Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 9 ( Zveřejněno: 06/03/2015)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0316/15       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Ozdobná položka
 
Značka: Nana
 
Název: Frosted berries
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 2000754001283
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti mohou být produkty zaměněny za potraviny.To může vést děti k jejich vkládání do úst a zablokování dýchacích cest, což představuje nebezpečí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Napodobení růžových ostružin, matné a hnědé šištičky v průhledném sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0295/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Stolní hokej
 
Značka: Smyths Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. sua 3618SM
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Mezi kolíky vidlice není dostatečný prostor a osoba se může dotýkat části výrobku, která je při vysokém napětí a je úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tabulka pro hraní hokej na letecký hokej.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0306/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: Lotta design
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LN3100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje 8,9 % hmotnostních kadmia.Kadmium se klasifikuje jako zdraví škodlivé, pokud jsou ve styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stříbrná barevná náhrdelka s přívěskem ve tvaru beranu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0307/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: Lotta design
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VN216
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kovové kroužky a deska obsahují 37 – -41 % hmotnostních olova.Olovo je škodlivé pro lidské zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stříbřitě zbarvený náhrdelí, který se skládá ze tří mikrokulárních řetězů, prstenců s rýmovými pecemi a ostříčky s padnicí, se stříbrem s uvedením ochranné známky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0309/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: Lotta design
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LN415
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Štítek ochranné známky na náhrdě obsahuje 15 % hmotnostní kadmia a 33 % hmotnostní olova.Kadmium se klasifikuje jako zdraví škodlivé, pokud je při styku s kůží škodlivé lidskému zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modře s modrou mikrokuličkou s přívěskem ve tvaru kočky a s ochrannou známkou ve formě stříbra s označením ochranné známky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0310/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: Lotta design
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VN223
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kov v kroužcích a v kardanách srdce obsahuje 14 % hmotnosti kadmia a štítek s ochrannou známkou obsahuje 34 % hmotnosti olova.Kadmium se klasifikuje jako zdraví škodlivé, pokud je při styku s kůží škodlivé lidskému zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stříbrná barevná náhružka s pěti různými vahami ve tvaru srdce, které jsou připevněny k prstenci, s některými srdcem s rýhami a s některým z tištěných kovů.Deska ze stříbra s obchodní značkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0299/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: LED Street Light
 
Typ/číslo modelu:  ASL-F056
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabelové vstupy nejsou řádně chráněny.V případě, že by kabelová izolace byla v důsledku toho poškozena, mohly by být přístupné součásti přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  S světlem v hnědé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0300/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Hlavní cíl
 
Značka: neznámý
 
Název: LED Down Light / LED Senior Spotlight Series
 
Typ/číslo modelu:  ASL-TD21
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace drátů přes kovové díly není dostačující.Napájecí kabel není řádně zakotven.Vnitřní rozvody nejsou řádně upevněny.Izolační části a součásti zadržujícími proud nejsou dostatečně odolné vůči teplu.V důsledku těchto nedostatků by mohly být přístupné části živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Černý LED pohled v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0269/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Těžké vozidlo
 
Značka: Scania
 
Název: R 500, P400, G400 and others
 
Typ/číslo modelu:  Typ:A 4x2, B 4x2, B 4x4, A 6x2, B 6x2, A 6x2/4, B 6x2/4, A 6x2 * 4, B 6x2 * 4, A 6x4, B 6x6, B 8x2, B 8x2/4, B 8x2 * 6, B 8x4, B 8x4 * 4, B 10x4 * 6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Týká se to vozidel, která byla vyrobena v roce 2014.
 
Druh rizika:  Požár
 
Distribuční skříň namontovaná ve vozidle nebyla zajištěna správně.To by mohlo vést ke zkratu v elektrickém systému vozidla a k poškození elektrických součástí vozidla.Riziko požáru v důsledku zkratu a i po vypnutí motoru nelze vyloučit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Těžké vozidlo
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Slovinsko, Spojené království, Bulharsko, Finsko, Maďarsko, Dánsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0271/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: 918 Spyder
 
Typ/číslo modelu:  Typ:918/Variants:Schválení typu ZZ22 ES:E13 * KS07/46 * 0014 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jedná se o 2015 modelů.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Životnost některých součástí podvozku na přední nápravě nemusí být dostatečná.Dotyčné konstrukční části se mohou zlomit, což vede ke ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Spojené království, Španělsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0275/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XF
 
Typ/číslo modelu:  XF – SJKC05M7DPS61362 – SJWA0ES4DPS64029
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Data výroby:11/9/12–8/10/12.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Porucha v modulu řidiče palivového čerpadla může způsobit, že se palivové čerpadlo zastaví, a tím se sníží palivo.V důsledku toho se vozidlo sníží bez varování.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0276/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Yaris
 
Typ/číslo modelu:  Kódy vzoru:KSP130, NHP130, NLP130, NSP130.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2014–2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje možnost, že by jedna nebo více zadních zadních náprav mohla být během výrobního procesu dostatečně zpřísněna.Za těchto podmínek by se šroub (šroubováky) mohl uvolnit během provozu vozidla a mohl by případně oddělit.Oddělujícího šroubu (západky) by mohly poškodit zadní brzdové součásti během rotace, což by vedlo ke snížení brzdného výkonu nebo k blokování kol, což by mohlo zvýšit riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Německo, Nizozemsko, Island, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Chorvatsko, Spojené království, Řecko, Dánsko, Španělsko, Finsko, Litva, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0277/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Transit and Ranger
 
Typ/číslo modelu:  Podniku ranger:6FPPXXMJ2PER31211 – AFAPXXMJ2PFC45249, Tranzit:NM0PXXTTGPSH80049-WF0XXXTTGXEG58317
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Podniku ranger:24/10/14–13/1/15, Tranzit:12/9/14–26/1/15
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vstřikovač paliva může mít oddělený vnitřní ventil, který by vedl k poruše a snížení tlaku paliva vedoucího k vypnutí motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Van/vyzvednutí.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko, Chorvatsko, Bulharsko, Řecko, Dánsko, Španělsko, Litva, Maďarsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0281/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Harley Davidson
 
Název: Dyna
 
Typ/číslo modelu:  FXDF a FXDF 103
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyráběné mezi 22–8 – 11 a 24–2 – 12.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V oblasti banju může dojít k korozi závitovými závity na přední brzdě.Proužek se proto může roztrhnout a šrouby se uvolní.To by mohlo způsobit zhoršení výkonnosti brzdy a možné srážky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Válcový motocykl.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Irsko, Spojené království, Švédsko, Řecko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0293/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Eco-Sport
 
Typ/číslo modelu:  WF0BXXMRKBDC66853 – WF0BXXMRKBY33381
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postavené 22/2/13–22/2/14
 
Druh rizika:  Úraz
 
Palivové a palivové páry vozidel nejsou dostatečně odolné proti korozi, ochranné vrstvy, které mohou mít za následek únik paliva a příčina nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0301/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Cadillac
 
Název: Escalade
 
Typ/číslo modelu:  Typ:GMT926ES schválení typu č.:E13 * 2001/116 * 0191 * 05–07
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Evropských vozidel od 9. května 2011 do 21. května 2012.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Klíč zapalování k tomu, aby se dostal do polohy „start“, je-li vnitřní teplota okolí vozidla dostatečně vysoká.Je-li vozidlo poháněno těmito podmínkami a vnitřní teplota vozidla pak koly, nebo pokud se vozidlo dostane do významné události, mohla by se válec zámku zapalování vykročit ze polohy „start“, otáčet se v poloze a přejít do polohy „příslušenství“.Pokud by k tomu došlo, narušovalo by to výkon motoru, posilovače řízení a brzdění, čímž by se zvýšilo nebezpečí nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0302/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Opel
 
Název: VIVARO-B
 
Typ/číslo modelu:  Typ:F7 ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0575 * 12, e1 * 2007/46 * 0575 * 13;E1 * 98/14 * 0170 * 30.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od května 2014 do října 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě havárie nemusí být sedadlo k dispozici.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Nizozemsko, Švédsko, Slovensko, Chorvatsko, Spojené království, Portugalsko, Norsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0303/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Volvo
 
Název: S80, S60, V70, V60, XC60 and XC70
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla s manuální převodovkou.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2011–2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ruční brzda může za určitých podmínek uvolnit neúmyslně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil s manuální převodovkou.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Slovensko, Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko, Spojené království, Bulharsko, Španělsko, Řecko, Dánsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0304/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Trafic
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Trafic III;E2 * 2007/46 * 0014 *;Typy:EGMB, FGMA, FGMB, FGMD, FGME, JGMA, JGMB, JGMD, JGME.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:od začátku výroby do 14/10/2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sestava šroubu/matice, která spojuje závěsný rám s podrámem, by se mohla uvolnit, což by mohlo vést ke ztrátě matice nebo šroubu za jízdy a v důsledku zhoršení dynamického chování vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Německo, Maďarsko, Island, Polsko, Slovensko, Španělsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0315/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chevrolet
 
Název: Cruze and Orlando
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Roky produkce:2008–2012 Cruze/2010–2012 Orlano.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední brzdová hadice může být zamontována/zkroucená.To by mohlo zvýšit napětí na brzdové hadici, nakonec by mohlo dojít k úniku brzdové kapaliny.Pokud k tomu dojde, vozidlo může mít větší brzdnou dráhu a potenciální pokles brzdného účinku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko, Spojené království, Řecko, Chorvatsko, Malta, Španělsko, Dánsko, Maďarsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0282/15       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Yiming
 
Název: Chaussure de sécurité (Safety shoes)
 
Typ/číslo modelu:  YM9775
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje chrom VI (naměřená hodnota 5,8 mg/kg).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Ochranná obuv kategorie II;značka, číslo modelu, velikost je uvedena na etiketě připojené k jazyku.Popis obalu:lepenková schránka, na níž je uvedena značka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0294/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní
 
Značka: Billy-Bob
 
Název: I Love My Mommy Pacifier
 
Typ/číslo modelu:  MOMMY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  658890900193
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje peroxidové zbytky a těkavé organické sloučeniny – naměřená hodnota těkavých organických sloučenin:0,82 %.Použití stimulátoru může způsobit gastrointestinální podráždění.Výrobek není v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Růžový a bílý, orthodontic, silikonový paifikátor.Balení:„blister“.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0308/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Strong Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B 310
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Golfový kočárek není navržen s vhodným blokovacím zařízením.To může vést k náhodným skládání golfového kočárku a následným zraněním dítěte v důsledku uvíznutí prstů mezi pohyblivými částmi.Zádržný systém navíc nepostačuje k tomu, aby chránilo dítě před pádem.To může mít za následek zranění dětí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Skládací kočárek s kovovým rámem a růžový textil.Opěradlo je zdobeno bílými modely.Má růžový zápoje, nákupní koš při dně, 4 x 2 plastových kol, přední kola jsou revolvingové, zadní části jsou vybaveny červeným brzdovým zařízením.Je vybaven pěnovým rukojetí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0311/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Adil
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JX2510/2512
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Zádržný systém není vhodný k tomu, aby chránil dítě před pádem, které by mohlo mít za následek zranění.V přední části jsou nůžky a kompresní body mezi pohybujícími se částmi, které představují riziko uvíznutí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici, Zničení produktu

 
Popis:  Golfový kočárek s otočným držadlem a otočnými předními koly.Textil s golfovým kočárkem se skládá z různých barev, které jsou šedé, bílé a šedé s bílými a modrými čtverci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0270/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka
 
Značka: Nanodots
 
Název: Magnetic Constructors
 
Typ/číslo modelu:  Nanotečky elektropokovované;Mega Nanotečs;Nanotečky, která se používají;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Magnety mají vysoký magnetický tok a dvě nebo více magnetů, které by měly být spolknuty, mohly by se lákat a způsobit perforaci nebo ucpání střev.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka s magnetickými kuličkami, které jsou zabaleny do plastových tlakových láhví.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0272/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: Habitat
 
Název: Fire Engine Toy
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 125991.Podniku Argos, kat.:141/6844
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Všechny šarže
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (chladič systému pro boj proti požáru mající povahu hraček a přilby na dřevěné hasiči), které lze snadno oddělit.Malé dítě by je mohlo umístit do úst a sysit je.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěný požární motor s dřevěnou hasiči.Dodáváno v lepenkové krabici s označením CE, upozorněními.Věková skupina 10 měsíců +
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0279/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Ma jolie poupée "Justine" (my pretty doll, "Justine")
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:612701
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:41774
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastová červená botka na panenku obsahuje diisononyl-ftalát (DINP) (měřené hodnoty do 13,9 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DINP, DNOP a DIDP v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z tvrdého plastu, s mírným pachem, čokoládová a oblečená v malém námořníkovi nebo na výzbroj a výstroj.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0280/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Miao miao
 
Typ/číslo modelu:  NO.LS10090
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6904501101201
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad přípustnou hladinou (naměřené hodnoty:až do výše 23,9 % hmotnosti u hnědého psa), což může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Obsahuje rovněž diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota 1,11 % v rukou panenky).Podle nařízení REACH je DEHP zakázáno ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti a DINP v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka z plastu s růžovými vlasy, lesklá oblek zdobená bílými kožešinami a modrá obuv.Balíček zahrnuje rovněž tři různé plastové psi.Zabalené v kartonové krabici s průhledným plastovým oknem na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0286/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla
 
Značka: MARVEL
 
Název: Spider Sense SPIDER-MAN Bubble wand
 
Typ/číslo modelu:  Réf.106003, JL11A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760001674873
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Celkový aerobní mikrobiální počet v mýdlové vodě je příliš vysoký a obsahuje Pseudomonas aeruginosa.
V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží nebo očima existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Červená a modrá hradlová bubnová bublina zahrnuje tekutou (170 ml) a mírám s kuličkovou dovedou.Velikost:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 38 cm.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0291/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky pro zvířata v zájmovém chovu
 
Značka: Happy Dog
 
Název: Dog Supplies
 
Typ/číslo modelu:  81509
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8011682115090
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Odvolání proti výrobku u dětí, a proto by mělo být bezpečné i pro ně.Píšťalka v hračce psem je malá část, kterou lze snadno oddělit, když je malé dítě v ústech uvedeno do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hračka pro psy určená pro cylindrické tvaru s píšťalkem.Horní část je ve formě hlavy zvířete.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0296/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka pro lov při dně
 
Značka: Ousdy
 
Název: Fishing Game
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 156A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5661810027080
 
Druh rizika:  Úraz
 
Malé modré ryby připojené k rybářskému tyčince obsahují malý magnet s vysokým magnetickým tokem a mohou se snadno oddělit.Pokud dítě toto malé modré ryby a ostatní kovové předměty vyskočí, mohlo by se dostat k sobě, což by vedlo k ucpání střev nebo perforace.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Rybářská hra s jednou růžovou, jednou růžovou a jednou oranžovou, nazelenalým a červeným a minimálním červeným košíkem.Hra se skládá z plastu, který je spojen s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0297/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka pro lov při dně
 
Značka: neznámý
 
Název: Funny Fishing
 
Typ/číslo modelu:  ref. JS14110, partie JORS1401
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2567726141106
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hračka obsahuje malé magnet s vysokým magnetickým tokem, který lze snadno oddělit.Umožňuje-li dítě magnet a další kovové předměty, mohou se dostat k sobě, což by vedlo k ucpání střev nebo perforace.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek se skládá z rybářské tyčinky s malým magnetem na konci a ze čtyř barevných ryb.Obal je lepenkový kus z kartonu, který je součástí plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0298/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická rybolovná práva (Toy)
 
Značka: La Gran Familia
 
Název: Fishing Series
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:F92349, ref. č. 555
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8433760923494
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hračka obsahuje malé magnet s vysokým magnetickým tokem, který lze snadno oddělit.Umožňuje-li dítě magnet a další kovové předměty, mohou se dostat k sobě, což by vedlo k ucpání střev nebo perforace.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Magnetická hra sestávající ze čtyř částí (dvě námořní zvířata a tyč).Balení se skládá z plastu a lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0305/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Bao Bei Zhiyue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:SK-3640
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2012020536405
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastítka se mohou snadno zlomit a uvolnit malá míčky.Malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit je.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Žlutý a oranžový plast chrastín se třemi zelenými kuličkami dodanými v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0284/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: HEAVY TOOLS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W14–453
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 996400 564004
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek má stahovací šňůrku s volným konci, které může způsobit uškrcení u dětí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Koklonky s šedým potýkem s kuklou a klokací v kapse.Výrobek je zdoben černým nápisem:„Uchovávejte Calm & Shine na HtLS“.Velikost:122–164
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0285/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: CHILDHOOD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BA05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3660664067428
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Přítomnost šňůr, jejichž volný konec je v digestoři, může vést k uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětské týčko s kapucí a zdrhovadlo.Výrobek je zdoben vyšíněnými nápisy:„PORTS“, „GOLDEN AGE“, „52 CHAMPIONS PRO BOWL“.Výrobek je k dispozici v modré, šedé a černé barvě.Velikost:98–128
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0287/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: QUENNY GIRL- California 1985
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  N3–633
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti nepřipevněného šňůr na stažení s volným koncem v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pocení určené pro malé děti do 7 let věku, ve tvaru zdrhovadel, dvou kapes vpředu a digestoře.V oblasti hrudníku je vyšířen tento nápis:„California HELLO STAR 1982“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0288/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: J.N.S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S-916
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přítomnost funkčního šňůry v prostoru pasu by mohla způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské kalhoty navržené pro malé děti do 7 let, s elastickou šňůrou v pase a na koncích nohou, se dvěma kapsami vpředu a dvěma na zadní straně, vyšívané s následky finy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0289/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: STELA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má funkční elastické kabely, které mají volné konce v prostoru pasu, jsou příliš dlouhé a mohou se zachytit během různých činností dítěte.Lze vytvořit smyčku, která by mohla vést k poranění dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Oděvy určené pro dívky do 3 let věku.Šály jsou šedé barvy s růžovými a bílými kontrolami a červenými nebo fialovými květinami.Má bránice a funkční kordy.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0290/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Dalef Wear Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D-14136TE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek má funkční šňůru s volným konci v oblasti krku, která je příliš dlouhá a může se zachytit během různých činností dítěte, které je příčinou uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pocení s dlouhými rukávy, určené pro starší děti ve věku od 7 do 14 let.V různých barvách jsou k dispozici dvě kapsy na přední straně, zdrhovadlo a patentní závery pro upevnění na přední straně, a digestoř s funkčním korkem.Přední a šířící hvězdy a nápisy „Dalef“ a „Drow“ DALEF и пет звет звезди‘.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0312/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: H.Plenty
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZF-1148
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry, které mají volný konec v digestoři, se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Rekreační volný prostor pro volný čas, který se skládá z dlouhých kalhot a pocení s podšívkou.Výrobek je zdoben růžové pruhy a nápisy.Velikost:6–14 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0283/15       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: Commel
 
Název: Carbon Monooxide Alarm
 
Typ/číslo modelu:  440–201
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 3858883835205
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého byl zabalen v blistce PVC.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0278/15       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Olejové lampy
 
Značka: neznámý
 
Název: Futurelife
 
Typ/číslo modelu:  BOD Č.:03–1010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8581390514916
 
Druh rizika:  Chemické
 
Konstrukce výrobku umožňuje snadný přístup k oleji do lamp, který může při požití způsobit poškození plic.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 14059.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Ozdobná olejová výbojka vyrobená z průhledného skla a kovu.Zabaleno do modré a bílé lepenkové krabice s označením a fotografií produktu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0273/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér
 
Značka: FH FOHILL
 
Název: Travel Universal Adapter
 
Typ/číslo modelu:  FH-931
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8518151609314
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Do zásuvky by mohly být umístěny různé kolíky, které jsou přístupné uživateli.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílý adaptér na zástrčku pro cestovní ruch.Balení s blistkem z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0274/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér
 
Značka: PRIMERA
 
Název: Adaptador Ingles
 
Typ/číslo modelu:  odkaz BAP033
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7899055277603
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Je možné zjistit spojení mezi kolíkem vidlice a otvorem s živým zásuvkou, zatímco druhý kolík je přístupný.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Adaptér se zástrčkou na bílém cestách.Jedná se o transparentní obal blistrem na oranžové a černé kartě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0292/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická výbojka
 
Značka: neznámý
 
Název: Lava Lampe (COUNTERFEIT PRODUCT)
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části jsou snadno přístupné, když je světelný zdroj uzavřen.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dekorativní elektrická výbojka balená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0314/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeče vlasů
 
Značka: LECAI
 
Název: Fashion Hair Dryer
 
Typ/číslo modelu:  LC-2237
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4008880010764
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vysoušeč vlasů může při používání a při lovu vzduchu převednout a způsobit popáleniny.Teplo může rovněž detvořit izolační části, což může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.Zařízení nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Vysoušeč vlasů zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0013/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zkoušející napětí
 
Značka: A.I.&E.
 
Název: Spannungsprüfer / Voltage Meter
 
Typ/číslo modelu:  1.Vzor:40820 (na výrobku);713115–40705 (na obalu)2.Vzor:40821 (na výrobku);710788–39699 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.4 009017 288360 A 2.4 009017 240443
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Ochranný okraj s držadlem je příliš malý.Výsledkem je, že uživatel by se při běžném používání mohl náhodně dotýkat vrcholu kovové špičky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61243.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zkoušející napětí.Balení:„blister“.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0014/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zkušební zařízení pro měření napětí
 
Značka: A.I.&E. (on the product); LIFETIME TOOLS (on the packaging)
 
Název: Voltage Tester Set
 
Typ/číslo modelu:  40822 (na obalu);FHT-106 (o kratším produktu);FHT-202 (o delším produktu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 711252 408224
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Ochranný okraj s držadlem je příliš malý.Výsledkem je, že uživatel by se při běžném používání mohl náhodně dotýkat vrcholu kovové špičky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61243.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor se skládá z 2 zkušebních zařízení pro kontrolu napětí s průhledným pokrytím.Balení:„blister“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0015/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přípravek pro rovnání vlasů
 
Značka: GUANG MING
 
Název: Intellectual Ionic Hair Permer
 
Typ/číslo modelu:  RCT-528
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1717621155024
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nejsou poskytnuty informace o údržbě, opravě a výměně přívodní šňůry.Spotřebitel by se mohl pokoušet nahradit dodavatelskou soudou a v důsledku toho získat úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Přípravek pro rovnání vlasů zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 9