Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 33 ( Offentliggjort på: 19/08/2005)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0444/05       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Eventuel risiko for skade ved klemning og klemning af fingre i leddets metalledninger.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra distribution, udstedelse af advarsler og tilbagekaldelse bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Klapstol af træ, med to enkle metalforbindelser, der giver mulighed for, at sædets bageste kant vender tilbage.Mærke:LOMA
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0450/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risikoen for elektrisk stød som skarpe kanter og indvendige konstruktionsdefekter kan medføre, at "strømførende" tråde i parentes rører hinanden.Produktet er ikke i overensstemmelse med de relevante europæiske standarder og lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra distribution, udstedelse af advarsler og tilbagekaldelse bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Ornatvægmetalarm med dækplade.2009-62-09
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0448/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Risiko for skader og brand.Overophedning i brændstofbeholderen kan føre til funktionsforstyrrelser i lambdasonden, den neutrale positionssensor, bagblinklyset, håndbremsen og strømningsregulatoren og i ekstreme situationer kan forårsage udsivning af brændstof fra reservoiret.Der er risiko for skade som følge af tab af kontrol over køretøjet og risiko for brand fra det udsivende brændstof.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugere og korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  CAR MAZDA.Brændstofpumpe til MAZDA RX-8De køretøjer, der blev fremstillet mellem 28.07.2003 og 01.07.2005, er berørt.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0449/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Risiko for skade som følge af tab af kontrol over køretøjet som følge af en defekt indehaver af kugleslibet fra den forreste lavere wishben, som i ekstreme situationer kan blive revet løs.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugere og korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  CAR MAZDA.Wishben af Mazda RX-8, brændstof.De køretøjer, der blev fremstillet mellem 28.07.2003 og 27.12.2003, er berørt.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0451/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Brandfare.Teknisk standard i ventilens ventilationsventil kan føre til masseskader på svinghjul, og i tilfælde af ekstrem kobling kan der opstå brand i koblingsområdet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugere og korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Volkswagen Touran 2.0 TDI 100 kW.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0453/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Risiko for skade.Hulrum, der har aluminiumsstyring i besiddelse af pellets af wishfig pellets, kan miste sin form ved påvirkning af køretøjet med naturlige forhindringer (f.eks. sten), så længe terrænet er beregnet til det tilsigtede formål.Dette kan efter en kontinuerlig anvendelse føre til adskillelse af pellets af wishknogler fra leddene, hvorved der opstår tab af kontrol over køretøjet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Myndighederne har offentliggjort pressemeddelelsen.Importøren skal via individuelle breve informere ejerne om gratis reparationer/ændringer af køretøjer

 
Beskrivelse:  Alle ATV-køretøjer (ATV'er) KawasakiKVF300A/B, KVF400C/D, KVF360A/B/C, KVF650/A/B, KVF700A/B/D
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0446/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Risiko for skade.Bøjelige materialer, der anvendes som anslagsflade, er ikke i overensstemmelse med de europæiske standarder, da de ikke opfylder kravene i standarden og kan let løsnes.Ufuldstændige sikkerheds- og anvendelsesforskrifter, da der ikke gives nogen advarsel om ikke at bruge andre produkter end dem, der leveres eller anbefales af leverandøren.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra distribution, udstedelse af advarsler og tilbagekaldelse, der er påbudt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Plastlegetøjsvåben med 2 bullet forsynet med sugerør og mål fastgjort til plastiske figurer.Type/modelnummer:938
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0447/05       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Kemisk risiko.Der er forbudte azofarvestoffer, der kan give anledning til kræftfremkaldende aromatiske aminer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra distribution, udstedelse af advarsler og tilbagekaldelse, der er påbudt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Børnenes indlæg YOUJJ af mørkeblå farve trykt med orange, røde og hvide rektangler og er fremstillet af bomuld.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0445/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Potentiel risiko for elektrisk stød, da de indvendige ledninger kan udsættes for elektrisk stød.Den overholder ikke de relevante europæiske standarder.Desuden findes der ingen anvisninger for sikker brug af produktet, og mærkningen er ufuldstændig (pakken er mærket, produktet er ikke).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt eller tilbagetrækning fra distribution, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Navn:Hårtørrer RIWA
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0452/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød som personsikringer for de enkelte stikkontakter kan let fjernes, hvor strømførende dele udsættes.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra distribution, udstedelse af advarsler og tilbagekaldelse bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  6 in-line anført BORL, 164
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33