Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 9 ( Objavljeno: 04/03/2005)
Ispravak7. tjedan, druga prijava:Treba imati na umu da se prijavljeni helikopter ne smije zamijeniti s onima koje je proizveo Spain Master, a posebno „Air Hogs – Sky patrola” za koje nije izdana nikakva obavijest

 
Tjedno izvješće Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: 0094/05       
Kategorija:  Uredski pribor
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Kemijska opasnost.Zbog izgleda (oblika, boja, mirisa, pakiranja) dijete se može smatrati hranom.Prekomjerna količina plastične omekšavanja (DEHP – ftalat).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje iz distribucije (Autor: Ostalo)

 
Opis:  „Erasši visoko obrazovanje!HA!HO!’(EAN 6920367210611.Br. 1173860), u obliku čokoladnih dijelova;slični setovi također postoje u obliku cvijeta ili ploda pod istim kodnim brojem.
Zemlja podrijetla:  Tajvan
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 9

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0095/05       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Rizik od gušenja.Nedovoljan otpor:zviždaljke se mogu slomiti u male i zaoštrene dijelove koje dijete može proguta.Zviždaljke nisu u skladu s Direktivom o igračkama i odgovarajućim europskim normama.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje iz distribucije (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Niz od dvanaest plastičnih zviždaljki (crvena, zelena, plava i žuta) sa štapom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 9

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0090/05       
Kategorija:  Komunikacijska i medijska oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Rizik od električnog udara.Nesigurna izolacija dijelova pod naponom;uporaba pogrešnih boja na vodičima;nedovoljna površina poprečnog presjeka dirigenata;nesiguran priključak aparata;utikač;informacije koje nedostaju.Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i relevantnim europskim i britanskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Proizvod koji su zaplijenila nadležna tijela.

 
Opis:  „Acscencije Radio Casesette Reorder” (AY-212ODL).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 9

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0092/05       
Kategorija:  Komunikacijska i medijska oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Rizik od električnog udara.Uporaba pogrešnih boja izolacije na vodičima;nedovoljna površina poprečnog presjeka i nesigurno učvršćenje dirigenata;utikač;dostavljene netočne informacije.Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i relevantnim europskim i britanskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Proizvod koji su zaplijenila nadležna tijela.

 
Opis:  Antena za televizore u boji „Yubiadianzi” (TX93A).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 9

1 od 6 fotografije

2 od 6 fotografije

3 od 6 fotografije

4 od 6 fotografije

5 od 6 fotografije

6 od 6 fotografije

Broj upozorenja: 0089/05       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Rizik od električnog udara.Nedovoljan električni otpor;moguća oštećenja unutarnje izolacije sa životnim dijelovima koji postaju dostupni;utikač;nedostajuće upute i upozorenje nedostaju na češkom jeziku.Aparat nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućim europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabranjeno stavljanje na tržište i povlačenje iz prometa koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Električne puhake „FEIREN”, koji se može ponovno puniti’(RSCX-FR 458.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 9

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0091/05       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Rizik od električnog udara.Nedovoljna zaštita od šišanja kose;utikač i nesiguran čep;informacije nisu navedene na engleskom jeziku.Uređaj za rezanje kose nije u skladu s odgovarajućim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Proizvod koji su zaplijenila nadležna tijela.

 
Opis:  „Victory Professional Hir Rating Set” (VC-371), s priborom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 9

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0093/05       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Rizik od električnog udara.Nesigurna snimanja vodiča;moguća pauza poklopca pri uklanjanju punjača iz utičnice;utikač;nedostajuće upute.Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i relevantnim europskim i britanskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Proizvod koji su zaplijenila nadležna tijela.

 
Opis:  Punjač na mobilni telefon s izlazom DC4,5 – 9,5V.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 9

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: 0096/05       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Rizik od električnog udara.Nesigurna snimanja vodiča;hrana može ući u mješalice s mehaničkim ili električnim problemima;utikač.Mješalica nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućim europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabranjeno stavljanje na tržište i povlačenje iz prometa koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Električna miješalica „Happy Family” (H.F., 006.).EAN 8019993222278), s dva kuhinjskog pribora.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 9

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0097/05       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Rizik od električnog udara.Nesigurno fiksiranje kabela i unutarnja izolacija;netočna boja vodiča i nedovoljan presjek;sidrišta za stezaljke i utikač;informacije koje nedostaju i informacije o sigurnosti.Osvijetljena slika nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i relevantnim europskim i britanskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Proizvod koji su zaplijenila nadležna tijela.

 
Opis:  Osvijetljen vjerski osvijetljen slika.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 9