Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 27 ( Zveřejněno: 08/07/2005)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0357/05       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Držitel brzdy není dostatečně pevný a během skoku nebo bruslení se může ztratit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Inline válce Stadium AB „Revolution“.(č. 039655 Pro Spees X2).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0349/05       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Nadměrné zatížení (až do 7 mW) může poškodit oči;chybějící informace.Laserový ukazatel není v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Laserový ukazatel (1) „2“ Sound Laser Pointer‘.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0350/05 – 0352/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Nebezpečí požáru.Na ovládacím zařízení kormidelního zařízení o zkratu 307 se může objevit zkrat.Zkrat může být vyvolán korozi;v důsledku toho existuje riziko samovznícení.Bylo oznámeno 10 případů vznícení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidlo „Peugeot 307“ s benzinovým motorem, pouze 1,6 a 2,0 litr.Pořadová čísla:82001728–83046212
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0358/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Nebezpečí požáru.Druhý systém vytápění je neúmyslně aktivován během činnosti garáže/prodejce v systému vytápění, přičemž konstrukce druhého systému vytápění může převednout;pavochy a výpary mohou vstupovat do vozidla prostřednictvím ventilačních průduchů a ještě rozsáhlejší škody mohou být způsobeny na krytu ohřívače.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Automobilové vozidlo „Renault evropský prostor IV“, verze benzinu;vyrobené z 7/11/03 do 2/4/04 včetně;modely vybavené druhým ohřívacím systémem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0355/05       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Upevňovací zařízení bezpečnostního pásu může být vadné nebo opotřebení nebo opotřebení, které dovoluje jeho otevření dítětem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce, informování a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská sedačka „bellli“, vzor „Lion Standard“ (značka:659235).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0353/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečná odolnost skříně nabíječe, izolační kryt může být rozdělen na kusy;teplota nabíječe překračuje 80° a krytí může být změkčeno;chybějící informace a označení v souladu s požadavky.Vrtulník není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce a informace pro spotřebitele objednané příslušnými orgány.

 
Popis:  Hračka – Dálný kontrolovaný vrtulník „X-1 AIR FOX“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0354/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem (a interference s televizním kanálem č. 1).Nedostatečná odolnost skříně nabíječe, izolační kryt může být rozdělen na kusy;Nedostatečný izolační odpor;chybějící informace o výrobku.Letadlo není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno;odstoupení od distribuce a vydání varování nařízených příslušnými orgány.

 
Popis:  Hračka – dálkové ovládání letadel „SKY Warrior“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0356/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Plastový kryt železné desky lze snadno odstranit, a proto může dítě přijít do přímého styku s ostrou železem;byl hlášen jeden případ zranění (střihu) 5letých dětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstoupení od objednaných rozdělení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od objednaných rozdělení.

 
Popis:  Náramkové hodinky „Trello-louraki“ („crazy náramkové hodinky“).
Země původu:  Irsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0351/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečná elektrická odolnost a izolace;živé části mohou být přístupné (boční panel se může uvolnit z vlastního zařízení);vidlice (délka kolíků), které jsou ve shodě.Tato zařízení nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Elektrický 2-plátek s využitím ster „Satellite“ (AJ-7082) se svislým plátováním.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 27