Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 32 ( Zveřejněno: 12/08/2005)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0432/05       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Riziko poranění uživatele pomocí ostří nože, který je brzděn, nebo odtahem z rukojeti.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Nožířské výrobky pro domácnost „Chef Kitchen/nejvyšší Products Limited – deluxe 10 Piece Knife Set s řeznou deskou“.(3686;Kód produktu:WW/HD489215 Barkód:5035680489215)
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0435/05       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Označení neobsahuje žádné upozornění na nebezpečí ani pokyny pro bezpečné zacházení, u kterých je výrobek žíravý.Výrobek nesplňuje požadavky na klasifikaci, balení a označování podle směrnice o nebezpečných přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chemické látky – neuvedené pod číslem 01. 1. 2006–31.„ANTI Creditation Raicare Rapido Ferro“
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0431/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Úraz elektrickým proudem.Riziko zasažení elektrickým proudem z případného přístupu k živým částem.Svítilna nesplňuje směrnice o zařízeních nízkého napětí a o strojních zařízeních a příslušné evropské normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrická výbojka ve tvaru koule s duhovým klesáním se zbarvenými otvory „jasně světletou“ (890A)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0436/05       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud by se tyto dráty měly uvolnit, byl by kovový orgán drtiče uvolněn.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zahradní nábytek – Garden Shedder „MTD/E P Barrus“ (118E)
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0418/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Nebezpečí udušení/zranění.Nebezpečí udušení nebo udušení, které vznikají při natažení malých částí a při vdechování a riziku zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění na trh dobrovolně zastavilo stažení výrobku od spotřebitelů a informací pro spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hudební hračka se třemi pohybujícími se částmi – astronaut, kulička a jedinec – ovládaná párem (0383B).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0420/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Nebezpečí zalknutí způsobené přítomností malých částí.Nebezpečí pro zdraví dětí.Gymnázika není v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Víceoborové hračky KAMCO „Baby Grym“NO9001 a 885c
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0421/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Hračka představuje potenciální riziko pro děti, neboť obsahuje v řadě použitých barev nadměrné množství kovů (olova a chromu).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Nápoje na výrobu osobních automobilů (1689)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0422/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Hračka představuje potenciální toxické nebezpečí pro dítě, protože obsahuje nadměrný těžké kovy (olovo a chrom) v několika použitých barvách.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Silná superba Heng Heng Di(9903 a 9988).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0425/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Přítomnost zakázaných karcinogenních azobarviv.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Koupele v lázni a Shorewer „Disney Winnie the Paoh“ – bererzní hračka musí být umístěna v ochre, červené a černé s tmavočervenou zavěšenou smyčkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0426/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Riziko udušení/zranění.Přítomnost malých částí, které mohou dítě spolknout.V okamžiku, kdy se použije ostrá síla, se použije pružná bezpečnost z plastové šipky.Pokud k tomu dojde šipku, může dojít ke spolknutí.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Série policie (WF: 202a, b.k.00051279) – sada hraček, rozkladu malých částí:střelné zbraně jako hračka, řízené střely s custolem, gumové sticku, píšťalky, pout, dalekohled a bezdrátový přístup
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0428/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Přítomnost malých částí, které mohou dítě spolknout.V okamžiku, kdy se použije ostrá síla, se použije pružná bezpečnost z plastové šipky.Pokud k tomu dojde šipku, může dojít ke spolknutí.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hradla na hraní „Swat Silver action“ (20918;B.K. 6902758099722)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0429/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Přísavka na konci každé šipky se dá snadno odstranit a šipku je nechráněná, což by mohlo vést ke zranění.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Policejní skupina „Comandos S.W.A.T.“ (ref-3899/75320) – hračka
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0430/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Hračka představuje potenciální riziko pro děti, neboť obsahuje v řadě použitých barev nadměrné množství kovů (olova a chromu).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Policejní vůz „Jan Chang“ – hračka (č.: 368a)Jedná se o balíček 12 malých automobilů zpět a z automobilů s třecími třením, všechny různé konstrukce policie/soudnictví.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0433/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Riziko vzniku samona vině.Pružné zakrytí smyček s savým krachem se odtáhne od sebe.Nevyhověl zkušební zkoušce tahem.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka „super Weason“ (824;B.K. 6902758099753)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0434/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Riziko sebeprodeje, které bylo způsobeno rány.Pružné zakrytí smyček s savým krachem se odtáhne od sebe.Nevyhověl zkušební zkoušce tahem.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka „superbrow šípy“ (338, B.K. 6902758075313)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0437/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Riziko sebeprodeje, které bylo způsobeno rány.Pružné zakrytí smyček s savým krachem se odtáhne od sebe.Nevyhověl zkušební zkoušce tahem.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračky „Funny hračky“ (204, B.K. 6902758076792)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0438/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Nebezpečí pro zdraví dětí.Nebezpečí zalknutí způsobené přítomností malých částí.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hradlo jako hračka „Super Police Play Set“ (7071;B.K. 5903116625028)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0439/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Přítomnost malých částí, které může dítě spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zoologické zahrada pro zvířata, která se skládá ze 6 malých hraček:pes, pes malý, dračí, kuškový, malý kohout, jehně (2008, B.K. 0000005128655).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0440/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Přítomnost malých částí, které může dítě spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Cvičná hračka“(0212, B.K. 6902758099302).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0441/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Koncentrace laserů na bázi laserů přesahuje při několika příležitostech nejvyšší přípustné hodnoty expozice.Laser není v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Laserový ukazatel, elektrická hra a hodiny„J-MMAX“ (JM-20K. B.K. 2000030420067)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0442/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Koncentrace laserů na bázi laserů přesahuje při několika příležitostech nejvyšší přípustné hodnoty expozice.Laser není v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Laserový ukazatel, elektrická hra a hodiny„J-MMAX“ (JM-10K, B.K. 20000304220012)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0427/05       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Použití látky hydrochinon, který je při použití v kosmetických přípravcích.Zavádějící označení „hydrochinon-free“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Smetana pro zesvětlení kůže v kosmetických prostředcích „Clear Essaence – kožní mentorování mléka, hydrochinon-free“.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0443/05       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Uvedení částí vzorků, které jsou k dispozici, u těchto potravin představuje nebezpečí pro zdraví, zejména proto, že některé úlomky skla mají ostré hrany a rohy a mohly by způsobit zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Domácnost dekorativní položkou „Kristall Sand“
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0419/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Zástrčka nesplňuje standardní systém zástrček a zásuvek z důvodu nesprávné konstrukce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrická zapalovací svíčky bez kontaktu Země pro spojovací zařízeníTřída 0 (DOT-102)
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0423/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Při provozu může ohřívač ventilátoru při provozu přehřívat, čímž se deformuje ochranný kryt přední ochrany a jeho elektrické součásti jsou přístupné uživateli.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění na trh dobrovolně zastavilo stažení výrobku od spotřebitelů a informací pro spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrické ohřívače ventilátoru (2000W CH2001Druh/číslo modelu:CH-2001/230V/2000W;Kód EAN:3 99999 008 5807/3 99999 004 2077/3 99999 004 2060/3 99999 004 2053;všechna výrobní čísla.)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0424/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Při provozu může ohřívač ventilátoru při provozu přehřívat, čímž se deformuje ochranný kryt přední ochrany a jeho elektrické součásti jsou přístupné uživateli.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění na trh dobrovolně zastavilo stažení výrobku od spotřebitelů a informací pro spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrické ohřívače ventilátoru (2000W CH2003)CH-2003/230V/2000W;Kód EAN:3 99999 008 5791/3 99999 004 2046/3 99999 004 6608/3 99999 004 5777 a 3 99999 008 5784;všechna pořadová čísla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 32