Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 7 ( Offentliggjort på: 20/02/2015)

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0226/15       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Dekorative sten
 
Mærke: River rocks
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produkterne er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi de dekorative sten ligner slik, der kan forveksles med ægte slik og sluges af små børn og forårsager skader.Produktet opfylder ikke kravene i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  1) dekorative sten med forskellige former, der ligner børneslis i forskellige pastelfarver — gult, orange, rødt, violet, cyclimen, blåt og grønt.2) ovalært glas marbles, der har en diameter på ca. 18 mm, og som minder om sugning i en gennemsigtig farve med forskellige nuancer — grøn, brun, blå, gul, i transparente pakninger med en papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0207/15       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Skipol
 
Mærke: Black Diamond
 
Navn: Whippet Ski Pole
 
Type/modelnummer:  A) Formularer til foder til selskabsdyrb) Kuller til kæledyr — Ski Pole
 
Batchnummer/stregkode:  A) 793661190516b) 793661190523 Den tilbagekaldelse påvirker centre, der er fremstillet fra den 1. maj 2013 til den 15. januar 2014.
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af forkert varmebehandling under fremstillingen kan plukningen gå i stykker, og det kan ikke lykkes at bremse eller forhindre brugerne i at forskyde sig ned på en sne- eller isdækket hældning, hvilket medfører skader.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Skipol med opsamling af skibebaner af rustfrit stål.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Østrig, Sverige, Frankrig, Spanien, Grækenland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0239/15       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Luftblød kanon
 
Mærke: H H - HuangHe
 
Navn: Storm Gun
 
Type/modelnummer:  M-207A
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Produktet er ikke forsynet med en advarsel, for så vidt angår laseren.Den vildledende brug af CE-mærkningen vil få brugeren til at konkludere, at produktet er sikkert og dermed bruger det på en måde, der kan forvolde skade for synet.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 60825-1 med hensyn til mærkning
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plast-blød kanon med lasersigte.CE-mærket på emballage og advarselsskilt (0-3 år).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0209/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Smykker
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Semillas de huayruro ('Seeds of huayruro')
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
As precatorius frø indeholder abarin, et toksin, som er yderst giftigt ved indtagelse eller ved direkte kontakt med et hudsår.
Ormosia Coccininea er giftige, hvis de tygges.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Diverse artikler, der er fremstillet ved hjælp af Abrus Precatorius eller Ormosia Coccininea.Ormosia Coccina (Huauru) er intens rød med et sort plet på en søm, der er mellem 11 og 14 mm lang.Bjergefrøs frø er meget røde med et sort spot og mellem 3 og 8 mm lange.
Oprindelsesland:  Peru
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0232/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: Esheen
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  41276
 
Batchnummer/stregkode:  7330878415907
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder cadmium (en målt værdi op til 27 % vægtprocent).Cadmium fremkalder skader på organer ved indtagelse eller indånding og kan fremkalde kræft.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tre par øreringe i sort metal.Et par have en halv solsform, et par kraveknapper og en kegle.Øreringe anbringes på en kartonetiket med varemærket.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0233/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Braselet
 
Mærke: ZTIZ
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BR10123
 
Batchnummer/stregkode:  7350044135316
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder cadmium og bly (målt værdi:op til 12 % af vægten og 3 % vægtprocent).Cadmium fremkalder skader på organer ved indtagelse eller indånding og kan fremkalde kræft.Bly er skadeligt for menneskers sundhed og farlig for miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Armbånd i metal med et Buddha som bead. Sexet indeholder sølvmetalperler med et større mønstret vulst.Er et sort mærke med mærket sølvtryk.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0236/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Ring (ring)
 
Mærke: Ztiz
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NA
 
Batchnummer/stregkode:  7330878413156
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder cadmium (målt værdi 38 % i vægt).Cadmium fremkalder skader på organer ved indtagelse eller indånding og kan fremkalde kræft.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Metalring i sølvfarve i form af en slange med to store øjne cirkling tre gange omkring fingeren.Sort etikette med varemærket.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0240/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: Claire´s
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stil 11264/Earring par
 
Batchnummer/stregkode:  Stang code:5053264112649
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkter frigivelser på op til 3.2 µg nikkel pr. cm²/uge overskride grænseværdien på 0.5 µg/cm²/ugeNikkel er et stærkt sensibiliserende stof og kan fremkalde allergiske reaktioner, hvis de forekommer i genstande, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Andet

 
Beskrivelse:  1 par aråringe med halvædelsten.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Spanien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0216/15       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: Gicos
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  180
 
Batchnummer/stregkode:  LEP/180L;stregkode 8025569262371
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Strømforsyningskablet er ikke korrekt fastgjort.Dette betyder, at isoleringen af strømforsyningskablet kan afbrydes, og at brugeren kan røre ved strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Lyskæde med farvede LED-lys i plastemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0218/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Chevrolet
 
Navn: Aveo
 
Type/modelnummer:  Aveo T300
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev bygget mellem den 4. november 2010 og den 21. august 2014 med VIN fra CB000469 til CB057747.
 
Risikotype:  Personskader
 
Motoren kan køre i et kort tidsrum, når tændingsnøglen er blevet afbrudt i tændingsløbet i LOCK (Ock) -positionen som følge af unormal slitage af hovedcylinderen.I så fald kan køretøjet bevæge sig i sig selv, hvis redskaberne er i brug.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Nederlandene, Island, Sverige, Slovakiet, Slovenien, Det Forenede Kongerige, Spanien, Danmark, Portugal, Ungarn

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0220/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Jaguar
 
Navn: XK
 
Type/modelnummer:  Jaguar XK
 
Batchnummer/stregkode:  Byggedatoer:02/07/2011 til 13/01/2015.VIN:SAJWA4FB44940 til SAJAC45R7FMB56794 (udvalgte køretøjer inden for området).
 
Risikotype:  Personskader
 
Når frontlygterne anvendes som parkeringslygter, hvor tændingen er slået fra, vil lyset blive fejlfrit efter 5 minutter.Parkeringslygter, som ikke fungerer, kan øge risikoen for, at køretøjet er involveret i en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien, Danmark, Spanien, Sverige, Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0222/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Polaris
 
Navn: Victory Motorcycles
 
Type/modelnummer:  "sejr Cross Country"/Vice Cross Country "Ball/Vice Cross Roads/Vice Cross Gate Ball/Vice Steam/Vice Ball/Vice Ball/Vice High Ball/Victice Stad Ball/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross Country/Vice Cross
 
Batchnummer/stregkode:  Sejr Motorcycles — VIN:5VPBW36E0EE3028903-5VPZW36E3E3029249.Byggedatoer:24/04/2013 til 05/12/2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
Brændstofpumpen i de berørte motorcykler må under fremstillingen være ukorrekt fastgjort.Dette kan medføre, at brændstofpumpen beslaglægger og, hvis maskinen tilsidesættes, vil køretøjet gå i stå.Hvis dette sker, vil det i høj grad øge risikoen for en kollision/kollision.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykler undtagen motorcykler: forskellige modeller
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige, Frankrig, Spanien, Tyskland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0235/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: Yaris Hybrid
 
Type/modelnummer:  Rammekode:NHP130.
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsår:2012-2014.
 
Risikotype:  Personskader
 
Bremsebeholderbeholderen er beregnet til venstrekørselPå grund af udformningen af et kammer i beholderen, som adskiller bremsevæskeledningerne fortil og bagtil, kan både for- og baghjulsbremsningssystemet gå tabt i tilfælde af, at bremsevæskeudsivning fra forhjulsbremserne virker.Dette kunne føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Nederlandene, Slovakiet, Sverige, Estland, Kroatien, Μalta, Slovenien, Danmark, Grækenland, Spanien, Ungarn, Finland, Litauen, Norge

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0237/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Chevrolet
 
Navn: Spark
 
Type/modelnummer:  Gnist
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsår:2010 til 2015.Køretøjer, der påvirkes — VIN-område:AC108343 ~ CF707483.
 
Risikotype:  Personskader
 
På hjelmoversiden kan sekundærlåsen udsættes for en bygningsmasse.Den kan derfor ikke vende tilbage til den korrekte position, når den frigives.I sådanne tilfælde, og især hvis den primære låseanordning ikke fungerer korrekt, er der mulighed for, at motorhjelmen kan åbnes under kørslen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Slovakiet, Μalta, Nederlandene, Sverige, Slovenien, Island, Kroatien, Det Forenede Kongerige, Grækenland, Spanien, Danmark, Ungarn, Norge

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0210/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Balebjørn
 
Mærke: Play by play
 
Navn: Shaggy cream bear small
 
Type/modelnummer:  punkt nr. 10581
 
Batchnummer/stregkode:  8425611105814
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet indeholder små dele (øjnene), der let kan afmonteres.Et barn kan sætte dem i munden og sætte dem i mundenProduktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lille, cremefarvet teddy skal bære.Ingen emballage.En kartonetiket, der er fastgjort til venstre øre.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0212/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukker
 
Mærke: WanJu
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  0986A
 
Batchnummer/stregkode:  1.5995170605863 OG 2.5998665725244
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Lederen af dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:34 % i vægt).Denne phthalat kan skade børns helbred og forårsage skader på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  To forskellige typer plasticdukke med forskelligt tøj og sko, der leveres i gennemsigtig plastikpose med papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0213/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastidusæt af plast
 
Mærke: E'LAINE
 
Navn: Beautiful Girl
 
Type/modelnummer:  NR. 38398
 
Batchnummer/stregkode:  1407240527998
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Hovedet og støvlerne fra dukken indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og di (2-butyl) phthalat (DBP) (målt værdi DEHP:2,5 % efter vægt, DBP:0,18 % i vægt).Disse phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage mulig beskadigelse af forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sættet består af en plastdukke, der er klædt på, en kam, en kam, et par sko, to hår, et armbånd, tre ringe og en pose.Produktet leveres i en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0214/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjstog
 
Mærke: PLASTOY
 
Navn: Barbatrain - Barbapapa
 
Type/modelnummer:  Ref.:60820
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:3521320608204, Batch:05.13
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Elefantstammen, kaninsøører, krokodilletops næse og giraffe er for lange:små børn kan putte dem i munden, når de sidder fast i munden og blokerer luftvejene.Den sorte rullekrops lille krog kan let løsne sig.Et lille barn kan sætte det i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blødt plasttog, herunder en motor, fire vogne og fire dyrefigurer (sort giraffe, grøn krokodille, blå kanin og rød elefant), der leveres i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0215/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Badelegetøj
 
Mærke: PLASTOY
 
Navn: Barbapapa
 
Type/modelnummer:  Ref.:80505, Sæt nr. 5
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:35213208050, Batch:04.11
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Bistiften af elefanten, kaniner og ører, krokodillenens næse og hovedet er for lange:små børn kan putte dem i munden, hvis de sidder fast i munden og blokerer luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sæt bays med fire bløde plastfigurer fra dyr (en sort giraffe, en grøn krokodille, en kanin og en rød elefant) i en gennemsigtig plastkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0219/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bov- og pile
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: VICTOR - high speed roomage
 
Type/modelnummer:  Nr. 8824 (på emballagen), PJ9560367 (på mærkaten)
 
Batchnummer/stregkode:  6991295603677 (på mærkaten)
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Der kan let fjernes sugekopper fra projektiler.Hvis et barn placerer dem i munden, kan de blokere luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Sættet består af en plastbov, tre pile med sugekopper og en pile.Den leveres i en pappakke med blister.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0221/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sættet af legetøjspolitiet
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: SWAT WEAPONS confront terrorist
 
Type/modelnummer:  Nr. 0937A-1 (på emballagen), NGH6744276 (på etiketten)
 
Batchnummer/stregkode:  6991267442761
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Sugekopper kan let skilles fra projektiler og kan puttes i munden af et barn og blokere luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Legetøjssættet består af en plastikstol, en kniv, tre projektiler med sugekopper, kompas, fløjter, sender og mål.Det er pakket i en gennemsigtig plastblister med papirunderlag.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0225/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj til gåstol
 
Mærke: Eichhorn
 
Navn: Activity Walker (Spiel- und Lauflernwagen)
 
Type/modelnummer:  10 000 3740
 
Batchnummer/stregkode:  4003046037401
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet indeholder små dele (skruerne), som let kan afmonteres.Skruer på karmen kan fungere løst.Et barn kan sætte dem i munden og sætte dem i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Babywalker med byggeklodser.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Norge, Sverige, Spanien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0227/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj med fjeder
 
Mærke: Rubbabu
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.:5015 TG 78 — forskellige modeller i form af dyr
 
Batchnummer/stregkode:  Parti:2014-A
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Nogle små dele af legetøjet kan let løsgøres (ring, brydkroggen) og sluges eller indåndes af små børn og derved forårsage kvælning.Dertil kommer, at der kan forvoldes brugeren skade ved tilstedeværelsen af ikke-funktionelle, skarpe elementer (forårets spids).Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blødt legetøjsdyr med fjederfjeder, bestående af en ring og en brydkrot.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0230/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Magnetisk fiskerispil
 
Mærke: Huan Le
 
Navn: Fishing Series
 
Type/modelnummer:  555-40 41, ref.: 1801062, Ref. IEM:21067
 
Batchnummer/stregkode:  8499660021067
 
Risikotype:  Personskader
 
Magneter i legetøjet, som er små dele og har en for stor magnetisk flux, kan let komme løs.Hvis magneterne sluges ud, kan magneterne tiltrække hinanden og forårsage tarmblokering eller perforering.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Magnetlegetøj bestående af en fiskestænger og seks plastindivider.Emballagen er et plaster- og palestof, et mærke på ryggen angiver, at produktet er magnetisk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0201/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: J.D.L STAR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PM811
 
Batchnummer/stregkode:  5906734618116
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Snorene med snorene/halsen og ikke-fastgjorte bændler i taljeområdet kan blive fanget i forbindelse med forskellige aktiviteter i et barn.Der kan opstå et kredsløb til barnet og deres strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Grå beklædning bestemt til børn på op til 6 år, bestående af en klapmydskjorter og benklæder.Sættet er forsynet med snoreller i hætte-/hals- og taljeområdet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0202/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sportsbeklædning til børn
 
Mærke: Gear Wear
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  AR/01C/PMIDDEL
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
De funktionelle snore i taljeområdet med tredimensionale genstande kan blive fanget under forskellige former for arbejde for et barn.Der kan skabes et loop, og der kan opstå skader på barnet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Grå sportsbenklæder, der er beregnet til børn op til 6 år.Beklædningsgenstanden kan bindes og justeres med snoede strenge i taljeområdet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0203/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: MISS IMAGE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LF-2897
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
De funktionelle snore i kaletten kan blive fanget i forskellige aktiviteter for et barn, der er årsag til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Grå, mørkegrå, med lommer og hætte, som er beregnet til børn op til 7 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0205/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderhandsker
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Heat Safe
 
Type/modelnummer:  Model 5870.100
 
Batchnummer/stregkode:  2000092019155
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder chrom (VI) (målt værdi op til 13,2 mg/kg).Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Brunt læderhandsker med brunt strikket tekstilområde og strikjern, prøvestørrelse 8.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0217/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børneudrustning af to dele
 
Mærke: HONG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  G270
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet har ufastgjorte bændler i taljeområdet, som kan blive klemt over et barns forskellige aktiviteter, hvilket forårsager kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Mørkegrå udstyr til børn, der består af benklæder og sweatshirts med hætte og lynlås.Varen er dekoreret med påskriften:"KSA TOP THE 10".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0223/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædt pigge til piger
 
Mærke: Pink Girl
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  F38LJ
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Varen er konstrueret og fremstillet med en sele i taljeområdet med frie ender og er bundet til bagsiden og hænger i den nederste del af det tøj, der kan blive fanget i forbindelse med en række af et barns forskellige aktiviteter.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Påklæbning af børn med jakke, beregnet til små børn på op til 7 år, ældre børn og unge i alderen 7-14 år, med følgende specifikationer:påklædningen er fremstillet af en tyk, grå og rosa farve, sort, stiplede, med en lynlås på ryggen.STØRRELSE:F38.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0224/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: Kidea
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  093TY
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet har funktionsduelig træksnor i taljeområdet med frie ender, der kan blive fanget i forskellige aktiviteter for et barn, hvilket forårsager kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnebenklæder med lyserødt kort, som er beregnet til små børn på op til 7 år, og som er fremstillet af vandbevisstof, med påføring på benene i form af en pige, hjemmefodtøj, hvidt bånd og hjerter med lume, stjerner og påskriften "Kidé".
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0231/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Fodtøj til spædbørn
 
Mærke: Du Pareil Au Meme
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DULA1F, DULO1G
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Snøreringe er små dele og kan let løsnes.Et lille barn kunne sætte dem i munden og sætte dem i munden.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  To modeller af gråt sko til spædbørn med henholdsvis fluorescerende gul og lyserød farve.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0238/15       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Bærbar LED-skilt
 
Mærke: Natura
 
Navn: Fluorisoiva LED-valomainostaulu
 
Type/modelnummer:  255812.Netadapter:GDCDL-121000
 
Batchnummer/stregkode:  6 410412 558121
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Strømforsyningsenheden er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi isoleringen ikke er tilstrækkelig, og krydringen mellem de primære og sekundære kredsløb ikke er tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 60598 og EN 61347.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Bærbart LED-skilt med en veksel- til jævnstrømsadapter.Sælges i en almindelig brun papkasse.AC/DC-adapter:100-240V50/60Hz/12VDC;1000mA.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0206/15       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hårfarvnings
 
Mærke: Henna Vital
 
Navn: Kizil Burgundy Henna
 
Type/modelnummer:  Henna Vital Colour Red
 
Batchnummer/stregkode:  Parti nr. 001/Barcode:8906043 560117 (560575)
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder 2-nitro-p-phenylenediamine (målt værdi 1,9 %), der er klassificeret som stærkt sensibiliserende.At produktet ikke er i overensstemmelse med kosmetikforordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Fint, olivengrønt pulver.Emballage:seks trykte plastfilm i papkasser, 4 originalpakker.Fremstillingsdato:April 2013, udløbsdato:Marts 2016.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig, Finland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0208/15       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  Olielampe
 
Mærke: NOWA
 
Navn: Lampa Naftowa (kerosene lamp)
 
Type/modelnummer:  NR.:XCK001
 
Batchnummer/stregkode:  5901531787789
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktets konstruktion giver let adgang til lampeolie, der kan forårsage lungeskade ved indtagelse.Produktet overholder ikke den relevante standard EN 14059 og REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Olielampe af gennemsigtigt glas og blåt metal.Pakket i gennemsigtig emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0200/15       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk kaffemaskine
 
Mærke: Primo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NE200A (Bronze)
 
Batchnummer/stregkode:  5205505005290
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
I tilfælde af, at produktet bringes til at fungere længere end til et bestemt tidsrum, er det muligt at få en beholder, der kan løbe, når den hæves fra bunden.Derfor er der risiko for, at brugeren skolber ved brug af produktet.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Varen består af to dele.Den første del er en metallisk, kaffebeholder med låg og et håndtag på siden.Den anden del er en plastikbase med en stikledning fra siden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0204/15       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Mobiloplader
 
Mærke: Mobia
 
Navn: MicroUSB Kotilaturi
 
Type/modelnummer:  S-TR-027
 
Batchnummer/stregkode:  6430035349159
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi isoleringen ikke er tilstrækkelig, og afstanden mellem primær- og sekundære viklinger i den primære transformer ikke er tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60065.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Mobiloplader.Sælges i en gul papæske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0211/15       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk ventilator
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Oscillating Fan
 
Type/modelnummer:  j.nr. 95024
 
Batchnummer/stregkode:  6882009950241
 
Risikotype:  Personskader
 
De bevægelige turbineblade er tilgængelige, fordi der ikke er beskyttende rist på ryggen af ventilatoren og kan forårsage skader.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Elektrisk bordventilator i en blå kartonæske.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0229/15       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Madblander
 
Mærke: Johnson
 
Navn: Birillà
 
Type/modelnummer:  AD-833
 
Batchnummer/stregkode:  8008523004866
 
Risikotype:  Brand
 
Det termiske beskyttelsesskifte kan ikke fungere korrekt, når det er nødvendigt for at beskytte motoren.Der kan derfor opstå overophedning af motoren, hvilket medfører brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  En maskine til sønderdeling af mad, der er anbragt i papemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0234/15       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  USB-oplader
 
Mærke: EXTRA DIGITAL
 
Navn: Micro USB Charger
 
Type/modelnummer:  STC001
 
Batchnummer/stregkode:  4775341500385
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering er ikke tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  En usb-oplader i plastemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 7
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A11/0011/15       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Klapvogn
 
Mærke: Akjax
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Toleje
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Fastklemning, Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Fastholdelsessystemet er ikke tilstrækkeligt til at beskytte et barn mod nedstyrtning, hvilket kan medføre skader.Der er tilgængelige huller i den forreste klapvogn, som kan blive fanget i et barns fingerfinger.Det lille plastmærke på håndtaget er tilgængeligt og kan nemt løsnes.Et lille barn kan sætte det i munden og choker.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1888.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kombinerede klapvogn med et chassis, en barneseng, justerbar håndtag og dæksler.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2015 - 7