Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 7 ( Zveřejněno: 20/02/2015)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0226/15       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Dekorační kameny
 
Značka: River rocks
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože dekorativní kameny jsou podobné bonbonům, které by mohly být zaměněny se skutečnými bonbony a spolčením malých dětí, které by mohly způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  1) Dekativní kameny s různými tvary podobající se dětem v různých pastovcích, žluté, oranžové, červené, fialové, cyklistické, modré a zelené.2) oválné sklo do tvaru oválného skla o průměru asi 18 mm, které se v průhledném zbarvení podobající se nudnosti (zelené, hnědé, modré, žluté) mají v průhledném balení na lepenkovém štítku různé odstíny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0207/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Lyžařské prsa
 
Značka: Black Diamond
 
Název: Whippet Ski Pole
 
Typ/číslo modelu:  a) Popka v zájmovém chovu,b) Pole oxidu uhličitého v zájmovém chovu
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  a) 793661190516b) 793661190523 stažením z oběhu se dotýkají póly vyrobené v období od 1. května 2013 do 15. ledna 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k tomu, že během výroby došlo k nesprávnému tepelnému zpracování, mohl by se roztrhnout a selhat nebo zastavit uživatele z kopce, z kopce nebo z kopce při jízdě na sněhu nebo ledu, což vede ke zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lyžařské prsa z nerezavějící oceli pro horolemandlé lezectví.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Rakousko, Švédsko, Francie, Španělsko, Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0239/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Trysková pistole
 
Značka: H H - HuangHe
 
Název: Storm Gun
 
Typ/číslo modelu:  M-207A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek neobsahuje štítek s upozorněním, pokud jde o laser.Klamavé používání označení CE povede uživatele k závěru, že výrobek je bezpečný a že jej tudíž používá způsobem, který by mohl způsobit poškození zraku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o označování
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová Airměkká střelná pistole s laserovým terčem.Označení CE na obalu a výstražné znamení věku (0–3 let).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0209/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Šperky
 
Značka: neznámý
 
Název: Semillas de huayruro ('Seeds of huayruro')
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Abrus expelery semen obsahují abrin, toxin, který je při požití nebo při přímém styku s kůží vysoce toxický.
Ormosia Cchinea je jedovatý, pokud se žvýká.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Různé výrobky, které byly vyrobeny s použitím Abrus Precitorius nebo Ormosia Cocinea.Semena Ormosia Cocinea (Huyruru) mají intenzivní červenou barvu s jednou černou skvrnou ve švu o délce od 11 do 14 mm.U semen Abrus Precitorius je intenzivní červená barva s jednou černou skvrnou na jejich povrchu, která je dlouhá 3 až 8 mm.
Země původu:  Peru
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0232/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Esheen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  41276
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7330878415907
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje kadmium (naměřená hodnota do 27 % hmotnostních).Kadmium způsobuje poškození orgánů při požití nebo vdechování a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  3 páry náušnic na černém kovu.Tvar poloslunečního tvaru, hřeb a kužele.Náušnice jsou umístěny na lepenkové etiketě s ochrannou známkou.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0233/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramky
 
Značka: ZTIZ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BR10123
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7350044135316
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje kadmium a olovo (naměřená hodnota:do 12 % hmotnostních a do 3 % hmotnosti).Kadmium způsobuje poškození orgánů při požití nebo vdechování a může vyvolat rakovinu.Olovo je škodlivé pro lidské zdraví a nebezpečné pro životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sudek v kovech s Buddlha jako bead.matka obsahuje stříbrné kovové korálky s jedním větším modelovým patkem.V příloze je černý štítek s ochrannou známkou ve stříbrném tisku.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0236/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Kruh
 
Značka: Ztiz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  netýká se této položky.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7330878413156
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje kadmium (naměřená hodnota 38 % podle hmotnosti).Kadmium způsobuje poškození orgánů při požití nebo vdechování a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kovový prstenec ve formě stříbrné barvy ve tvaru tysu se dvěma velkými oky, přibližně třikrát kolem prstu.Černá značka s obchodní značkou.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0240/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Claire´s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl 11264/Earring pár
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  K dispozici na adrese: code:5053264112649
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výstup niklu až do 3.2 µg/cm² za týden, který překračuje mezní hodnotu 0.5 µg/cm² za týden;Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  1 náušnice z páru kovových náušků s polodrahokamy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0216/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Gicos
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  180
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  LEP/180L;čárový kód 8025569262371
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Energetická šňůra není řádně připevněna.Výsledkem je, že izolaci elektrické šňůry se může roztrhnout a uživatel by se mohl dotknout živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Systém osvětlení s barevnými světly LED v plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0218/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chevrolet
 
Název: Aveo
 
Typ/číslo modelu:  Avezo T300
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla postavena v období od 4. listopadu 2010 do 21. srpna 2014 s rozsahem VIN od CB000469 až CB057747.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Motor může být v provozu po krátkou dobu, když je klíč pro zapalování ponechán v poloze zapalování v poloze spínače zapalování v důsledku abnormálního opotřebení klíče tlakové láhve.V takovém případě se může vozidlo pohybovat vlastním zařízením.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Island, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Dánsko, Portugalsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0220/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XK
 
Typ/číslo modelu:  Jaguar XK
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vytvoření dat:02/07/2011 až 13/01/2015.VIN:SAJWA4FB0CB44940 až SJAC45R7FB56794 (vybraná vozidla v rámci rozsahu).
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pokud se přední boční světla používají jako parkovací svítilny při vypnutém zapalování, zhasínání světel po 5 minutách.Nefungující parkovací svítilny mohou zvýšit riziko nehody vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Dánsko, Španělsko, Švédsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0222/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Polaris
 
Název: Victory Motorcycles
 
Typ/číslo modelu:  Země cross cross Roads/Victory cross Roads/Victory cross Roads/Victory Gunner/Victory Hammer Gl Ball/Victory Harp/Victory Ness
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vítězství (hvoch Motorcycles – VIN):5VPBW36E0EE3028903 až 5VPZW36E3E3029249.Datum výroby:24/04/2013 až 05/12/2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Palivové čerpadlo v dotčených motocyklech mohlo být během výroby použito nesprávně.To může vést k zabavení palivového čerpadla a přetažení motocyklu, je-li stroj v činnosti.Pokud k tomu dojde, zvýší se riziko nehody/srážky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hlavní modely motocyklů
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Francie, Španělsko, Německo

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0235/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Yaris Hybrid
 
Typ/číslo modelu:  Kód rámce:NHP130.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2012–2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nádrž na brzdy je konstruována pro levostranný pohon Yes hybridních vozidel.Vzhledem k uspořádání děliče komory v nádrži, která odděluje přední a zadní ovládací vedení brzdového systému, může dojít ke ztrátě funkce systému přední i zadní brzdového systému v případě úniku brzd z předního brzdového systému.To by mohlo vést ke vzniku havárie.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Slovensko, Švédsko, Estonsko, Chorvatsko, Malta, Slovinsko, Dánsko, Řecko, Španělsko, Maďarsko, Finsko, Litva, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0237/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chevrolet
 
Název: Spark
 
Typ/číslo modelu:  Jiskra
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Roky produkce:2010 až 2015.Narušená vozidla – rozsah VIN:AC108343 ~ 707483.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vrchní západka kapoty se může vyvíjet působením koroze.V důsledku toho se nemůže vrátit do správné polohy, když se uvolní.V takovém případě, a zejména v případě, že se primární zajišťovací zařízení nepoužívá správně, existuje možnost, že se kapoty může otevřít kapota vozidla za jízdy vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Slovensko, Malta, Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko, Island, Chorvatsko, Spojené království, Řecko, Španělsko, Dánsko, Maďarsko, Norsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0210/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mededý medvěd
 
Značka: Play by play
 
Název: Shaggy cream bear small
 
Typ/číslo modelu:  položka č. 10581
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8425611105814
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (oči), které lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo umístit do úst a sysit je.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Medvěd malý krémově zbarvený.Bez obalu.Lepenková etiketa připevněná k levém uchu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0212/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: WanJu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0986A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.5995170605863 A 2.5998665725244
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:34 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dva různé typy panenek z plastu s různým oděvy a obuví, dodávané v průhledném plastovém sáčku s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0213/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: E'LAINE
 
Název: Beautiful Girl
 
Typ/číslo modelu:  Č. 38398
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1407240527998
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava a obuv panenka obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) a di (2-butyl) ftalát (DBP) (naměřená hodnota DEHP:2,5 % hmotnostních, DBP:0,18 % hmotnosti).Tato ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Souprava se skládá z plastové panenské panenky zpracované v neformální obvodě, plástinu, jednoho páru obuvi, dvou zvířecích klipů, jednoho celku, tří kroužků a jednoho sáčku.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0214/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vlak, který má hračka
 
Značka: PLASTOY
 
Název: Barbatrain - Barbapapa
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:60820
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:3521320608204, Šarže:05.13
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Na kmeni na králících, na králících, v nožičce, na králících a v hlavě Iraffe, je příliš dlouhé:malé děti je mohou vkládat do úst tam, kde se mohou dostat, a blokovat se.Malý hák v černohorské přepravě lze snadno oddělit.Malé dítě by jej mohlo umístit do úst a zasytit mu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Z měkkého plastu, včetně motoru, čtyř vozů a čtyř figurín zvířecího původu (krokodýl černý, zelený krokodýlí, červený králík a červený slon), dodávaný v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0215/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele
 
Značka: PLASTOY
 
Název: Barbapapa
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:80505, Set No. 5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:35213208050, Šarže:04.11
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Na kmeni slona na králících, na králících ušně a na hlavě Iraffe jsou příliš dlouhé:malé děti je mohou zatlačit do úst, kde se může dostat k zablokování a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada lázních hraček zahrnujících čtyři figurky měkkého plastu u zvířat (krokodýl černý, zelený krokodýlí, modré králík a červený), v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0219/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Seď a šipky:
 
Značka: neznámý
 
Název: VICTOR - high speed roomage
 
Typ/číslo modelu:  8824 (na obalu), PJ9560367 (na štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991295603677 (na štítku)
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lze z projektilů snadno vyjmout.Pokud je dítě stáčí do úst, mohou zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Soubor se skládá z plastové přídě, tří šipek s přísavkami a argumenty pro šipky.Dodává se v lepenkovém balení s blistrem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0221/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní složka (hračky)
 
Značka: neznámý
 
Název: SWAT WEAPONS confront terrorist
 
Typ/číslo modelu:  Č. 0937A-1 (na obalu), NGH6744276 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991267442761
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky mohou být snadno odděleny od projektilů a mohlo by dítě umístit do úst a zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Souprava hračky obsahuje plastovou střelbu, nožem, tři projektily s přísavkami, kompasy, píšťalky, vysílače a terče.Balené v průhledném plastovém blistru s papírovou podložkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0225/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská chodítka
 
Značka: Eichhorn
 
Název: Activity Walker (Spiel- und Lauflernwagen)
 
Typ/číslo modelu:  10 000 3740
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4003046037401
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (šrouby), které lze snadno oddělit.Šrouby s rámem mohou fungovat volně.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská chodítka s dřevěnou konstrukcí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko, Švédsko, Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0227/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka s pružinou
 
Značka: Rubbabu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:5015 TG 78 – různé modely ve formě zvířat
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:2014-A
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Některé malé části hračky se mohou snadno oddělit (prstenec, žikový hák) a malé děti spolknout nebo vdechnout, a způsobit tak zalknutí.Kromě toho by přítomnost nefunkčních ostrých prvků (konec jara) mohla způsobit uživateli újmu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka se zvířetem s kovovou pružinou, sestávající z prstence a hácího háku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0230/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická lovná hra
 
Značka: Huan Le
 
Název: Fishing Series
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 555–40 41, Ref nebo.1801062, Ref. IEM:21067
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8499660021067
 
Druh rizika:  Úraz
 
Magnety v hračce, které jsou malými částmi a mají nadměrný magnetický tok, se mohou snadno uvolnit.Při požití dětmi se magnety mohou vzájemně přitahovat a způsobit ucpání nebo perforaci střev.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Magnetická hračka skládající se z rybářské tyčinky a šesti plastových okřeček.Jedná se o obal s blirem a lepenkou, štítek na zadní straně udává, že se jedná o magnetické balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0201/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: J.D.L STAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PM811
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906734618116
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Stahovací šňůry v oblasti střechy a krku a nepřipojené šňůry na stažení v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte.Za tímto účelem může být vytvořena smyčka a může dojít k uškrcení dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Šedé oděvy určené pro děti do věku 6 let skládající se z tuleně potu a kalhot.Sada nese stahovací šňůry v digestoři/krku a v ploše pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0202/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sportovní kalhoty
 
Značka: Gear Wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AR/01C/PT
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Funkční šňůry v prostoru pasu s trojrozměrnou emellem se mohou zachytit během různých činností dítěte.Může být vytvořena smyčka a k poranění dítěte může dojít.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Šedé sportovní kalhoty určené dětem do 6 let.Oděv může být vázán a upraven pomocí zdrhovadel v oblasti pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0203/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: MISS IMAGE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LF-2897
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Funkční šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tmavošedé dětské pocení s kapsami a kapotou určené dětem do 7 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0205/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: neznámý
 
Název: Heat Safe
 
Typ/číslo modelu:  Číslo vzoru 5870.100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000092019155
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje chrom (VI) (naměřená hodnota do 13,2 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hnědé usně rukavice s hnědým pleteným textilním prostorem a pletená pouta, velikost vzorku 8.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0217/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj a dvě části
 
Značka: HONG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  G270
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek neobsahuje šňůry na stažení v prostoru pasu, které se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tmavošedá výstroj pro děti sestávající z kalhot a pocení s kapucí a zipem.Výrobek je zdoben nápisem:„KSA TOP 10“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0223/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Pink Girl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F38LJ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek je navržen a vyroben s pásem v prostoru pasu se svobodnými koncovkami, aby byl svázán na zadní straně, zavěšená pod nejnižší částí oděvu, která se může zachytit během různých činností dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bezolovnaté obušky na sace určené pro malé děti do 7 let věku a starší děti a mladiství od 7 do 14 let s následujícími specifikacemi:střiž je ze silné tkaniny v šedé a růžové barvě, tečkovaná, s pomocí zdrhovadel na zádech.VELIKOST:F38.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0224/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Kidea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  093TY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má funkční nepřipevněný šňůrku v prostoru pasu, se svobodnými konci, který se může zachytit během různých činností dítěte, které způsobuje zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské kalhoty v růžové barvě, určené pro malé děti do 7 let, vyrobené z ohnivzdorných materiálů, s žádostí na přední části nohou ve formě dívky, pantoflí, bílé pásky a srdce vyšívané s lampou, hvězdami a nápisem „Kmyšlenka“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0231/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Du Pareil Au Meme
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DULA1F, DULO1G
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Šněrovací dírky jsou malé části a lze je snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit je.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dva modely šedé obuvi pro kojence, se fluorescenčním žlutým a růžovým odstínem.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0238/15       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Přenosný LED velkoplošný reklamní panel
 
Značka: Natura
 
Název: Fluorisoiva LED-valomainostaulu
 
Typ/číslo modelu:  255812.Adaptér:GDCDL-121000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 410412 558121
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jednotka elektrického napájení představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598 a EN 61347.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Přenosný informační billboardu LED s síťovým adaptérem pro střídavý i stejnosměrný proud.Prodává se v běžné kartonové krabici.AC/DC adaptér:100–240 V;50/60Hz/12VDC;1000mA.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0206/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barva na vlasy
 
Značka: Henna Vital
 
Název: Kizil Burgundy Henna
 
Typ/číslo modelu:  Henna Vital Base Red
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 001/Barcode:8906043 560117 (560575)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje 2-nitro-p-phenylenediamine (naměřená hodnota 1,9 %), která je klasifikována jako silně senzibilizující.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jemný, olivový olej zelený.Balení:šest potištěných vrstvených nákupních tašek v lepenkových krabicích, 4 původních balení.Datum výroby:Duben 2013, platný do:Března 2016.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0208/15       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Olejové lampy
 
Značka: NOWA
 
Název: Lampa Naftowa (kerosene lamp)
 
Typ/číslo modelu:  Č.:XCK001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901531787789
 
Druh rizika:  Chemické
 
Konstrukce výrobku umožňuje snadný přístup k oleji do lamp, který může při požití způsobit poškození plic.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 14059 a nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Ropná lampa zhotovená z průhledného skla a z modrého kovu.Zabaleny v průhledném obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0200/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická výrobkyně kávy
 
Značka: Primo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NE200A (Bronze)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5205505005290
 
Druh rizika:  Popálení
 
V případě, že je výrobek provozován za určitou dobu, mohl by být v okamžiku, kdy je výrobek z základny stažen z základny, přetok.V důsledku toho existuje riziko, že se uživatel při používání výrobku spaří.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek se skládá ze dvou částí.První část je kovovým kávou s víčkem a rukojetí na straně druhé.Druhá část je plastová základna se zástrčkou na straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0204/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka mobilních telefonů
 
Značka: Mobia
 
Název: MicroUSB Kotilaturi
 
Typ/číslo modelu:  S-TR-027
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6430035349159
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárním a sekundárním vinutí v hlavním transformátoru nejsou dostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječ mobilních telefonů.Prodáván ve žluté lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0211/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický ventilátor
 
Značka: neznámý
 
Název: Oscillating Fan
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 95024
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6882009950241
 
Druh rizika:  Úraz
 
Čepele ventilátoru jsou přístupné, protože na zadní straně ventilátoru nejsou žádná ochranná mřížka a mohou způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elektrický stolní ventilátor v krabici modré lepenky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0229/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Mixér pro potraviny
 
Značka: Johnson
 
Název: Birillà
 
Typ/číslo modelu:  AD-833
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8008523004866
 
Druh rizika:  Požár
 
Spínač tepelné ochrany nemusí správně fungovat, je-li to nezbytné pro ochranu motoru.Následkem toho by mohlo dojít k přehřátí motoru vedoucí k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Stroj na sekání a mixování potravin uzavřený v lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0234/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka USB
 
Značka: EXTRA DIGITAL
 
Název: Micro USB Charger
 
Typ/číslo modelu:  STC001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4775341500385
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Nabíjení USB v plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 7
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0011/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Akjax
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Todent
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Zalknutí, Úraz
 
Zádržný systém není vhodný k tomu, aby chránil dítě před pádem, které by mohlo mít za následek zranění.Na přední straně golfového kočárku jsou přístupné otvory, do nichž se může zachytit prst.Malá plastová etiketa na rukojeti je přístupná a může se snadno oddělit.Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kombinace golfového kočárku s podvozkem, odnímatelná brašna, nastavitelná držátka a kryty.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 7