Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 1 ( Zveřejněno: 09/01/2015)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2173/14       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramky
 
Značka: C
 
Název: AcW Bracelet Evy
 
Typ/číslo modelu:  71360740001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7050216300831
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky obsahují exkurzivní množství kadmia (naměřená hodnota do 15 % hmotnostních).Kadmium se klasifikuje jako zdraví škodlivé, pokud jsou ve styku s kůží.Výrobek nesplňuje požadavky nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nádrž s různým druhem řetězů a kamenů napojených na dva kovové tyče pracující jako zámek.Řetězy jsou barevné kovové černé.Existují dva řetězy s rýhami, z nichž jeden má větší kameny a jeden s menšími kameny.Tento elet má bílou barvu, která je označena C.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2184/14       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramky
 
Značka: NLY Accessories
 
Název: Multi Colored Bracelet
 
Typ/číslo modelu:  386280–0014–008Barva:Černá
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kovový opěradlo tvaru patky, jako je oko, obsahuje až 13 % hmotnostní kadmia.Kadmium se klasifikuje jako škodlivý při požití, při vdechnutí nebo při styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nádrž s více popruhy v různých tvarech a lištách různých barev.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/2178/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo na stěně/stropě
 
Značka: OLIGO Lichttechnik
 
Název: Mademoiselle Filou
 
Typ/číslo modelu:  50–1490003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Křídla se mohou vznítit, pokud se dotýkají zdroje světla a kabel není řádně připevněn.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Stěna nebo svítilna namontovaná na stěně, ve tvaru let za letu s blatníky a terčíkem, který je připevněn jako ozdobný prvek.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2167/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: A-, B-, C-, CLA-, CLS-, E-, GLA-, ML-, S-, SLK-class
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu č.:E1 * 2007/46 * 1007 * e1 * 2001/116 * 0470 * 1 * 0928 * 0470 * 2007/46 * 0548 * 0598 * e1 * 2007/46 * 0928 * 0480 * 0470 * 0470 * 2001/116 * 0480 * 0457 * 0457 * 0431 * 2001/116 * 0457 * 0431 * 0431 * 0431 * 0457 * 2001/116 * 0501 * 0457 * 0502 * 0200 * 2001/116 * 0431 * 1 * 0501 * e1 * 2007/46 * 0200 * 1 * 0485 * 0501 * 1 * 2001/116 * 1 * 1 * 1 * 1 * 0335 * 2007/46 * 1 * 1 * 0335 * 1 * 2007/46 * 1 * * 1 * 1 * 1 * 2001/116 * 0751 * 1 * 1 * 0470 * 1 * 2001/116 * 1 * 1 * e1 * 2001/116 * 0431 * 1 * 2007/46 * 0751 * e1 * 2001/116 * 1 * 1 * 1 * 1 * e1 * 2001/116 * 0470 * 1 *, typ: e1 * 2001/116 * 1 *, typ:BR 176, BR 246, BR 204, BR 205, BR 117, BR 218, BR 207, BR 212;BR 156, BR 204, BR 166;BR 221, BR 222, BR 172 Modely:180 CDI, A 200 CDI, A 200 CDI, A 200 CD4Matic, A 220 CDI, B 180 DCI, B 200 CDI4, C 220 Blueec 4Matic, C 200 Blueec, C 180 Blueec 4Matic, C 250 Blueec, C 250 Blueec 4Matic, C 250 DCI, C 250 Blueec 4Matic, C 220 DCI, C 220 Blueec 4Matic, C 220 DCI-4Matic, C200 C_200Matic, GLA 220 DCI, GLA 200 CD4Matic, GLK 200 Blueec 4Matic, GLA 220 CD220 4Matic, GLK 220 Blueec 4Matic, GLK 220
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou i vozidla vyrobená v období od února do listopadu 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Těsnící těsnění pro řetěz řetězu motoru může zobrazovat nesprávné usazovací chování.Postupem času to může vést k tomu, že se z otvoru závitového otvoru na hlavě válce a při úniku oleje z motoru provede dávkový napínač řetězu.Ztráta velkého množství motorového oleje může způsobit kontaminaci po silnici, což může vést k možnému nebezpečí pro provoz po skončení silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Postiženy jsou vozidla vyrobená v období 24.06.08–10.12.14.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko, Irsko, Island, Chorvatsko, Bulharsko, Dánsko, Norsko, Řecko, Finsko, Portugalsko, Španělsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2169/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Sprinter, Vito, Viano, V-Klasse
 
Typ/číslo modelu:  Čísla ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0457 * 08–10, e1 * 2007/46 * 0459 * 06–08, e1 * 2001/116 * 0353 * 12–13, e1 * 2001/116 * 0424 * 09–11, e1 * 2007/46 * 0557 * 03–08, e1 * 2007/46 * 1093 * 02–04, e1 * 2007/46 * 0279 * 06–03, e1 * 2007/46 * 0301 * 04–10, e1 * 2007/46 * 0298 * 06–06, e1 * 2007/46 * 0295 * 03–07, e1 * 2007/46 * 0296 * 05–05, e1 * 2007/46 * 0305 * 02–07, e1 * 2007/46 * 0310 * 08–08, e1 * 2007/46 * 0308 * – 04, e1 * 2007/46 * 0311 * 05 –, e1 * 2007/46 * 0307 * –, e1 * 2007/46 * 0309 * – 06, e * 2007/46 * * – 05, e * 2007/46 * * – 16, e * 2007/46 * * – 07, e * 2001/116 * 0304 * 02–06, e * 2007/46 * * – 04, e * * * – 07, e1 * * * 02–03, e1 * * * 05–08, e1 * * * 03–04, e1 * 2007/46 * 0297 * 06–02, e1 * 2007/46 * 0294 * 06, e1 * * 1076 * 07, e1 * * * 02, e * * * 03, e * * * 01, e * 2007/46 * *, e * * *, e * * 1075 *, e * * * 01, e1 * * *, e * * * 0354, e * * 0312 * 04, e1 * 2007/46 * 0299 * 0458, e1 * 2007/46 * 0280 * 14, e1 * 2007/46 * 0300 * 06.BR 906, BR 639, BR 447
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla byla vyrobena v období od února do listopadu 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Těsnící těsnění pro řetěz řetězu motoru může zobrazovat nesprávné usazovací chování.Postupem času to může vést k tomu, že se z otvoru závitového otvoru na hlavě válce a při úniku oleje z motoru provede dávkový napínač řetězu.Ztráta velkého množství motorového oleje může způsobit kontaminaci po silnici, což může vést k možnému nebezpečí pro provoz po skončení silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko, Irsko, Island, Chorvatsko, Bulharsko, Dánsko, Norsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2170/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Polo, e-up!
 
Typ/číslo modelu:  Typ:6C1, BL1 číslo schválení:E1 * 2001/116 * 0510, e13 * 2007/46 * 1182
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 6. února 2014 do 22. září 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Bez předchozího varování může dojít k nezamýšlenému uvolnění airbagu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovinsko, Irsko, Švédsko, Chorvatsko, Island, Bulharsko, Dánsko, Norsko, Španělsko, Řecko, Finsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2171/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chevrolet
 
Název: Cruze, Orlando
 
Typ/číslo modelu:  CRUZE 2.0 Diesel a Olanko 2.0 Diesel
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Podniku CREDZE:AK500153 – AKI585519 – stavové data:28/11/08–27/2/11, Orlano:BK007979 – CK500160 – datum vybudování 15/9/10–30/3/11
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidla se mohou setkat s pravostranným rozjezdem vnějšího CV (konstantní rychlosti) kloubu při zatáčkách v zatáčkách nebo U.Pokud by se vozidlo zaparkováno na náklon, aniž by byla použita parkovací brzda, mohlo by se pohybovat neočekávaně a mohlo by to mít za následek zranění nebo zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil se vznětovým motorem.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko, Německo, Švédsko, Malta, Irsko, Nizozemsko, Dánsko, Slovinsko, Finsko, Španělsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2172/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chevrolet
 
Název: Matiz and Spark
 
Typ/číslo modelu:  Podniku Matiz:VIN rozmezí od 9C642734 – AC526792, Spark:VIN rozmezí od 9C642734 – AC526792
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1/12/08–24/10/09
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidla mohou mít za následek snížení brzdného účinku z důvodu vykrvování ventilu v rámci modulu ABS (systém protiblokovacího systému).Brzdy se mohou cítit houbami a brzdné dráhy mohou být delší.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Německo, Švédsko, Slovinsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2174/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Meriva
 
Typ/číslo modelu:  Meriva B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zámky zadních spon bezpečnostního pásu se mohou bezděčně otvírat v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Německo, Švédsko, Chorvatsko, Dánsko, Slovinsko, Finsko, Bulharsko, Španělsko, Řecko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2175/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Astra
 
Typ/číslo modelu:  Astra J/GTC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Roky produkce:2010 až 2012.
 
Druh rizika:  Požár
 
V případě blokace ventilátoru, pokud jde o chladicí ventilátor, mohl by se vyskytnout elektrický zkrat;to by mohlo způsobit poškození modulu chladicího ventilátoru, a to v nejhorším případě, což může mít za následek požár vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil s benzinovým motorem.
Země původu:  Polsko, Rusko, Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Litva

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2176/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Peugeot
 
Značka: Peugeot
 
Název: 107
 
Typ/číslo modelu:  E11 * 2001/116 * 0237
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyráběné z 20/06/2013 až 27/08/2013
 
Druh rizika:  Úraz
 
Porucha tyčí pro tlumiče by mohla vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Chorvatsko, Slovinsko, Dánsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2177/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XJ
 
Typ/číslo modelu:  Xj Salon
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vybraná vozidla v rámci rozmezí VIN:SAJIS20M9EPV67632 SJJWA2GZ6F8V76050
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesmí se jednat o sběrné brzdové trubky, nesmí se jednat o správnou specifikaci točivého momentu.To může vést ke snížení brzdného účinku, ztrátě brzdové kapaliny a k neaktivaci spínače tlaku v brzdovém potrubí, k zamezení spuštění počátečního vozidla a k případnému spuštění vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Nizozemsko, Švédsko, Španělsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2180/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Triumph
 
Název: Tiger Explorer
 
Typ/číslo modelu:  Tiger Explorer a Tiger Explorer XC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum zařazení dat je 01/11/11–01/06/14.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Borový čep na boku může být zlomenin při popraskání.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Francie, Irsko, Dánsko, Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2183/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Aston Martin
 
Název: DB9 (Coupe & Volante), DBS (Coupe & Volante), One-77, V12 Vantage (Coupe and Roadster), V12 Zagato, V8 Vantage (Coupe and Roadster), Virage (Coupe and Roadster)
 
Typ/číslo modelu:  Aston Martin:DB9 (Coupe & Volante), DBS (Coupe & Volante), One-77, V12 Vantage (Coupe a Roadster), V12 Zagto, V8 Vantage (Coupe a Roadster), Vige (Coupe a Roadster)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 15/06/2006 a 06/11/2014.
 
Druh rizika:  Popálení
 
Kontrolní modul pro přední sedadla vyhřívaná nemusí při zapnutí zapalování selhat.To by mohlo povolit trvalé krmivo pro prvek (prvky) ohřívače sedadla a nesmí být možné vypnout topení.Tato závada by mohla způsobit nadměrné teplo a za mimořádných okolností mohou osoby cestující na sedadlech přijímat popáleniny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2168/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pásky pro kabeláž s posádkou (bez posádky)
 
Značka: neznámý
 
Název: DIY Loom bands
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hmotnost (bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) tvoří 45 % hmotnosti di (-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tvrdá plastové krabice (21 cm x 16,5 cm x 4 cm) obsahující barevné gumové pásky, opěrky a příchytky (skladované v 14 podsubdivizích).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2181/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Jin Jian
 
Název: Clever Baby's
 
Typ/číslo modelu:  Číslo produktu:3326
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1114004914
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:9,1 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Panenka z bateriové plastové panenky, v modré kalhoty, tričko, patici a náprsenkové kalhoty.Obal je lepenkový rámeček s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2182/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Xin Ming Yue
 
Název: Baby Lovely
 
Typ/číslo modelu:  XMY8038
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1114005014
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenské panenky obsahuje di-2-ethylhexylftalát (DEHP) (hodnota měření:10,1 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Panenka z plastu se zbraněmi zhotovenými z vycpávané tkaniny, přenosné oči.Panenka je bateriová a dodává se v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/2179/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cestovní adaptér
 
Značka: Drop Zone Energy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DZ-12–150/year z výroby:2011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. DZ 07–11–150/3760161131025
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti a světlost jsou nedostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  12v/220v adaptér, barva modré barvy s cigaretovým zapalovačem na jedné straně a na druhé straně zástrčka.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0116/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Pěnový lepidla
 
Značka: Pichler
 
Název: Devil
 
Typ/číslo modelu:  # C5140
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4250718151402
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje nadměrné množství toluenu (naměřená hodnota:30 % hmotnosti).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bílá trubka lepidla v bílé lepenkové krabici se červeným nálepkou.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Rakousko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0117/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Vinylové sprej
 
Značka: Carlas
 
Název: Colorful rubber spray film
 
Typ/číslo modelu:  C4 matná černá, C6 červená, C14 oranžová, C15 sky modrá, C31 žlutá, C37 zelená, C82 fialová, C313 růžová, leť C130 bílá, C188 zlato, C190 lačí, zlato/červená/fialová, CB15 červená/fialová/modrá, CB19 fialová/modrá/zelená, CB 25 zlato/zelená/zelená, CB 30 zlato/zelená, část CY 1001 fluorescentní, CY 1003 fluorescenční zelený, CY 1005 fluorescenční žluť
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4053029593172, 4053029593240, 4053029593196 a další
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nadměrné množství toluenu (naměřená hodnota:do 30 % hmotnostních).Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Postřik může mít vícebarevné označení a jednoznačný plastový limit.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0120/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Mamas & Papas
 
Název: Sola City pushchair
 
Typ/číslo modelu:  Golfový kočárek SolaSC A23501158825300
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže:00813
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje riziko, že dítě uvnitř golfového kočárku nadrtí svůj prst v otvoru, kde digestoř se pohybuje uvnitř závěsu, když rodič vyřazuje kapotu.Neexistují žádná dánská varování nebo informace o výrobku, a proto existuje riziko nesprávného použití golfového kočárku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Golfový kočárek s otočnými předními koly.Sedadlo může být použito dopředu nebo zpět.Barva:Černá.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0119/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Medvěd obecný
 
Značka: Dunelm
 
Název: CJ Bear
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Velké 5050210923823, malé 505021923809, malé 505021923809
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Švy hračky se mohou dostat kromě toho, že by se vnitřní výplňový materiál, který může při vkládání do úst a požití způsobit malým dětem, vystavoval.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tradiční vycpávaná hračka je opatřena pohyblivou jízdeninou stanovenou na uchu.Postiženy jsou pouze výrobky dodané po říjnu 2014.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 1

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A11/0118/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Měnič
 
Značka: DZ-Energy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Rok výroby2014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  DZ 03–14/EAN:3760161130219
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Úvodní stránka a vzdálenosti vzduchu mezi živými součástmi sekundárního okruhu a uzemněním uzemněného kovového krytu jsou příliš malé.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Převodník 12 V/220 V 150W.Barevná krabice.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0121/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Notebook/laptop
 
Značka: Ideapad, Lenovo
 
Název: Ideapad: B460, B470, B560, B570, G460, G470, G475, G480, G560, G570, G575, G580, G770, S100, S10-3, S10-3c, S10-3N, S10- 3t, S110, S400, U160, U165, U260, U455, U460, V360, V370, V460, V560, V570, Y460, Y470, Y560, Y570, Z360, Z460, Z465, Z470, Z475, Z560, Z565, Z570, Z575, Z580. Lenovo: B460, B470, B470e, B475, B560, B570, B570e, B575, G455, G460, G465, G475, G480, V470c, G560, G565, G570, G575, V570, G580, G770, V370, V470, V560.
 
Typ/číslo modelu:  Energetická šňůra:LS-15
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód vodního hřídele:145000600.Přívody byly vyrobeny mezi únorem 2011 a prosincem 2011.
 
Druh rizika:  Požár
 
Za určitých podmínek okolního prostředí může dojít k elektrické poruše nebo ke zkratu elektrického proudu, kdy hnací šňůra způsobí převržení elektrické energie.Přehřívání může v vzácných případech vést k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60320.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Notebook dodávaný s výkonovou šňůrou „LS-15“.Energetická šňůra má na něj „LS-15“ a má kódový štítek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 1
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Francie, Chorvatsko
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/2165/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Výrobek pro opravy nátěru vozidel
 
Značka: Kapci
 
Název: Grey Filler
 
Typ/číslo modelu:  2K HS Filler 633
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  P.D. 10/11.B.N.1290911019
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek obsahuje vyšší obsah těkavých organických sloučenin (VOC) než mezní hodnota 420 g/l.Přítomnost těkavých organických sloučenin (VOC) nad povolenou úrovní způsobuje znečištění, neboť přispívá k tvorbě fotochemických oxidantů v horní vrstvě atmosféry na místní a přeshraniční úrovni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Produkt je balen v Cans.Výrobek je součást náplně v automobilovém automobilku, ve spreji.
Země původu:  Egypt
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/2166/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Výrobek pro opravy nátěru vozidel
 
Značka: Kapci
 
Název: Wash Primer 805 Yellow 1Kg Gross
 
Typ/číslo modelu:  Promyjte Primarem 805 žlutě 1 kg Hrubou
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  P.D04/12;Exp04/14.B.N. 1050412003
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek obsahuje vyšší obsah těkavých organických sloučenin (VOC) než mezní hodnota 420 g/l.Přítomnost těkavých organických sloučenin (VOC) nad povolenou úrovní způsobuje znečištění, neboť přispívá k tvorbě fotochemických oxidantů v horní vrstvě atmosféry na místní a přeshraniční úrovni.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Olej pro přestříkávání automobilu, žluté barevné číslo 805
Země původu:  Egypt
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 1