Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 38 ( Zveřejněno: 26/09/2014)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1438/14       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Zahradní sedačka
 
Značka: Carrefour
 
Název: Riverside Wicker Line
 
Typ/číslo modelu:  GD16564 – Chocolate, GD60304 – Bílá barva
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3608144281988, 3608144281988 A 3610882092252
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek je nestabilní a může se deformovat a nutí uživatele k pádu.Nahlášená nehoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zahradní předseda.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie, Řecko, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1454/14       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Slusun
 
Značka: Goodland's
 
Název: Outdoor Living - Deluxe Hoop Lounger
 
Typ/číslo modelu:  024/999
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  14C0004
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Společenské prostory se mohou během používání zhroutit.V důsledku toho se prsty a jiné části těla mohou zachytit mezi úseky rámu a mezi rámem a podlahou.Výrobek nesplňuje příslušné evropské normy EN 581–1 a EN 581–2.Nahlášené nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Slulková hala z černé textilie s trubicemi z ocelových trubek.Dodává se v ploché lepenkové krabici a uživatelé ji musí sestavit.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1458/14       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Propichování šperků
 
Značka: Navelring
 
Název: 316L Surgical Steel
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.83065
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje olovo nad povolenou úrovní (naměřená hodnota:91 % hmotnosti).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  „metallic“ („zlak“), z klenutých klenotů zdobených několika kameny s vlastnostmi diamantu.Je připojena černá plastová etiketa s textem „Navelring“ a „316L Surgical Steel“.Šperky jsou hotové v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1439/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Incredibile Tattoo Supply By Lauro Paolini
 
Název: Sacred Color Red Rubens
 
Typ/číslo modelu:  11719,Pharmacol. EXP.12–20016,C.12475
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže:ST0950222
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje baryum nad přípustnou úrovní (měřeno na value:181mg/kg).Baryum může být absorbován kůží a způsobovat dysfunkce srdce, svalovou ochablost a škodlivý pro nervový systém.Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by obsah barya měl být omezen na 50 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tetovací barva v láhvi o objemu 30 ml, která udává značku, šarži, datum ukončení použitelnosti a výrobce.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1441/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Spearmint Green
 
Typ/číslo modelu:  Art. 3890 A, Color Index:21095, část C 092
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 092 E45 04/02/2103
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje baryum nad přípustnou hodnotou (naměřená hodnota:6 950 mg/kg).Baryum může být absorbován kůží a způsobovat dysfunkce srdce, svalovou ochablost a škodlivý pro nervový systém.Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by obsah barya měl být omezen na 50 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová láhev s šroubovým uzávěrem o objemu 30 ml.Nejlépe před datem 04/2016.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1442/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Lightning Yellow
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:3872,Barevný index:21095
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže # C 301,Šarže 301 E40
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje baryum nad přípustnou hodnotou (naměřená hodnota:7 800 mg/kg).Baryum může být absorbován kůží a způsobovat dysfunkce srdce, svalovou ochablost a škodlivý pro nervový systém.Podle rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení by obsah barya měl být omezen na 50 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tetovací barva v láhvi o objemu 30 ml, která udává značku, šarži, datum spotřeby a výrobce, v němčině.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1448/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Zařízení pro opravy jízdních kol pomocí klihu
 
Značka: V&F
 
Název: (Glue) Red Sun
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 15954
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8862009159545
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje benzen a 1.2dichlorethan, který přesahuje přípustné hodnoty (měřené hodnoty:benzen:24 %;1.2dichlorethan:60 %).Benzen a 1.2-dichlorethan jsou karcinogenní a toxické, jsou-li vdechnuty nebo pokud přicházejí do styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zařízení pro opravy jízdních kol sestávající ze zkumavky lepidla, různých nástrojů a náplast do duše.Jedná se o plasty, které jsou spojeny s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1485/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: XINFU
 
Název: High fishing rod lighter
 
Typ/číslo modelu:  vzor 7ML4–118
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Podniku Bach lot:716138828–8;Kód EAN 716138828–8
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek je lákavý pro děti, a proto je možné, že s ním bude hrát dítě, které utrpí popáleniny v důsledku ohně nebo způsobí požár.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) a příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Lehčí ve tvaru rybářské tyčinky s rybou na konci, na délce světlosti 18 cm, lepenkové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1486/14       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: neznámý
 
Název: Golf Car Cigarette Lighter
 
Typ/číslo modelu:  Typ:Vogoe
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  716138828–8
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek je lákavý pro děti, a proto je možné, že s ním bude hrát dítě, které utrpí popáleniny v důsledku ohně nebo způsobí požár.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) a příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zapalovač se zapálí, když je levé zadní kolo tlačeno dolů.Tlačný člun se nachází v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1482/14       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 140 LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5792013 038174
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Plocha průřezu externích a vnitřních drátů je příliš malá a dráty by mohly přehřívat.Konce drátu připájené na svorky blikající jednotky a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky.Izolace světelného zdroje, která zahrnuje smršťovací trubice, je nedostatečná.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz osvětlení LED se 140 modrým, zeleným, žlutým a červeným světlem).Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1459/14       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  ZDVIH PRO OSOBY
 
Značka: DANDY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DH-EM
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek je nestálý s rizikem pádů, nehod, nedostatečné bezpečnosti a spolehlivosti v okruhu nouzového zastavení.Neexistuje žádná ochrana, aby se zabránilo uvíznutí, v elektrickém panelu nejsou chráněny žádné elektrické systémy, aby se zabránilo jeho fungování s otevřenými dveřmi.Není uvedeno maximální zatížení a maximální počet osob a neexistuje žádný systém pro signalizaci/prevenci použití v důsledku nadměrného zatížení.Byla hlášena jedna smrtelná nehoda.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Platforma s hydraulickým systémem, ovládací panel uvnitř kabiny, až pět zastavení, dveře na různých stupních a rychlost 0,15 m/s
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1480/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: BMW
 
Název: S 1000 RR (K46), S 1000 RR (K46/11), K 1300 S (K40/11), K 1300 R (K43/11)
 
Typ/číslo modelu:  Typ:K10, K12S Číslo schválení:E1 * 2002/24 * 0421 *, e1 * 2002/24 * 0217 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 15.12.2008 až 24.7.2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vibrace se mohou vyvíjet na přední pneumatiku motocyklu, přičemž na jeho běhounu a pásu se objeví trhliny, které mohou způsobit ztrátu vzduchu a pádu řidiče.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko, Irsko, Chorvatsko, Malta, Francie, Dánsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1483/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Lehký nákladní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Hilux
 
Typ/číslo modelu:  KUN35, KUN25, KUN26
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Během montáže vozidla ještě nesmí být řádně zpřísněna mezilehlá záváčka řízení.Následně by se šroub mohl uvolnit, a pokud je vozidlo v této situaci kontinuálně provozováno, může se závit nakonec vypnout a způsobit ztrátu řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nákladní kamion.
Země původu:  Jižní Afrika
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Maďarsko, Řecko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1445/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Berner
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pořadové číslo položky 620HPJ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6430016086783
 
Druh rizika:  Chemické
 
Bílé usně rukavice obsahují chrom (VI) nad přípustné úrovně (naměřená hodnota:22 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pracovní rukavice bílé usně s modrým kožním zápěstí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1489/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Strong Hand
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 0140, ML Top, 10.5.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Produkt byl distribuován mezi 19.09.12 a 30.10.12.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože kůže rukavic obsahuje množství chromu (VI) vyšší, než jsou přípustné úrovně (naměřené hodnoty do 8 mg/kg).Chrom je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pracovní rukavice z hrubé narůžovělé usně;palmové palmy, palce a indexové prsty zcela v kůži.Ostatní tři prsty, včetně vnějších spojů (spropitné) a opěradlo, jsou z šedé textilie, stejně jako přibližně 6.5 ccm široká pouta.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1472/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská sedačka
 
Značka: Qaba
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže:GW 217, Modely:64–0002 (GW 217–6)/64.0003 (GW 217–5)/640004 (GW 217–1)/64.0010 (GW 217–4)/64.0007 (GW 217–3)/64.0014 (GW 217–2)/BXS-208
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zádržný systém řádně nefunguje a může zranit dítě v případě dopravní nehody nebo náhlého a násilného brzdění vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sedadla ve vozidle o různých rozměrech, vhodná pro děti s hmotností od 9 do 18 kg a 15–36 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1475/14       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Tužka na tužky
 
Značka: Burde Förlagsaktiebolag
 
Název: Pennfodral POP röd
 
Typ/číslo modelu:  92630900
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7392620630907
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Umělé usně v tužky obsahují chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 0,5 % hmotnostních).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Případ tužek vyrobených z červené umělé usně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1436/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Endivie
 
Značka: neznámý
 
Název: Air Bang Rocket
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.192508
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  S34/6718158034922
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobek překračuje maximální přípustné emise zvuku, a může tedy způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Spoj „Air bang“ se žlutým vzduchovým komorou a žlutý pěnový dílec, část blistru s jedním připevněným štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Estonsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1437/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová koule s hroty
 
Značka: MARCO'S TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435399001491
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek se může snadno roztrhnout, přičemž se zpřístupní malé knoflíkové baterie.Při požití dětmi mohou baterie představovat chemické riziko.Pružná šňůra připevněná k hračce kromě toho snadno praskne a může při požití malých dětí způsobit udušení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115 a EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Gumo-jo-jo-jo-jo-jo-o s obličejem.Obsahuje baterie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1446/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: SPORT lovely toys
 
Typ/číslo modelu:  6633, bod č. S115
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  20013066501150
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 17,1 % hmotn. di-n-oktylftalát (DNOP) a 2,34 % hmot. diisononyl-ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které mohou děti vkládat do úst, zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  Různé plastové panenky na vícebarevné šaty.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici s průhlednou přední částí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1447/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: FAD STYLE
 
Typ/číslo modelu:  NE: YB602
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4008880001731
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava hračky obsahuje 15,5 % hmotn. di-n-oktylftalát (DNOP) a 0,37 % hmot. diisononyl-ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DINP, DNOP a DIDP v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu s vlasy z listí a z multibarev. výrobek je dodáván v lepenkové krabici s průhlednou přední částí a s nápisem v angličtině „Uveďte děti s nejlepším darem“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1449/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová písečná hračka
 
Značka: Wibra
 
Název: Zandgrijper (Sand Gripper)
 
Typ/číslo modelu:  1085.0714
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:2010850714000, Šarže:6402419
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malý limit na závěs, který drží pískovou lopatu, lze snadno oddělit.Malý závěs se může uvolnit.Pokud jsou malé děti vkládány do úst, mohou sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Červené a žluté plastové písek a lopatka dodávané bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1456/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební nástroje (hračky)
 
Značka: Perez y Rincon
 
Název: Party Band - Kids World
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 1337 – č. B661
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435331313376
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části Tamburíny a mikrofonu mohou snadno přijít. pokud malé děti uvedou do úst do úst, mohou sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Různé hudební nástroje (hračky) vyrobené z plastů.Jsou dodávány v blistích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1460/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada loutky z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Jennifier
 
Typ/číslo modelu:  Č.:7393CV (na obalu);N:89901 (na připevněném štítku).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8585030089901
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 18 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), 0,32 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP) a 1,93 % ftalátů DINP (diisononyl-ftalát).Ftaláty (DEHP) a (DBP) jsou toxické a zdraví škodlivé pro zdraví dětí, což způsobuje případné poškození reprodukčního systému.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor tří panenky z plastu s různými barevnými vlasy, šaty a obuví.Do průhledného plastového sáčku uzavřeného s modrým lepením s nápisem „Jennifier“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1461/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: Lelukulma
 
Název: Royal Army Commando Force
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:TP-503464
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6412163004957
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Červené plastové přísavky lze snadno oddělit a malé děti by mohly být spolknuty a způsobit zablokování vnitřních dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastová střelná pistole se třemi střelami („buletky“) a plastová, stříbřitá policie.S přísavkami se jedná ve pozlakovaných plastových plastu s přísavkami.Střelná zbraň je čerň stříbřitá červeně zbarvená ruční střelka.„Force“ jsou napsána hlaveň ruční pistole.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1464/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětských chrastítka
 
Značka: Belltoy
 
Název: The Cute Bears
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 2013B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8429283051042
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Medvědy a plastové koule na celém řetězci se mohou snadno rozbít jen malé části, které by mohly spolknout malé děti, které způsobují zablokování vnitřních dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Chrastítka s hračkou s malými medovými a barevnými plastovými kuličkami, které mají být připevněny k postýlce, dětské židli atd. Výrobek se dodává v barevné krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1470/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka s projektily s projektily
 
Značka: Funny Clown
 
Název: Soft Dart Gun
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 5566
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5619786055668
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky na konci projektilů lze snadno oddělit.Pokud děti uvedené do úst uvedou do úst, mohou uvíznout a blokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pistolka z plastu a tři střely s přísavkami.Výrobek se dodává v balení z plastu a lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1481/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkké hračky
 
Značka: BUMI
 
Název: 1. MACI+TAPADÓ/CSÍKOS RUHA (Bear adhesive /striped dress); 2. KUTYA+TAPADÓ (dog adhesive)
 
Typ/číslo modelu:  1.8096712.800584
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.59960332476952.5996033201451
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tyto výrobky představují chemické riziko, protože obsahují až 35 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v průhledném plastu odsávací.Toto ftalát je toxický a škodlivý pro zdraví dětí, což způsobuje případné poškození reprodukčního systému.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  1.Měkká s přísavkou s přísavkou.S plátkem se používá proužek pro proužek.2.Bílá a červená pluška s přísavkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1484/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské houpačky
 
Značka: IKEA
 
Název: GUNGGUNG
 
Typ/číslo modelu:  702.439.72
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Příslušenství (fitinky) pro zavěšení může způsobit poškození dítěte, které způsobí padající dítě, představující riziko poranění.Dvě oznámené nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kývání pro domácí a venkovní použití dětí.Sedadlo zelené polyesterové tkaniny s černým závěsem připevněným k ocelovým hákům.Celková délka přerušeného popruhu včetně sedadla je 520 cm a šířka sedadla je 25 cm.Maximální výška zavěšení je 270 cm.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Chorvatsko, Kypr, Irsko, Rakousko, Dánsko, Maďarsko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Řecko, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1487/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: N/A
 
Název: Worry Doll
 
Typ/číslo modelu:  Žádný
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek má malé části, které by malé dítě mohlo umístit do úst a sytimu;na zbraních a nohou se objevují ostré hroty, které by mohly představovat riziko zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Veletrh „fair Trade guatemals“ (ručně vyráběný).Malé obraty na panenku s dřevěnou hlavou, tuhé zbraně a karoserie.Zbraně a karoserie jsou pokryty z textilních materiálů a vlny.Zabaleny v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1488/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: TAP BALL
 
Název: Spider man - Bubble wand
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č.:106003170 ml;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže.:12/06813760001674873
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože celkový počet aerobních mikroorganismů v mýdlech je příliš vysoký.V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sbublinová trubice na mýdlo s image Spidermanova.Trubka má značku (ve španělštině):„builková bublina“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1440/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vak, který má tyto vlastnosti:
 
Značka: Ad Hoc
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Umělá useň obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 0,13 % hmotnostních). uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Toaletní potřeby vyrobené z umělé černé usně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1443/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Jumex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HP 8449 Blue O
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 200004733
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje až 93,7 mg/kg chromu (VI).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stíniková obuv v botě do krabičky (velikost vzorku 39).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1444/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Jumex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HP 8330 Zelený
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 200003788
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje chrom (VI) nad přípustné úrovně (naměřená hodnota do 30,5 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ekologická obuv pro obuv v obuvi, velikost vzorku:40.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1457/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Skumf
 
Značka: L´asessor
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl č.:1106145357562
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatický amin 3,3’-dimethoxybenzidin (naměřená koncentrace 300 mg/kg) uvolňovaný z azobarviv.Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být aromatický Amin absorbován kůží.Aromatické Aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a mohou mít vliv na reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Tmavě purpurová a bílá zkontrolována šosf s růžovými pruhy.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1462/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Cichlid
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Podniku, ORANJ:C4Y12160109113 AD, PEMBE:C4Y12160109105 AD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1385609267900 A 1385609267917
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dlouhé funkční šňůry v prostoru pasu se mohou zachytit a způsobit zranění dětí.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské stříbřité šaty v růžové a oranžové barvě určené pro děti do 7 let a pro děti ve věku od 7 do 14 let.Oděv je vyroben z pletené textilie.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1463/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Sada chlapeckých oděvů
 
Značka: Сhildren Wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 9199cd1515
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, a to z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s volným konci v digestoři.Kromě toho přítomnost nepřipojených šňůr na stažení v pase může způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské oblečení složené z horní části s kapucí a pár kalhot se šňůrou v prostoru pasu.Na přední straně jsou vytištěny nápisy „Neo Cosmic Future World Caol Experience“ (Neo Cosmic Future World Caol Experience).
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1465/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: EXIT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Textové pole pro fotbalu (BAM) krátkých textových zpráv, DEsin: 338641
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 700794392224
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Krátké kalhoty určené pro malé děti do věku 7 let a starší děti ve věku 7–14 let, určené a dodávané s funkčním šňůrou v prostoru pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1466/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: BTS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Krátké šortky určené dětem do věku 7 let a starší děti ve věku 7–14 let, které jsou navrženy a dodávány s funkční šňůrou v prostoru pasu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1467/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: AFT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  812
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr, které mají být vázány v oblasti krku a na zadní straně.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN-14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Biokini určený pro malé děti do 7 let věku a starší děti ve věku od 7 do 14 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1468/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: feige
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  218
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti šňůr v oblastech krku a pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Biokini určený pro malé děti do 7 let věku a starší děti ve věku od 7 do 14 let.Horní část plavání dámských plan byla navržena a dodána s funkčními kordy, které mají volné konce v oblasti krku. na obou stranách pasu je dno funkčních kordů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1469/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro dívčí oděvy
 
Značka: Quinper
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Velikost:12 měsíců
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek s sebou nese riziko zranění v důsledku přítomnosti dlouhého pásu, které má být svázáno na zadní část, která vyčnívá pod dolní okraj oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské oděvy složené ze dvou částí:bílý šaten s ozdobnými vzorem, červený, žlutohnědý, spolu s červeným světlem, bílými pokraky a modře.Druhou položkou je pár modrý krovník, který se dočasně přišitý na šaty.Souprava je bez obalu.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1471/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Richie Royce
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3252
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kalhoty mají dlouhé a neupevněné funkční kordy v prostoru pasu, které se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Krátké kalhoty pro děti určené jak pro malé děti, tak pro děti do 7 let a pro děti od 7 do 14 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1474/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kabelka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  274281
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Umělá useň obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (VVSZ) (naměřená hodnota do 1,0 % hmotnostních). uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kabelka vyrobená z umělé umělé usně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1476/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Košelkový
 
Značka: Montini
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  58200325
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7300000340117
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Umělá useň s košelkovými nevody obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 0,2 % hmotnostních).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Růžový materiál vyrobený z umělé usně se zlatými hřeby.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1477/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Peněženka pro chytré telefony
 
Značka: Deltaco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  IPNE-841
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7340004689515
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Případ umělé usně dané peněženky obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 0,18 % hmotnostních).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černočerná, falešná, peněženka (peněženka) pro iPhone 4S.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1478/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Baseballové patice
 
Značka: Europa Park
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  005766
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:LB-132–2013
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatický amin 3,3’-dimethoxybenzidin (naměřená koncentrace 58 mg/kg) uvolňovaný z azobarviv.Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být aromatický amin pohlcen kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  Modrý a žlutý horní limit s kovovou svorkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1479/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: INCS – Incossi Jeans
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 85851
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:201301009ххFD/v závislosti na výšce a barvy/
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Přítomnost šňůr na stažení v digestoři může způsobit uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské vesty určené pro malé děti do 7 let věku a starší děti a dospívající ve věku 7–14 let.Konstruována a dodávána s límcem a příklonem se šňůrami, které mají volný konec asi 30 cm.Kabát má na přední a 2 vedlejší kapsy se ziptem.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1450/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Skin Light
 
Název: Skin Light with carrot extract and vitamin E
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže.CSL D15;FAB 03/04/2013;EXP, 04/2016;NAFDAC 02–6435
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 4,8 % hmotnostních hydrochinonu.Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílé obaly s oranžovým zaslepeným šroubovým šroubem o obsahu 500 g.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1451/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: ClairLiss
 
Název: Clair Liss Génial toning body lotion with vitamin E
 
Typ/číslo modelu:  EAN 6181100 320329
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Položka 2 3 60;FAB 10/12;EX 10/14
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 3,8 % hmotnostních hydrochinonu.Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová láhev s fialovým/růžovým šroubovým uzávěrem o obsahu 500 ml.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1452/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Crusader
 
Název: Skin toning cream
 
Typ/číslo modelu:  EAN 5021699 000008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  část 121925, 2017
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 1,7 % hmotnostních hydrochinonu.Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zelené/bílé lepenkové krabici s trubičkou o hmotnosti 50 g.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1453/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Body Clear
 
Název: Lightening body lotion - new life
 
Typ/číslo modelu:  EAN 6181100 280586
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  FAB 04/04/13;EXP 03/04/16
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 4,5 % hmotnostních hydrochinonu.Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová láhev s oranžovým šroubovým uzávěrem s obsahem 500 ml.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1455/14       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Skin Light
 
Název: Skin Light, crème cocoa butter
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže.CCBSL 031;FAB 30/12/2013;EXP 12/2016
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 6 % hmotnostních hydrochinonu.Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Světle hnědé (světle hnědé) balení s hnědým šroubovým šroubem o obsahu 500 ml.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1473/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: Ohmeron
 
Název: Universal Power Supply with Adjustable Output Voltage
 
Typ/číslo modelu:  GS1020N
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:5420037007479
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Při odpojení výrobku z elektrické rozvodné sítě může uživatel přijít do styku s nebezpečnou energií, a to prostřednictvím kontaktu se zástrčkami.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Napájení 72W, pro použití s notebooky a ostatními elektrickými spotřebiči, s vyměnitelnými konektory, v průhledném blistém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 38
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0072/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED Zadní světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: LED floodlight
 
Typ/číslo modelu:  UP-650W-FL1, AC85–265V, 50W, EAN 2D030617
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Elektromagnetické rušení
 
Výrobek představuje riziko elektromagnetického rušení, protože vytváří funkční rušení různých zařízení připojených k síti.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  „Vezené „zástav“ prodávané bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 38

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0073/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské sedadlo pro jízdní kolo
 
Značka: HAMAX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SIESTA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9020110897360
 
Druh rizika:  Úraz
 
Otvory (mezi 5 mm a 12 mm) na vnější straně ramen sedadla mohou způsobit uvíznutí prstů dítěte.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14344.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Šedý plast, nastavitelný dětské sedadlo určený k montáži na zadní zavazadlový nosič nebo na rám jízdního kola.Kapacita:22 kg
Země původu:  Norsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2014 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko