Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 26 ( Zveřejněno: 01/07/2005)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0336/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečná elektrický odpor;možné poškození izolace vnitřních drátů,některé části světlometu/svítilny mohou být živé v důsledku nebezpečné izolace vodičů a nebezpečných vnitřních spojení;nebezpečné upevnění kabelů.Dokumentární světlomet není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstoupení od objednaných rozdělení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od objednaných rozdělení.

 
Popis:  Přenosná elektrická dokumentační svítilna „LUZIL“.(č. j. 13.153 – Terra).
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0337/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Zařízení pro chybějící připojení;možné poškození izolace vnitřních drátů,některé části světlometu/svítilny mohou být živé v důsledku nebezpečné izolace vodičů a nebezpečných vnitřních spojení;nebezpečné upevnění kabelů;nedostatečná odolnost patice žárovky.Stěna lampy není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí příslušných evropských norem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstoupení od objednaných rozdělení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od objednaných rozdělení.

 
Popis:  Elektrický světelný zdroj „LUZIL“ se upevní (viz 15.172 – Oxidado Mát).Popis:Zářivová výbojka.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0338/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Možné poškození izolace vnitřních drátů,některé části světlometu/svítilny mohou být živé v důsledku nebezpečné izolace vodičů a nebezpečných vnitřních spojení;nebezpečné upevnění kabelů;nedostatečná odolnost patice žárovky;chybějící informace o výrobku.Dokumentární světlomet není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstoupení od objednaných rozdělení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od objednaných rozdělení.

 
Popis:  Kovovou přenosná světelný zdroj „Astrolesk“.(č. j. 752/M).
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0339/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nebezpečné upevnění kabelů;přílišná teplota vnitřních drátů a vnější přípojky;chybějící informace o výrobku.Halogenový projektor není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstoupení od objednaných rozdělení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od objednaných rozdělení.

 
Popis:  Halogenový projektor „Mader“ (20125455).Popis:Halogenový projektor.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0340/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Přílišná teplota vnitřních drátů a vnější přípojky;chybějící informace o výrobku.Halogenový projektor není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstoupení od objednaných rozdělení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od objednaných rozdělení.

 
Popis:  Halogenový projektor „Xiang Shan“.(FH1–500).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0345/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečná vzdálenost mezi živými prvky;nedostatečná a nebezpečná vzdálenost mezi živými částmi a krytem;chybějící informace a pokyny k výrobku.Světelný zdroj není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstoupení od objednaných rozdělení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od objednaných rozdělení.

 
Popis:  Maximální elektrický světelný zdroj pro děti ‚MASSIVNÍ‘ (05978/01/91N1).
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0312/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Děti mladší 36 měsíců se mohou pokoušet oddělení nevidomých sahacích oddělit.Pokud při ústí umístí nasávací závaží do úst, může dojít k nebezpečí udušení.Ukázalo se, že v průběhu zkoušek jsou clony jako nevyhovující a nebezpečné.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Sunsleto „Sprint Orseto Tenina Parasol“, BBOTTARI Car Accessoroires (článek 22055 – kód EAN 3540, kód EAN 8016038220558).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0330/05       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Nedostatečné připevnění ovládacího panelu na podlahu, řízení může přijít o nebezpečí, že kormidelník zasahuje přes palubu a ztrátu manévrovatelnosti.Hlášena byla jedna smrtelná nehoda.Plavidlo nesplňuje požadavky směrnice o rekreačních plavidlech.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Povinné stažení ze strany spotřebitelů, nápravná opatření a podávání zpráv orgánům.

 
Popis:  Rekreační motorové plavidlo „X-RIB 21“ (délka:6,3 m, šířka 2,1 m, hmotnost 250 kg;6 cestujících;max. výkon motoru:86 kW).
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0333/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Použití zakázaných azobarviv v červené tkanině, která může prostřednictvím rozkladu jedné nebo více azoskupin vytvářet karcinogenní aminy;více než 200 mg/kg uvolněných aminů 3,34 – dimethylbenzidin.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka Furryme Fury Lion „Ostoy Trading B.V“ (48976001221000000300).
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0334/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Přítomnost nefunkčních proražení, hroty a dráty.Výstražné upozornění pro děti mladší tří let, které je v souladu s požadavky.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Pirátkové příslušenství „Hero Island“ – hračky (č. 2002, EAN 8422562015902).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0347/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Určitý vzorek hračky, určený pro děti ve věku více než 18 měsíců, může uvolňovat malé části, které může dítě spolknout.Květináč není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Květináč s příslušenstvím (hračka) Feva „Plant Pat People Red Flower Pot“ (347/8646).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0341/05       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Přítomnost N-nitrosoaminů:N-nitrosodiethanolamin 63 & mikro; g/kg.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: [Žádné:v prostorách dodavatele nebyly nalezeny žádné větší zásoby. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): [Žádné:v prostorách dodavatele nebyly nalezeny žádné větší zásoby.

 
Popis:  Intenzivní ruční čistič „HG“ (641019,442).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0331/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Riziko úrazu elektrickým proudem/úraz.Nedostatečný průřez kabelových drátů pro dodávku;bezpečné spojení mezi přívodní a vnitřní vedením;nedostatečná izolovaná zástrčka;nedostatečná pevnost vrtáků, které jsou na vrtáku.Vrtáka není v souladu se směrnicemi o zařízeních nízkého napětí a o strojních zařízeních a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odvolání spotřebitelů nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrická vrtačka „VSTOLS“ (VT-8505, Nr. Z1-J-13), s otočným otáčejícím se pohybem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0332/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Snadno přístupné živé části;izolace nebezpečného drátu.Voltmetr není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstoupení od objednaných rozdělení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od objednaných rozdělení.

 
Popis:  Možný elektrický tvolmetr „SALKI“ (6612045;Č. j. LM 100081533).
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0335/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Baterie mohou přehřívat s možnými požáry.Čtyři případy bez poranění, které byly hlášeny.Baterie nejsou v souladu s příslušnými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přenosné baterie „Fujitsu Siemens“.(pořadové číslo končící v G1L1;AMMOP A7640, AMMOP A1640, AMMOP M1405, AMMOP M1424, AMMOP M1425, AMMOP M7405, AMMOP M7424, AMMOP M7425, AMMOP Pro V2020.)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0342/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečná vzdálenost mezi vodivými částmi vedení (schválením) vnitřní kabeláže;fyzický kontakt s výrobkem během jeho používání může způsobit úraz elektrickým proudem;chybějící varování týkající se bezpečnosti.Výrobce čokolády nedodržuje směrnici o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Výrobce elektrických čokoládových výrobků (ELE012110)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0343/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečná fixace horní části krytu (nedostatečná odolnost pawlů);fyzický kontakt s výrobkem během jeho používání může způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobce kávy není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Výrobce kávy pro dvouálky „COFFEE“
Země původu:  Slovinsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0344/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nadměrná teplota napájecí šňůry;fyzický kontakt s výrobkem během jeho používání může způsobit úraz elektrickým proudem.Elektrická pánev není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Elektrická pizza na pizzu (LH-PZ 40), 1500W s konektorem s termostatem.
Země původu:  Slovinsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0346/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.V důsledku vložení nebezpečných drátů nerespektují živá spojení za určitých okolností minimální úvodní vzdálenost, a to zejména v prostoru spínače/vypnutí.Vysoušeče vlasů není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstoupení od objednaných rozdělení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od objednaných rozdělení.

 
Popis:  Elektrický vysoušeče vlasů ‚Babyliss‘ (ref 6603), 230 V-50 Hz;1900W.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 26