Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 43 ( Zveřejněno: 31/10/2014)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1689/14       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Nástroje pro vázání na Rollerski
 
Značka: Rottefella
 
Název: Xcelerator rollerski
 
Typ/číslo modelu:  Xceferrator
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Během používání v extrémních podmínkách mohou osoby llerski po použití spadnout z rollerského poloostrova.38 hlášených havárií.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nástroje pro vázání na Rollerski.
Země původu:  Norsko
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Francie, Švédsko, Finsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1744/14       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Nafukovací plameček
 
Značka: neznámý
 
Název: Baby Boat
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Děti se mohou nacházet na sedadle a jejich hlava může být pod vodou.Sedadla SWIM nesmí vyvolávat dojem, že jsou hračky a nesmějí mít lákavý vzhled.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13138–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu

 
Popis:  Nafukovací plavání plavání (velikost 62x46 cm (24 ″ x 18 ″)) červené barvy s barevnými vytištěnými ozdoby, balené v průhledném pytli.V balení je leták se symbolem pro varování o věku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1708/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Tangerine
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže:158 E0;Datum exp.:06/07/16;CI 12315;CI 77911;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje aromatické aminy 2-methyl-5-nitroanilin a 2,4-diaminotoluen vyšší než povolené hodnoty (měřené hodnoty:41 mg/kg a 377 mg/kg).Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by tyto aromatické aminy s karcinogenními účinky neměly být přítomny v tetování a výrobcích PMU a neměly by se uvolňovat z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  30 ml. láhev tangerinky/oranžovozbarvený pigment, s uvedením značky, šarže a data ukončení doby použitelnosti.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1718/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Bumble Bee
 
Typ/číslo modelu:  CI 21095, CI 77891
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:03.12.13
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje aromatické Aminy o-toluidin nad přípustnou hladinu (naměřenou hodnotu:119 mg/kg).Podle rezoluce Rady Evropy „ReAP“ (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé lídry, která se vyznačuje karcinogenními účinky, by neměla být přítomna v tetování a výrobcích PMU a neměla by se uvolnit z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  30 ml. lahví žlutého pigmentu s uvedením značky, šarže a data ukončení použitelnosti.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1723/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Soubor tetovacích barev
 
Značka: Hao Tattoo
 
Název: 1)Bright Black 2)True Magenta 3)Dark Chocolate
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky obsahují arzen, olovo, aromatické aminy 4-methyl-m-fenylendiamin, cooper a nikl nad přípustné úrovně (měřené hodnoty:arsen:do 8,78 mg/kg;olovo:do 14,2 mg/kg;aromatické aminy:do 3 600 mg/kg;měď:do 163 mg/kg;nickel:36.1 mg/kg).Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení nesmí být obsah olova a arsenu vyšší než 2 mg/kg, zatímco hladiny niklu v tetických inkoustech musí být tak nízké, jak je to technicky dosažitelné, protože nikl má vysoký alergenní potenciál.Aromatické Aminy, jako je 4-methyl-m-fenylendiamin-diamin se karcinogenními účinky, by neměly být přítomny v tetování a výklopných výrobcích a neměly by se uvolňovat z azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici, Ostatní

 
Popis:  Sada tetovacích barev, celkem 54 x 5 ml. plastových lahví s kapátkem s kapátkem a samolepící štítky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1697/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: GMC
 
Název: Lampka Nocna
 
Typ/číslo modelu:  LAMPA3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Světle odstín světla a baňka se dá ručně odstranit, když je noční světlo svedeno do elektrické zásuvky.V důsledku toho se mohou během výměny žárovek dotýkat živé části.Materiál světelného zdroje není odolný vůči teplu a může být odstraněn.V důsledku toho může mít uživatel přímý přístup k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Noční světlo s integrovanou síťovou zástrčkou a silovým vypínačem.Světle odstín světla je vyroben z textilního materiálu.Balené v průhledném plastovém blistru s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1702/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: Huayu
 
Název: Moon Lamp
 
Typ/číslo modelu:  QS-05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Světle odstín světla a baňka se dá ručně odstranit, když je noční světlo svedeno do elektrické zásuvky.V důsledku toho se mohou během výměny žárovek dotýkat živé části.Materiál světelného zdroje není odolný vůči teplu a může být odstraněn.V důsledku toho může mít uživatel přímý přístup k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Noční světlo s integrovanou síťovou zástrčkou a silovým vypínačem.Balené v průhledném plastovém blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1696/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Lexus
 
Název: Lexus IS, GS and LS
 
Typ/číslo modelu:  GS300, GS350, GS450h, GS460, IS250C, IS250, IS-F, LS460, LS460L, LS600h, LS600hL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Roky produkce:2005–2010.
 
Druh rizika:  Požár
 
Těsnící těsnění mezi snímačem tlaku v palivu a dulovou trubkou by se mohly stát degradovanými.Během provozu vozidla by mohlo dojít k úniku paliva v minulosti.Za přítomnosti zdroje vznícení by mohlo dojít ke zvýšení nebezpečí požáru vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Nizozemsko, Německo, Švédsko, Slovensko, Island, Slovinsko, Irsko, Litva, Spojené království, Řecko, Estonsko, Dánsko, Maďarsko, Chorvatsko, Bulharsko, Španělsko, Malta, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1706/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: i-MiEV
 
Typ/číslo modelu:  HA3W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2010–2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
S ohledem na řadu technických závad může brzdové vývěva, které umístí vakuum do posilovače brzd, zastavit práci.V tomto případě by se brzdná dráha mohla zvýšit kvůli nedostatečné pomoci pro brzdění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Malta, Bulharsko, Dánsko, Španělsko, Finsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1707/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: ASX, Lancer, Lancer Sportback, Evolution and Outlander
 
Typ/číslo modelu:  ASX (GA0W), Langer (CY0W), Langer Sportback (CX0W), Evolution (CZ4A) a Oulander (CW0W)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Počet let:PODNIKU ASX:2011, Langer:2008–2011, Langer Sportback:2009–2011, Langer Evolution:2008–2011, Outlander:2006–2011.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nevhodného materiálu pomocného hnacího pásu se může kladka hnacího pásu opisovat.V důsledku toho by se mohl pomocný hnací pás poškozen a zastihnout kladky.Jestliže vozidlo jede za této podmínky, dosáhne se vyčerpávání baterie a motor by se mohl přehřívat.U vozidel se systémem řízení tlaku na olej by se intenzita řízení mohla zvýšit v důsledku nulové energetické pomoci.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Slovensko, Litva, Slovinsko, Spojené království, Chorvatsko, Řecko, Bulharsko, Dánsko, Maďarsko, Španělsko, Finsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1709/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Suzuki
 
Název: GSX
 
Typ/číslo modelu:  GSX-R750/Z L1 – L4, GSX-R1000/Z K9 – L4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Při převodu převodovky a převodovky se nadměrný točivý moment převádí na hnací nebo zadní nápravu a seřizovací zařízení hnacího ústrojí.Vzhledem k této síle a nedostatečné síle může být nastavovač řetězu deformován, což v nejhorším případě může vést k tomu, že pohonné systémy přicházejí z kola a v důsledku úrazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Německo, Švédsko, Řecko, Malta, Dánsko, Chorvatsko, Bulharsko, Irsko, Norsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1712/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mini
 
Název: Mini 3-Türer and Mini 5-Türer
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu UKL-L:E1 * 2007/46 * 0371 * Vzor:3 – „dveře“:F56;5 – „dveře“:F55
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Tato vozidla se speciálním „náhradním kolem“ (SA 300) byla vyrobena v období od prosince 2013 do září 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Příruba na montážní desku náhradního kola může být postupně sypká.V důsledku toho může náhle dojít k odpojení náhradního kola s náhradním kolem.To by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Malta, Řecko, Litva, Švédsko, Španělsko, Slovinsko, Spojené království, Portugalsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1717/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Yamaha
 
Název: XT660R, XT660X and XT660Z
 
Typ/číslo modelu:  XT660R:5VKL;XT660X:10SC;XT660Z:2BD3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené motocykly byly vyrobeny v květnu 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zapalovací svíčky je ve spalovací komoře posunuta o 6 mm, což může poškodit motor vlivem výbuchu.To může vést k poruše motoru a jeho zastavení při jízdě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Řecko, Francie

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1731/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Harley-Davidson
 
Název: XG500, XG750
 
Typ/číslo modelu:  Typ:Schválení typu XG1:E11 * 2002/24 * 1687 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2014.
 
Druh rizika:  Požár
 
Z důvodu vadné plomby se může palivo propouštět mezi plnicího potrubí a víčkem plnicího hrdla palivové nádrže.Případný únik paliva v blízkosti zdroje zapálení může vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovinsko, Řecko, Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1727/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Jehlová jehla na jedno použití s držadlem
 
Značka: Professional Body Supply
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže.:0614, Ref.:1007L, 2017/06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže.:0614
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Sterilizace výrobku je v důsledku toho nedostačující, a proto když se jehla vstříkne do kůže, existuje riziko, že mikroorganismy, včetně patogenů, se dostanou do těla a vytvoří se infekce.Výrobky nejsou v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Tetovací jehla se přilnavosti deklarovanou jako sterilní a pro jednorázové použití ve zdravotnických obalech zajištěných v podobě měkčené karty;množství šarže, sterilizační proces (EO plyn), datum ukončení platnosti a značka jsou uvedeny na obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1733/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Wurth Blue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:WP106ASA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6416562336220
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože bílé usně obsahují chrom (VI) (naměřená hodnota:až do 5,5 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pracovní rukavice vyrobené z bílého a černého usně s světle hnědé textilní ozdoby.Na zápěstí je natištěn text „Wurth Blue“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1732/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle
 
Značka: neznámý
 
Název: STAR Baby
 
Typ/číslo modelu:  HC31–4 (Blue), HC31–5 (zelená), HC31–6 (zelená)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4752062029074, 4752062029081 A 4752062029098
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zástěrka pro nohy není dostatečně odolná a, pokud na ní dítě stojí, může vrt dolů a dítě by mohlo spadnout.Přenosné části a mezery jsou přístupné dětem, které mohou uvést své prsty uvnitř, s rizikem zranění a uvíznutí.Blokovací mechanismus pohyblivých částí není dostatečně odolný a nesmí zajistit stabilitu po dobu, kdy je dítě na vysoké židli.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sklopná vysoká židle k dispozici ve třech různých modelech a barvách.Výrobek má čalouněné sedadlo a opěradlo a odnímatelné plata, zástěrka pro pěší a dvě kola vzadu.Výrobek má bezpečnostní spojovací prostředky pro ramena, pas a rozkrok, s plastovými sponami.Předseda má tyto rozměry:délka 67,5 cm, hloubka 78 cm, výška 98,5 cm, hmotnost 10 kg.Balení je baleno v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1691/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vozidlo jako hračky
 
Značka: Menta Limón
 
Název: Racing team -502 Racer
 
Typ/číslo modelu:  M – 14103
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435217601979
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka se může snadno rozložit na malé části.Pokud jsou malé části vkládány do úst dětmi a požití, hrozí nebezpečí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Veškeré vozidlo hračky pro terénní použití.Popis balení:plastový pytel.V horní části zavazadla je uvedeno znění „Hračky“ a štítku s údaji o dovozci, referenčním a čárovým kódem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1693/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní složka (hračky)
 
Značka: Cigioki
 
Název: Set Polizia
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8034048114582
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:7 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka se skládá ze čtyř pistolí s příslušenstvím, které jsou nabízeny v plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1694/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Puškové a příslušenství)
 
Značka: Cigioki
 
Název: Set Speciale Polizia
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8034048114605
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:3 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka se skládá z pušeného příslušenství, které je nabízeno v plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1695/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plážová kulička
 
Značka: ATOSA
 
Název: Beach Ball- SpongeBob
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 87693
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422259083320
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzduchové ventily se snadno oddělí od koule a pokud jsou vkládány do úst malými dětmi, existuje nebezpečí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Nafukovací pláží na pláži s konstrukčním návrhem SpongeBob.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1703/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky na tahání
 
Značka: Huang Da
 
Název: Funny - Pull Line Play Set
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 4515598 (na štítku), bod č. 2201
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713145157981
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé uši plastového zvířete a malá koule na kolech se mohou snadno oddělit.Pokud jsou malé děti vkládány do úst, mohou způsobit zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Na tahání hračky se dvěma vahami a koly.První vůz má tvar zvířete a druhý vůz je modrý placky.Výrobek se dodává v lepenkové krabici s průhlednými plastovými částmi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1710/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Marakrovití (čeleď)
 
Značka: Wilko
 
Název: Wooden Maracas
 
Typ/číslo modelu:  130828
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3197189
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhled maratu by mohl být snadno zaměnitelný s děděním pro malé děti z důvodu lesklých barev a světlosti.Manipulace s marakem je příliš dlouhá:děti mohou do úst umístit tam, kde se mohou dostat, a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tři dekorativní vzory dřeva – včele, ladyptáků a kateder.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1711/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: neznámý
 
Název: Bao Bei Zhiyue
 
Typ/číslo modelu:  Č.J.:13923
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901680139231
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastítka chrastítka jsou příliš dlouhé:děti mohou do úst umístit tam, kde se mohou dostat, a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu

 
Popis:  Plastové chrastítka ve formě housle, žluté/červené se zeleným ballem. chrastítka je dodávána v průhledném obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1714/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka s přísavkou
 
Značka: Tykkimäki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 20130005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek obsahuje 30 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.Průhledné plastové přísavky lze snadno oddělit.Dítě by jej mohlo umístit do úst a sysit mu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Vojáka s jemnou hračkou oblečená v kamlíce uniklá do klobouku a černé obuvi.Na klobouku je červená hvězdička.Přísavka je připevněna k klobouku vojáka bílé barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1715/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka s přísavkou
 
Značka: Tykkimäki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 20130006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Průhledné plastové přísavky lze snadno oddělit, malé dítě by jej mohlo umístit do úst a zasytit se na něm.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.Výrobek obsahuje 31 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Žlutá a turotronová hramová koně.Žlutá kůň má světle červený a ocas a zacítí-li kůň žlutý mane a ocas zhotovený z příze.Koně mají bílou muplaku a hnědou kopyta.Oči jsou vpichovány.Na straně koní se píše:„Jsem rád (a)“.Pro hlavu koně s bílým strukem je připevněna průhledná přísavka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1716/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nákladní automobil na hraní
 
Značka: Goo Toys
 
Název: Sand Toys
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 114635/139–3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2011031146351
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malou plastovou kroužku lze snadno oddělit.Pokud jsou malé děti vkládány do úst, může dojít k zablokování a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové hračky, které mají nástroje v různých barvách, hrát v písku.Výrobek je dodáván v sáčku se štítkem, který je k němu připojen.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1726/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zvířata v tahu
 
Značka: neznámý
 
Název: Pomppuponi (Bouncing Pony)
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 245729
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:6410412457295
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Malé vzduchové ventily se mohou snadno dostat. malé dítě by jej mohlo umístit do úst a zasytit se na něm.Jemné okruhy, které se rovněž mohou snadno uvolnit, mohou vytvářet velkoplošný průsmyk.Je možné, aby se dítě dostalo do smyčky a mohlo by to způsobit uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kaučukové přířezy ve formě růžové pony a zebra.Růžový postav má bílou Hvonu a ocas a černý sedlo.Zebra má černý mane a ocas a žádný sedlo.V obou případech se jedná o černokrčku a černý kořen.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1728/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Cigioki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8034048066961
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenské panenky obsahuje di-2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) nad povolenou hladinou (naměřená hodnota:28 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka (panenka) na zelené šatě s květinami květin, která se dodává s plastovým displejem na baleních modré lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1729/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka s příslušenstvím
 
Značka: Cigioki
 
Název: Forze Speciali (Special Forces)
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8034048114544
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přísavky v projektilech obsahují 2-ethylhexyl-ftalát (DEHP) nad povolené hladiny (naměřená hodnota:16 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Pušovací příslušenství, včetně projektilů, a přísavky, dodávané v lepenkových a plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1730/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka s platovým kroužkem
 
Značka: Menta Limón
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č.: 14240/14245/14246/14252/14256/14260/14261/14264/14268/14270.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435217602129, 8435217602136, 8435217602143, 8435217602150, 8435217602068, 8435217602075, 8435217602082, 8435217602099, 8435717602105, 8435217602112,
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oka, nosu a přísavku hraček mohou malé děti snadno oddělit a umístit do úst, což by mohlo představovat nebezpečí udušení.Kromě toho přichází nejméně jedna jednotka v každém balení bez ohledu na model hračky otevřené švy, přičemž vláknitý materiál musí být přístupný tak, aby hračka byla přístupná.Dítě by mohlo umístit jeho ústa, což by způsobilo zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Klíčenky v podobě různých měkkých druhů hraček, které jsou zakončeny přísavkou.Štítek se připojí s uvedením údajů o dovozci, modelu a čárového kódu.Balení pro velkoobchodní prodej obsahují 20 jednotek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1690/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Žádost o povolení pro děti
 
Značka: Young Dimension
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7708121 A 7708138
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pás v pase je příliš dlouhý a mohl by způsobit náhodný zachycení způsobující zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětští slabinami zbarvený o délce pásu na jedné straně s dlouhým pásem upevněným na jedné straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1692/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: TRIBORD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 1813.125, ref. č. 707.804
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3608459815601
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dlouhé šňůry v pasu se mohou zachytit během různých činností dětí, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí balení bez obalu.Spodní část bikini je růžová s zdobením na jedné straně a dekorativními šňůrami v prostoru pasu.Horní část je též růžová s ozdobným povlakem.Biokini je určen pro dívky kolem 10 let věku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1698/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Leonado
 
Název: Charol Design Collection
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Šňůry, které mají být vázány v krku a v zadní části, by se mohly zachytit během různých činností dětí, které by mohly způsobit uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí kůže, převážně růžové s narůžovělými růžové a bílé ozdoby, dodávané bez obalu.Obě části bikini mají funkční kordy, horní část má růžové plastové ozdoby.Velikost vzorku je 2/3 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1700/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: GOLDEN APPLE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HTZT-5303
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 893940 053030
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Přítomnost zdrhovadel v digestoři a přítomnost zdrhovadel v kalhot by mohla vést k uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Výrobek se skládá z kalhot a triček s kapucí a zipem.Kapuci pocení a jako vepas pasu zahrnují nefixované struny se svobodnými čely.Výrobek je zdoben koňským konem, růží a nápisem:„kráse královen“.Velikost:104 A 116
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1701/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětský vesta pro děti bez rukávů
 
Značka: H&S
 
Název: Mellény ("vest")
 
Typ/číslo modelu:  L-832C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek má vyčnívající smyčky a ggles v oblasti krku, které by se mohly ulovit, a tím způsobit, že dítě je cizí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Záchranné vesty pro děti s kapucí a dvě kapsy.Snímatelná kapota je zdobena umělými kožešinami a je opatřena elastickým stahovacím řetězcem s plastovými výrobky.Když je otvor příklop největší, je součástí stažení tvaru, v níž vyčnívá smyčka.Velikost:98–128.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1704/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Power Flower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F542
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Funkční šňůry v hrdle a v prostorách pasu se mohou zachytit během různých činností dětí, které by mohly způsobit uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zelená bikinka určená dětem od 5 do 6 let.Bikini má funkční provázky v hrdle a v prostorách pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1705/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Happy Tree
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HR 9612
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek má šňůry na stažení v digestoři, které se mohou snadno zachytit do pevných objektů, pokud se dítě rychle dopraví za cizí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Fialový sportovní oblek určený dětem do 3 let, sestávající ze dvou kusů purpurové barvy.Horní část má dvě kapsy a zazivy a na přední straně je nápis „High School Fashion“.Vrt má také kapuci, která má posuvnou šňůru o délce 230 mm, s volným konci s kovovým příslušenstvím.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1719/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Champion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:402567
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8055357193389
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek má funkční provázky v digestoři, které se mohou zachytit během různých činností dítěte.Za tímto účelem může být vytvořena smyčka a může dojít k uškrcení dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tuleně kroužkovaný, růžový, určený pro dívky do 6 let.Výrobek může být vázán a upraven o funkční kordy v oblasti střechy a krku.
Země původu:  Kambodža
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Chorvatsko, Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1720/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: J & M
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  583/B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290677042266
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu výskytu halových krček s volným konci.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Střiž pro dívky, které jsou určené pro dívky do šesti let.Šaten je konstruován pro haldy na krčku se svobodnými čely.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1721/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: SOMAS Accessories
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FP 107
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ozdobné kordy na přední straně se mohou zachytit během různých činností dětí, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílý šaten s květinové ozdoby určený pro dívky od 6 let věku.Oblek má na přední straně dvě ozdobné kordy.
Země původu:  Indonésie
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1722/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: Alex & Paul
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YL-ALEX/GSH 50300
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má dekorativní korky v prostoru pasu, které se mohou zachytit během různých činností dítěte.Může být vytvořena smyčka a k poranění dítěte může dojít.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Šortky v světle modré barvě určené pro děti do 12 let věku.Tento oděv má dvě ozdobné kordy v prostoru pasu, s přibližnou délkou 300 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1724/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Bouny Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ustanovení čl.AH-2215
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Funkční šňůry v pase u kalhot se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské oblečení složené z krátkých dlouhých kalhot a několika barevných krátkých kalhot určených pro děti do věku 6 let.Kalhoty mají dva funkční kordy v prostoru pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1735/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské deštné raty
 
Značka: SL
 
Název: Gyermek esőköpeny ("Children's raincoat")
 
Typ/číslo modelu:  G002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůrka umístěná v kapuci, která se nachází na koncích, představuje riziko uškrcení, protože může být opřena kolem dětského krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětská vesta, plastová vesta, která obsahuje nepevný elastický šňůrku s umělotvornou na koncích.Výrobek je k dispozici v modrých, žlutých a červených barvách.Balení:plastový pytel.Velikost:120, 135, 148, 164,
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1688/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Hlinitá maska
 
Značka: Argiletz
 
Název: Argile rose
 
Typ/číslo modelu:  Dávka:105.14
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3326101000204
 
Druh rizika:  Chemické, Mikrobiologické
 
Výrobek obsahuje baryum nad přípustnou úrovní (měřeno na value:147ppm).Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože obsahuje vysoký obsah aerobních bakterií (300 000 ufc/g).Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pro citlivé, snadno podrážděné kůže se zvýšeným obsahem jílovité masky, která se zabalí do zkumavky o hmotnosti 100 g.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1725/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Mycí gel
 
Značka: BIKEHUT
 
Název: Extreme Hand Cleaner
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže:14640057 a 14640066
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt je kontaminován nadměrnou úrovní aerobních mezofilních bakterií (hodnoty do 490 000 cfu/g).Pokud je výrobek používán na suché a krakované rány nebo na otevřených ran, může způsobit infekci nebo dráždění kůže.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  500 ml plastová červená jar s černým šroubovým víčkem, obsahující gelový mýdlo pro ruční čištění po manuální práci.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1739/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobky pro loupání
 
Značka: neznámý
 
Název: 1. Fruchtsäure (fruit acid) 80%; 2. Glycolsäure - Fruchtsäure (Glycolic acid – fruit acid) 75%
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky mají vysoké koncentrace kyseliny mléčné (až do výše 62 %) a mají nízkou hodnotu pH (0.2).Vysoké koncentrace kyseliny mléčné mají silně dráždivé nebo dokonce žíravé účinky.Výrobky nejsou v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kosmetický prostředek pro loupání vyrobený z ovocné kyseliny a směs kyseliny glykolové s kyselinou sírovou.Výrobek se dodává v hnědých skleněných lahvích (30 ml a 10 ml) s černým plastickým šroubem z plastu, nálepkou a návodem k použití.
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1699/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro zástrčku
 
Značka: Adeleq
 
Název: Universal Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  15–97
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  TNAA1013;5 205014 003756
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzhledem k tomu, že se zásuvka musí připojit jednopólovým vložením vidlice, je možné ponechat zbývající živý kolík tak, aby byl přístupný.Je možné spojit ochranná zařízení třídy I, ale není k dispozici uzemnění.Výrobek není v souladu s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Adaptér na zástrčce s bílým plastovým pouzdrem.Lze použít k připojení mnoha různých typů zástrček na zásuvkový výstup.Technické parametry:10/16A250V.Balení:„blister“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1734/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Olovo pro rozšíření sítě
 
Značka: ATC (on the packaging); ROMCAB (on the product)
 
Název: Ötös Védőérintkezős Elosztó (5-unit extension lead with safety cover")
 
Typ/číslo modelu:  KF-05–3M;6782
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 997648 390516
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenost mezi botami ze strany Země je příliš velká, což může způsobit špatné uzemnění.Konce drátu kabelu nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením, což by mohlo vést k tomu, že se k živým částem stanou přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Toto rozšíření je povinné pro 5 zátky, kontakt se zemním plynem a kabel o šířce 2,71 m.Balení:průhledný plastový pytel s lepenkou.
Země původu:  Rumunsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1736/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přípravek pro rovnání vlasů
 
Značka: Brown
 
Název: Ion Hair-Perming Appliance
 
Typ/číslo modelu:  SY-618
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Dráty s pouze základní izolací jsou přístupné a rozměry vidlice nejsou správné.V důsledku toho mohou být živé části produktu přístupné uživatelům.Průřez příčného průřezu drátů je menší, než je požadováno, a v případě krátkého okruhu mohou vnitřní dráty převednout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Přípravky pro rovnání vlasů s modrým plastovým krytem a bílé keramické desky.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1737/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přípravek pro rovnání vlasů
 
Značka: Tycoon
 
Název: Electric Ionic Hair Straightening Iron
 
Typ/číslo modelu:  TY-288
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 932346 818886
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Dráty s pouze základní izolací jsou přístupné a rozměry vidlice nejsou správné.V důsledku toho mohou být živé části produktu přístupné uživatelům.Průřez příčného průřezu drátů je menší, než je požadováno, a v případě krátkého okruhu mohou vnitřní dráty převednout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Přípravky pro rovnání vlasů s modrým plastovým krytem a bílé keramické desky.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0090/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Ruční svítilna
 
Značka: DN (Dong Nan)
 
Název: Multipurpose Head Lamp
 
Typ/číslo modelu:  LD-078C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 945324 40019
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace nabíječky je nedostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Svítilna s hlavou vybavená nabíječkou („TRAVEL CHARGER“ s označením:S /N: uR2W415HS/T).Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0093/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: Phenom
 
Název: Night Light with Switch
 
Typ/číslo modelu:  JB-DJ03 (na výrobku), 20262 (na obalu), 20262 NEBO (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 999552 698306
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Žárovka a žárovka mohou být odstraněny, když je noční světlo svedeno do elektrické zásuvky.V důsledku toho se mohou během výměny žárovek dotýkat živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Noční světlo, které lze zapojit přímo do zásuvky.Balení s blistkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0091/14       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Zvedák
 
Značka: AWD
 
Název: Floor Jack
 
Typ/číslo modelu:  135–330 mm, 2 000 kg, AWD009002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 6418914616080;2014–1 – 15
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kranas, když je naložen se jmenovitým zatížením, snižuje příliš rychle a nekontrolovaně, což by mohlo vést k poškození uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 1494.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zvedák, červený rám, stojící na 4 černoplastových kolech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0094/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Keron-Works
 
Název: Worker
 
Typ/číslo modelu:  297184, Velikost 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4 018653 099575
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva uvolňující aromatické aminy 4-chloranilin (č. CAS 106–47–8) (do 360 mg/kg).Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být aromatický amin pohlcen kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pracovní rukavice v případě bílé/šedé usně;hřbet rukavic a 6 cm vyztužená pouta na tmavě zelené tkanině;manžetová a tmavozelená tkanina potrubí kolem barevného potištěného štítku z lepenky.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0095/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: KAI YUAN DA TOYS
 
Název: Doll Stroller
 
Typ/číslo modelu:  REF: 17338
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901680173389
 
Druh rizika:  Úraz
 
Golfový kočárek při působení tlaku na sedadlo snadno zaniká, s následným rizikem zranění v důsledku uvíznutí, zejména prstů, mezi pohybujícími se částmi.Volným potrubím z rámu golfového kočárku mají abrazivní hrany, které by mohly způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sklopný kočárek růžové hračky pro panenky s růžovým tištěným textilním sedadlem.Rám pro golfový kočárek je vyroben z kovového a plastového dílu. výrobek je balen v plastovém sáčku s připojeným nálepkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0092/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér s zásuvkou
 
Značka: Termál - TC
 
Název: Elfordított Földelt T Elosztó ('Averted T-power strip with earthing')
 
Typ/číslo modelu:  DF2–16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 998312 744871
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části jsou přímo přístupné při propojení zásuvek bez kontaktu Země.Výrobek není v souladu s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Adaptér s bílými zásuvkami s kontakty se zeměmi.Lze připojit tři svíčky třídy II nebo pět plochých zásuvek I. třídy.Balení:plastový vak se štítkem.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 43