217 *, e1 * 2002/24 * 0234 *, e * 2002/24 * *, e1 * * 0217 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v období od 4. prosince 2002 do 5. dubna 2011 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Při obsluze brzdových kotoučů nebo při změně kol lze šrouby utahovat s nadměrným utahovacím momentem.Na výstupní přírubě se mohou objevit praskliny.V nejhorším případě mohou trhliny vést k rozpadávání šroubů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Irsko, Chorvatsko, Spojené království, Island, Slovinsko, Švédsko, Bulharsko, Španělsko, Řecko, Dánsko, Francie, Finsko, Portugalsko, Norsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0406/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: Panda, 500
 
Typ/číslo modelu:  Typ:312 ES schválení typu:E3 * 2007/46 * 0064 * 19
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou vozidla vyrobená v období od září 2014 do října 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kotevních úchytů spony pro přezimování sedadla se může porušit v závažné kolizi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie, Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Irsko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Slovinsko, Řecko, Dánsko, Portugalsko, Norsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0408/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Trafic
 
Typ/číslo modelu:  Typ:ES/JL ES schválení typu:E2 * 2007/46 * 0014 *, e2 * 98/14 * 0213 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená mezi 01.04.2014 a 31.102014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední rám sedadla pro cestující může mít praskliny v blízkosti kotevních úchytů panelu podlahy a v případě havárie by mohl selhat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Irsko, Chorvatsko, Spojené království, Švédsko, Bulharsko, Dánsko, Portugalsko, Litva, Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0425/15       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Karaban s kovovými karbaly
 
Značka: XIANGFU
 
Název: Mosquetones
 
Typ/číslo modelu:  09221
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8700000092211
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek nemá dostatečnou pevnost, aby mohl být chráněn proti pádům z výšky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN 362.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek je kovový karban, který se automaticky uzavírá a nemá zajišťovací prvek.Jedná se o zapečetěný obal s blistrem s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0416/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské přehrdelníky
 
Značka: Tempo Ideal
 
Název: Ambre véritable de la Baltique - Collier bébé - Ambre (Genuine Baltic Amber - Baby Necklace - Amber)
 
Typ/číslo modelu:  AMB07, AMB08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  37005281020463700528102053
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Textilní šňůra náhrdelníků se může snadno zlomit korálky, které mohou vkládat do úst malé děti, zablokují se a zablokují dýchací cesty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Oranžovo-náhrdelníky s lištami se závitem na šňůru, s uzly mezi každou patky a šroubem „šroubová“, podloženými na tištěné kartě.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0417/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská sedačka
 
Značka: BBEST
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  053.224.35719 a 053.224.35727 (skupina 1/2/3) (kód 1405210084)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spona zádržných pásů nefunguje správně, a proto nemusí být dítě řádně připojeno, což může v případě náhlého brzdění nebo nárazu způsobit zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské křeslo, skupina 1/2/3.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0401/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Swede Demuth
 
Název: Pretty Girl
 
Typ/číslo modelu:  079421
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902496079421
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 28,7 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Umělohmotná panenka s lacinovou korbou s barevnými, demálachomuly, jako je křídla.Hračka se skládá z pestrolové schránky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0404/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor ráků
 
Značka: HO-HO
 
Název: Baby Toys Happy
 
Typ/číslo modelu:  AS7620471
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991276204718
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části mohou být při hře snadno odděleny a přístupné dětem.Děti je mohou vkládat do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada dvou plastových rárek ve tvaru kuřat a krav.Obě položky mají chrastící prvky, které jsou umístěny na hlavu zvířat, a některé pohyblivé části, které se nacházejí na rukojetí.Sada je balena průhledným materiálem pro sledování z lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0410/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor ráků
 
Značka: HO-HO
 
Název: Baby Sway Bell
 
Typ/číslo modelu:  ASA7101675 NO. 8808
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991271016750
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Rukojeti z nich jsou příliš dlouhé.Malé děti by je mohly umístit do úst, kde se mohou dostat do dýchacích cest.Pouzdro jednoho chrastítka se může snadno zlomit a uvolňovat malé části.Malé dítě by na ně mohlo umístit malé části do úst a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada tří umělohmotných chrastidel (nést s kruhovou rukojetí, s oválným rukojetí a kroužkem s oválným rukojetí).Pokud jde o chrastice, jsou k dispozici i další prvky.Na rukojetí jsou rovněž umístěny tři plastové kroužky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0413/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka s projektily s projektily
 
Značka: Thomas&Friends (THE PRODUCT IS COUNTERFEIT)
 
Název: Thomas Soft Bullet Gun
 
Typ/číslo modelu:  Č. M8128 (na obalu)OKB 837943 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991208379439
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se z projektilů mohou snadno oddělit.Pokud je dítě stáčí do úst, mohou způsobit zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová střelná zbraň ve tvaru vlaku, tři žluté projektily s růžovou přísavkou.Hračka je dodávána v průhledném plastovém blistru s papírovou podložkou.Výrobek může být padělaný.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0415/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Roviny a automobily hračky
 
Značka: TOYS - Peñastigi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Letoun: 3288b – Car: 698
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (kola).Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračky roviny a osobní automobily v jednotlivých průhledných plastových sáčcích určených k umístění do plastových koulí, které se prodávají v prodejních automatech.Výrobky jsou zabaleny v průhledném plastovém sáčku se štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0418/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradla hrachová hračkou
 
Značka: Color Baby
 
Název: Luminous star
 
Typ/číslo modelu:  40726
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8412842407268
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Bílá kola na zadní straně hračky se oddělí, což vede k tomu, že malé děti by při požití mohly způsobit udušení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hudební, světlý, plastová hvězda s malými koly.Obal je lepenkový rámeček s nápisem „Aspage Star“.Hračka je opatřena štítkem, na kterém jsou uvedeny tyto údaje:údaje o dovozci, čárový kód, číslo jednací a číslo šarže a země původu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0422/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: e'Laine / ABABABY
 
Název: Beautiful Girl / Beauty Popular Doll
 
Typ/číslo modelu:  Č. 38526
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava a obuv panenka obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) a di (2-butyl) ftalát (DBP) (měřené hodnoty DEHP:7,5 % hmotnostních, DBP:0,12 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada sestává z plastové panenky s dlouhými hnědými vlasy, plásty, šaty a ozdoby.Balení:lepenkové krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0423/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: GD Guangda
 
Název: Mermaid beauty
 
Typ/číslo modelu:  101 NO. 101A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 13,1 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová panenka mermaid:různé barvy šaty a srsti, přibližně 25 cm vysoké.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0402/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké halenky
 
Značka: Niooli
 
Název: Wooden Buttons BB Shirt
 
Typ/číslo modelu:  Odkazy 105002 a 105003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tlačítka lze snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit je.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dětské halenky ve velikosti 9 a 18 měsíců, zdobené růžové nebo zelené růže.Na přední i zadní straně jsou tlačítka.Balení v plastovém sáčku se nálepkou.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0421/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Nice Wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  973
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  05966699853558
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nepřipojené šňůry na stažení v prostoru pasu a ve spodní části nohou, které se zavěsí pod nižší hodnotu lem, se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Šedé volný čas pro volný čas s kapsami a stahovací šňůry v oblasti pasu a pod spodním okrajem.Velikost:98,104.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0409/15       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: ORNO
 
Název: Carbon Monoxide Detector
 
Typ/číslo modelu:  OR-DC-605
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód šarže:1/02/2014.Čárový kód:5901752481312
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého.Pouzdro má kruhový tvar a je zhotoveno z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0426/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Odstraňovač desek
 
Značka: Gunry
 
Název: Cleansing wipes
 
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo CPNP 1800733
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 7393481402931, šarže č. GG20140071
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje methylisothiazolinone (MI) a methylchloroisothiazolinon (MCI).MI a MCI jsou senzibilizující látky a mohou způsobit senzibilizaci kůže a alergické kožní reakce.Tyto látky nejsou uvedeny v seznamu složek.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bílá a modrá sada 25 vlhkých ubrousků pro odstraňování lísek.Datum výroby 2014.04.11;Datum konce platnosti 2016.04.10
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko, Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0405/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Kabel
 
Značka: A.I & E (product) / ALL Ride (packaging)
 
Název: 3-Way Socket
 
Typ/číslo modelu:  36436
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:Kód 2018080/Bar:8711252364360
 
Druh rizika:  Požár
 
Izolační materiál se může snadno vznítit.Za určitých podmínek používání by to mohlo vést k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Prodlužovací kabel se třemi výstupy, které se vloží do zásuvky s cigaretou do auta.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Lotyšsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0407/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Wonpro
 
Název: Universal Adapter for Travel
 
Typ/číslo modelu:  AST-7 (na britskou zástrčku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4715706103806
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Zátka adaptéru může být vnesena do stěnové zásuvky s odváženými nýty dříku.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Připojení se zástrčkou v délce 4 (Spojené království, Evropa, USA).Dodány v opracované kartonové krabici.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0424/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický kabel
 
Značka: TUREK
 
Název: EK Elektrokabel
 
Typ/číslo modelu:  YDYP3x1,5 žo 300/500 V
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907702810072
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Izolace kabelu je příliš tenká a elektrický odpor vodičů je příliš vysoký.Tyto vady mohou způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 50396.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Elektrické kabely pro elektrické sítě.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 12