Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 11 ( Zveřejněno: 18/03/2005)
Oprava
Týden 46, 2004: Na základě doplňujících informací, které Komise obdržela a které prokazují shodu výrobku s požadavky na bezpečnost, bylo z týdenní zprávy staženo oznámení zveřejněné v týdnu č. 46–2004 „Platicine hračka Din Comore“.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0117/05       
Kategorie: 
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika: 
 
Riziko pro zdraví. Vypouklá plastová skla mohou poškodit rozhled dítěte a způsobit různé zdravotní potíže (bolest hlavy, závratě, rovnováha rovnováhy atd.).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce, vydání upozornění a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Nástroj pro hračky nastavte „Můj nástroj“ (PLAYGO), který se skládá z 12 plastových dílů (helm, kladivo, brýle atd.).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0132/05       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu. Některé potápěčské počítače jsou chybně kalibrovány a poskytují pro potápěče nespolehlivé informace.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů, informací a nápravných opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Potápěčské počítače „MARES – DACOR“ (3 vzory, a) MARES M1, pořadové číslo od 22783 do 22902 – od 23019 do 23045; b) DdaCOR DARIN AIR pořadové číslo od 3265 do 3415; c) DACOR DARSD CONSOLE sériové číslo od 8503 do 8592).
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0121/05       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu. Laserový svazek může způsobit poškození očí a kůže. Laserový ukazatel není v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobek, který orgány zabavily.

 
Popis:  Laserový ukazatel „Powerfuture Pointer“ ve tvaru otáčivého válce s rotujícím válcem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0133/05       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Riziko popálenin a požárů. Jejich vzhled je atraktivní pro děti, které si při hraní mohou náhodně vznítit zapalovače.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) ve tvaru černého a bílého fotbalu, mobilního telefonu, hnědých a stříbrných zbraní.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0122/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu. Nedostatečné dimenzování přechodu z centra na brzdový kotouč: disk se může vychýlit z centrálního uzlu, což vede k úplné ztrátě brzdného výkonu s významným snížením brzdné síly vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z oběhu od spotřebitelů s povinným sledováním stažení výrobků z oběhu. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dobrovolné stažení z oběhu od spotřebitelů s povinným sledováním stažení výrobků z oběhu.

 
Popis:  Diskový „Textar“ pro výměnu původního dílu č. 4 041 428 (náhradní díl pro FORD Transit typ V, vyrobený v březnu 2000 nebo později, s pohonem zadních kol; Článek 98200 1038, EAN 40 19722 24497 1).
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0131/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu. Vlhkost a špíny se mohou dostat do podšívky akcelerátoru a zablokujte se škrticí klapka i v případě, že se řidič nachází na pedál.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a nápravná opatření. Sledování odvolání orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Automobil „Opel – Montery“ se zážehovým motorem s V6 (vozidla vyrobená v letech 1992 až 1995 se sériovými čísly N7100010 – N7104055, P7100083 – P7106140, R8100002 – R8103559 a S8100060 – S8102404)
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0118/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Riziko pro zdraví. Vypouklá plastová skla mohou poškodit rozhled dítěte a způsobit různé zdravotní potíže (bolest hlavy, závratě, rovnováha rovnováhy atd.).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od distribuce, vydání upozornění a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

 
Popis:  Elektrický nástroj na hraní „Můj elektrický nástroj“ (PLAYGO) se skládá ze dvou plastových dílů, bateriový sabé souřadnicové pily s baterií a ochranné brýle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0134/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu. Nedostatečná odolnost vůči ose řízení, která se může zhroutit za 31 kg hmotnosti; Nedostatečná dimenze kol. Skútr není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstoupení od objednaného rozdělení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od objednaného rozdělení.

 
Popis:  Koloběžter „Monopol“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0145/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zvuky vydávané panenkami
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí udávení pro děti, protože kryt baterie se otevře velmi snadno a pomocí knoflíkových baterií jsou děti přístupné dětem.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Kategorie: Hračky Výrobek: Zvuky vydávané panenkami Značka: Betty Druh/číslo modelu: Neznámý
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0119/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem. Izolace v souladu s požadavky s možným dotykem živých částí. Adaptér není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstoupení od objednaného rozdělení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od objednaného rozdělení.

 
Popis:  Zástrčka pro „Euro zástrčka“ („Euro zástrčka“ na 2).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0123/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem. Zástrčka a zásuvky mají styk se zemí, ale napájecí kabel není vybaven lanovým vodičem a je pouze dvoulanovým kabelem. Přívodní šňůra pro rozšíření nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušných evropských norem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a uvádění na trh, které orgány zakazují. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Prodlužovací šňůra „3 CIRCLE HOLE SOKET – GON 3“ (AY) s osvětleným spínačem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0124/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem. Zástrčka a zásuvky mají styk se zemí, ale napájecí kabel není vybaven lanovým vodičem a je pouze dvoulanovým kabelem. Přívodní šňůra pro rozšíření nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušných evropských norem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a uvádění na trh, které orgány zakazují. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Prodlužovací šňůra „4 CIRCLE HOLE SOKET – GON 4“ (AY) s osvětleným spínačem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0125/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem. Zástrčka a zásuvky mají styk se zemí, ale napájecí kabel není vybaven lanovým vodičem a je pouze dvoulanovým kabelem. Přívodní šňůra pro rozšíření nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušných evropských norem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a uvádění na trh, které orgány zakazují. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Prodlužovací šňůra „5 CIRCLE HOLE SOKET – GON 5“ (AY) s osvětleným spínačem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0126/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem. Zástrčka a zásuvky mají styk se zemí, ale napájecí kabel není vybaven lanovým vodičem a je pouze dvoulanovým kabelem. Přívodní šňůra pro rozšíření nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušných evropských norem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a uvádění na trh, které orgány zakazují. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Prodlužovací šňůra „3 CIRCLE HOLE SOKET – GON 3“ (AY).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0127/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem. Zástrčka a zásuvky mají styk se zemí, ale napájecí kabel není vybaven lanovým vodičem a je pouze dvoulanovým kabelem. Přívodní šňůra pro rozšíření nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušných evropských norem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a uvádění na trh, které orgány zakazují. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Prodlužovací šňůra „4 CIRCLE HOLE SOKET – GON 4“ (AY)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0128/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem. Zástrčka a zásuvky mají styk se zemí, ale napájecí kabel není vybaven lanovým vodičem a je pouze dvoulanovým kabelem. Přívodní šňůra pro rozšíření nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušných evropských norem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů a uvádění na trh, které orgány zakazují. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Prodlužovací šňůra „5 CIRCLE HOLE SOKET – GON 5“ (AY)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0129/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem. Zvýrazněné vnitřní části mohou poškodit vnitřní vodiče, které se mohou dostat do styku s pohybujícími se částmi; nedostatečná elektrická odolnost nástroje. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami. Neoprávněné použití značky GS.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh pozastaveno orgány.

 
Popis:  Vrtáku „ZIJ-13“ v rámci souboru různých nástrojů pro svépomocné činnosti, včetně úhlové brusky a úhlové pily.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0130/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem. Bezpečné vedení kabelů, nedostatečný průřez vodičů; zkorodované body pro pájení na měkko. Přívodní kabely pro rozšíření nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odvolání spotřebitelů nařízené orgány.

 
Popis:  Spojovací šňůra pro rozšíření se více zásuvkami (3-way, 6-way, 8) se spínacím a bez spínače (model: NO MK-O-03, MG-03, MG-06, MG-08).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 11