Safety Gate: Hurtigt varslingssystem for farlige nonfoodprodukter – Ugentlig rapport

Rapport 33 ( Offentliggjort på: 19/08/2005)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0444/05       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Potentiel risiko for fastklemning og knusning af fingrene på formandens metalbånd.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra distribution, udstedelse af advarsler og tilbagekaldelse bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Klapstol af træ, med to simple metalforbindelser, der gør det muligt at hælde bagkanten.Mærke:LOMA
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0450/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den potentielle risiko for elektrisk stød som skarpe kanter og indbyggede konstruktionsmæssige fejl kan føre til, at der opstår en "live" tråd, der berører metaldele i gruppen.Produktet opfylder ikke de relevante europæiske standarder og lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra distribution, udstedelse af advarsler og tilbagekaldelse bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Metalbeslag med glas til pynt med glas.2009-62-09
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0448/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Risiko for skader og brand.Overophedning af brændstofbeholderen kan give anledning til dysfunktion i lambdasonden, den neutrale positionssensor, bagblinklygternes baglys, håndbremsen, og strømningsregulatoren og i ekstreme situationer kan forårsage lækage fra beholderen.Risiko for skade forårsaget af det deraf følgende tab af kontrol over køretøjet og risikoen for brand i forhold til det utætte brændstof.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne og korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bil MAZDA.Brændstofpumpe til MAZDA RX-8 For køretøjer, der er fremstillet mellem 28.07.2003 og 01.07.2005, påvirkes heraf.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0449/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Risikoen for skade som følge af risikoen for tab af kontrol med køretøjet som følge af en defekt indehaver af den kugleleje af det forreste lavere wikboner, som i ekstreme situationer kan rives løs.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne og korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bil MAZDA.Det drejer sig om køretøjer, der er fremstillet mellem 28.07.2003 og 27.12.2003.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0451/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Brandfare.Den tekniske standard i ventilationsventilens udluftningsventil kan medføre en masse svinghjuls skader, og i tilfælde af ekstrem kobling kan der opstå brand i koblingsområdet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne og korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Volkswagen Tourist 2,0 kW 100 kW.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0453/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Risiko for skade.Hulrum, der holder aluminiumsstyringer med wishbenepiller, kan miste sin form ved påvirkning af køretøjet med naturlige forhindringer (f.eks. sten) under den påtænkte anvendelse.Dette kan efter en kontinuerlig anvendelse føre til udskillelse af klokkerne fra leddene, hvilket medfører tab af bærestofkontrol.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Myndighederne udsendte en pressemeddelelse.Importøren vil via individuelle breve informere ejerne om reparation/ombygning af køretøjer

 
Beskrivelse:  Alle terrængående køretøjer (ATV) KawasaksiKVF300A/B, KVF400C/D, KVF360A/B/C, KVF650/A/B, KVF700A/B/D
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0446/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Risiko for skade.Fleksible materialer, der anvendes som anslagsflade, er ikke i overensstemmelse med de europæiske standarder, da de ikke er i stand til at trække den pågældende standards trækningsprøve.Ufuldstændige sikkerheds- og brugsanvisninger, idet der ikke gives advarsler om, at de ikke anvendes til andre formål end dem, der leveres eller anbefales af leverandøren.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra distribution, udstedelse af advarsler og tilbagekaldelse bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Pistol af plast med 2 kugler, der er forsynet med sugekære, og mål fastgjort til plastfigure.Type/antal modeller:938
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0447/05       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Kemisk risiko.Forekomst af forbudte azofarvestoffer, der kan medføre kræftfremkaldende aromatiske aminer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra distribution, udstedelse af advarsler og tilbagekaldelse bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Trusser af børn til børn i mørkeblå farver, der er trykt med orange, røde og hvide rektangler, og som er fremstillet af bomuld.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0445/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Potentiel risiko for elektrisk stød, idet den indvendige tråd kan blive udsat.Det opfylder ikke de relevante europæiske standarder.Desuden er der ingen instrukser for sikker brug af produktet, og mærkningen er ufuldstændig (pakken er mærket, produktet er ikke).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Omsætning, der er forbudt, og tilbagetrækning fra distribution, som myndighederne har pålagt.

 
Beskrivelse:  Navn:Hårtørrer RIWA
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0452/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød, idet de individuelle sikringer til de enkelte stikkontakter let kan fjernes med angivelse af strømførende dele.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra distribution, udstedelse af advarsler og tilbagekaldelse bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  6 linjesluk BOLBL, BL-164
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 33