Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 6 ( Zveřejněno: 13/02/2015)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0182/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Propichovací tyč
 
Značka: OPIA
 
Název: Body Bar Surgical Steel
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1426239, 01–16–22
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože nikl až do 9.6 µg/cm² za týden, přičemž je vyšší než mezní hodnota 0.2 µg/cm² za týden.Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stříbřitě barvená nahnědlá tyč se stopami průsvitnými dekorativními kameny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0187/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramky
 
Značka: neznámý
 
Název: Bel´amour woman accessories
 
Typ/číslo modelu:  Y/S14 PLU243263
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2220002432632
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výstup niklu až do 0,91 µg/cm² za týden, který překračuje mezní hodnotu 0.5 µg/cm² za týden;Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kovový náčep v barvě stříbra s magnetickým uzávěrem a připojenou černou značkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0184/15       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: SONDA Warehouse
 
Název: Porta vivande (food container)
 
Typ/číslo modelu:  L. 1.0 – termos 250D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 024258029837
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termoy obsahují azbestová vlákna.Dojde-li k přerušení teploty, může uživatel vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Termos s rukojetí, se štítkem, na němž je uveden dovozce, čárový kód, název a model a původ.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0186/15       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka:  C.M.
 
Název: Boccetta per i liquidi (Flask for liquids)
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 034532;Kapacita:450 ml
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424906345324
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termoy obsahují azbestová vlákna.Dojde-li k přerušení teploty, může uživatel vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  450 ml termo- s dvojitými držadly s přilnavou rukojetí, se zněním „Bucetta per i liquiddi“ ve španělštině, italštině, francouzštině, angličtině a němčině a slovem „Casalinghi“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0194/15       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Skleněný sklenice
 
Značka: The White Company
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GLHGSNCA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vnitřní stěna mugátu se může po delším styku s ledovými nápoji snadno zlomit, zejména pokud je zasažena ledem nebo jinými předměty.Úlomky skla se poté mohou smísit s nápoj bez realizace a spolknutí, což způsobuje tržné rány v hrdle.Zpráva o havárii v roce 1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dvouvrstvý skleněný skleněný munici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0199/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: euliQuid
 
Název: Rum Martini
 
Typ/číslo modelu:  Chuť rumu Martini – UN 1993
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže EL07151
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikotin (0,2 %), avšak přítomnost nikotinu není na etiketě odpovídajícím způsobem uvedena.V láhvi není bezpečnostní uzávěr odolný vůči dětem a neobsahuje bezpečnostní značku, na které jsou uvedeny údaje týkající se rizik, bezpečnostní pokyny nebo hmatové varování.Uživatel proto nemá žádné informace o nebezpečích, která jim při styku s pokožkou vzniká.Kromě toho může být energetický štítek a obal zavádějící pro spotřebitele, neboť se jedná o nápoj a je atraktivní pro děti z důvodu jeho výkresů a fotografií.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tři lahve z plastu o objemu 10 ml obsahující kapalinu s nikotinem (18 mg).Lahve jsou uzavřeny v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0196/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Bangreen
 
Název: Electric Firecracker
 
Typ/číslo modelu:  202–2K
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6564987990029
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
V hlavní kontrolní schránce nejsou žádné prostředky pro ukotvení šňůry a po odstranění papírového krytu k živým částem pomocí otvorů v hlavní kontrolní schránce.Nespolehlivé jednotky jsou nespolehlivé;konec lze odstranit tak, že se vystavují živé části.Kabel v řetězovém řetězci má nedostatečnou izolaci.V důsledku těchto vad výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  Osvětlovací řetězec, délka 1,2 m.Napětí 230 VAC, běžný 2A.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0166/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Žárovka
 
Značka: Legler
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Drealand (2634)Kat. (2647)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Svítilna je přitažlivá pro děti, ale není dodávána s transformátorem, který dodává nízkonapěťové napětí (SELV).Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Svítilna pro dětskou místnost vyrobená ze dřeva s žárovkou, E14.Lze zavěsit pomocí otvorů ve tvaru kláves.Elektrické sítě (230 V).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0168/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Range Rover
 
Typ/číslo modelu:  Rok 2006–2012.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  SALLMAM546A198146 pro SALLMAMJ3CA393639 (vybraná vozidla v rámci rozmezí).
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidlo se může setkat se ztrátou brzdové kapaliny v důsledku prasknutí jedné nebo obou částí přední části.To může vést ke ztrátě okruhu předních brzd.Ztráta jednoho z obvodů hydraulického systému provozního brzdění by mohla ohrozit brzdění vozidla a významně zvýšit riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Irsko, Slovinsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Maďarsko, Španělsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0171/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Astra
 
Typ/číslo modelu:  Astra J
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Roky produkce:2010 a 2011.
 
Druh rizika:  Požár
 
V případě, že je ventilátor chladiče zablokován, existuje riziko, že se může vyskytnout elektrický zkrat.To by pak mohlo způsobit poškození modulu chladicího ventilátoru a v nejhorším případě by mohlo dojít k požáru vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil s dieselovým motorem.
Země původu:  Polsko, Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Švédsko, Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko, Nizozemsko, Spojené království, Řecko, Dánsko, Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0183/15       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: teXXor
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 1119
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 2131764
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kůže rukavic obsahuje chrom (VI) (naměřené hodnoty do 22,4 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pracovní rukavice zhotovené z šedé barvy a zápěstí vyrobené z béžové textilie a podšívky vyrobené ze lehké šedé plsti.Velikost vzorku:10.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0162/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Frozen (may be counterfeit)
 
Typ/číslo modelu:  H340A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE NEBO MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Předseda panenské panenky a snowledového člověka obsahuje bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřené hodnoty do 20 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  Panenka a sněhu z plastu.Výrobek zahrnuje příslušenství na panenku a je dodáván v lepenkových obalech.Výrobek napodobuje kresbu.VÝROBEK JE NEBO MŮŽE BÝT PADĚLANÝ.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0169/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení hračky
 
Značka: HuaS Hun
 
Název: Horse and fashion girl
 
Typ/číslo modelu:  LS9085
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998665724438
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál pony obsahuje 29 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Strawed pony s růžovou mane a ocasem.Souprava se skládá ze dvou klipů na vlasy.Balení:lepenkové krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0170/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Movie Girls
 
Typ/číslo modelu:  162
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2013110504007
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenské panenky obsahuje di (2-etoyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:28 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Panenka z plastové panenské podložky, která se dodává v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0172/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Lilická hračka
 
Značka: BALLARD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BZ-58
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Spona černého pásu na hračce obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 14,8 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Měkčí hračka s rovnoměrností jednoho hasičů o velikosti 30 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0175/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: RAPPA
 
Název: Horse Carrige
 
Typ/číslo modelu:  čl. 029651 STJH110/DH2965
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  029651/062014, EAN:8590687029651
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál růžového sedlo obsahuje 13,8 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kůň se zvukem (napájený baterií).Plastová bílá kůň se žlutým nebo růžovým vyšetřením a s růžovým sedlem a jiným příslušenstvím.Věk 3 +.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0179/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové fólie
 
Značka: neznámý
 
Název: ELASTIC BAND
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál s posádkou obsahuje 3,19 % hmotnostní a bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor barevných kravatů s různými tvary.Na balení je uvedeno:„příslušenství pro vlasy:Prstence/prstence/Velkého a Malého Beltu/náramky/náhrdelníky (latex volný a volný).Oblast svépomocné činnosti, Solid, nekonečná složka základny, CREMATE YOUR představivost“.Obal 9x14 cm.Věk 6 +
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0185/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavená dělečka na hraní
 
Značka:  Jocker
 
Název: Lacing & Beading
 
Typ/číslo modelu:  9116 BS 23 U 999999 (na etiketě štítku), ABAMB 548 0208846 BI (štítek na štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:2000208846019
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastové obaly obsahují diisononyl-ftalát (DINP) (měřené hodnoty do 15 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DINP, DNOP a DIDP v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Souprava této hračky se skládá ze tří plastových medů, tří náramky a řady barevných lišt.Výrobek je dodáván v lepenkových obalech s průhledným plastovým potahem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0188/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Prstenec z klíče s figurkou
 
Značka: Disney / Joy Toy
 
Název: Star Wars
 
Typ/číslo modelu:  Položka 741010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 8 033462331100
 
Druh rizika:  Chemické
 
Černý pás figurky obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 23 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Klíčový prstenec s černým textem „Star Waks“, s černým pásem a černou napodobeninou useň se stříbrem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0189/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: PENGSIDA
 
Název: Beauty ; Beautiful girl
 
Typ/číslo modelu:  1030, Položka č.:49610
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5996055496101
 
Druh rizika:  Chemické
 
Panenská panenka obsahuje di (2-etoyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:9,6 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP a DBP zakázány u všech hraček, které mohou děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Plastová panenka s modrým vlascem o velikosti 12 cm.Panenka je určena pro barevný tisk a skládá se z plastového válce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0197/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka
 
Značka: Animal Alley / Toys R Us
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5F5F492
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6950051790563, 6950051790570, 6950051790587, 6950051790594,
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči měkké hračky se mohou snadno oddělit a děti umístit do úst, což představuje nebezpečí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Medovánky jsou opatřeny v 4 barvách:tmavohnědá, bílá, zlatohnědá & zlatá, s taštičky na karty.Žádný vnější obal.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0161/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko
 
Značka: NIEBIESKI KSIEZYC
 
Název: Long Beach
 
Typ/číslo modelu:  YF-3892 A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje azobarviva uvolňující aromatické aminy 3,3’-dimethoxybenzidin (naměřená koncentrace 93 mg/kg).Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být tento aromatický amin absorbován kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tričko v tmavomodré barvě s nápisem Long Bakaždou dioranžové barvy.Jsou zde také jiné barevné nápisy a tiskařské nápisy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0163/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sportovní oděvy
 
Značka: ARINO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AK-71, č. 110 (do 4 let)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2010041532710
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek má funkční kabely, které se mohou zachytit během různých činností dítěte.Může být vytvořena smyčka a může dojít k uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dvoudílné sportovní potřeby dětí se zdrhovací šňůrou v digestoři, pro děti do 4 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0164/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: DEHA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1 (modrá):73101, 2 (růžový):273053, č.F27594
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.8032548870472 A 2.8032548870403
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Dlouhé šňůry na stažení v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské vesty modré nebo růžové se stahovacími šňůrami v digestoři;určené dětem do 6 let věku.
Země původu:  Indonésie
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0165/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: almi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek má funkční kordy v digestoři, které se mohou zachytit během různých činností dítěte.Může být vytvořena smyčka a může dojít k uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské týkošile určené dětem do 7 let a starší děti od 7 do 14 let.Potýdeník má na přední a dvě kapsy zip na přední a dvě kapsy, má černou barvu a na něm je našit tento text:„NÁVRAT LAND 98“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0176/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: FRANKY GAJARD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  „Čestník“ Г176M
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek má nepřipevněnou šňůrou na stažení v digestoři, která se může zachytit během různých činností dítěte.Může být vytvořena smyčka a může dojít k uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské vlněné vesty určené pro malé děti do věku 7 let a starší děti a dospívající ve věku od 7 do 14 let.V tmavé modré barvě, opatřené zipem a tlačítky, dvě kapsy se zdrhovadly, s černým, bílým a červenými pruhy na levé části pouzdra, na kterých je našitý znak s tímto nápisem:„Franky Gajard“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0177/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: ANGEL KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  119
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přítomnost nepřipevněného šňůr na stažení v prostoru pasu může vést k poranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské kalhoty pro volný čas určené pro malé děti do 7 let věku.Vyrobena z plyšových tkanin, v různých barvách, s vyšívanou korunou s nalepenými na přední kameny.V pase je funkční šňůra.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0178/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Mini Angel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AL/9335
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přítomnost funkčního šňůry v prostoru pasu může vést k poranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské kalhoty určené pro malé děti do 7 let věku.Z plyšových tkanin v různých barvách, s funkčním kordem v prostoru pasu, dvě kapsy na přední straně, vyšívaný ústa a tento nápis na levé straně:„Ruia pusu“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0181/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské trička
 
Značka: Kaporal
 
Název: Labou Indigo, Lies Greym and Lapro Dargrm
 
Typ/číslo modelu:  Ref. LaproH14B32
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobky mají nepevné šňůry, jejichž volný konec může být během činností určitých dětí vedoucích k uškrcení proveden v digestoři, které se mohou chytit nebo uvíznout v vnějších pevných částech.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Trička (prodávaná na trati) uzavřená ve frontě s kovovým zipem, velikostí:10 let.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0190/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská sportovní výstroj
 
Značka: GRACE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WZ89139
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999011891392
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Přítomnost zdrhovadel v digestoři s uzly na koncích může vést k uškrcení.Přítomnost šňůr na stažení v kotníkové oblasti, které se zavěsí pod dolní okraj oděvu, může vést ke zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Šedá výstroj pro děti, které se skládají z kalhot a triček pro pocení s příklonem a zipem.Výrobek je zdoben růžovým skok a nápis:„Miss babacaci & BACI“.Kapuci pocení zahrnuje mimo pevně stanovený šňůrku s uzly na koncích.V prostoru kotníku se nacházejí šňůry pod dolní hvotami kalhot.Velikost:30 M, 36 M
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0191/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Seagull
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CSQ-937
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Přítomnost zdrhovadel umístěných v digestoři s uzly a ggy na koncích může vést k uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černá a tmavě modrá výstroj pro děti, která se skládá z kalhot a tripů s kapucí a zipem.Výrobek je zdoben nápisem:„Původní zboží“.Kapuci pocení zahrnuje nefixovaný šňůrku s uzly a plastovými četami na koncích.Velikost:10
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0192/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké kalhoty
 
Značka: TAURUS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PL-174
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dlouhé šňůry na stažení v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Šedé volný čas pro chlapce zdobený nápisem „GO surfování“.Oblasti pasu zahrnuje stahovací šňůry.Velikost:122, 128, 134, 158,
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0195/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí plavky
 
Značka: LEONADO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  218-A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má dekorativní kordy v ramenním místě, které je příliš dlouhé a může se zachytit během různých činností dítěte, které je příčinou zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  U dívek růžovo-růžový a bílý plavání.Výrobek je zdoben květinami, tkaninami a deflekcí.Ozdobné šňůry o délce 15–17 cm jsou našité na rameni.Šňůry mají po koncích uzly.Velikosti:2/3, 5/6, 7/8
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0173/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Peau Claire
 
Název: Peau Claire Crème de Beauté Traitante
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ÚSEK 2813
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 3,8 % hmotnostních hydrochinonu.Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  Plastová trubka se smetanovým/krásným těstem na zesvětlení kosmetické smetany s vitaminem E.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0174/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Clear Essence
 
Název: Advanced Complex Fade Gel
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ÚSEK 2813
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 2 % hmotnostních hydrochinonu.Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  Gel slábnutí brzdného účinku, pokud jde o tmavé skvrny a skvrny s opalováním, obsažené v plastové zkumavce se šroubovacím uzávěrem, o čisté hmotnosti 2.0 oa (57 g) a balené v kartonové krabici.Krabička i trubice jsou označeny nápisem:Čistá perfekt Essence Advanced Complex Fade Gel, s alfa kyselinou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0198/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: QEI+
 
Název: Active Harmonie Réparateur Lait Corporel
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  122185
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 1,9 % hmotnostních hydrochinonu.Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  500 ml láhve na zesvětlení kůže s nápisy:QEI + Active Helicerteur Lait corporel – vícevitaminový toneing s mrtvým olejem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0167/15       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Čajovník svícený čajem
 
Značka: Tiger
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10029601002961
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Při konstrukci malých svícnů může dojít k přežáru čajovníku, aby se zabránilo přežáru a výpalku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílé keramické čajové pouzdro ve tvaru jablko, které je dostupné ve dvou různých velikostech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Rakousko, Španělsko, Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0180/15       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Olejové lampy
 
Značka: neznámý
 
Název: Delts
 
Typ/číslo modelu:  M923;377 mm;Deluxe 217 466
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8585023390465
 
Druh rizika:  Chemické
 
Konstrukce výrobku umožňuje snadný přístup k oleji do lamp.Děti se mohou dostat do lamp a pít, což může při požití způsobit poškození plic.Kromě toho není svítilna dostatečně stabilní a je-li umístěna na nakloněném povrchu, může se snadno převrátit a roztrhnout.Pokud se dotkne horké skleněné nádobky, může to způsobit popáleniny a zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 14059 a nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Ozdobná olejovitá svítilna vyrobená z průhledného skla a kovu v barvě stříbra.V bílé lepenkové krabici s vyobrazením produktu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0193/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrocigaretový nabíječ
 
Značka: Clearsmoke
 
Název: Wall to USB Adapter
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Vnitřní spoje nejsou dostačující a spoléhají se na udržení své polohy;volné dráty by mohly vést ke snížení vzdáleností a světlosti.Adaptér není navržen tak, aby odolal předvídatelnému přetížení, a kolíky jsou nedostatečně dimenzovány, což by mohlo poškodit zásuvku a adaptér, který vede k expozici živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Adaptér USB s diodami LED, pro nabíjení E-cigarety.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 6
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0010/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: neznámý
 
Název: Love Baby My Lovely
 
Typ/číslo modelu:  3286B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2014090006505
 
Druh rizika:  Úraz
 
Bezpečnostní zámek a rám nejsou dostatečně odolné vůči zatížení a mohou snadno uvolnit a roztrhnout, což způsobí úpadku golfového kočárku.To může mít za následek zranění dětí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sklápěcím golfovým golfovým golfovým golfovým golfovým golfovým golfovým golfovým golfovým golfovým golfovým golfovým golfovým golfovým golfovýmObal je transparentní pytel s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 6
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0009/15       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Kompresor s tlakovou nádobou
 
Značka: Rotenbach
 
Název: AIR COMPRESSOR
 
Typ/číslo modelu:  W-0.36/8 (podle pokynů k balení a provozu let 380–12, v souladu s prohlášením o shodě W-036/8)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Část těla (jako je noha) nebo oděv uživatele lze ulovit v rotujících částech (přenos bezpečnostních pásů), což vede k tažné síle, a tím k nebezpečí rozdrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Kompresory pracující s tlakovou nádobou a hnací silou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 6