Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 9 ( Zveřejněno: 04/03/2005)
OpravaTýden 7, druhé oznámení:Vezměte prosím na vědomí, že oznámený vrtulník by neměl být zaměňován s oznámeným vrtulníkem, pokud jde o oblast „Air Hoge – Sky hlídk“, pro něž nebylo vydáno žádné oznámení.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0094/05       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Kvůli vzhledu (tvar, barvy, vůně, balení) lze dítě považovat za potravinu.Nadměrný obsah škodlivých plastových změkčovačů (DEHP – ftalát).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  „Erare HE!HA!HO!“ (EAN 6920367210611.1173860), ve tvaru čokoládových kusů;podobné soupravy také existují ve tvaru květu nebo plodů pod stejným číselným kódem.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0095/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Nedostatečná odolnost:píšťaly se mohou rozpadnout na malé a zvýrazněné kusy, které může dítě spolknout.Píšťaly nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada dvanácti barevných plastových píšťalů (červené, zelené, modré a žluté) se šňůrou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0090/05       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nebezpečná izolace živých částí;použití nesprávných barev u vodičů;nedostatečný průřez vodičů;nebezpečný konektor na spotřebič;vidlice, která je v souladu s požadavky,chybějící informace.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými a britskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobek, který orgány zabavily.

 
Popis:  „Acuity Radio Caste reobjednávka“ (AY-212ODL).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0092/05       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Použití nesprávných barev izolace u vodičů;nedostatečný průřez příčného řezu a nebezpečné upevnění vodičů;vidlice, která je v souladu s požadavky,nesprávné poskytnuté informace.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými a britskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobek, který orgány zabavily.

 
Popis:  Barevnou televizní anténu „Yubadianzi“ (TX93A).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 9

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0089/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečná elektrický odpor;možné poškození vnitřní izolace s přístupností živých částí;vidlice, která je v souladu s požadavky,chybějící pokyny a upozornění v českém jazyce.Odtah nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušných evropských norem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrická dobíjecí společnost „FEIREN“ (RSX-FR 458.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0091/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nedostatečná ochrana před vstupem do spotřebiče;svíčkovou a bezpečnou zástrčku;informace nejsou poskytovány v angličtině.Prostředky na stříhání vlasů nejsou v souladu s příslušnými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobek, který orgány zabavily.

 
Popis:  „Victory Professional chlupy“ (VC-371), s příslušenstvím.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0093/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nebezpečný záznam nebezpečného vodiče;možné přerušení krytu při vyjmutí nabíječe z zásuvky;vidlice, která je v souladu s požadavky,chybí pokyny.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými a britskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobek, který orgány zabavily.

 
Popis:  Cestovní nabíječ mobilních telefonů, s výkonem DC4,5–9,5V.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0096/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nebezpečný záznam nebezpečného vodiče;potraviny se mohou dostat do mixéru vytvářejících mechanické nebo elektrické problémy.zátka, která je v souladu s požadavky.Míchačka není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrický mixér „Happy Family“ (H.F. 006.EAN 8019993222278), se dvěma kuchyňské potřeby.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0097/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nebezpečná fixace lana a vnitřní izolace;nesprávné barvy vodiče a nedostatečný průřez;ukotvení a kotevního úchytu, které je vyhovující;chybějící informace a bezpečnostní informace.Světelný obraz není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými a britskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobek, který orgány zabavily.

 
Popis:  Náboženský světelný snímek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 9