Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 24 ( Zveřejněno: 17/06/2005)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0310/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Přítomnost vnitřních ostrých částí, které mohou poškodit izolaci trolejového drátu, mohou se takové části stát živými;spojovací a zajišťovací závity pro připojení světelného zdroje, které jsou v souladu s předpisy;chybí kotevní úchyt šňůry;izolace splňující požadavky kabelové televize;chybějící informace o výrobku.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Obrysová svítilna „Henna“ se stínem koz.
Země původu:  Maroko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 24

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0304/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Jedna z podpěrných závěsů se může nacházet v důsledku opotřebení a dotyčné přední kolo již nemůže být poháněno;díky tomu musí být vozidlo z velké části nemanévrovatelnější.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  „Inteligentní“ motorová vozidla (Smart For2, smart Forwo opcrio – dříve smart kombi, smart cabrio), vyrobená mezi 1998 a 2000 (MC01, ES schválení typu:E1 * 96/79 * 0080 * 00 až e1 * 98/15 * 0080 * 12).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0308/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Nebezpečí udušení/zranění.Malé oči zajíu se mohou snadno oddělit a spolknout dítě;přítomnost abrazivních částí;informace o chybějících údajích o výrobci/dovozci;bezpečnostní označení, které je v souladu s požadavky.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka „Fury zajíce“.
Země původu:  Lotyšsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0311/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Riziko uškrcení.Povrch s velmi elastickým pryžovým ocasem se může značně rozbijte a zabalí se kolem krku dítěte;vzhledem k neočekávanému působení a lepicí povaze kaučuku se děti nemohou okamžitě nebo bez pomoci samy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Yo jo Water.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0307/05       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Knoflíky lze snadno oddělit a spolknout dítě.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jejová vesta „H & M“ pro chlapce po dobu 8–18 měsíců (432740–6512 & 432741–6512, kód KN 620920009)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0305/05       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko:Obsahuje zakázané sloučeniny s nitromusk, které jsou zakázány.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z oběhu od spotřebitelů a sledování oběhu nařízené orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Eau de Kolín nad Rýnem „Schipr“ (maják po 90 ml, MDD 20.10.2007).
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0306/05       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko:Obsahuje zakázané sloučeniny s nitromusk, které jsou zakázány.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z oběhu od spotřebitelů a sledování oběhu nařízené orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Oblast Kolína nad Rýnem „Trojnoj“ (maják po 200 ml, MDD 20.06.2007).
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0309/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/požáru.Může dojít k nedostatečné odolnosti vůči ohřevu, plamenům a kouři.nedostatečná elektrická pevnost, kovové díly se mohou stát živými.Vrtáka není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce, zničení produktu a vydání informací o spotřebitelích objednaných orgány.

 
Popis:  Elektrické nárazu „MASTER & BECKER“ (230 V, 1000 W;MB-1302A;EAN 3906241013029).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 24