Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 10 ( Zveřejněno: 13/03/2015)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0317/15       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Kuličky z rostlin
 
Značka: neznámý
 
Název: Magic Pearl Jelly
 
Typ/číslo modelu:  242689
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436042242689
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti může být produkt mylně považován za potravinu.To může mít za následek, že míče do úst vloží do úst, susí nebo zabijí.Míče se roztáhnou, když je namáčí, a pokud je dítě požity, mohlo by způsobit, že donoření zažívacího systému může způsobit smrt.Kromě toho mohou být míčky vkládány do úst malými dětmi, uvíznutí a zakrývají dýchací cesty, což představuje nebezpečí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zvětšující se kuličky podobné bonbům.Míče obsahují rostlinnou výživu.Rozměry výrobku:průměr:3,7 mm. balení výrobku:plastový pytel.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0319/15       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorační svíčky
 
Značka: Hygge
 
Název: Gyertya csokoládé ('Chocolate Candle')
 
Typ/číslo modelu:  1) 1522) 171
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 6999032160100, 2) 6999032160094
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Produkt může být v důsledku své charakteristické formy, barvy a velikosti mylně považován za potravinu.Malé části mohou být z výrobku snadno odděleny, což může vést k jejich vkládání do úst.Jsou-li tyto kusy požity dětmi, mohly by způsobit okluze zažívacího traktu.Mohlo dojít k zablokování a zablokování dýchacích cest, což představuje nebezpečí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dekorační svíčky podobné čokoládám.Velikosti:přibližně 4 x 3 cm (tvar srdce) a 3 × 3 (krychle) cm.Balení:papírové a průhledné plastové skříňky s tkaninami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0340/15       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Pěnová pěna
 
Značka: Lush
 
Název: Bunch of Carrots
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti může být produkt mylně považován za potravinu.Může to vést k tomu, že jsou děti vkládány do jejich úst, jsou k dispozici nebo se zapínají malé části, na které se mohou zasyt.Kromě toho výrobek představuje chemické riziko z toho důvodu, že požité části mohou způsobit podráždění střev.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, které se zdají být jiné než ty, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Jako lázeňská pěna se použije tři mrkví.
Země původu:  Chorvatsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0356/15       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorativní hrozny
 
Značka: neznámý
 
Název: DEKORÁCIÓS TERMÉK (Decorative product)
 
Typ/číslo modelu:  WNT183196
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998926183196
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti, může být zaměněna za potravinu.Malé hrozny lze snadno oddělit:malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Červený svazek z plastových hroznů s hroznovým listem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0342/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Letiště pro jízdní kola
 
Značka: Specialized
 
Název: Hydroformed Alloy Aerobar Kit
 
Typ/číslo modelu:  Starobiny 2102–2005, uhlíky pro letecký průmysl v období 2102–2010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svorka pro rozšíření řídítek se může rozbít, což by mohlo vést k tomu, že jezdec ztratí ovládání.Nahlášené incidenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Aeronauři pro závodní kola prodávaná buď jako zařízení nebo montovaná na původních modelech specializovaných jízdních kol (Shiv Ti – model rok 2012–2015 a Transition Apex – modelový rok 2013).Výrobek, který se prodává jako samostatná zařízení, se balí do červené krabice.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Lucembursko, Španělsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0324/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Kruh
 
Značka: Karat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  P: 4–5.3/H3 58, velikost 20Článek 60412
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4038406604122
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt uvolňuje nikl nad úroveň, která je povolena (naměřená hodnota:1.75 μg/cm² za týden).Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dvoudílný kroužek:jedna polovina černé barvy s šedým vzorem, druhá polovina stříbra – lesklá, lesklá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0347/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: KiK
 
Název: 4 pairs of ear studs
 
Typ/číslo modelu:  Saison: 214;WGR621;Barva:zlato
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  79772006211005500100; šarže č.:064514
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky uvolňujícími nikl nad přípustnou hladinu (naměřená hodnota:až 1.46 μg/cm²/týden).Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada ušních kolíků, sestávající ze čtyř párů:dva páry kuželovitých dvou párů, z nichž jeden pár je černý a jeden má kámen.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0358/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Čisticí prostředky
 
Značka: OPTIGLEIN (COUNTERFEIT)
 
Název: Professionell
 
Typ/číslo modelu:  Původní označení:29–010.3Popisek v českém a slovenském jazyce:29–200.2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Díky vysokému obsahu kyselin může směs způsobit popáleniny chemické látky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílá láhev s pumpou a průhlednou paticí.Výrobek, který je padělaný, se liší od originálu, protože má odlišné označení (pokud není ve spodní části datum konce, existuje odlišné značení, pokud jde o materiál používaný pro láhev) a mezi rozprašovačem a hrdlem lahve neexistuje mezera.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0344/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy
 
Značka: AR.CA
 
Název: 100 – 200 – 300 – LEDs with lighting effects
 
Typ/číslo modelu:  100 LED – 200 LED – 300 LED
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8022652937109, 8022652937123, 8022652937130, 8022652937154, 8022652937215, 8022652937222, 8022652937239, 8022652937253, 8022652937307, 8022652937321, 8022652937338, 8022652937352
 
Druh rizika:  Požár
 
Vodiče v kabelu jsou příliš tenké a mohou vyvolat nadměrné riziko požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Světelné řetězy pod vedením;tři typy vánočních světel pro použití ve vnitřních prostorách:100 diod LED, 200 LED a 300 diod vyzařujících světlo (LED);průhledné plastové obaly s nálepkou, které uvádějí identifikační údaje pro daný typ řetězce osvětlení a které svědčí o tom, že jde o dlouhou životnost, vysokou jas a nízkou spotřebu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0325/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: C4 Picasso
 
Typ/číslo modelu:  Typ:3 ES schválení typu:E2 * 2007/46 * 0356 * 00, * 01, * 03, * 07
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla postavena v letech 2012 až 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Obrácený prstenec řadicí páky se může roztrhnout.V důsledku toho může být místo zpětného chodu zařazen první rychlostní stupeň, což by mohlo vést k tomu, že se vozidlo stane špatným způsobem a způsobí nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Nizozemsko, Slovinsko, Chorvatsko, Spojené království, Španělsko, Dánsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0327/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chevrolet
 
Název: Trax
 
Typ/číslo modelu:  Typ:KL1BČíslo schválení typu:E4 * 2007/46 * 0696 * 00, e4 * 2007/46 * 0696 * 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená v letech 2013 až 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Napínače bezpečnostních pásů předních sedadel mohou po uvolnění správně zablokovat a znovu se uvolnit podle tělesné hmotnosti osoby, která je připevněna.Znamená to, že existuje vyšší riziko zranění řidiče a cestujícího, zejména při navozování rychlostí, a /nebo pokud se jedná o satrezory vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Švédsko, Slovinsko, Portugalsko, Norsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0328/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Mokka
 
Typ/číslo modelu:  Typ:JAČíslo schválení typu:E4 * 2007/46 * 0537 * 00, e4 * 2007/46 * 0537 * 01, e4 * 2007/46 * 0537 * 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená v letech 2013 a 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Napínače bezpečnostních pásů předních sedadel mohou po uvolnění správně zablokovat a znovu se uvolnit podle tělesné hmotnosti osoby, která je připevněna.Znamená to, že existuje vyšší riziko zranění řidiče a cestujícího, zejména při navozování rychlostí, a /nebo pokud se jedná o satrezory vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Dánsko, Rumunsko, Řecko, Malta, Portugalsko, Norsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0330/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Volkswagen
 
Název: Crafter
 
Typ/číslo modelu:  2EC1, e1 * 2001/116 * 0355 *2EC2, e1 * 2001/116 * 0356 *2EKE1, e1 * 2007/46 * 0513 *2EKE2, e1 * 2007/46 * 0514 *2EKE2, e1 * 2007/46 * 0515 *2EKZ, e1 * 2007/46 * 0518 *2EKZ, e1 * 2007/46 * 0521 *2FJE2, e1 * 2007/46 * 0522 *2FJE2, e1 * 2007/46 * 0523 *2FJZ, e1 * 2007/46 * 0524 *2FJZ, e1 * 2007/46 * 0525 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v období od července 2011 do května 2013 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Setrvačníkový kroužek o hmotnosti tlumiče na hřídeli se může uvolnit z její podpěry.Po uvolnění může být náhorní prstenec lžín s příčníkem na podtěle, nakloněním a hnálem na hřídeli.Poté se může náhle zlomit nebo střih, což vede k vážnému poškození spodního tělesa vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Nizozemsko, Irsko, Švédsko, Chorvatsko, Bulharsko, Spojené království, Dánsko, Řecko, Slovinsko, Norsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0331/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Subaru
 
Název: Trezia
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená od prosince 2010 do září 2011.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zbytky ropných olejů se mohou hromadit uvnitř mezichladiče.Ta se mohou dostat do spalovací komory a způsobit vnitřní poškození motoru, a to i tak, že se zastaví vozidlo, což zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Maďarsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0351/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: Lancer Evolution, Pajero/Shogun
 
Typ/číslo modelu:  Typ:CT0/V60 Prodej:CT0:Luanger Evolution 8/9 vpravo s pravostranným řízením, V60:Číslo schválení typu Pajero/Shorewicket ES:CT0:E1 * 2001/116 * 0259 * 02–04 V60:E1 * 98/14 * 0142 * 07–09
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jedná se o modely, které byly vyrobeny mezi roky 2005 a 2007.Jednalo se o modely „Pajero“ („Shoreren“), které byly vyrobeny mezi lety 2005 a 2006.Postiženy jsou pouze modely ručního řízení.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kvůli závadám v jejich konstrukci může dojít k chybné funkci spínače ovládání světla a /nebo spínače spínače zatáčky.Porucha spínače ovládání světla může mít také za následek náhlou poruchu předních světlometů, když je vozidlo v pohybu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království, Dánsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0355/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: Accord, Accord Tourer, Civic, CR-V, Jazz & Stream
 
Typ/číslo modelu:  Udělit JHCL7 * * 03C208010 -JHMCN2 * * 04C201797, CR V – SHSRD8 * * 03U107168 – SHSRD8 * * 04U209338, Civic – 1-HGEM2 * * 03l600323–1-HGEM2 * * 04L600407 & JHMES9 * * 03S200092-JHMES9 * * 04S201251-JHMES * * S-JHMGD1 * * 03S211931-JHMGD5 * * 04S201690, Stream – JHNRN1 * * 03C200525 – JHNRN3 * * 04C200767
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  02/01/2003–27/12/2003
 
Druh rizika:  Úraz
 
Inflátor airbagu může při nasazení způsobit nadměrný vnitřní tlak.Zvýšený tlak může způsobit, že dochází k prasknutí kovových úlomků, které způsobují zranění cestujícího.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Irsko, Švédsko, Slovinsko, Řecko, Portugalsko, Norsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0334/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: QQBEAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Golfový kočárek není navržen s vhodným blokovacím zařízením.To může vést k náhodným skládání golfového kočárku a následným zraněním dítěte v důsledku uvíznutí prstů mezi pohyblivými částmi.Zádržný systém navíc nepostačuje k tomu, aby chránilo dítě před pádem.To může mít za následek zranění dětí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Skládací kočárek s kovovým rámem a šedé a růžové textilie.Růžový zápoje zdobený bílými kroužky, který je zdoben spací kočkou.Kola z plastu 4x2, přední části jsou revolvingové, zadní kola jsou vybavena brzdovým zařízením.Golfový kočárek je vybaven pěnovým rukojetí.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0320/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:204039
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:3385532040395
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dekorativní kameny lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka ve formě šedé teddy se dvěma dekorativními kameny na přední straně, vemil a smyčkou pro zavěšení je.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0322/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: MAE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 1351
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8413379013519
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (oči), které lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  50 cm bílé barvy s bílým a modrým žíháním.Bez obalu.Lepenková etiketa připevněná k levém uchu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0323/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Autobusová doprava
 
Značka: Cigioki
 
Název: Fast Powerful Car - Büs
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:201207 (vyrobeno v roce 2012); čárový kód:8034048069448
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad přípustnou hladinou (naměřené hodnoty do:1,5 %).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tato položka představuje barvenou sběrnici v plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0329/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kovové konstrukce
 
Značka: Besttoy
 
Název: BRICKS Metallbaukasten (Metal construction kit)
 
Typ/číslo modelu:  Článek:B 55036
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4016096123161
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kovové části uvolňují nadměrné množství niklu (naměřené hodnoty do 1.55 μg/cm²/týden).Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka pro stavební konstrukci:5 pneumatiky, 1 vzorové vozidlo, 1 vak se šrouby a maticemi, 1 pytel s různými raženými disky, klíč a 2 kovové tyče, 1 pytel s několika plastovými díly, bílá záva a šroubovák.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0332/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: EASETIME TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  č. j. Y4321-C2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5635235555275
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (oči), které lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo umístit do úst a sysit je.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček (a příslušné evropské normy EN 71–1).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Králík s barevnými brýlemi a srdce, na němž je uvedeno slovo „Love“ mezi horními noškami.Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0333/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dálkově ovládaný robot pro hračky
 
Značka: IMAGIN
 
Název: Super Power Robot
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:9051
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:Kód CO1308/Bar:3700156690519
 
Druh rizika:  Chemické, Poškození sluchu
 
Výrobek obsahuje 0,39 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 21,9 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.Hladina akustického tlaku je příliš vysoká, což může způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Radirobotický robot musí mít zvukové a světelné zdroje.Rozměry:25x29x14cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0336/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové struny
 
Značka: Wiky
 
Název: Knitting spaghetti ("zaplétací špagety")
 
Typ/číslo modelu:  880701 Zalétaví 1 m x 30 KS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590331297351
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad přípustnou hladinou (naměřené hodnoty:5,15 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Barevné plastové řetězce prodávané v průhledných obalech s papírovým štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0338/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: Marcos Toys
 
Název: Piccola Mamma
 
Typ/číslo modelu:  K ref.č.10828, 10835 a 10842
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  843539901082884353990108428435399010845
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) nad přípustnou hladinou (naměřená hodnota:více než 20 %).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Různé konstrukce plastových loutky, všechny s menšími panenkami a jednou z nich s mužskou panenkou, které mají odlišné příslušenství.Balení:balíčky blistrů, z nichž dva jsou označeny nápisem „Piccola Mamma“ [málo mma].
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0339/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kulový kysnek
 
Značka: Fantázia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5997885503007
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sklopné sedadlo je připevněno k zavěšení s uzly, které se mohou snadno uvolnit a výkyv může klesnout.Dřevěné tyče mají navíc ostré hrany, které mohou způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71–8.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Barevné dřevěné běhy.Spodní okraje lana jsou pevně uchyceny uzly ve spodní části sedadla.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0343/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Ventilátor hračky
 
Značka: SSYS
 
Název: ANIMAL Mini Fan
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 2845 (6X240X30)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0042000028455
 
Druh rizika:  Chemické, Uškrcení, Zalknutí
 
Výrobek má kordu, která je příliš dlouhá a mohla by vést k uškrcení.Prostor pro baterie je snadno přístupný a baterie AAA by mohly být spolknuty a způsobit poškození gastrointestinálního traktu nebo zalknutí dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a odpovídajících evropských norem EN 71–1 a EN 62 115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové figurky z plastů (vysoké 124 mm) s ventilátorem a LED.Ventilátor z měkkého pěny je poháněn elektrickým integrovaným motorem, který je ve spojení s LED vybaven dvěma bateriemi o hodnotě 1.2 V, které nejsou součástí výrobku.Výrobek je opatřen smyčkou s nepřipevněným plastickým prostředkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0345/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zvířata mající povahu hraček
 
Značka: neznámý
 
Název: Animal Paradise - Funny Toys
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 42076
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4895005420764
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračky se mohou snadno rozbít jen malé části.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Soubor barevných plastových jingle dodávaných v kartonové krabici s průhlednými plasty na bocích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0341/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: Brondoss
 
Název: Botín Fango
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:97003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  000004993944
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kožené části obuvi obsahují obsah chromu (VI) nad přípustné úrovně (hodnota opatření:86,3 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pánská vycházková obuv se štítkem, na němž je uvedena značka, a na druhé straně název a složení dovozce.Balení:lepenková schránka, na níž je uvedena značka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0350/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vážené dámy
 
Značka:  Bimba y Lola
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Negro/Black:42BZ0651, 42BZ0616 a 42BZ0620
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8434022040256
 
Druh rizika:  Chemické
 
Stélky do bot obsahují chrom (VI) (naměřená hodnota do 7,9 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Tři různé modely boků.Balení:lepenkové krabice, z nichž jedna označuje:údaje o dovozci, vzor, barva a velikost, složení, čárový kód a země původu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0318/15       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Sluchátka
 
Značka: Vivanco
 
Název: Sport Series Aircoustic
 
Typ/číslo modelu:  SPX 610
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4008928322408
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 0,28 % hmotnostních).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sluchátka se svorkami vyrobenými z obzvláště měkčeného silikonu, černé se žlutými kusy.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0335/15       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Bezdrátová kamerová zařízení CCTV
 
Značka: Tenvis
 
Název: Wireless Network Camera
 
Typ/číslo modelu:  Vzor ZFXPA02000050,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  143404011403
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vnitřní propojení elektrického napájení nejsou dostačující a spoléhají se na udržení své polohy;volné dráty by mohly snížit prosvětlení vzdáleností a světlosti.Kolíčky nejsou dostatečně velké, což by mohlo způsobit poškození zásuvky a adaptéru, který má za následek expozici živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bezdrátová síť CCTV, kamera domu s vestavěnou anténou a samostatná zástrčka v silovém adaptéru.Zabalený v hnědé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0354/15       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: neznámý
 
Název: Battery Operated Carbon Monoxide Alarm
 
Typ/číslo modelu:  RCC426B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý a může způsobit udušení v případě úniku CO.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého (CO) napájený baterií, dodávaný v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0349/15       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Tekerholder
 
Značka: Søstrene Grene
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:5711812067444/468/482
 
Druh rizika:  Požár
 
Kovová část držáku se během používání získá příliš horký, což může způsobit požár dřevěné části.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěnou nositelka.Výška je 6, 8 a 10 cm.Je k dispozici v různých barvách:světle růžová, bílá, zelená, zelená, šedá, měď.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0321/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zařízení pro úpravu kůže
 
Značka: JMF
 
Název: Dermapen
 
Typ/číslo modelu:  HJ120100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Dodávka energie nemá přiměřenou izolaci a není konstruována tak, aby odolala předvídatelnému přetížení.Uživatel proto může obdržet elektrické šoky napětí ze sítě.Nedostatek žaluzií na adaptéru může mít za následek, že uživatel obdrží elektrický šok, když se jedná o vstup do zařízení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ruční spotřebič má mnoho drobných jehel pro úpravu kůže, napájených ze sítě, síťkový transformátor a kontrolní box, spolu s zástrčkou v adaptéru, kterou se používá zásuvka s připevněnou 2 kolíkem do konfigurace s kolíkem Spojeného království 3.Balení do hladké bílé lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0326/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  elektrocigaretový nabíječ
 
Značka: Libert E Clope
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AR 600
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nabíječka používající USB zařízení, která se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0337/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Konektory
 
Značka:  SETRONIC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 4926 a 4927
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části mohou být snadno přístupné, což může způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60998.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Porcelánové konektory dodávané v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0346/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vaječný kotel
 
Značka: Zhong Shang Ying Chuang Electronic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PA-610
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  GB4706
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Dostupná kovová miska má nedostatečnou izolaci, která by mohla způsobit, že se miska stane živnou.Adaptér není v plném rozsahu uzavřen též s zástrčkou ve Spojeném království a mohl by být odstraněn bez použití nástroje.Na zástrčce na zástrčce nejsou žádné závěrky, které by chránily před stykem s živými částmi.Vidlice mají nesprávné rozměry.Zástrčka není vybavena pojistkou.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  V kotli na vejce pro 7 vajec.Kulovitá plastová jednotka s neprůhlednou polovinou dna a jasně nahoře.Zabalený v lepenkové krabici s držadlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0348/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přípravek pro rovnání vlasů
 
Značka: XIO
 
Název: Mini Professional Flat Iron
 
Typ/číslo modelu:  GBF-1161, GBF-1161 C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé špendlíky na zástrčce se mohou náhodně dotknout uživatele.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Bílého nebo černého minielektrických vlasů pro rovnání vlasů.Napájecí kabel je dvoukolíkový a je dodáván s zástrčkou.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0352/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Měnič výkonu
 
Značka: Carrefour
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CR 51532
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3608143407921
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek není dostatečně izolovaný a přístupné části se mohou stát živými, což způsobuje úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měnič výkonu dodávaný v balení s blistrem, 240–300W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0353/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: iMPerii
 
Název: Regleta Eléctrica con 2 USB
 
Typ/číslo modelu:  HO.02 0050.01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0012345678905
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Zásuvky tak nesvědčí, že by mohly potenciálně exponovat uživatele nebezpečí úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Prodloužení povede se dvěma porty USB.Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0037/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské barvy na obličej
 
Značka: SNAZAROO
 
Název: Face Painting Kit
 
Typ/číslo modelu:  Y250904
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  766416101037
 
Druh rizika:  Chemické
 
Oranžová barva obsahuje hliník vyšší, než je povolená úroveň, která je pro děti při požití toxická.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Nátěrové hmoty pro děti v různých barvách.Balení je baleno v lepenkové krabici s plastovým oknem.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0016/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické ohřívače vody/míchačka s míchačkou
 
Značka: Muludu
 
Název: The Rapid Heating Faucet
 
Typ/číslo modelu:  M30
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  SC/MLD/20141008
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Rozměry kolíků vidlice jsou nesprávné a zástrčka na zástrčce není bezpečná.Živé části by proto mohly být přístupné.Výrobek nemá dostatečné pokyny k tomu, aby zajistil jeho bezpečnou a správnou montáž, používání a údržbu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335 a příslušné vnitrostátní normy BS1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Průtokové ohřívače vody v bílé a chromové spalovací jednotce s elektřinou s olovem s výkonem a se zástrčkou ve Spojeném království (3).Balení do hnědé lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 10