Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 35 ( Zveřejněno: 05/09/2014)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1355/14       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: Big Bazar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8718827013524
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kovové části náklosu na náhrdelně mohou vyvolat otravu olovem při žvýkání, nasávání nebo požití (naměřená hodnota olovu v pendance činí 0,6 % hmotnostních).Výrobek nesplňuje požadavky nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náhrdelníky s přívěskem a černým plastickým štítkem s kódem EAN.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1349/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: Dekang Vapor Flavor
 
Název: Dekang Biotechnology
 
Typ/číslo modelu:  Hrozny révy vinné 11 mg
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  číslo šarže:DKT0031703001VA;čárový kód:6957046620010
 
Druh rizika:  Chemické
 
Na obalech chybí jasný odkaz na přítomnost nikotinu (naměřená hodnota 1,11 % hmotnosti) a neobsahuje odpovídající označení bezpečnostní nezávadnosti, na němž jsou uvedena označení související s riziky, bezpečnostní pokyny nebo hmatové varování.Uživatel proto nemá žádné informace o nebezpečích, která jim při styku s pokožkou vzniká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová hnědá láhev v lepenkové krabici.Etiketa na lahvi uvádí tyto složky:Rostlinný výtažek, propylenglykol, glycerol
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1339/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Mezní hodnota světla
 
Značka: Dunelm
 
Název: Aqua Basic Flush Fitting 2 Light Large
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu Dunem:2050Číslo modelu průmyslového modelu slunečního záření:GCL9016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 050210 728411
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Poté, co byla použita krátkou dobu, zatepluje drát spojující oba držáky žárovek, čímž se vystaví odkrytý živý drát skrytý mezi cibulí a kovovým tělem.Při změně baňky s možností usmrcení je riziko kontaktu s živými povrchy.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vybavení koupelnového světla – kruhový strop má průměr 33 cm v modrém boxu.Výrobek má zadní desku se dvěma držiteli baňky, která je spojená drátěnou osobou, která nemá žádnou tepelnou ochranu, je kruhový matný sklo.Používá se nejvýše 2 x 60w žárovek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1358/14       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Ruční svítilna
 
Značka: ProMaster
 
Název:  LED Taskulamppu
 
Typ/číslo modelu:  800LM DIODOVÁ LED 5-LED/LM98025 (TR-001)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6420286012001
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace nabíječe baterií není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Svítilnou s nabíječkou baterií.Prodej v balíčku „Rudšedého kartonu“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1342/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: 918 Spyder
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E13 * KS07/46 * 0014 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla jsou vozidla vyrobená od 10. dubna 2014 do 18. června 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Součást pohonné jednotky u zadní nápravy může pocházet z dávky, která nebyla v souladu se specifikací.Může dojít ke změně vlastností materiálů a výsledného zhoršení únavové síly.Bezpečné jízdní podmínky proto nelze vyloučit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Portugalsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1363/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: C3 and DS3
 
Typ/číslo modelu:  C3:Čísla ES schválení typu:E2 * 2007/46 * 0003 * 25;E2 * 2007/46 * 0003 * 26;E2 * 2007/46 * 0003 * 27;E2 * 2007/46 * 0060 * 10;E24 * 2007/46 * 0028 * 03, DS3:Čísla ES schválení typu:E2 * 2007/46 * 0003 * 25;E2 * 2007/46 * 0003 * 27;E2 * KS07/46 * 0004 * 03;E2 * KS07/46 * 0004 * 04;E2 * KS07/46 * 0005 * 03;E24 * 2007/46 * 0028 * 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 25.09.2013 a 26.11.2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svorníky (maticové šrouby) na přední straně mohou být vadné a mohly by se zlomit, což by mělo za následek změnu v jízdě vozidla a řízení vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovensko, Chorvatsko, Irsko, Slovinsko, Švédsko, Dánsko, Bulharsko, Maďarsko, Finsko, Řecko, Malta, Portugalsko, Norsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1344/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle
 
Značka: Milli Dinner
 
Název: Baby High Chair
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:CA-HC-T06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 4752062069537
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zádržný systém je nevhodný.Vysoká židle má nedostatečnou boční stabilitu a může se převrhnout.Tyto vady mohou vést k poškození dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová sklopná vysoká židle s plátkem a nožičkou je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1346/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle
 
Značka: Arti
 
Název: Cesar 2
 
Typ/číslo modelu:  RT-006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zádržný systém pro dítě je nedostatečný a dítě by mohlo spadnout z vysoké židle.Stabilita směrem dozadu je nedostatečná a vysoká židle by se mohla převrhnout k dítěti v něm.V obou případech by mohlo dojít ke zranění dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové vysoké židle s roštem a opěrkou hlavy.Lze také použít jako sedačku a tabulku.Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1372/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní
 
Značka: Nüby
 
Název: Pastels Classic Oval Pacifier
 
Typ/číslo modelu:  5714LFS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  048526985678
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje peroxidové zbytky, které mohou způsobovat gastrointestinální podráždění.Výrobek není v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pro silikonový siifikátor ve tvaru oválného tvaru.Výrobek je k dispozici 6 různými způsoby.Balení:scister
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1341/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka a hrát
 
Značka: Toyland
 
Název: Funny Happy
 
Typ/číslo modelu:  22086–3 – 102
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  kód 31 002 E, čárový kód 8033577200862
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek není odolný vůči nárazům a malé části se mohou snadno oddělit a malé děti by mohly být spolknuty a způsobit zablokování vnitřních dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  6 plasty pro kojence v různých tvarech, které jsou baleny v lepenkových krabicích s průhledným plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1345/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: Zeeman
 
Název: Bellenblaas, Seifenblase, Bubble fun
 
Typ/číslo modelu:  Ref. C51913 – A51913–051300
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Přítomnost mezofilních aerobních mikroorganismů a Pseudomonas aeruginosa v roztoku mýdla přesahujících mezní hodnoty.
Existuje riziko výskytu nákaz, protože řešení může přijít do styku s ústy, rukama a očima.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelené a oranžové plastové bublině ve tvaru kladiva, které je baleno v blistce s lepenkou.Přibližné rozměry:20 x 10 x 5 cm
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1347/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: T&V Market
 
Název: Pretty Girl Fashion Doll
 
Typ/číslo modelu:  NO.2285PVC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  T-V19–527, EAN:6999753522850
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 14,5 % podle hmotnosti).Tento ftalin je toxický a škodlivý pro zdraví dětí a mohl by poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu, přibližně 27 cm vysoké, s tmavou vlasů a růžovou obuví v průhledném plastovém boxu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1360/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: neznámý
 
Název: HAPPY - Funny Hand Art Series Toys
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6911188887748
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části, které mohou být snadno odděleny a mohly by být spolknuty malými dětmi, které způsobují zablokování vnitřních dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové tlačené hračky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1362/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901448340244
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části, které mohou být snadno odděleny a mohly by být spolknuty malými dětmi, které způsobují zablokování vnitřních dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vícebarevný golfový kočárek – hračka ve formě kachna se červenou rukojetí a zeleným držadlem.Výrobek nemá obaly.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1371/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Prsty na prsty
 
Značka: Jovi
 
Název: Pintura dedos, Finger paints, Gouache au doigt, Fingerfarben
 
Typ/číslo modelu:  Čl.551
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže 073182–2Amarillo, č. šarže:073184–2 Barva:Kapverdy, šarže č.:071072–7 Barva:Bermellon, Šarch č.:071074–2 Barva:Azul, Šarch č.:071075–1 Barva:Negro, šarže č.:64921–5 Barva:Blanco
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje formaldehyd, který má vysokou orální a kožní toxicitu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a evropské normy EN – 71–7
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Průhledně, plastové vrše s bílým víčkem, které jsou opatřeny logem JOV.Výrobek se prodává jako sada šesti barev nebo jako jednotlivé jednotky.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1340/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské plavky
 
Značka: Yes! Do Kid's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L-8003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůry by se mohly zachytit do pastí, což by mělo za následek zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vícebarevné – květinové struktury – plavky pro děti do věku 4 let.Plavky mohou být svedeny a seřizovány pomocí zdrhovadel v oblasti pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1348/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky s lepidlem
 
Značka: 1.Opoola 2. Mejiaer
 
Název: 1. 3D Nails Beauty 2. NAIL ART – Meijiaer child boutique fake nails
 
Typ/číslo modelu:  1.Opoola:Č.: 26122.Meijiaer:POLOŽKA Č.: BH37314
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2.Meijiaer:8891059373144
 
Druh rizika:  Chemické
 
Štítek lepidla pro připevnění plastových nehtů označuje přítomnost dibutylftalátu (DBP).Návrh rozpočtového plánu je klasifikován jako reprotoxická látka a může poškodit reprodukční schopnost a poškodit plod v těle matky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Souprava plastových nehtů v různých vzorech v plastovém sáčku se 10 (Opola) nebo 12 (Mejijier) hřebíky a klihu do červené trubice.Vak se připojí k lepenku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1350/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: F&D KID's
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RR-2726,Velikost:4–12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti nepřipevněného šňůr na stažení s volným koncem v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětské týkošile v různých barvách, příklopy, zdrhovadla a klokan a zdobené nápisky.Utěsněná kapota zahrnuje nepřipevněnou šňůrou na stažení s volným konci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1351/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí šortky
 
Značka: Sunsea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Q-29
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřipojených šňůr na stažení v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dívčí šortky v různých barvách.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Kalhoty jsou zdobeny vyšívanou hvězdičkou.Velikost:134,140,146,152,158,164
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1352/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské kalhoty
 
Značka: Sunsea
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LX-005
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění vzhledem k přítomnosti nepřipojených šňůr na stažení v prostoru pasu a přítomnosti šňůr na stažení v kotlové oblasti, které jsou visy pod dolní rovinou oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Šedé volný čas pro dívčí kalhoty.Pásmo pasu zahrnuje nepřiložený stahovací šňůrku s kovem na koncích.V dolní části dlouhých kalhot se nacházejí šňůry na stažení s uzly na koncích zavěšených pod dolní hvotou kalhot.Kalhoty jsou zdobeny rýhami a potištěný vzorem.Velikost:98,104,110,116,122,128
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1353/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Abound
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. model:S. 01;2. model:NQ-02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřipojených šňůr na stažení v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Modrý/tmavý modrý, zelený a oranžový volný čas pro děti.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Kalhoty jsou zdobeny logem a nápisem:AWESME/CALIFORNIA 1985 ATHL DEPT.Velikost:4, (110–116)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1354/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapce na pocení u chlapců
 
Značka: YYFY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Z-056
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti nepřipevněného zdrhovadel v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tričko modré pocení u dětí s příklonem, zipem a klokan klokan.Výrobek je podvařen umělým kožešnem a zdobený nápisem:„ST“.Kapota zahrnuje nefixovaný šňůrku s plastovými četami na koncích.Velikost:1–5
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1356/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: Keyzi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  OSLA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907441610056
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Bikini má šňůry v oblasti krku a v prostoru pasu, které by mohly vést k uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Růžový a růžový žlutobíle proužkovaný dívka bikini.Horní část tvoří šňůry v oblasti krku.Spodní část může být svázána na šňůry v prostoru pasu.Velikost:140.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1357/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Pinklay
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přítomnost zdrhovadel by mohla vést k poranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dámské kalhoty zdobené s vyšívané květnem a s nášičkou a nápisy:„TIFUI“ a „Flower“.Hranice pasu má nepřipojený šňůrku se svobodnými čely.Velikost:1–4.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1364/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kabát
 
Značka: A Classic Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W-212
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Stahovací šňůrka v digestoři by mohla vést k uškrcení.V případě, že se dítě vypulzuje elastickým stahovacím řetězcem, může se gagles vrátit zpět do očí a čelit zraněním.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Čelní sklo z nylonového pláště s kapucí, zdrhovadlo a dvě kapsy pro dívky.Kapuci mají nefixovaný a elastický šňůrku s uzly na koncích.Výrobek je dostupný v barvách růžového, purpurového a cyklistické.Velikost:98–128.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1368/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: M&Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek 81570
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  90036668
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení a zranění v důsledku přítomnosti duhových krčních šňůr a šňůr na stažení, které jsou vázány na zádech bikiny.Představuje rovněž riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních šňůr v prostoru pasu.Biokini není v souladu s příslušnou evropskou normou EN-14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Biokini vyrobený ze 92 % polyesteru a 8 % spédex.Size116–122.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1369/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Playback Sport Wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Y0906
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6999039798849
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Přítomnost zdrhovadel v digestoři a přítomnost zdrhovadel v kalhot by mohla vést k uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kalhoty a pocení pro dívky.Příklop pocení má nefixovaný šňůrku s vázanými konci.Pásmo pasu má nepřipojený šňůrku s uzly na koncích.Velikost:134 A 146.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1370/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Hello Kitty
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  990–213
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5991329902135
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přítomnost nepřipevněného zdrhovadel v kalhot by mohla způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Růžová výstroj pro dívky skládající se z dlouhé kalhoty a pocení.Výrobek je vyroben z bavlny a je zdoben výrazem „Kithoty“ a nápisy.Hranice pasu má nepřipojený šňůrku se svobodnými čely.Velikost:98–128.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1365/14       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektory kouře
 
Značka: Snapalarm
 
Název: Smoke Detector
 
Typ/číslo modelu:  SA 0109
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7350022470071
 
Druh rizika:  Požár
 
Detektor kouře reaguje příliš pozdě na určité druhy kouře.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Detektory kouře ve tvaru vejce, které lze připevnit k kabelu světla.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Finsko, Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1366/14       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektory kouře
 
Značka: Proove
 
Název: Optisk Brandvarnare
 
Typ/číslo modelu:  JB-S01, EL1316/1317
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7330985511042
 
Druh rizika:  Požár
 
Detektor kouře není dostatečně citlivý a nesmí zjistit požár.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kruhový detektor kouře, průměr 10 cm.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1367/14       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektory kouře
 
Značka: PowerFern
 
Název: Fire Alarm
 
Typ/číslo modelu:  PF-810-AC-5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výstražný signál není dostatečně hlasitý a nemusí upozornit uživatele na nebezpečí požáru.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Detektory kouře jsou bílé, kulaté a přibližně 12 cm v průměru.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko