Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 9 ( Offentliggjort på: 04/03/2005)
BerigtigelseUge 7, Anden meddelelse:Bemærk, at den anmeldte helikopter ikke må forveksles med de helikoptere, som er fremstillet af SpinMaster, og navnlig med "Air Hoge — Sky patruljer", for hvilke der ikke er udstedt nogen anmeldelse.

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0094/05       
Kategori:  Kontorartikler
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Kemisk risiko.På grund af et barns udseende (form, farve, lugt og farve) kan et barn betragtes som værende i en fødevare.For stort indhold af skadeligt plastikkalcium (DEHP — phthalat).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra distribution (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "sletser Videregående uddannelse!HA!HO! "(EAN 6920367210611.Nr. 1173860), i form af chokoladestykkerlignende varer findes også i blomst eller frugt under samme kodenummer.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0095/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Risiko for kvælning.Utilstrækkelig modstand:fløjter kan bryde i små og skarpe stykker, der kan sluges af et barn.Fløjter opfylder ikke legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra distribution (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sæt med tolv farver (røde, grønne, blå og gule) fløjter med snor.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0090/05       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Usikker isolering af strømførende deleanvendelse af forkerte farver på ledereutilstrækkelig tværsnitsareal af ledere;forbindelse med usikre apparaterstik stik;manglende oplysninger.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske og britiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det produkt, som myndighederne har beslaglagt.

 
Beskrivelse:  "Acuity Radio Cassatte Recorder" (AY-212ODL).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0092/05       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Anvendelse af fejlfarver i isoleringen på lederneet utilstrækkeligt tværsnitsareal og usikker fastgørelse af ledere;stik stik;ukorrekte oplysninger.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske og britiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det produkt, som myndighederne har beslaglagt.

 
Beskrivelse:  Farve-tv indendørs Antenna "Yubadianzi" (TX93A).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 9

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: 0089/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Utilstrækkelig elektrisk modstandmulige skadelige virkninger af den interne isolering, idet der bliver adgang til levende dele;stik stik;manglende instruktioner og advarsler på tjekkisk.Den svinder er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt eller tilbagetrækning fra distribution, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Elgenopladelige slaver "FEIREN" (RSCX-FR 458.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0091/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Utilstrækkelig beskyttelse mod tilklipning af hår, der indføres i apparatetuoverensstemmende og usikre stik;oplysningerne findes ikke på engelsk.Hårskæreanordningen er ikke i overensstemmelse med de relevante standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det produkt, som myndighederne har beslaglagt.

 
Beskrivelse:  "Victer Professional Hård Custing Set" (VC-371) med tilbehør.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0093/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Usikre lederfikseringermulig databrud ved fjernelse af laderen fra en stikkontaktstik stik;manglende instrukser.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske og britiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det produkt, som myndighederne har beslaglagt.

 
Beskrivelse:  Mobilopladerens mobiloplader, med DC4,5-9,5V-effekt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 9

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0096/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Usikre lederfikseringerfødevarerne kan komme ind i blanderen, der frembringer mekaniske eller elektriske problemer.stik stik.Blanderen lever ikke op til lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt eller tilbagetrækning fra distribution, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektrisk håndblander "Happy Family" (Happy Family "(Happy Family)) (H.F. 006).EAN 8019993222278) og to køkkenredskaber.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0097/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Usikker kabeloptagelse og intern isoleringforkerte lederfarver og utilstrækkelig tværstrækningKørselsforankring og -prop, som er i overensstemmelse med forskrifterne;manglende oplysninger og sikkerhedsinformation.Det oplyste billede er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske og britiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det produkt, som myndighederne har beslaglagt.

 
Beskrivelse:  Religiøs belyst billedramme.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 9