Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 22 ( Zveřejněno: 03/06/2005)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0271/05       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Bezpečná izolace mezi primárním a sekundárním okruhem;nedostatečná vzdálenost mezi vinutí primárních a sekundárních okruhů a mezi živými částmi a dotykovými povrchy;chybí označení CE.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány

 
Popis:  Zařízení pro chlazení a vytápění vozidla „Karchladič“ (CC-18).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0272/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Voda může snadno proniknout do svítilny;chybějící uzemnění;nedostatečná izolace;nedostatečný průřez vodiče;chybějící záznam na kabelovém záznamu.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány

 
Popis:  Akvarijní lampa „DYMAX – Aquarium lampa“ s hliníkovou skříní a bílé a modré světlo (OB).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0274/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečnou izolací se může světlomet nebo svítilna stát za určitých okolností živě;nedostatečný záznam držáku baňky;nebezpečné upevnění kabelů.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány

 
Popis:  Svítilna „Lampicris – další“ (Ref.2912/M).
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0275/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečnou izolací se může světlomet nebo svítilna stát za určitých okolností živě;nedostatečný záznam držáku baňky;nebezpečné upevnění kabelů;teplota při nadměrné spotřebě drátů.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány

 
Popis:  Světelný zdroj se svislým průsvitným světelným stínem „Astrolesk – Despage“(600 m – Ouro).
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0276/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečný záznam držáku baňky a příslušenství (fitinků) pro zářivky a výbojky;nebezpečné upevnění kabelů.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány

 
Popis:  Tabulková svítilna „Limpicris – referenta“ (Ref.2915/M).
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0277/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečná pevnost všech svítidel;Chybějící záznam na kabelovém záznamu.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány

 
Popis:  Moderní styková svítilna s laserovou svítilnou (Ref. 680 – AM 79.300.881-D).Popis:
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0278/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nadměrná teplota kabelů a upevňovacího povrchu;nesprávná elektrická klasifikace;informace o bezpečnosti nejsou viditelné, jakmile je svítilna upevněna;chybějící návod k použití;Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány

 
Popis:  Moderní svítidlo pro svítidlo Europa s svítidlem „Europa svítidlo akóramo“ (Plakát quadrado – viz 32 pltin).
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0282/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečný průřez vnitřní kabeláže;přítomnost ostrých hran, které mohou poškodit vnitřní izolaci;nebezpečná svíčka a upevnění kabelů;živá část, která je snadno přístupná;chybějící varování a pokyny v maďarštině.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Hodinová svítilna s kolotočovým „Cplavební svítilnou!— Byla dobrá doba“ (č. 20943).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0283/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečný průřez vnitřní kabeláže;přítomnost ostrých hran, které mohou poškodit vnitřní izolaci;nebezpečná svíčka a upevnění kabelů;živá část, která je snadno přístupná;cibule, která je v souladu s požadavky,průvlaky, které mají ostré kabely;chybějící varování a pokyny v maďarštině.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Hodinová svítilna se dvěma delfíny „Porpoise – Cplavební světlo“(no. MLY26–1 (Změny barvy:MLY26–2, MLY26–4, MLY26–5).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0284/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečný průřez vnitřní kabeláže;přítomnost ostrých hran, které mohou poškodit vnitřní izolaci;nebezpečná svíčka a upevnění kabelů;živá část, která je snadno přístupná;chybějící varování a pokyny v maďarštině.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Hodinová svítilna s startovým telefonickým „poplašným světlometem“ („No. 880A“ (změna barvy):880B).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0285/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečný průřez vnitřní kabeláže;přítomnost ostrých hran, které mohou poškodit vnitřní izolaci;nebezpečná svíčka a upevnění kabelů;živá část, která je snadno přístupná;cibule, která je v souladu s požadavky,průvlaky, které mají ostré kabely;chybějící varování a pokyny v maďarštině.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Hodinová svítilna ve tvaru nádoby „Cplavební světlo“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0281/05       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Nedostatečná stabilita, dětská chodítka se může převrátit.Dvě oznámené nehody.Dětská chodítka není v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Baby walker „Baby Comp XH“ (EAN 5998032195984).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0288/05       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Nedostatečná odolnost houkačky, kterou dítě může snadno oddělit a spolknout,kromě toho;nebezpečná kývá funkce.Dětská chodítka není v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská chodítka s funkcí „Baby walker“ (VE-606).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0279/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Zařízení k lisování lze snadno oddělit a spolknout dítě;hračka navíc obsahuje ftaláty.Hračky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Soubor mačkacích hraček („Happy Toys – Squeeze hračky“) (č. 99328) ve formě žáby, hradla a ovce „Happy Toys – Squeeze hračky“;EAN 4483190781014).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0280/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Oka a oděvu mohou dítě snadno oddělit a spolknout.Panenka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobek odmítnut celními orgány a jeho uvádění na trh je zakázáno.

 
Popis:  Panenská panenská panenka „Panni/Petri textilní panenek“ (EAN 5998044567519).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0287/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Odolnost hračky je nedostatečná, dítě může mít přístup k malým vnitønímu dílu (chrastítka) a labujte je.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka chrastítka „Soft Toy, Tvířie Medrachttle“ (5004).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0273/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Soustava na štítu může být deformována, čímž může být umožněn přístup k živým částem.Ventilátor k vytápění není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce, informování a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrické topné těleso „termoventidor – elektrický vytápěcí ventilátor“ (viz CH-2008/230V/2000W;EAN:3 999 990 085296/3 999 990 085289/3 999 990 085302/3 999 990 085319;všechna pořadová čísla).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0286/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nepevné izolační rukávy;bezpečné upevnění a upevnění ochrany Země.Tato zařízení nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Dvojí elektrický úcaster „Stahlman – Sandwich toster 3 in 1“ (ST-502;EAN 5999549200901).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 22