Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 39 ( Zveřejněno: 03/10/2014)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1506/14       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: HONG XU JING PIN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termoy obsahují azbestová vlákna.V případě přerušení teploty mohou uživatelé vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Termos baňka s držadlem a s víčkem, určená pro přepravu potravin/polévek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1552/14       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Sifon se smetanovou smetanou
 
Značka: Urban Living
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.:18310
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5414886183101
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek může během používání vybuchnout a způsobit uživateli zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních.Nahlášená nehoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pálená krémová sifon sestávající z kovu a plastové hlavy přišroubovaných na hliníkovou láhev, o objemu 500 ml, s tlakem dodaným plynem (N2O).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1553/14       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: Cantini
 
Název: Linea Casa - THEO
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 18678
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8008240186784
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termobaňky obsahují azbestová vlákna.V případě přerušení teploty mohou uživatelé vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Termos, kapacita 0,45 l pro horké i studené nápoje.Produkt je dostupný ve žlutém a zeleném stavu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1535/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: Neon
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČL. no:2400, model:218S1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4260199824009
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Při vysokých teplotách mohou mít zapalovače za následek zranění, popáleniny nebo vznik požáru.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zapalovače vytištěné pomocí fotografií zvířat.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1536/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: PROF
 
Název: Betty Boop
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.40803671
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3661075075934
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Zapalovač není dostatečně odolný vůči nárazu, plyn může unikat, což může způsobit výbuch.Výbuch může způsobit popáleniny nebo způsobit požár.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zapalovače – 2 jednotek v blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1538/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: PROF
 
Název: Blue Flame - HP Crystal Colour
 
Typ/číslo modelu:  Čl.40802881, model:DL-20
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3661075063146
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Zapalovač není dostatečně odolný vůči nárazu a plyn může unikat, což způsobí vybuchnutí.Tento výbuch může způsobit popáleniny nebo způsobit požár.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tlačných člunů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1539/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: PROF
 
Název: Harmony - HP Love in 3D
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:40803487, model č.:DL-50
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3661075060022
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Při vysokých teplotách mohou mít zapalovače za následek zranění a popáleniny nebo způsobit požár.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tlačných člunů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1540/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: AIT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.117.08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8594029211995
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Zapalovač není dostatečně odolný vůči nárazu a plyn může unikat.Únik plynu může vést k výbuchu zapalovačů.Tento výbuch může způsobit popáleniny nebo způsobit požár.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Světlý s vyobrazením červeného automobilu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1541/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: AIT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu:C-14, č. 116.01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8594029216075
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Zapalovač není dostatečně odolný vůči nárazu a plyn může unikat.Únik plynu může způsobit vybuchnutí.Množství plynu v palivové nádrži je navíc příliš vysoké a zapalovač může vybuchnout, pokud je vystaven vysokým teplotám.Výbuch může způsobit zranění a popáleniny nebo způsobit požár.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Světlejší s vyobrazením skoky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1542/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: AIT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  223/Turbo 160, model:D-14
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8594029213036
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Zapalovač není dostatečně odolný vůči nárazu a plyn může unikat.Únik plynu může vést k výbuchu zapalovačů.Množství plynu v palivové nádrži je navíc příliš vysoké a zapalovače mohou vybuchnout, pokud jsou vystaveny vysokým teplotám.Výbuch může způsobit zranění a popáleniny nebo způsobit požár.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zapalovače v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1543/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: UNILITE
 
Název: Electronic Lighter
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:U-59 02 (50er TR);Článek č.:11321–01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8716509250717
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Při vysokých teplotách může lehátko vybuchnout.Výbuch může způsobit zranění a způsobit požár.Plamen je navíc příliš vysoký a může způsobit popáleniny.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Červený zapalovač.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1544/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: UNILITE
 
Název: HC Blue
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:U-59 03 (50er TR);Článek č.:11322–01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8716509250724
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Zapalovač není dostatečně odolný vůči nárazu a plyn může unikat.Únik plynu může způsobit vybuchnutí.Výbuch může způsobit popáleniny, způsobit zranění nebo způsobit požár.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Modrý tlačný člun
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1545/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: TOM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:EB-15 Bubles (50er TR);Článek č.:11716–01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4022364000225
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Zapalovač není dostatečně odolný vůči nárazu a plyn může unikat.Únik plynu může vést k výbuchu zapalovačů.Výbuch může způsobit zranění, popáleniny nebo vznik požáru.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zapalovače s vícebarvými, kruhovými nebo bublinami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1546/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: UNILITE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:U-59 63 Blue/MT Silver;Článek č.:11330–01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8716509257402
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Zapalovač není dostatečně odolný vůči nárazu a plyn může unikat.Únik plynu může vést k výbuchu zapalovačů.Výbuch může způsobit zranění nebo způsobit požár.Oheň je navíc příliš vysoký a může způsobit popáleniny.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Světlý světlý světlý světlen.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1547/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: Atomic
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:36.07332
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4014663264965
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Při vysokých teplotách může lehátko vybuchnout.Výbuch může způsobit zranění a způsobit požár.Oheň je navíc příliš vysoký a zhasnutí plamene je příliš dlouhé, což může způsobit popáleniny.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Světlý zdobený květy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1548/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: Coyote Lighters
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:3KD105–2CR Solid Black
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5060212920195
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Zapalovač není dostatečně odolný vůči nárazu a plyn může unikat.Únik plynu může vést k výbuchu zapalovačů.Výbuch může způsobit zranění, popáleniny nebo vznik požáru.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Černé zapalovače.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1549/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: FOK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WK73
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5948865000238
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Při vysokých teplotách může lehátko vybuchnout.Výbuch může způsobit popáleniny, způsobit zranění a způsobit požár.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tlačný člun prodávaný v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1550/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: TOM
 
Název: Electronic Lighters
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.: 10904–01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4022364001444
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Při vysokých teplotách mohou mít zapalovače vybuchnout.Výbuch může způsobit popáleniny, způsobit zranění a způsobit požár.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zapalovače v černé barvě s barevnou konstrukcí z vlněných vln.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1551/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače
 
Značka: PROF
 
Název: Electronic Lighter
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:40802824
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3661075063849
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Při vysokých teplotách mohou mít zapalovače vybuchnout.Výbuch může způsobit popáleniny, způsobit zranění a způsobit požár.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zapalovače – 5 jednotek v blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1511/14       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 100L LED Luz De Navidad
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly přehřívat.Rozměry vidlice jsou podstatně menší, než je požadováno.Konce drátu připájené na svorky blikající jednotky a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky.Izolace způsobená smršťovacími trubicemi, pokud jde o žárovky, jsou nedostatečná.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Počet světelných zdrojů LED na 100 modrých světelných zdrojů LED.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1530/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení
 
Značka: GD-Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GD-612LX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 950574 061256
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kolíky se zabudovanou zástrčkou a adaptérem na zástrčce nemají izolační límec, tak když se uživatel vloží do zásuvky, může se dotýkat živých kolíků.Adaptér umožňuje jednopólový zasunutí vidlice a zbývající volný živý kolík tak může zůstat přístupný.Krytí diod LED lze při výběru poplatků ručně odstranit a ponechat k dispozici živé části.Plocha průřezu drátu je menší, než je požadováno:v případě zkratu se dráty mohou přehřívat a mohou způsobit požár.Tepelná odolnost izolačního materiálu, který drží kolíčky na zabudovanou zástrčku v poloze, není dostačující.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598 a IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zpoplatněnou svítilnou s 15 diodami vyzařujícími světlo (LED).Pouzdro je vyrobeno ze žlutého plastu s černým provozním tlačítkem a zelenou svítilnou.Baterii lze nabíjet pomocí zabudovaná zástrčka s teleskopickými kolíky.Výrobek se dodává dvěma adaptéry se zástrčkou.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1534/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: neznámý
 
Název: Mini Cartoon Table Lamp
 
Typ/číslo modelu:  MD20113 (Panda)MD20114 (Dog)MD20115 (Rabbit)MD20116 (Mede)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Stolní lampa je přímo připojena k elektrické síti bez transformátoru.Světlomet může být snadno odstranitelný (hlava zvířete).Dítě tak může vzít do styku a dotýkat se živého držáku žárovky a dostat se za elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Stolní lampa s elektrickou sítí (230V) ve tvaru zvířete:psovod, panda, králík nebo medvěd.Dodán v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1501/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Lexus
 
Název: GS250
 
Typ/číslo modelu:  Typ:S19 (a) ES schválení typu:E6 * 2001/116 * 0103/06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 8.06.2012 a 26.12.2012.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dostatečné množství pájky v pásce na snímač tlaku na brzdový pedál může vést k zkratu.Pokud k tomu dojde, může vozidlo nezávisle zpomalit až na mírný stupeň.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Litva, Slovensko, Švédsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1515/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Suzuki
 
Název: Swift and Splash
 
Typ/číslo modelu:  SWIFT (AZG412) a Sflexe krku (A5B412) s motorem K12B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká vozidel vyrobených v období od 11. září 2013 do 25. listopadu 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby, které připevňují vodovák vodní čerpadla k vodnímu čerpadla, nemusí být dostatečně zpřísněny, a v důsledku toho se mohou uvolnit. v nejhorším případě, pokud uživatel ignoruje výstražné světlo pro špatné chlazení, může motor zastavit a nesmí být možné jej znovu zahájit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobily.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko, Malta, Chorvatsko, Maďarsko, Spojené království, Španělsko, Finsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1519/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Sada ložisek kol
 
Značka: FAG, Ruville
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čísla článků:713617850 (FAG) a 7452 (Ruville)Označení:GMB GH20460 (typ)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:JDNT.Příslušná kola byla dodána v lednu 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby kol na ložisku se mohou roztrhnout nebo se zlomit, což by mohlo vést k tomu, že se kolo přistane volně, což může vést k nehodám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Souprava obsahující invalidní vozík.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Maďarsko, Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1532/14       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Zápalky
 
Značka: neznámý
 
Název: Biztonsági Gyufa (Safety matches)
 
Typ/číslo modelu:  OE-302-GY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999005149508
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Poté, co uživatel zhasne plamen, může se její spojení znovu vznítit a plamen může být obnoven.To může způsobit požár a popáleniny.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 1783.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zápalky obsažené v rámečcích s následujícími rozměry:50 mm x 35 mm x 13 mmKaždý rámeček obsahuje přibližně 43 kusů a je prodáváno v baleních o 10 krabičkách.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1494/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Dunlop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8715349601307, šarže č.:337847
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tmavě modrá bavlna na zadní straně rukavic obsahuje aromatický amin 3.3’-Dimethoxybenzidin (naměřená koncentrace až 263 mg/kg) uvolňovaný z azobarviv.Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být aromatický amin pohlcen kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a s požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pracovní rukavice vyrobené z měkkého béžového usně.Palec, ukazovákový prst a malý prst je vyroben z jednoho kusu usně;dva ostatní prsty a horní část hrotů prstů se skládají ze zvláštních částí usně naučených společně.Záda rukavic je z tmavomodrého textilu.Kat.2.Velikost vzorku je:L.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1504/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Ochranné boty
 
Značka: Land Work
 
Název: Eric Boot
 
Typ/číslo modelu:  Článek 1023 S1P – Eric Boot
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8029432830438
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek obsahuje chrom (VI) (měřené hodnoty:až do 4,31 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pracovní obuv zabalená v kartonové schránce s uvedením značky, modelu, barvy, čárového kódu a velikosti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1496/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická lovná hra
 
Značka: Solmar
 
Název: Fishing Master
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 16826, kód H27-AB
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430373168267
 
Druh rizika:  Úraz
 
Malé magnety se mohou snadno oddělit a děti je mohou spolknout.Jejich magnetický tok je příliš vysoký, takže by bylo možné spolknout více než jeden magnet, což by mohlo v zažívacím systému způsobit perforaci nebo zablokování.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zelená hradla, která je spojena s různými mořskými živočichy:humr severský (růžový), ryby/delfína (červené), chobotnice (modré) a krabi (žluté).Výrobek je dodáván v zapečetěném obalu z lepenky, ve které je zdoben obrazy, které představují mořském dnu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1497/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: Fantástiko
 
Název: Telephone
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:629 (distributor), Ref:1784900
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8413930178497
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malá plastová kola se mohou přijít sami. pokud se do úst vloží malé děti, mohou se sytimu sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Baterií napájenou hračkou, která je ve tvaru automobilů, která přehrává hudbu a má zvuky.Výrobek se dodává v lepenkových bednách šesti jednotek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1498/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Gema
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:1207
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435094412071
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči medoviny jsou sypké pod nízkou silou, a v důsledku toho dochází k vycpávání expandovaného polystyrenu s polystyrenem.Oko a korálky jsou tak snadno přístupné dětem, které by je mohly umístit do jeho úst, a přitom mapovat zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plůdková náplň má malé plané polystyrenové kuličky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1499/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kočicovití (čeleď) j. n.
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:DS1424
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  789208311424
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Sací košíčky se snadno vypne a dítě, které je umístí do úst, tak může způsobit zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Takto vošnice je zdrojem zvuků a jsou opatřeny přísavkami s přísavkami, aby je mohly zavěsit.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1509/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: neznámý
 
Název: Police Super Power
 
Typ/číslo modelu:  LN6689–18
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3360010009613
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky mohou být z projektilů snadno odstraněny a mohly by být vkládány do úst a zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Souprava sestávající ze dvou plastových pistolí a šesti projektilů s růžovými přísavkami, balená v průhledném plastovém blistru s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1517/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová koule
 
Značka: Free & Easy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:977867, T09
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711295962240
 
Druh rizika:  Chemické
 
Koule uvolňuje těkavé sloučeniny, jako eugenol a kumarin.Eugenol a kumarin jsou alergenní vonné látky.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Červená plastová koule s vyobrazením jahodníku a silným ovocným aroma.Průměr koule je 9 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1520/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kroužkovaný prstenec s měkkým hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PLU1941
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kroužkový kruh je pro malé děti snadno volný a může být spolknut malými dětmi, a tak by mohl způsobit zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Klíčový kruh s plušenou hračkou myší.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1521/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: XBL TOYS - XIN BAO LI
 
Název: Baby concert
 
Typ/číslo modelu:  ref. 890C4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435234919804
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Rukojeti ráků jsou příliš dlouhé:děti jim mohou vkládat do úst, kde by se mohly dostat do dýchacích cest.Kromě toho se produkty mohou snadno rozbít a uvolňovat malé části, které by mohly malé děti spolknout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor se skládá ze dvou hraček – maacs a s hradlem;při otřepání otřepe malé kousky, které jsou v rámci produkce zvuků.Obal a spojovací prostředky nejsou součástí hračky a měly by být odstraněny předtím, než je hračka poskytnuta dítěti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1490/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Sugar Pink
 
Název: Grey Floral Dress
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. SP1658
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti pásu v prostoru pasu, který je ve vzdálenosti pod hem oděvu, je-li nevázaná.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí kostýmy určené pro malé děti do 7 let, bílé barvy s šedými květy.Na spodním okraji šaty je součástí podšívky, které je součástí podšívky.Střiž má na zadní straně 3 tlačítek.Na přiloženém lepenkovém štítku.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1492/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: AMIA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Velikost testovaného vzorku 38.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Článek č.220 801 00031Výrobní článek:221731–286–835
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravky obsahují chrom (VI) nad povoleným množstvím (naměřená hodnota:až do 36,7 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tmavomodré dámy „ballové boty“, hladké horní, tmavě modré skládané pásky s děložnou vrstvou na přední straně, se fixačním popruhem a přídí téhož materiálu;část s brzdovým světlem hnědé (imitace suede), polohnědá, hladká, černá kolem okraje.
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1493/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Jumex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.YK2226 khaki;Testovaný vzorek:velikost 39
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  200005736
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravky obsahují chrom (VI) nad povoleným množstvím (naměřená hodnota:až do 8,8 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dámy „po hnědou barvu“, zabalí se do krabičky na lepenku.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1500/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Biokinis
 
Značka: GUO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Č.j.:8503 A 2.Ref.:8505 A 3.Ref.:8521
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.3568509785035 A 2.3568509785059 A 3.3568509785219
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Horní části bikinis mají stahovací šňůry, jejichž volný konec je vázán na zadní část krku a kolem krku.Děti by se mohly stát podávkami šípů na hrdle.Šňůry na stažení, které jsou přivázané na zadní straně, se mohou zachytit do pasti a způsobit zranění.Výrobky nejsou v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bikinis pro dívky.Výrobek č. 1:Třídílná červená bikiny.Výrobek č. 2:Dvoudílné modré bikiny, dolní část je ve formě okruží.Výrobek č. 3:Dvoudílné body, modré s bílými a modrými tečkami, dolní část je ve formě okruží.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1502/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: Dolar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor S106
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Bez podšívky a podšívky obsahují obsah chromu (VI) vyšší než povolené úrovně (naměřené hodnoty až do 16 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Mísínice pro muže zhotovená z suede a dodávaná na černé a oranžovovětné krabici.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1503/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: Dolar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor S212
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje chrom (VI) nad přípustné úrovně (hodnota opatření:až do 9,9 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hnědá kožená obuv pro muže, balená v lepenkové krabici, u níž je uvedena značka, model, barva a velikost.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1507/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Miss One
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 804
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Ramenní popruhy s uvolněnými konci mohou způsobit uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Jednodílné, krátké a svrchní části z jednoho kusu s ramenními popruhy a přídí v pase.Rozměry jsou 4 až 7.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1508/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: SDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8174-BL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Bez boty je obsah chromu (VI) vyšší než přípustné úrovně (naměřené hodnoty až do 9,2 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Laková obuv (dámy) se syntetické vnější a podšívkové části a také kožená.Boty jsou zdobeny květinami z kovu.Výrobek je dodáván v kartonové schránce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1510/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: UNSEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních šňůr, které jsou svázány v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské oděvy složené ze dvou částí:halenka a svetr.Určené dětem do 7 let věku.Halenka má tmavě modrou barvu s šedými tečkami a má připojenou béžovou vazbu.Na zadní straně jsou tři tlačítka.Dárek je béžové a je konstruován a vyroben s funkčními kordy v oblasti krku, s volným koncem, který má být svázaný, o délce asi 30 cm.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1512/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: UNSEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1107
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2140011107416
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dlouhý pás v prostoru pasu se může zachytit do pasti a způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Souprava oděvů složená ze dvou částí, okruží a vest, určená pro dívky do 7 let.Tato vesta je vyrobena z bílé struktury se vzorkem květin.Tyto okruží jsou barevně tištěné.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1513/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: VSHA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr a šňůr na stažení, které mají být vázány na zadní část a kolem krku, jakož i přítomnost funkčních kordů v prostoru pasu.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN-14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívky“ biokiny určené pro malé děti do 7 let v bílé, oranžové a žluté barvě.Horní část plavání dámských plan byla navržena a dodána s funkční šňůrou na volném konci v oblasti krku, která je procházející plastovými kroužky, a funkční šňůra se svobodnými čely, která je určena k svázané na zadní části.Spodní část má funkční kordy na obou stranách pasu.Obě části plavek plavek mají na připevněné textilní štítky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1514/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: CIKOBY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  С1133
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních šňůr, které jsou určeny k použití v oblasti krku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bez rukávů, určené pro malé děti do 7 let, vyrobené z bílé bavlny s upevňovacími popruhy.Oděv je dodán s připojeným prvkem, který vrhá nad vršek šata, který je bílou barvou s černými tečkami a který obsahuje funkční korby na obou stranách hrudníku.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1516/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Bоnny billy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti přiloženého pásu se svobodnými konci, který je příliš dlouhý.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívky bez rukávů a obušky určené malým dětem do 7 let věku a starší děti a dospívající ve věku od 7 do 14 let.Oděv je bílý s květinovými větvemi;na zádě oblečení je zde zip.Na přední straně oblečení se z textilie skládá květinový květ.Na obou stranách pasu je upevněn textilní pás se svobodnými čely, který má být přivazován na zadní straně, o délce přibližně 70 cm, měřeno od místa svazování a který při nevázané nevázané horní části je o hangáru nižší než lehem dolní části oděvu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1518/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Obmyšlený obmyšlený
 
Značka: neznámý
 
Název: Caribbean Beard and Moustache
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 1617
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435268216177
 
Druh rizika:  Popálení
 
Plnovití jsou vysoce hořlavé.V případě požáru by uživatelé mohli utrpět popáleniny, a to většinou na obličej.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Rohonovití (sonoides) a mounoje pro piráty ancrysu.Výrobek je dodáván v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1525/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: YES!DO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BM-49
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  S14C029
 
Druh rizika:  Úraz
 
Oděv je navržen s funkční provázkem, který má být na zadní straně přivazován.Šňůry se mohou uvíznout, což může způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Modré podložky určené pro mladé dívky do 18 měsíců věku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1526/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: JDL STAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JBF811
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2012888888111, kód Bary:2999990018400
 
Druh rizika:  Úraz
 
Oděv je navržen s funkční provázkem, který má být na zadní straně přivazován.Šňůry se mohou uvíznout, což může způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílá šaží s oranžovými tečkami, která je určena pro dívky do 4 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1527/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka:  W.A.G.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:1212 NFV
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kůže jazyka obecného a podešve obsahuje chrom (VI) nad povolenou přípustnou úroveň (hodnota opatření:až do 5,3 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dětské boty s béžovým koženým vrškem, jazyk obecný a jazyk rodu Solea.Testovaný vzorek:velikost 26.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1528/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: YES!DO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BM-37
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Oděv je navržen s funkční provázkem, který má být na zadní straně přivazován.Šňůry se mohou uvíznout, což by mohlo způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílý šaten s modrými květinami určenými pro dívky do 18 měsíců věku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1529/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy a dámy
 
Značka: Atmosphere
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 78599
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Z kůže jazyka obecného a jazyka obecného obsahuje obsah chromu (VI) nad přípustné úrovně (naměřená hodnota do 8 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hnědé sandály s podešví a svrškem z pryže, podšívky a stélky.Velikost vzorku:4/37.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1554/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: A.I.&E.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 29488
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8 711252 294889, Šarže:2015677
 
Druh rizika:  Chemické
 
Rýf obsahuje aromatický amin 4.4’- diaminodifenylmethan (měřená koncentrace až 86 mg/kg), který se uvolňuje z azobarviv.Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být aromatický amin pohlcen kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sklof podporující fotbal dodávaný s lepenkovým štítkem s nápisem „Schal- 130 x 14 cm Deutschland“ v barvách německé vlajky a německým národním fotbalovým týmem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1580/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Sunsea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LX-008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přítomnost zdrhovadel v pase by mohla vést k poranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světle žluté a tmavožluté čtverečkované kalhoty pro mladé dívky.Hranice pasu má nepřipojený šňůrku se svobodnými čely.Velikost:116,122.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1533/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Rtěnky
 
Značka: BAOLISHI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 81, 87
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 933836 100597
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky obsahují nadměrné množství olova a kadmia (naměřené hodnoty do 10 mg/kg).Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  1.Rtěnek č. 81, v růžovém balení se stříbrem, označený:„24 hodiny DokončitIntenzivní opotřebování.Čistá hmotnost 3,5 g. nejlépe:12.20182.Rtěnek č. 87, v transparentním obalu s hnědým základem, označený:„Vitamin A, C, hem“.Čistá hmotnost 3,5 g. nejlépe:12.2017.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1491/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Odvlhčovač
 
Značka: Airforce / B&Q
 
Název: Dehumidifier
 
Typ/číslo modelu:  BQDC20
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:3604434.Číslo: code:07YR27W
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek může převednout a vznítit se.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  20 l na den odvlhčovače, napětí 220–240 V ~ 50 Hz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1495/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický kabel
 
Značka: Debflex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor FREM024–50;602409, 40 metrů;602259, 25 metrů.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  14W03/3142186024092
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nedostatečná mechanická pevnost vnitřních vodičů vytváří riziko poklesu vzdálenosti a vzdálenosti světnutí.Špatná ochrana živých částí vytváří špatnou ochranu živých částí.Poruchy upevnění holých vodičů a zemského vodiče mohou vést ke změnám ve vzdálenostech na krevelu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61242.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrické kabelové bubny pro zahradu;25 metrů a 40 metrů dlouhá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1505/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zařízení na manikúru na nehty
 
Značka: neznámý
 
Název: Glazing Machine
 
Typ/číslo modelu:  288 ΜG/KG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolační pouzdro vnitřních vodičů, které dodávají primární obvod transformátoru, je ve styku s kovovými částmi.V případě poruchy izolace by mohly být přístupné kovové díly živé.Mechanická pevnost komory není dostatečná a může vést k tomu, že uživatel bude mít přístup k živým částem.Vzdálenosti mezi jednotlivými částmi síťového napětí a částmi s nízkým napětím jsou příliš malé.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zařízení na manikúru na nehty, 15 W/0.8 A /třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 39