Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 17 ( Zveřejněno: 29/04/2005)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0212/05       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Odolnost nohou je nedostatečná, předseda se může roztrhnout.Předseda nesplňuje příslušné evropské normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Předseda „Milán“ vyrobený z čipové tabule, zmírnění čalounění,zpětný zbytek zhotovený z plochých kovových tyčí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0213/05       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Nedostatečná stabilita a odpor proti nohy, sedačka se může převrátit nebo přerušovat.Předseda nesplňuje příslušné evropské normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Předseda „Anton“ se sedadlem a zadní stranou z plastu a kovových úseků.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0214/05       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Laserový ukazatel, který přesahuje maximální přípustné hodnoty;chybějící bezpečnostní varování a pokyny ve slovenském jazyce.Laserový ukazatel není v souladu s příslušnými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno;odstoupení od distribuce, vydání varování a stažení z oběhu, které bylo nařízeno příslušnými orgány.

 
Popis:  Hračka napájená z baterie s laserovým zařízením „HI-OUTPUT Key Chain Laser Laser – Key TAG – laserový ukazatel“ (HI-OUTPUT Key Chain Laser – Key TAG – laserový ukazatel).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0211/05       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nebezpečí popálenin a požárů.Takový zapalovač je atraktivní pro děti kvůli vzhledu hračky;může se náhodně vznítit, když s ním hraje dítě.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelův plyn) ve tvaru revolver „Zapalter“.Druh/číslo modelu:Neznámý.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 209/05       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Riziko popálenin, požárů a úrazu elektrickým proudem.V důsledku jeho klamavého vzhledu se zapalovač může náhodně nebo nečekaně vznítit;pokud je umístěn do aktivní svítilny, může vybuchnout.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty plyn) ve tvaru kompaktní zářivky se štěrkovým ložem „Maurice Giads & Tots“.Druh/číslo modelu:Neznámý.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 215/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Chybí ukotvení a uzemnění;přítomnost ostrých hran, které mohou poškodit izolaci drátů;jednopólový vypínač, zástrčka;možné kontakty s živými částmi.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přední ozdobná svítilna „Eky -Lamp Sand“.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 207/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Možné ztráty brzdové kapaliny ovlivňující funkci zadní brzdy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Silnice č. 1.100cc motoristé „Honda XL 1000V“.Druh/číslo modelu:Schválení typu e9 * 92/61 * 0059 * 00.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 210/05       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Možné zachycení prstu v případě sklápění;přítomnost otvorů, které jsou v souladu s požadavky, a snadno odstranitelných plastových výlisek.Dětská chodítka není v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Dětská chodítka „ZEKIWA GmbH – Baby chůze“.Druh/číslo modelu:Č. 801/802.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 205/05       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Riziko uškrcení.Kapota oděvu je připevněna šňůrou vytaženou z materiálu.Stahovací šňůrka může být tažena napsanou, která může způsobit uškrcení dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů.Zničení všech oděvů nebo odstranění všech šňůr požadovaných orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Druhořadý čepček zip per Lee Cooper „Gliger Olympa Junior Girls Hoodded Zipper Top“.Druh/číslo modelu:Č. 240000105;EAN 3 151537 314935
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0204/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Možné kontakty s živými částmi;izolace kolíků, které je v souladu s požadavky.Adaptér není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrický zásuvný adaptér Isotronic „Converterzástrčka/Plug adaptér Euro“.Druh/číslo modelu:Č. 10682.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 197/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Možné kontakty s živými částmi;izolace kolíků, které je v souladu s požadavky.Adaptér není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrický zásuvný adaptér Martin Kaiser „Conkonvertor/Plug adaptér Euro“.Druh/číslo modelu:Č. 686.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 203/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Některé kovové povrchy železa (perforované desky, kovového pláště a části rukojeti) nejsou řádně izolovány a za určitých okolností se mohou stát živými.Vykazují se tři případy úmrtí uživatelů.Železo není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění na trh dobrovolně zastaven, stažení výrobku z trhu od spotřebitelů a informací pro spotřebitele (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Od elektrické páry 1.800W „CIR PERLA 2038C“.Druh/číslo modelu:2038 C
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 206/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Šňůry s dvěma dráty:uzemnění zásuvek není připojeno k pozemnímu drátu.Nabídka na rozšíření není v souladu se směrnicí o nízké napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a uvádění na trh, které orgány zakazují. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přívodní šňůra pro rozšíření elektrických zásuvek.„Emkay“.Druh/číslo modelu:EK-04.Popis:Více zásuvek
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 208/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Možné kontakty s živými částmi;chybějící bezpečnostní informace;vyhovující označení.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Elektronabití baterie, která je tvořena baterií a rychlou nabíječkou pro dálkově ovládané hračky vozidla „Turbo Tec 9,6 V, kterým lze znovu nabírat NI-CD“.Číslo modelu:Č. HM3513372;EAN 4 891470 903009.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 17