Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 27 ( Offentliggjort på: 08/07/2005)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0357/05       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Risiko for skade.Indehaveren af bremsen er ikke tilstrækkeligt fastgjort og kan gå tabt under springe eller skøjteløb.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra distribution. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Inline valser Stadium AB "Revolution".(nr. 039655 Pro Spees X2).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 27

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0349/05       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Risiko for skade.For stor strålestyrke (op til 7 mW) kan skade øjnene.manglende oplysninger.Laserpostanderne opfylder ikke de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Laser i legetøjet "2 i 1 Sound Ladelaser Pointer".
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 27

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0350/05 – 0352/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Brandfare.I styretransmissionen kan man se 307-modellen i kortkredsen.Det korte kredsløb kan være forårsaget af korrosion.der er derfor risiko for selvtænding.Der er indberettet 10 tændingstilfælde.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugere og korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bil "Peugeot 307" med benzinmotor, 1,6 og 2,0 liter.Løbenumre:82001728-83046212
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 27

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0358/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Brandfare.Det andet opvarmningssystem aktiveres ved en fejltagelse under en inspektion af en garager/en forhandler på varmeanlægget, og strukturen i det andet opvarmningssystem kan overvarme.at brændende lugter og dampe kan trænge ind i køretøjet gennem ventilationsåbninger, og selv mere omfattende skader kan være forårsaget af varmeanlægget.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugere og korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bilkøretøj "Renault Espace IV", benzinversion,fremstillet fra 7/11/03 til og med 2/4/04;modeller, som er udstyret med et andet opvarmningssystem.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 27

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0355/05       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Risiko for skade.Fastgørelsesanordningens fastgørelsesanordning kan være defekt eller udsat for slitage (og rivning), så den kan åbnes af et barn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugerne af distribution, information og tilbagekaldelse. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Barnesæde "bellelli", model "Lion Standard" (ref:659235).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 27

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0353/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Den utilstrækkelige modstand mod opladeren af laderen kan splittes op i stykker.opladerens temperatur overstiger 80°, og betrækket kan lempes.manglende oplysninger og mærkning, der er i overensstemmelse med reglerne.Helikopteren overholder ikke lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring og forbud mod distribution og forbrugeroplysning bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Legetøj — Fjernstyret helikopter "X-1 AIR FOX".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 27

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0354/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød (og interferens med tv-kanal nr. 1).Den utilstrækkelige modstand mod opladeren af laderen kan splittes op i stykker.Utilstrækkelig isolationsmodstandmanglende oplysninger om produktet.Et fly opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudttilbagetrækning fra distribution og udstedelse af advarsler, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Legetøj — fjernkontrolsystem "SKY Warrior".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 27

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0356/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Risiko for skade.Plastomslaget på jernpladen kan let fjernes, hvorved et barn kan komme i direkte kontakt med den skarpe jernplade.et af de tilfælde, hvor der er sket skade på et 5-årigt barn, er blevet indberettet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Meddelelse om tilbagetrækning fra distribution. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Meddelelse om tilbagetrækning fra distribution.

 
Beskrivelse:  Håndarmbåndsure "Trello-louraki" ("crazy armbåndsure").
Oprindelsesland:  Irland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 27

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0351/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Utilstrækkelig elektrisk modstand og isoleringder kan blive adgang til strømførende dele (sidepanelet kan træde ud af risteren selv).stikprop, der ikke opfylder kravene (længden af tapperne).Basteren overholder ikke lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektrisk 2-skive Toaster "Satellite" (AJ-7082), hvor der indføres vertikale skiver.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 27