Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 48 ( Zveřejněno: 05/12/2014)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1890/14       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Jídelní tabulka
 
Značka: Link's
 
Název: Ovali
 
Typ/číslo modelu:  Článek 50700330
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4010340507332
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tabulka není dostatečně pevná a odolná vůči zatížení.V případě přerušení jídel a skleněných předmětů může uživatel utrpět zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12521.1 hlášených incidentů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Rozpínavé (bílé) jídelní tabulka s chromovými končetinami.Rozměry jsou tyto:140 cm/180cm/90 cm.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1922/14       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Předseda
 
Značka: Nowy Styl
 
Název: Chair Seven
 
Typ/číslo modelu:  článek C-27 (modrá textilie);Článek C-29 (Obraní textilní tkanina, článek V-4 (umělé usně)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4820040227023, 4820040229577 A 4820040604312
 
Druh rizika:  Úraz
 
Předseda není dostatečně silný.Předsedající nohy se může při použití s rizikem poranění pro uživatele rozbít.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 16139.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Předseda s ocelovým rámem.
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1902/14       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Potápěčské vybavení
 
Značka: Aqua Lung
 
Název: SureLock II Rubber Weight Pocket Handles
 
Typ/číslo modelu:  Surezdymadlo II
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká všech tahů gumových kapes II. stupně II
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Systém mechanické váhy se nemůže uvolnit z nasazení v důsledku popraskání, roztržení nebo rozpadávání kaučuku.Pokud by k tomu došlo v průběhu dive, měla by se váhová kapka zařadit do kompenzátoru vztlaku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Systém „mechanické hmotnosti“ nalezne na většině Aqua Lung vztlakové nádoby.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1908/14       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Vlasová svorka
 
Značka: Beauty
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  80049
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7071114000074
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje nadměrné množství kadmia (naměřená hodnota:23 % hmotnosti).Kadmium se klasifikuje jako škodlivý při požití, při vdechnutí a při styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dva příchytky ve zlatě s fialovými pecemi ve tvaru motýlů.Na černém štítku z plastu je uvedena ochranná známka „Beauty“ a nápis „Oslo, Stockholm Copenhagen“ ve formě stříbra.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1909/14       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: Flash
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  4390
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje olovo (naměřená hodnota:0,6 % hmotnosti), které je třeba zabránit, neboť jsou škodlivé pro lidské zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náhrdelty se stříbrnými perel v různých velikostech.Štítek se připojí k náhrzdě s ochrannou známkou Flash a „Pro ženy.Ženy.“ v černé tištěné podobě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1892/14       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Pila mínka
 
Značka: Stayer
 
Název: Mitre Saw
 
Typ/číslo modelu:  SC251W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8427648150416
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Návod k použití je neúplný, proto si uživatel není vědom nebezpečí, že práce bude spojena s kombinovaným mitre a lavicovou pilkou, zatímco v lomech v mitre pil.Uživatel se může dotýkat listu pily, zatímco pila je stále v chodu, protože ochranné blade stíháni zcela nechrání.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušná evropská norma EN 61029–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kombinovaný myčka a pily na zkušebním stavu.Lepenkové obaly o rozměrech 60 x 40 x 60 cm.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1893/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mini
 
Název: Mini 3-door
 
Typ/číslo modelu:  Model: f56Typ:UKL-LES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0371 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od srpna 2014 do září 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dochází k poruše ovlivňující mechanismus seřízení (recovery) předního opěradla sedadla.Je možné, že zuby mechanismu nemusí být plně činné, a proto by mohlo dojít k poškození opěradla sedadla, což by vedlo k sklopným sedadle v případě vážného zadního nárazu, čímž se omezuje ochrana cestujícího.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Irsko, Švédsko, Slovinsko, Řecko, Litva, Spojené království, Chorvatsko, Dánsko, Bulharsko, Portugalsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1894/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: Boxster, Cayman, 911, 911 Turbo
 
Typ/číslo modelu:  Typy:981, 991, 991 TurboSchválení typu:E13 * 2007/46 * 1185 * 00- * 03, e13 * 2007/46 * 1187 * 00 – * 10 e13 * 2007/46 * 1188 * 00- * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 7.5.2014 až 23.9.2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní část přední části kapoty je vadná, a tak se kapota otvírá neúmyslně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobily.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Chorvatsko, Dánsko, Bulharsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1918/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Yaris, Auris, Corolla, Verso-S, iQ e Urban Cruiser.
 
Typ/číslo modelu:  Auris – vzor kodexu:NDE150, NDE180, Corolla – vzorové předpisy:NDE150, NDE180, IQ – vzorové předpisy:NUJ10, Urban Cruiser – vzor kodexu:NLP110, NLP115, Verso S – Vzor kodexu:NLP121, Yaris – vzor kodexu:NLP130, NLP90
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2008–2014.
 
Druh rizika:  Požár
 
V důsledku nedostatečného proudění vzduchu v sacím systému se může olej kumulovat v mezichladičem.Za určitých jízdních podmínek může olej proudit do spalovací komory a může způsobit poškození motoru, které může zvýšit riziko požáru v motorovém prostoru v důsledku úniku oleje.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie, Japonsko, Spojené království, Turecko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Island, Polsko, Nizozemsko, Slovensko, Bulharsko, Švédsko, Řecko, Litva, Estonsko, Slovinsko, Chorvatsko, Norsko, Maďarsko, Španělsko, Malta, Finsko, Estonsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1915/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružné popruhy
 
Značka: Chetak
 
Název: Luggage straps
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. LS111
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8694461157100
 
Druh rizika:  Úraz
 
Popruhy mohou být pod napětím.Pokud se pomocí háku odejde, mohl by se uživatel, který způsobil zranění, zastihnout.Výrobek není v souladu s příslušnou normou BS 258.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Elastické pásky pro zavazadla, 4 kusů v jediném obalu, který obsahuje 2 elastických lan o délce 18 palců a 2 palců dlouhý a 24 palců dlouhý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1926/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pásky pro elastické zavazadlo
 
Značka: Guard
 
Název: Elastic straps
 
Typ/číslo modelu:  Položky č. 130, 136, 137, 138
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 52015360013002) 52015369013653) 52015369113714) 5201536991380
 
Druh rizika:  Úraz
 
Popruhy mohou být pod napětím.V případě přerušení by zavazadla mohla dopadnout na jiné osoby nebo způsobit dopravní nehody.Výrobek není v souladu s příslušnou normou BS 258.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Pružná lana pro připojení zavazadel k vozidlům, jízdním kolům, atd.1) Bod č. 130:dvě položky v každém obalu, o délce 80 cm a šířce 8 mm, dodávané s 4 háčky na koncích elastických popruhů pomocí kovového prstence, ve čtyřech barvách – žluté, modré, červené a zelené.2) Bod č. 136:čtyřmi body v každém balení, šířce 80 cm a šířce 8 mm, dodávané 8 háčků na obou koncích elastických popruhů pomocí kovového prstence, ve čtyřech barvách.3) položka č. 137:jeden kus v každém obalu o délce 100 cm a šířce 10 mm, dodán s 2 háčky na obou koncích elastických popruhů.4) Bod č. 138, dvě položky v každém balení, 100 cm dlouhé a 10 mm široké, dodávané s 4 háčky na obou koncích elastických popruhů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1889/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle
 
Značka: Klupš
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Aneka 1 (Agnieszka 1)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vysoká židle není dostatečně stabilní.Jestliže dítě zatlačí chodidla na to, například z tabulky, může vysoká židle povrhnout před dozadu a dítě může spadnout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná vysoká židle s dřevěnou tabulkou, kterou lze kombinovat nebo použít samostatně.Sedadlo a zadní část židle jsou pokryty omyvatelným materiálem.Dřevěné rošty jsou pevně připevněny k dřevěné konstrukci židle.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1899/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní
 
Značka: neznámý
 
Název: PRIMA BABY
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8593379500254
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek se může snadno oddělit a malé části se mohou snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1400.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Didaktické děti v modré barvě.Zabaleny v průhledném plastovém sáčku.K výrobku je přiložena uživatelská příručka a bezpečnostní varování.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1921/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní s držákem
 
Značka: IKO
 
Název: Happy Babies
 
Typ/číslo modelu:  0129 (na obalu)Č. 57276 (na štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8585030057276
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plastové svorky jsou navrženy bez ventilačních otvorů.Pokud jsou malé děti vkládány do úst, je možné zablokovat dýchací cesty.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Kojenecké malé děti s růžovým držákem.Balené v průhledném plastovém blistru s papírovou podložkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1910/14       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Jorge
 
Název: CHIMERA
 
Typ/číslo modelu:  36041000, JRC09
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:5907704102243, Šarže:1395/F2/0021/2010
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Fáze pálení původní pojistky je příliš dlouhá;uživatelé se mohou dostat do blízkosti plamene, aby se ujistili, zda funguje správně a zda se dostanou spálit.Zábavní pyrotechnika může vybuchnout z nízké výšky, což způsobí zranění uživatelům.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnice a příslušnou evropskou normu EN 15947–5.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Římské svíčky kategorie 2.Jsou dodávány v trubkách s poplatky za použití náhradních pohonných látek, do pyrotechnických jednotek a do přenosových pojistek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1905/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Stroje pro hradla (hračky)
 
Značka: neznámý
 
Název: Ametralladora Blaster
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 40277
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky projektilů mohou snadno oddělit.Pokud jsou děti vkládány do úst, mohou způsobit zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Stroj na hraní hraček se střelami s přísavkami.Hračka funguje s bateriemi a je dodávána v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1906/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šperky a klenoty
 
Značka: neznámý
 
Název: Sprankelende Armbanden - Sparkling bracelets
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. FI3AS/A BATCH NO74649B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5032305691602
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje nikl ve 20 μg/cm² za týden, který překračuje mezní hodnotu 0.5 µg/cm² za týden.Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Světlejší barvy a lesklé korálky v různých tvarech (většinou plasty) s individuálním označením z kovu (srdce, hvězda, rosette, květenství) a bílé elastické šňůry.Zabaleny do jasně vytištěného, skládací lepenkové krabice obsahující těsně uzavřené, malé, čiré plastové pytle uvnitř většího sáčku, jakož i návody k použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1907/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Marek
 
Název: Marakasy Grzechotka
 
Typ/číslo modelu:  M10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 5905392000070
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastítka chrastítka jsou příliš dlouhé:děti mohou do úst umístit tam, kde se mohou dostat, a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chrastítka vyrobená z plastu ve formě maratu ve žluté barvě s černou rukojetí.Obal – průhledný plastový pytel s štítkem.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1895/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: AOLES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YF44218
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přítomnost zdrhovadel v pase, která je příliš dlouhá, by mohla vést k poranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Šedá výstroj pro děti sestávající z kalhot a pocení s kapucí a zipem.Potýkové košile jsou zdobeny nápisem:„Go ddless sladkou“.Pás kalhoty je připevněn v jednom bodě a jejich volné konce šňůr na stažení vyčnívají o 210 mm na každém konci, když je oděv otevřen k největšímu.Velikost:4, 6, 8, 10,12.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1896/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: emt
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  U vzoru 1:KH32230, model 2:KH32232
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůrky s volným čepem v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  1.Zelené pocení s kapucí, zdrhovadlo a dvě kapsy.Výrobek je zdoben nápisy.2.Červené pocení s kapucí, zdrhovadlo a dvě kapsy.Výrobek je zdoben britskou vlajkou a nápisy.Rozměry vzorků:134, 140, 146, 152, 158, 164
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1897/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: GRACE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B41074
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999011410746
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nepřipojené šňůry na stažení v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Šedé kalhoty pro volný čas pro děti, s dlouhými lovnými šňůrami v pase.Velikost:140–164
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1901/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: GRACE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. model:G40157;2. model:B40452
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1., 5999011401577;2., 5999011404523
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůrka umístěná v digestoři se svobodnými čely by mohla vést k uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  1.Dětské týkošile ve zelené barvě s kapucí a pomocí zdrhovadel.2.Dětské týkošile v modré barvě s kapucí a pomocí zdrhovadel.Výrobek je zdoben nápisy.Kapota zahrnuje nefixovaný šňůrku se svobodnými konci.Velikost:134, 140, 146, 152, 158, 164
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1903/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: ASUKA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AX-001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 942514 646463
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Přítomnost zdrhovadel v digestoři a přítomnost zdrhovadel v kalhot by mohla vést k uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Výstroj pro malé děti sestávající z kalhot, tričko s krátkým slechem a tričko s kapucí a zipem.Kapuci pocení zahrnuje nefixovaný šňůrku s vázanými konci.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Velikost:86, 92, 104, 110,
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1904/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: NAPOLEONE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D-101
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Přítomnost zdrhovadel v digestoři a přítomnost zdrhovadel v kalhot by mohla vést k uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Fialová výstroj pro děti sestávající z kalhot dlouhých tričko s dlouhými slevami a tričko s kapucí a zipem.Kapuci pocení zahrnuje nefixovaný šňůrku s volným konců.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Velikost:ZÁKON O PRIVATIZACI PŮDY VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH, ODDÍLY 8, 10, 12.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1912/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: CITYGANG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B-1014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůry na stažení s volným konci v digestoři představují riziko uškrcení pro děti, protože mohou být zabaleny do krku dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Chlaďte s šedým a černým potýkem s kapucí, tlačítky a dvěma kapskami.Výrobek je zdoben žlutými nápisy:„New York“, „Ctd Šhared OSL G0618 kolegium Jeugue 1998“.Kapuci mají nefixovaný šňůrku se svobodnými konci.Velikost:10 A 12
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1913/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Child Face
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Umění:H-1230
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůry v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění produktu na trh za podmínek předchozích

 
Popis:  Dětská výstroj skládající se z páru kalhot, tričko a pocení.Kalhoty jsou modré barvy se žlutými pásy na stažení.Tričko je světle šedé s oranžovými a zelenými nápisy.Pocení je tmavě šedé s modrými rukávy, oranžovými, modrými a zelenými nápisy, má digestoř a 2 kapes.Rozměry vzorků:8–14 let (roky)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1914/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Hello Coccinelli
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:8360
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůry v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravné opatření (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění produktu na trh za podmínek předchozích

 
Popis:  Výstroj pro děti sestávající z páru kalhot, tričko a pocení.Kalhoty jsou šedé a mají červené šňůry na stažení.Tričko je červené barvy, tričko je šedé, přičemž se jedná jak o nápisy, tak o dekoraci.Pocení má digestoř a 2 kapes.Velikost vzorku:8–12 let (roky)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1917/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Marions
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MEL-4519-BM
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8970000014197
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Přítomnost dlouhé a dekorativní pásky v oblasti krku může vést k uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Obušky s dlouhým odkladem dítěte v tmavé modré barvě, s bílými částmi kolem krku, hem a poutkami špelek a s bílou páskou připevněné k oběma kapsím na přední straně.Oděv má také dekorativní pásky.Jedna páska je připevněna v oblasti krku a má dlouhý, volný konec.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1919/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Marions
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MEL-5755-BM,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8970000014463
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dámské oděvy mají funkční šňůru v prostoru pasu se svobodnými konci, které se mohou zachytit během různých činností dítěte, které je příčinou zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské obušky s dlouhým vystoupením.Oděv má tmavomodré rukávy, plece a oblast pod šípkami a zbytek oblékání je černý, béžové a tmavomodré.V oblasti krku je připojena žlutá zdobení.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1920/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: PANÇO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1323151
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8680488376921
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé řády se mohou snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tričko s tmavou modrou potýkem s vytištěným potiskem na přední straně.V případě růžice se jedná o málo lesklé, zelené a červené ozdobné kameny.Velikost vzorku:92.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1923/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: 1. Play Back; 2. Play Back Los Angeles
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  U vzoru 1:T-807;U vzoru 2:G-030
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.60110371080762.6011037100308
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky mají nepřipojené šňůry na stažení v prostoru pasu, které se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  1.Tmavomodré dlouhé volnočasové kalhoty pro děti.2.Růžový volný čas pro děti.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Výrobky jsou zdobeny různými nápisy.Velikost:98,122,128
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1924/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké šortky
 
Značka: SUN SEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D-01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nepřipojené šňůry na stažení v pase by se mohly zachytit během různých činností dítěte, což by mohlo způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Chlapecké červené šortky jsou zdobeny bílými pruhy.Na krátké kalhoty se vztahuje pás, který obsahuje nepřiložený stahovací šňůrku s vázanými koncovými body.Velikost:116, 122, 128, 134, 146, 152
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1925/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: CACTUS CLONE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TSW5601
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4893940102356
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dlouhé funkční kordy s vázanými četami, které se vyskytují v prostoru pasu, by mohly být chytřeny a vést k poranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Pebarevný bikini pro dívky.Spodní dno lze spojovat na bocích s funkčními šňůrami, které mají vázané dna v prostoru pasu.Délka šňůr je větší než 140 mm. velikost:16–164
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1898/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  LED baňka
 
Značka: Phoenix
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GU10 4LED 6W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  J41W 0314
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Bez použití nástroje může být výrobek nepřišroubován, čímž se vystavují živé části.Interně je výrobek konstruován jako nedostatečný standard a nezajišťuje odpovídající ochranu před úrazem elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62560.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Žárovky LED, teplé bílé 220–240 napětí, 4 x 6 wattů.Čtyři až šest jednoduchých bílých schránek se balí do vnějších lepenkových krabic.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1900/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektronický nabíječ pro elektronickou cigaretu
 
Značka: Clopinette
 
Název: Charger
 
Typ/číslo modelu:  Vzor SS007
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektronický nabíječ pro elektronickou cigaretu, černý, v jasném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1911/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Olovo pro rozšíření sítě
 
Značka: BHC
 
Název: Przewodu 5m, z Uziemieniem
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2010071111039
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabelové svorky se mohou uvolnit.V důsledku toho mohou být živé části kabelu přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Rozšíření o síť se skládá ze tří uzemněných zásuvkových prodejen.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1916/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro zástrčka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:307–5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Uživatel může mít přímý kontakt s živými částmi zásuvek spojených s adaptérem.Kolíky se mohou uvolnit a oddělit:jestliže se kolík odsune a zůstane v objímce, představuje pro uživatele riziko úrazu elektrickým proudem.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 60825–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílý zátkový adaptér s pěti otvory pro dvoupólové zástrčky.Označení „vyrobeno in CHINA (CHINA), 250 V 5A ~“.Dodáno do kolonky 12 položek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0104/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Polornice na nehty
 
Značka: YorkMa
 
Název: Nail Polisher Machine
 
Typ/číslo modelu:  YM-1002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Pojistník není správně pevně uchycen na zadní stranu napájecího zdroje tak, aby se mohl otáčet.Konce kabelové televize stanovené pájením k pojistníkovi se proto mohou stát svobodnými a živými částmi potenciometru mohou být přístupné části potenciometru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Leštící stroj na nehty s napájecím zdrojem, balený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 48
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1891/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Zemědělský traktor
 
Značka: Massey Ferguson
 
Název: MF-series 7600 Dyna-VT
 
Typ/číslo modelu:  Typ:Xb/XD číslo schválení typu:XB:Abe N609 * 01/EC schválení e1 * 2003/37 * 0471 * 01 XD:Abe N593 * 01/EC schválení e1 * 2003/37 * 0428 * 01 Vzor:MF-řada 7600 Day-VT
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla jsou vozidla vyráběná v letech 2012 až 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku toho, že při pohybu na příkrých svazích (~ 12 %) dochází k poškození funkce zámku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zemědělský traktor.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko