Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 45 ( Zveřejněno: 14/11/2014)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1797/14       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: AB.M IDEA
 
Název: Contenitore Idea Sottovuoto
 
Typ/číslo modelu:  1.1 000 ml – článek č. HX813289, 2.450 ml – článek č. HX813287, 3.600 ml – článek č. HX813288
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.Čárový kód:8050766082897 A 2.Čárový kód:8050766082873 A 3.Čárový kód:8050766082880
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termoy obsahují azbestová vlákna.V případě přerušení teploty mohou uživatelé vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Termoová baňka je k dispozici v různých velikostech a barvách, které jsou dodávány v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1782/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Hao Tattoo
 
Název: True Black
 
Typ/číslo modelu:  Pravá černáCI: 77891;CI: 77491;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně benzo (a) pyrenu,(měřené hodnoty pro benzo [a] pyren:0,058 mg/kg, celkové množství karcinogenních PAU:0,529 mg/kg).Výrobek obsahuje rovněž olovo (měřenou hodnotu:15,7 mg/kg).Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení nesmí obsah benzo (a) pyrenu překročit 0,05 mg/kg a obsah olova by neměl překročit 2 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Celkem 10 x 5 ml plastových lahví s kapátkem s kapátkem;samolepící štítky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1792/14       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Natal Classico - 35 Luzes
 
Typ/číslo modelu:  HJ-35L/1F
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7058235680118
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože přístupné základní izolované dráty mohou být poškozeny a kontakty objímky nejsou spolehlivě zabezpečeny.Živé dráty se proto mohou stát dostupnými.Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:Rozměry drátů jsou menší, než je požadováno, a dráty by proto mohly převednout,Zářivky a výbojky se mohou snadno otáčet aOdolnost plastů objímky s teplem a plamenem není dostačující.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Hanglomový řetězový řetěz s 35 vyměnitelnými miniaturními svítidly v plastových objímkách, který je připevněn k barevnému papíru v podobě vánočních stromků.Hlavní části řetězce osvětlení:dvoukolíková zástrčka s označením;jednodrátová, jednoizolovaná spojující kabely a zdvojizolační napájecí kabel s dvojitou izolací bez označení.Technické požadavky:230 V ~;50 Hz;CA. 30 W;35 zářivek a výbojek, IP20.Výrobek je dodáván v průhledném plastovém sáčku, který je zapečetěn barevně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1784/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Montáž nástěnného svítidla
 
Značka: StellAr - lighting solutions
 
Název: Fluorescent Lighting Fixture
 
Typ/číslo modelu:  Kat. number:920236, model:NINA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3800131160485
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Živé části mohou být přístupné, pokud dojde k poškození základních izolovaných vodičů, které přicházejí do styku s přístupnými kovovými částmi výrobku.Induktivní napáječ světla může předvednout vznik hořlavých plastových dílů k zapálení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světlo je vyrobeno z malovaného a zakřiveného ocelového plechu, který vyrábí fluorescenční světlo.Plocha pro upevnění stěny je pás přibližně 16 cm.Technické parametry:2x36W, 230V/50Hz;Třída I;IP20Výrobek je dodáván v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1795/14       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Kranas dvouskvrnný
 
Značka: Biltema
 
Název: Articulated jack
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:15–367, EJ-20, 13,5 V, 2 000 kg
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438284102211
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kranas není dostatečně pevný při nakládání se jmenovitým zatížením a může se při snižování snížit, což by mohlo vést k poškození uživatele.Nahlášená nehoda.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 1494.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektricky poháněná kloubová výbojka s šedým rámem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1805/14       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Řetězová pila
 
Značka: ECHO / SHINDAIWA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  280TS, CS280TESC, 280TCS, C280TES, CS281WES
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Některé komponenty spojky nemají dostatečnou hraní.Když je motor v činnosti, zvýšení teploty způsobuje, že se tyto složky rozšíří a pokud přijdou do styku, mohou způsobit, že se tento řetězec volně otáčejí.Tento problém se vyskytuje pouze při nejnižších otáčkách motoru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řetězová pila s dvoudobým benzínovým motorem.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1780/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skútr
 
Značka: Yamaha / MBK
 
Název: YN 50F
 
Typ/číslo modelu:  Dotčená vozidla se vyrábějí mezi 2010 a 2014., modely:YN50F, YN50FU, YN50FM, YN50FMU a YN50FT
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Podpěrná konzola spojující motor s rámem může prasknout z důvodu nedostatečného svařování v hlavních bodech upevnění.Montáž motoru by se proto mohla rozdělit, což má za následek nesoulad pohonné jednotky a /nebo zadního kola a stává se, že vozidlo není možné kontrolovat.Jezdec může spadnout a utrpí zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skútry.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Německo, Spojené království, Slovinsko, Švédsko, Irsko, Francie, Řecko, Chorvatsko, Norsko, Finsko, Dánsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1785/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: SEAT
 
Název: Ibiza
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Ibiza 6J
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla mají 1,2 l/55 kW společného železničního motoru a jsou vyrobena v období 2010–2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vibrace mohou být přenášeny na filtr s naftovým palivem, a to prostřednictvím tlakových impulsů v palivových vedení.Tyto kontinuální vibrace mohou prasknout zakrytí filtru, což vede k úniku paliva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Irsko, Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko, Slovensko, Litva, Chorvatsko, Spojené království, Dánsko, Maďarsko, Španělsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1786/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XJ, XF and F
 
Typ/číslo modelu:  Typ F:3.0 L & 5 L, XF:2.0 L, 2.2 L, 3.0 L & 5.0L, XJ:2.0 L, 3.0L & 5.0L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Typ F:SAJXA6BUT8F8K17144 až SJWA6AT0F8K18826, typ XF:SAJASC05T9TFU48674 až SAJA05M8FPU54804, XJN:SAJAJ22H5F8V76484 až SAJA2687F8V78814
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Jestliže se přední část hnacího ústrojí nebo kormidelního čerpadla uvolní nebo oddělí, může přijít o energii.To povede k obtížnému řízení a může zvýšit riziko dopravní nehody.Pokud je upevnění baterie volné, může dojít k rozborům archívu, což by mohlo zvýšit riziko požáru v rámci kapoty.Nahlášené incidenty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobily vyrobené mezi 18.8.14 a 02.10.14.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Slovensko, Bulharsko, Portugalsko, Dánsko, Švédsko, Nizozemsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1790/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: C-Crosser
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:C-CROLER
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení z oběhu:Jedná se o vozidla vyráběná od 16/04/2007 do 01/06/2009 s identifikačními kódy VF7VV4HNH8U950205 až VF7VV4HNH9Z952952.Národní akční plán pro odvolání, NDC:dotčená vozidla se vyrábějí z vozidel 01/11/2007 až 29/05/2009 a z VF7VSFZC8U957007 až VF7VUSF9Z952953.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ze všech vozidel ze silikonového tuku může být kontaminován spínač brzdových svítilen;to může zabránit brzdění brzdových svítilen, které působí při brzdění.Ve vozidlech vyrobených mezi 01/11/2007 až 29/05/2009 by mohl vadný materiál bezpečnostního pásu poškodit kladky, což může mít za následek poruchy světelného zdroje, poruchy baterie, ztráty výkonu a přehřátí motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dvě různé případy stažení z důvodu různých závad, týkající se částečně překrývajících se dob produkce vozidla.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1791/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 4007
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 4007
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Odvolání se týká vozidel vyrobených v letech 01/11/2007 až 19/11/2010 a vozidel VFVSFZC8U909999 až VF3VSFY9BZ801921 z vozidel VF3VSFZCU až.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadný materiál bezpečnostního hnacího pásu by mohl poškodit kladky, což může mít za následek poruchy osvětlení výstražné signalizace, vyčerpání baterie, ztrátu posilovače řízení a přehřátí motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil se 2.0 litru a 2.4 litru.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko, Bulharsko, Norsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1798/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Audi
 
Název: A4
 
Typ/číslo modelu:  A4 (8K);Typ vozidla:B8;ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0430 *, e1 * 2001/116 * 0447 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od prosince 2011 do října 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje možnost, že v ojedinělých případech nesmí přední airbagy použít v případě nehody k tomu určené.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko, Litva, Řecko, Chorvatsko, Spojené království, Dánsko, Norsko, Maďarsko, Španělsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1803/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: FJ Cruiser Trail Teams Ultimate Edition
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená od 1. února 2014 do 20. června 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Je možné, že v době, kdy byly nainstalovány přední části tlumiče rázů/šoků, se svorníky upevnily s nedostatečným točivým momentem.Zajišťovací šrouby spojovací koule s koulí a /nebo příčníky se mohou uvolnit a vypadnout.Jestliže oba svorníky (maticové šrouby) na jedné straně vypadnou, oddělit dolní kloub se od volantu oddělí a /nebo z příčníku od podrámu, což způsobí ztrátu ovládacího prvku řízení a zvýší riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní vozidlo s pohonem čtyř kol.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1794/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Teleskopický žebřík
 
Značka: neznámý
 
Název: Aluminium Telescopic Ladder
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:020 s (308), výška 3,8 m;Počet příčky 13.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Příčle žebříku nelze v žádném konkrétním pořadí rozšířit tak, aby byla možná blokovaná sestava prvků s více příčkami.To má za následek různé vzdálenosti mezi příčlemi.Jestliže se uvolní blokovací mechanismus žebříku, může síla způsobit zranění rukou a prstů uživatelů.Není k dispozici jasné označení, zda je zablokování příčku zapojeno, a tedy bezpečné.Tyto vady mohou vést také k situaci, kdy jednotlivé svislé úseky nejsou zamčené, je-li žebřík rozšířen a uživatel může spadnout při stoupání.Kromě toho návod k použití a upozornění nejsou v národním jazyce.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Teleskopický pás, teleskopický žebřík.Pokud je zastaveno zastavení, táhla se pod svou vlastní hmotností.Maximální výška:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 380 cm.Výška:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 79 cm.Hmotnost:Na 10,8 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1781/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Clément Clémentine - MGM
 
Název: Occupe-toi de ton BB (Take Care of your Baby)
 
Typ/číslo modelu:  Referenční č.:010723
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 301 040 107 238Dávka:FS 13423-K-010723;
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Některá příslušenství (vidle a malá růžice) se snadno rozbije, přičemž malé části, které mohou malé děti vkládat do úst, umožňují, sají nebo zatrhají a způsobují zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka pro kojence a její příslušenství.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1788/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: JCToy
 
Název: Jumping Bat
 
Typ/číslo modelu:  Č. 61056P
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8592386007695
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolenou hladinou (naměřená hodnota:2,6 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračka z plastického plastu s černým textem (rozměry asi 19 cm) se vzduchovým balonem.Kabat se balí do plastového sáčku s papírovou etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1799/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová puzzle
 
Značka: Tian Yuan Toys
 
Název: Lovely Pet Park
 
Typ/číslo modelu:  ref. JS14143
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2567726141434
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:25 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová hračka s 9dílnou puzzle z lepenky v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1800/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tahové hračky na tačku/tlačeny
 
Značka: La Gran Familia
 
Název: ELEPHANT Funny toys
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:KF-611;Odkaz:GF78230
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436025782300
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka se může snadno rozbít malé části, které by malé děti mohly vkládat do úst, budit, sahat nebo zemřít a způsobit zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vrtána na tahání (na tahání) ve tvaru slona se kloboukem.Hračka má odnímatelnou rukojetí, která se vloží do zadní části slona, a umožňuje tak dítěti tlačit nebo vytáhnout výrobek, který se pohybuje na čtyřech kolech.Je předkládán v plastovém sáčku uzavřeném lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1801/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava přídě a šipky
 
Značka: Success Toys
 
Název: Super Bow & Arrow
 
Typ/číslo modelu:  položky č. 993–1, TY159827
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435234906019
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se mohou snadno oddělit a děti je mohou vkládat do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černá příď s hnědým zdobením a čtyřmi červenými šipkami s přísavkami.Balení je labelling.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1804/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada loutky z plastu
 
Značka: Cigioki
 
Název: Happy Family
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8034048167366
 
Druh rizika:  Chemické
 
V čele obou panenky obsahují ftaláty (DEHP) di-2-ethylhexyl (DEHP) nad přípustnou hladinou (naměřené hodnoty až do 30 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dvě panenky (ostatní panenka a dívka) s příslušenstvím, dodané na růžovém papíru z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Česká republika

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1806/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: neznámý
 
Název: Isabella - 29 cm fashion doll
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky B1035/PY1701A5XR na faktuře
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6410412601483
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:1,1 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka s červenými plastem, která je balena v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem.Zahrnuje několik šaty, obuvi, šperků a jiného vybavení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1807/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pásky pro kabeláž s posádkou (bez posádky)
 
Značka: neznámý
 
Název: DIY Colorful Friendship Loom Bands
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál červený a světle modré barvy obsahují bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) nad povolenou hladinou (naměřené hodnoty až do 45 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové skříňky obsahující různé elastické pásky v různých barvách a prostředek na pomoc při výrobě náramky a charms.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1778/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: TRIBORD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 11392Položka 20294Položka 20536
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3608459804889
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dlouhé šňůry s uvolněnými konci se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Koupací šortky u chlapců do věku 6 let (115 cm), s funkčními kordami v prostoru pasu a dekoračními nápisy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1787/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: AOLES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YF9277
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Přítomnost šňůr na stažení v digestoři s uzly a ges na koncích může vést k uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Modrá a šedá, saveček kroužkovaný pro děti se zimou.Kapota je odnímatelná se zipem a obsahuje nepevný šňůrku s uzly a plastovými četami na koncích.Velikost:152.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1796/14       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Kamnány s keramickými peletami
 
Značka: edilKamin
 
Název: Chérie
 
Typ/číslo modelu:  EDILKOZ R10- CHERIE Bianco P ANNA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Řada čísel:4100479
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek vykazuje vadu izolace v pravé dolní části obalu.Vodič se základní izolací se dotýká přístupné kovové části.Pokud se jich spotřebitel dotkne, může způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335 a EN14785.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Keramické vařiče zabalené v lepenkové krabici.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1789/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetanová krém
 
Značka: Catalysis
 
Název: Blue cap CREMA/CREAM
 
Typ/číslo modelu:  L-2:Datum:03–14, Exp.den:03–17;H-14:Datum:11–13, Exp. date:11-16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8470003209038
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje kortikosteroidy betamethason.Použití kortikosteroidů je v kosmetických přípravcích zakázáno.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Krému v bílé trubce 50 g s bílým víčkem, která je balena v lepenkové krabici.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1808/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Dětské ubrousky
 
Značka: Kirkland Signature
 
Název: Baby wipes, ultra soft
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9661939449
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko spojené s přítomností látku jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC), který je zakázán ve výrobcích určených pro děti do 3 let.IPBC může být absorbován kůží kojenců a může mít nepříznivý vliv na funkci štítné žlázy.Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vlhčené ubrousky zabalené do 100 kusů v opakovaně samotěsnícím obalu s odklápěcím víčkem.Bílá a světle zelená barva.Nápisy na přední straně obalu:Měkká balení s odklápěcím víčkem.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Island
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1779/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér
 
Značka: Platinium
 
Název: Adaptateur Universel (Universal adapter)
 
Typ/číslo modelu:  931L, Typ:BA501 (černá), typ:K501 (bílá)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3607070296608 (bílá), 3607070413302 (černá)
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Uživatel se může dotýkat živých kolíků jiné zásuvky, zatímco adaptér je zapojen do zásuvky.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  K dispozici je černý a bílý adaptér na cestách a dodávaný do plastových obalů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1783/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sporáky
 
Značka: Vent Axia
 
Název: Milano, Rimini and Roma
 
Typ/číslo modelu:  Milán 120841A, Rimini 427166A a Roma 120851A;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód dotčeného data rozpětí od 1321 do 1342
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Šrouby s motorovým krytem se mohou společně šroubovat pomocí elektrického vedení, které napájí ventilátor a představuje pro uživatele nebezpečí zasažení elektrickým proudem.Dvě oznámené nehody.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335, 55024, 61000 a 50366.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Domácnost, nerezavějící ocel, odsávač plynu v komíně z sporáků, v 3 různých velikostech s rozšířením komínu s cílem proložení různých výškových výšek.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1802/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výstup z elektrické sítě
 
Značka: Sassin
 
Název: Standard Socket
 
Typ/číslo modelu:  AC30–6/16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Do otvorů se mohou dostat i živé části zásuvce.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výstup z plastové elektrické zásuvky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 45
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0065/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa pro děti
 
Značka: MÖBELIX
 
Název: Franz
 
Typ/číslo modelu:  Číslo podle čl. 85111–70: šarže:025–06–12–13221–2004
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:4 043689 900397
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části mohou být přístupné, pokud je při výměně zářivky připojena k elektrické síti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Stolní lampa pro děti s pohybovou fólií představující hospodářství a zvířata.Horní část a základní části světlometu jsou vyrobeny z šedé plastu.Technické parametry:230 V ~;50 Hz;12 W,Třída II.;IP20;1XT4 10 WRozměry výrobku:přibližně 32 cm x 7 cm x 23 cm.Výrobek se dodává v barevně lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 45