Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 3 ( Offentliggjort på: 23/01/2015)

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0061/15       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Gaskogeblus
 
Mærke: S’Cook
 
Navn: Réchaud à gaz
 
Type/modelnummer:  GB-06
 
Batchnummer/stregkode:  81200129 — stregkode 9999812001293
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Gassen kan sive ud fra de vandhaner, der fører til en eksplosion.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om gasapparater og den relevante europæiske standard EN 497.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Udendørs gaskogeblus med 3 multianvendelige brændere.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0062/15       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Gaskogeblus
 
Mærke: S’Cook
 
Navn: Réchaud Lessiveuse 3 Robinets
 
Type/modelnummer:  GB-11
 
Batchnummer/stregkode:  81200387 — stregkode 9999812003877
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Gassen kan sive ud fra de vandhaner, der fører til en eksplosion.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om gasapparater og den relevante europæiske standard EN 497.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Udendørs gaskogeblus med 3 multianvendelige brændere.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0019/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: Gemini by Helen
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  2168450446248
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder for store mængder cadmium (målt værdi:11 % i vægt).Cadmium er klassificeret som skadeligt ved indtagelse, hvis det kommer i kontakt med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Metaløreringe i et kvadrat med cirkler.Nogle cirkler har en rhinesten.Øreringene er lidt konvekse.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0020/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Halskæde
 
Mærke: Gemini by Helen
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  hl889-14
 
Batchnummer/stregkode:  7350021402325
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder for store mængder af cadmium (målt værdi op til:12 % i vægt).Cadmium er klassificeret som skadeligt, hvis det er i berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Halskæde med flere kæder og perler i forskellige former og størrelser.Vulsten er i plast, glas eller metal og er hvidt, orange, blåt og sølv.Den nødvendige halskæde har også flere metalplader af metal.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0021/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: Gemini by Helen
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  0336-14
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder for store mængder cadmium (målt værdi:34 % i vægt).Cadmium er klassificeret som skadeligt ved indtagelse, hvis det kommer i kontakt med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Øreringe bestående af en halvcirkel af sort kobber.Overfladen er dækket med to former for rhineædelsten.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0042/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Braselet
 
Mærke: Idar
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  B3587
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder for store mængder cadmium (målt værdi:op til 13 % af vægten).Cadmium er klassificeret som skadeligt, hvis det kommer i kontakt med huden.Produkterne er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Armbånd i farve i guld med tre mousserende hjerter og fire mousserende blomster.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0044/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: Idar
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den frigiver op til 0.6 µg nikkel/cm²/uge med en overskridelse af grænseværdien på 0.5 µg/cm²/uge.Nikkel er et stærkt sensibiliserende stof og kan fremkalde allergiske reaktioner, hvis de forekommer i genstande, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Øreringe med sorte perler i form af tre kredse monteret på et hvidt pap, der er påtrykt navnet på mærket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0045/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Halskæde — pendant
 
Mærke: Idar
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  74090073
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder en for stor mængde cadmium (målt værdi op til 32 % af vægten).Cadmium er klassificeret som skadeligt, hvis det kommer i kontakt med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Halskæde med sølvbinding.Det er et sort mærke med brandnavnet Idar.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0046/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Halskæde
 
Mærke: Idar
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Længde N20
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder en for stor mængde cadmium (målt værdi op til 34 % af vægten).Cadmium er klassificeret som farlig i kontakt med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Halskæde i sølvfarvet med en stor sort ring og metaltrekant.Låsen, der er fastgjort til låsen, er et mindre sølvhjerte med teksten "Idar".Der er også et sort mærke, der er fastgjort til den halskæde, der er trykt med ordet "Idar".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0052/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Halskæde
 
Mærke: Fashion Design/YBL Modeaccessoarer
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  5256/Col J8251399110
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:82036000124
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder en for stor mængde nikkel (målt værdi:op til 3,91 % µg/cm²/ugeNikkel er et stærkt sensibiliserende stof og kan fremkalde allergiske reaktioner, hvis de forekommer i genstande, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden.Endvidere indeholder indholdet af cadmium og bly i metal (målte værdier op til 13 % og 6,5 %).Cadmium og bly er skadelige, hvis de er i kontakt med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Halskæde med sorte perler.Et sort mærke er vedhæftet ordene "WJ Fashion Design" trykt med guld.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0051/15       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Pletfjerner
 
Mærke: FERROKIT
 
Navn: Quitamanchas de oxido de hierro ('iron oxide stain remover')
 
Type/modelnummer:  10 og 15 ml
 
Batchnummer/stregkode:  8437012078017
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet er ætsende og mangler vigtige sikkerhedsoplysninger og advarsler.Der er ingen børnesikret lukning og ingen følbare fare.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og er ikke i overensstemmelse med kravene i direktivet om farlige præparater (1999/45/EF).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Jernoxidpletfjerner til beklædning i et plastikrør med rød sokkel og forsynet med røde bogstaver.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0025/15       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  LED-lampe
 
Mærke: GF - GRUPO FU
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  T124-104
 
Batchnummer/stregkode:  8412348057059
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering er utilstrækkelig, og eksterne metaldele har kun grundlæggende isolering.Som følge af disse fejl kan brugeren få et elektrisk stød fra berøring af eksterne metaldele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62560.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En LED-lyskilde i en gennemsigtig blisterpack med blåt pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0033/15       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Genopladelige torch
 
Mærke: 222
 
Navn: 2 in 1 Stamd-by Light
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Tværsnitsarealet af kernerne i lysnettet til netforsyning er ikke tilstrækkeligt.I forbindelse med et kort kredsløb kan tråde overvarme og kan forårsage en brand.Der er adgang til strømførende dele i kølerummet ved lysnettet under opladning.Netkablet er ikke tilstrækkeligt beskyttet mod træk og snoning, som kan føre til, at de strømførende dele af kablet bliver tilgængelige.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Genopladelige LED-lyskilder.Huset er lavet af hvid plast med en sort arbejdsknap, og en indikator for rød indikator (LED).Batteriet kan oplades via et indbygget ledningskabel, som placeres i en opbevaringsrum.Emballage:farverigt papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0057/15       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ledet flodsleys
 
Mærke: Düvi / REV
 
Navn: LED Reflektor / LED-Fluter
 
Type/modelnummer:  Artikel nr.:00930387121) model:20 W, 1 700 lm2) model:10 W, 850 lm
 
Batchnummer/stregkode:  1) 4 006341 7012132) 4 006341 701206
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Tråden er ikke tilstrækkeligt beskyttet mod træk og snoning og kan løsnes.Brugeren kan derfor røre ved enderne.PVC-kablet beskytter ikke mod indtrængen af vand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Det sorte metaludspring med fri tråd til ledningstilslutning.Emballage:papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0035/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Lastbil
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: AROCS
 
Type/modelnummer:  Type:964, Model:Aroccs, EF-typegodkendelsesnummer:E1 * 2007/46 * 0742 *
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem 01.06.2014 og 13.11.2014.
 
Risikotype:  Personskader
 
Som følge af en produktionsmangel er det muligt, at sensoren har en fejl.I så fald kan sensoren levere forkerte data til styreenheden for elektronisk styring (ECU).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lastbil.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Det Forenede Kongerige, Grækenland, Norge

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0036/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Lastvogn
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Actros, Antos
 
Type/modelnummer:  Type:EF-typegodkendelse 963:E1 * 2007/46 * 0726 *, e1 * 2007/46 * 0727 *, e1 * 2007/46 * 0732 *, e1 * 2007/46 * 0734 *, e1 * 2007/46 * 0736 *
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem september 2011 og maj 2014.
 
Risikotype:  Personskader
 
For de pågældende køretøjer er det muligt, at en skrue på strammetrykket tæt ved rammehovedet og luftbælgen ikke strammes tilstrækkeligt.Den kan derfor miste sin funktion og dermed underminere styretøjets betjeningsindretning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lastvogn.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Norge, Bulgarien, Danmark, Grækenland, Portugal, Det Forenede Kongerige, Litauen

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0048/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykler
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: LXR200
 
Type/modelnummer:  Type:LH18WX;EF-typegodkendelse:E4 * 2002/24 * 2149 * 00
 
Batchnummer/stregkode:  Anmeldelsen vedrører motorcykler fremstillet i 2012 og 2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
Stempelledningerne i de pågældende motorcykler kan gå i stykker, hvilket medfører, at motoren går i stykker pludseligt.Der er risiko for, at føreren falder af motorcyklen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige, Frankrig

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0055/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: 2008
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse nr.:2008:E2 * 2007/46 * 0070 * 11;E2 * 2007/46 * 0070 * 12;E2 * 2007/46 * 0070 * 13;E2 * 2007/46 * 0070 * 14;E2 * 2007/46 * 0070 * 16;E2 * 2007/46 * 0070 * 18;E2 * 2007/46 * 0070 * 19;E2 * 2007/46 * 0070 * 20;E2 * 2007/46 * 0070 * 21;E2 * 2007/46 * 0070 * 24
 
Batchnummer/stregkode:  VIN:VF3CUHMZ0CY048323 til VF3CU5FF9FY001420
 
Risikotype:  Personskader
 
På visse køretøjer skal håndbremsen på fabrikken kræve, at føreren trækker håndbremsen fuldt ud op for at sikre en tilstrækkelig bremsevirkning, hvis køretøjet er parkeret på en skråning.Hvis håndbremsen ikke er taget fuldt ud, når køretøjet er parkeret på en skråning, kan køretøjet bevæge sig i retning af en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Slovakiet, Nederlandene, Sverige, Slovenien, Danmark, Kroatien, Bulgarien, Grækenland, Spanien, Portugal, Tyskland, Finland, Litauen, Norge

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0056/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: 308 II
 
Type/modelnummer:  Model:308 IITypegodkendelse nr.:E2 * 2007/46 * 0405 * 00;E2 * 2007/46 * 0405 * 01;E2 * 2007/46 * 0405 * 02;E2 * 2007/46 * 0405 * 03;E2 * 2007/46 * 0405 * 04;
 
Batchnummer/stregkode:  Chassisnummer:VF3LB9HCGDS047942 til VF3LB9HCGDS225989
 
Risikotype:  Personskader
 
Gearvælgeren kan gå i stykker med den omvendte låsemekanisme.Hvis det sker, kan det første gear benyttes i stedet for omvendt, hvilket kan føre til, at bilen kommer til den forkerte vej, som medfører en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Island, Irland, Slovakiet, Nederlandene, Sverige, Slovenien, Danmark, Kroatien, Bulgarien, Det Forenede Kongerige, Spanien, Portugal, Tyskland, Finland, Litauen, Norge

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0054/15       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Ved anlæg til flydende varme
 
Mærke: ALL Ride
 
Navn: Immersion Heater
 
Type/modelnummer:  Ref.:02160
 
Batchnummer/stregkode:  8711252021607
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Anordningen når for høj temperatur og kan forårsage forbrændinger eller starte en brand.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Anordning beregnet til opvarmning med væske, der anvender en 12-voltsfatning i et køretøj, og som leveres i plastemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0049/15       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Klapvogn
 
Mærke: Stokke
 
Navn: Trailz
 
Type/modelnummer:  Trailz
 
Batchnummer/stregkode:  7040353696003
 
Risikotype:  Personskader
 
Sammenklappelig håndtag i chassiset kan gå i stykker under brugen.Dette kan give et barn til at falde og pådrage sig skader.Indberettede 7 hændelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Klapvogn med chassis, med fyldte hjul og med regulerbare håndtag.Chassiset kan være monteret med et sæde, en lift, bilsæde og andet tilbehør.
Oprindelsesland:  Norge
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Danmark, Cypern, Østrig, Slovenien, Kroatien, Sverige, Frankrig, Spanien, Finland, Belgien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0022/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastlegetøj
 
Mærke: EUROJUGUETES
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 03350
 
Batchnummer/stregkode:  8430373033503
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Det er let at få let adgang til den lille kugle.Desuden kan fuglebenene nemt løsne og generere små dele.Et lille barn kunne sætte dem i munden og sætte dem i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Legetøj af plast i form af en fugl, der kommer ud af skallen.Den øverste del er blå og består af små gummistykker af fjer.Legetøjet har udbulere øjne og et lille næb.Den nederste del er hvid, idet den repræsenterer et klækkede æg, og fuglen har to orange ben.Produktet har et lys indvendigt.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0023/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ligningskålsbånd
 
Mærke: La Gran Familia
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GF24968
 
Batchnummer/stregkode:  8436025249681
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Batterirummet er let tilgængeligt, og knapbatterierne kan sluges af børn, som skader barnets mave-tarm-kanalen.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sort hårbånd med hård plast med røde typerør med rødt lys og en lille hjerteformet kasse.På bagsiden er der en sort kontakt, som bliver på lyset.Hårbåndet pakkes i en lukket, gennemsigtig plastikpose med en selvklæbende etiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Cypern

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0024/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fløjter og rangler
 
Mærke: Bullycan
 
Navn: Toys
 
Type/modelnummer:  Parti.1212-9001397, Ref. 1023-5Produktionsdato:14/01/2013.
 
Batchnummer/stregkode:  8413419897185
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
En lille gul plastdel i rangtlens midte kan let løsnes fra legetøjet, og kuglen kan også knække små dele, der, hvis de sluges af små børn, kan forårsage kvælning.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En plastisk ler med en rød fløjle og kugle foroven.Bolden er hult og er en rangtle, da den sidder inde med en klokke, hvor der ringes ind, når barnet ryster legetøjet.Den nederste del består af en hånd, der deles i tre dele:en gul, en rød og en anden grøn.På midten af begge gule og grønne hænder er der en selvklæbende mærkat.De to dele sammenføjes med en rektangulær, rektangulær komponent.Legetøjet er over 20 cm langt og pakkes i en plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0026/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Boksesæt til legetøj
 
Mærke: Master Gift Import
 
Navn: Set boxeo - juguete deportivo (Boxing set - sport toy)
 
Type/modelnummer:  Emne nr. AJ2858X, Parti nr. 40428/2014, ref. nr. 40428
 
Batchnummer/stregkode:  8432748404284
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Punch og handsker indeholder di-2-ethylhexylphthalat (DEHP) (målt værdi op til 16,5 % af vægten).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Boksesæt bestående af handsker, en hulpose og en parentes, der hænges op.Produktet pakkes i en papkasse med et gennemsigtigt plastvindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0028/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Spildebåndets indhold
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Folie Looms Bandz
 
Type/modelnummer:  FB-600
 
Batchnummer/stregkode:  6932758493770
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Termerne i form af en stjerne indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:op til 45 % af vægten).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Størrelsesbånd, herunder bånd i en række farver, to typer af charms i form af hjerte og stjerner, et vævning i og en hæberkrogen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0037/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespilsmåtte
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Puzzlematte "Tiere" ("Animals" puzzle mat)
 
Type/modelnummer:  Artikel nr.:055000217, TEVA3014
 
Batchnummer/stregkode:  4041103491629
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Nogle af disse stykker (øjne, noser og ører på dyrene) er små dele.Et lille barn kunne sætte dem i munden og sætte dem i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Skumogsmåtte fremstillet af 9 farvede, årsformede stykker puslespilstykker.Mådens mål er 30 cm × 30 cm og leveres i plastemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0038/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bløde dyr til legetøj
 
Mærke: Paul
 
Navn: Paul
 
Type/modelnummer:  Blødt legetøj panda 10 cm — ref. 4729 —Blød legetøj af nøgle 10 cm — ref. 5097 —Blødt legetøj 15 cm- ref. 5830 —Blødt legetøjshunde 10 cm — ref. 4738 —Blødt legetøj Dalmatian 11 cm — ref. 3132
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Småbørn vil kunne fjerne legetøjets øjne og næse og sætte dem i munden.Disse kan fanges i barnets strubehoved og blokere luftcirkulationen.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort og hvidt blødt legetøj, som forestiller dyr, uemballeret.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0058/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Svingninger af plast
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Gugalnica 3 v 1 (Swing 3 in 1)
 
Type/modelnummer:  Artikel 8886
 
Batchnummer/stregkode:  3830032058222
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Det løselige element er en lille del, der kan puttes i munden af barnet, sluges eller indåndes, hvilket medfører kvælning.Produktet udgør også en risiko for skader, fordi svingsædet er fastgjort til ophængningsanordningen med kun knob, som let kan løsne sig, og udsving kan falde.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-8.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Rød, blå og gul 3 i 1 plastudjævning med sikkerhedssele.Sædet er forsynet med tove.Emballage:papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0063/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastiklegetøjs-sæt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Beautiful
 
Type/modelnummer:  REF.: 19066
 
Batchnummer/stregkode:  EAN 5901680190669
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Varen indeholder op til 24,68 % vægtprocent af di-n-octylphthalat (DNOP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater, DINP, DIDP og DNOP forbydes i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjet er indstillet, herunder et lyserødt pony, en dukke med lang hår, en hund med gul farve og et lyserødt spejl.Emballage:plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0064/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Mermaid
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 00-02702
 
Batchnummer/stregkode:  EAN 5906160202702
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dukkens hoved indeholder 33,9 % vægtprocent di-n-octylphthalat (DNOP).I henhold til REACH-forordningen er phthalater, DINP, DIDP og DNOP forbydes i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Mermaid dukken med orangehår og en orange hale.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0030/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: Setty Koop
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NY 742
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snore med frie ender i kappen kan være årsag til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnenes rosa og grøn kappe med lynlås og en hætte med snore, ca. 150 mm lange.Beklædningsgenstanden er beregnet til børn op til 8 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0041/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: Champion
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  303905/F14 1688
 
Batchnummer/stregkode:  F4H7CJGB30/8055357086810
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet har funktionelle tråde, som kan komme i klemme under forskellige børns forskellige aktiviteter.Der kan være dannet en løkke, og der kan være strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Blå farvet beklædning bestemt til drenge under fire år.Den øverste del af beklædningsgenstanden er en klapmyds, der består af snore i halsområdet.
Oprindelsesland:  Cambodja
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0043/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: Champion
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  402583/F14 1270
 
Batchnummer/stregkode:  F4H7CJGB30/8055357090640
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet har funktionsdygtighed i en hætte, der kan blive fanget i forbindelse med forskellige aktiviteter i et barn.Der kan være dannet en løkke, og der kan være strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Tostyk beklædning bestemt til piger på op til fire år.Datasættet består af en hvid klapmydklip og et par gråfritidsbukser.Usgersletten kan bindes og justeres med funktionelle snore i emhætten/hallen.
Oprindelsesland:  Cambodja
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Spanien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0047/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Bolero
 
Mærke: Dr Moda
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art:0258
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet har funktionelle snore i halsområdet, som kan komme i klemme under forskellige børns forskellige aktiviteter.Der kan være dannet en løkke, og der kan være strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En bolero i forskellige farver (hvid og rød), der er beregnet til piger, op til to år.Toppen kan bindes eller justeres med funktionelle snore i beklædningsgenstandens hals.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0050/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: Mini Angel
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  AL-9343
 
Batchnummer/stregkode:  Størrelse:104CM/4-5
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet har snoede strenge i taljeområdet, som er for lange, og som kan blive fanget af et barns forskellige aktiviteter.Der kan skabes et loop, og der kan opstå skader på barnet.Produktet er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Beklædning bestemt til børn op til 5 år.Sættet består af en grå, klapmyd- eller klapmyds, en hvid, lang slebne, lange, lange ærmelede t-akser og "grå" plader, der har snoede bånd i taljeområdet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0053/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babyfodtøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Babies' Christmas Socks
 
Type/modelnummer:  Ref. 887303
 
Batchnummer/stregkode:  8711295364358
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små karponer kan let løsne sig.Et lille barn kunne sætte dem i munden og sætte dem i munden.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Støvler i rød polyester med en snor og to pompaler, der er limet til enden af hver enkelt snor.Varen leveres i en plasticpose med papetiket.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0060/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: Zero One
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  T6901Y
 
Batchnummer/stregkode:  6942145667752
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet har snore i hals-området og ufastgjorte bændler i taljeområdet, som kan blive fanget ved forskellige børns forskellige aktiviteter.Der kan skabes et loop, og der kan være tale om kvælning eller beskadigelse af barnet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning bestående af en rød- eller lavkonjunktur.Der er tale om udstyr, der er beregnet til børn op til 6 år.Den såkaldte "Finnish strands" kan bindes og justeres med snore i kaletten, og de umyndige plader er udformet med ufastgjorte bændler i taljen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0039/15       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Mobiltelefon med oplader
 
Mærke: Cubot
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Opladerens modelnummer:A050100E03 "AC-tilpasningsevne".
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Afstanden mellem transformerens primære og sekundære spiraler til opladeren er for lille.Dette kan føre til, at den usb-afgang, som lader opladeren køre, direkte ved netspænding.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Mobiltelefon forsynet med en oplader i en boks.Oplader: input:100-240v- 50 Hz, Output 5v.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0040/15       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Mobiltelefon med oplader
 
Mærke: Cubot
 
Navn: Power adapter
 
Type/modelnummer:  Lader:LZJ: 264-UK095 GT99 "Power dapter".
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Opladerens elektriske isolering er utilstrækkelig.De ledninger, der er forbundet med stikledninger, er kun sikret ved hjælp af loddemateriale uden sekundær form for fastgørelse for at sikre en sikker forbindelse.Friafstanden mellem den primære og sekundære transformerviklinger er for lille.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Mobiltelefon forsynet med ladestander.Opladeren leveres i en papkasse med varemærket.Input: 240V- 50/60Hz, Output 5v.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0034/15       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  CO-detektor
 
Mærke: Düwi
 
Navn: CO Melder
 
Type/modelnummer:  Art. nr. 693266
 
Batchnummer/stregkode:  4 006341 693266
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel)
 
Produktet er ikke tilstrækkeligt følsomt med hensyn til påvisning af carbonmonoxid.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 50291-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Carbonmonoxiddetektor med rund, hvid plastkappe.Batteridrevet.Emballage:blister.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0059/15       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  Glaslysholder
 
Mærke: Transparent Overseas
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  83/062562 (Krossted Glass Candle Holder).83/062564 (Klar Glass Candle Holder).83/052031 (Krossted Glass Candle Holder).83/052036 (Krossted Glass Candle Holder).83/052038 (Klar Glass Candle Holder).83/052054 (Krossted Glass Candle Holder).83/052059 (Krossted Glass Candle Holder).83/052062 (Klar Glass Candle Holder).83/062656 (Krossted Glass Candle Holder).83/062657 (Klar Glass Candle Holder).
 
Batchnummer/stregkode:  83 0331 052031 1 01
 
Risikotype:  Brand
 
De lavere telys kan forårsage fyrfadslys over varme og muligvis antændes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Glassholder med spiral, metalindlæg for 3 fyrfadslys.Tilgængelig i klar eller matteret glas.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0027/15       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Lader
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: AC Adaptor
 
Type/modelnummer:  Model SL-050500A
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering samt friafstand og krybeafstand er ikke tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  AC/DC adaptor til opladning af elektroniske cigaretter via USB.Input: 100-240V 50-60 Hz, output:5V 500mA.Der er en rød LED på bagsiden af adapteren.Produktet emballeres i en kartongul boks med ordet "opkræver" i kassen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0029/15       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  AC/DC adaptor
 
Mærke: Emers In Network Power
 
Navn: Power Adapter Model
 
Type/modelnummer:  AR600
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
De interne forbindelser er ikke tilstrækkelige og er afhængige af loddemateriale til at fastholde deres position.en løs tråd kan reducere krybeafstand og -afstand.Tapperne er utilstrækkeligt dimensioneret, hvilket kan forårsage skader på stikkontakten og adapteren, hvilket resulterer i eksponering af de strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950 og den relevante nationale standard BS1363.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Grøn og hvid trekantet AC/DC adaptor med 3 tapper og en USB-effekt.Input 100-240V AC 50/60 Hz.Output 5V.Ingen emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0031/15       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Vekselretter
 
Mærke: Voltcraft
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PI 100-12 USB
 
Batchnummer/stregkode:  4016138524444
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der er mangel på sikkerhedsadvarsler.Fritrum og krybeafstand mellem tilgængelige dele og dele ved farlige spændinger er for lille.Apparater, der kræver jordforbindelse, kan tilsluttes, men der er ingen jordforbindelse.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Inverter til brug i en bil.12 V til 230 V AC.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0032/15       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Vekselretter
 
Mærke: Alpina
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  150 W/300 W
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:9002852741811
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der er mangel på sikkerhedsadvarsler.Fritrum og krybeafstand mellem tilgængelige dele og dele ved farlige spændinger er for lille.Apparater, der kræver jordforbindelse, kan tilsluttes, men der er ingen jordforbindelse.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Omformer til brug i en bil, med USB.12 V til 230 V AC.
Oprindelsesland:  Østrig
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 3
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0004/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjs-klapvogn med dukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Beautiful Girl
 
Type/modelnummer:  NR. 38317B
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Sikkerhedslusen og rammen er ikke tilstrækkelig modstandsdygtige mod at bære og kan let løsne og bryde sammen og dermed forårsage kollaps.Dette kan forårsage skader på børn, hovedsagelig på grund af, at fingrene kommer i klemme mellem bevægelige dele.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyserød, sammenklappelig, sammenklappelig klapvogn med en dukke anbragt i et blåt udstyr.Emballagen er en gennemsigtig pose med en papetiket med ord "Children på kærlighed!".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2015 - 3

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0003/15       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  UV-lys til negle
 
Mærke: NABA / SIMEI
 
Navn: 9 Watt Gel Curing UV Lamp
 
Type/modelnummer:  909 (på emballagen), NA661001 (på etiketten)
 
Batchnummer/stregkode:  5 998603 363330
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
De tilgængelige metaldele i UV-lygtehovedet er kun adskilt med grundlæggende isolering fra de strømførende dele.Hvis isoleringen svigter, kan det føre til, at de dele, der er tilgængelige, bliver strømførende.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 60335 og EN 61199.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  UV-lys til hærdning af negle.Emballage:farverigt papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2015 - 3