Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 19 ( Zveřejněno: 13/05/2005)
OpravaOznámení č. 0236/05 bylo doplněno na tuto stránku dne 28. března 2006.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0230/05       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Možné zachycení prstů a stlačení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření distributora na základě žádosti orgánů

 
Popis:  Skládací předseda „Garten-Klaspstuhl“ (Plein-Air, článek 8302).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0231/05       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Výrobek obsahuje zákaz benzidinu jako barviva.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktů celními orgány

 
Popis:  Rukavice „Cordial – vážní rukavice 4 71648“.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0226/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nebezpečné upevnění kabelů;přístupné živé části;chybějící bezpečnostní informace.Svítilny nejsou v souladu se směrnicí o nízké napětí a příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.Produkty vrácené maloobchodníkovi a zničené.

 
Popis:  Akvarijní a hodinová svítilna „JiaSiDa“ (č. MT-9904 a MTA 259).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0225/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Zkušební tyč se může zlomit vzhledem k nadměrnému tření vnitřních spojů pásů, které mají vliv na mechanismus řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Informování spotřebitele a nápravná opatření výrobce (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Informování spotřebitele a nápravná opatření výrobce

 
Popis:  Podnik Opel Vectra kormidelní zařízení (Vectra B, typ schválení typu e1 * 93/81 * 0030 * 00ff a e1 * 95/44 * 0044 * 00ff).
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0235/05       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Přítomnost zakázaných azobarviv va a obsah chromu VI je vyšší než povolené limity.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a informování orgánů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pracovní rukavice „Bezpečnost první“ (Kanada Wint, č. 24320029;EN403929500620).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0223/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Prostor pro baterie je možné snadno otevřít dodáním malých částí, které může dítě spolknout, a vykazovat ostré hrany;případné přehřátí v případě zkratů.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Bateriová fokrovitá baterie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0224/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Nedostatečná odolnost nosu a očí, které může dítě spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Pes furry (č. 18–091727).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0232/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Na konečné úrovni ochranné konstrukce by dítě bylo možno snadno vystavit.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané a informace o spotřebitelích objednaných orgány.

 
Popis:  Dětské kočárky pro děti (číslo 886 EAN 5290516233039).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0233/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina emisí hluku přesahuje povolený limit a může poškodit sluch dětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce, informace a odvolání od spotřebitelů nařízené orgány.

 
Popis:  Mobilní telefon „Electronic Musical“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0234/05       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje barvivo, které je v kosmetických přípravcích zakázáno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a likvidace (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Divadelní líčení „gomark“ (KN 33 04)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0227/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Přítomnost zemského drátu v kontaktu s Země, ale chybí.Šňůra pro rozšíření není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a uvádění na trh, které orgány zakazují. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tři zásuvky pro příponu „Ekay“.(EK-03).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0228/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Přítomnost zemského drátu v kontaktu s Země, ale chybí.Šňůra pro rozšíření není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a uvádění na trh, které orgány zakazují. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pětipaticová šňůra „Emkay“ (EK-05).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0229/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Přítomnost zemského drátu v kontaktu s Země, ale chybí.Šňůra pro rozšíření není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a uvádění na trh, které orgány zakazují. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šest zásuvek s nástavcem „Emkay“ (EK-06).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0236/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Distribuce olova je nedostatečná.Požadavky na izolaci nejsou splněny.Výrobek je nesprávně označen.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od povinnosti uložené orgány

 
Popis:  Elektrická stopka DOMOTEC.Typ/model:MS-402A
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 19