Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 33 ( Zveřejněno: 22/08/2014)
Oznámení A12/0239/14 od 6. týdne 2014 bylo aktualizováno na žádost vnitrostátního orgánu.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1269/14       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Výrobce kávy „sepresso“
 
Značka: TIGER
 
Název: Espresso maker
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:1602352
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  200016023523, výrobek prodáván od srpna 2013
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Bezpečnostní ventil výrobku může být v důsledku chybné funkce, a proto může výrobek způsobit otevření otevřených dveří, které by mohlo způsobit riziko popálení a zranění.4 hlášených mimořádných událostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mírně stříbřitě s černou rukojetí, pro přípravu až 4 košíčků spresso kávy.Výrobek je balen v bílé krabici s vyobrazením produktu.Byl rozeslán na trh po srpnu 2013.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Švédsko, Finsko, Španělsko, Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1262/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Čištění obrazovky a klávesnice
 
Značka: 3M
 
Název: Screen and keyboard cleaner
 
Typ/číslo modelu:  CL 680 FT-5100–9260–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje mikrobiologické riziko z důvodu podezření na kontaminaci Burkholderia cepacia, což může způsobit infekci pro lidi s cystickou fibrózou nebo oslabeným imunitním systémem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Trh s obrazovkou a klávesnicí prodávaný jako součást soupravy pro chov monitorů na CRT, obrazovek LCD, přenosných obrazovek, proti oslnění a beznámrazových a čistých obrazovek.Balíček s blistrem obsahující soupravu sestávající z 35 ml nádoby s obrazovkou a čisticí tekutinou s klaviaturou.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Irsko, Lotyšsko, Dánsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1305/14       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Čistič pro okna ve vozidle
 
Značka: neznámý
 
Název: Opticlean
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 033229750 113
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 10 % hmotnostních methanolu a měl by být klasifikován jako toxicita. chybí navíc děti odolné vůči dětem a hmatatelné varování před nebezpečím.Výrobek není v souladu s nařízením č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čistič pro okna ve vozidle.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1261/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Camper van
 
Značka: Concorde Reisemobile
 
Název: MonoControl CS Gastank
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené části byly vyrobeny mezi srpnem 2010 a dubnem 2014.
 
Druh rizika:  Požár
 
Ustájení regulátoru tlaku se může roztrhnout, což vede k úniku hořlavého plynu, který by mohl způsobit výbuch.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Regulátor tlaku plynu instalovaný na některých návěsech Concorn.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Nizozemsko, Německo

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1264/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: F-Type
 
Typ/číslo modelu:  Jaguar FA-Type 3.0L V6 S /C, převoditelný a Jaguar F-typ 3.0L V6S/C Coupe.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  SAJA65B5F8K15254 až SJAC61B5F8K15884.Vozidla vyrobená mezi 10/06/2014 a 25/06/2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Systém řízení motoru (EMS) neposkytuje omezení rychlosti, pokud rychlost silniční rychlosti vozidla překračuje 135 mph (v hodnotě 217 km/h) se zadním spoirem, který je k tomu schopen.Stabilita vozidla bude ohrožena a stupeň směrové regulace bude minimalizován.To významně zvyšuje riziko nehody při velmi vysokých silničních rychlostech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1265/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Range Rover and Range Rover Sport
 
Typ/číslo modelu:  Rozsah Rover 3.0 Litre TDV6, Range Rover 4.4 Litre SDV8 a Range Rover Sport 3.0 Litre V6 Diesel.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rozmezí Rover (3.0 Litre a 4.4 Litre) – SALGA2KEXD000001 až SALGA2JE9DA110085.Vozidla vyrobená mezi 09/03/2012 a 22/01/2013.Akční rozsah pro sport – SALW2PF1EA000001 až SALWA2PE9EA000061.Vozidla vyrobená mezi 26/11/2012 a 23/01/2014.
 
Druh rizika:  Požár
 
Vnitřní závada může vytvořit zkrat v ovládacím modulu ventilátoru, který může vést k přehřátí izolace a v konečném důsledku požár v poli motoru.To se může stát s vypnutým motorem, případně když je vozidlo bez obsluhy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobily.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Německo, Slovinsko, Nizozemsko, Bulharsko, Finsko, Švédsko, Nizozemsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1270/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Clio
 
Typ/číslo modelu:  Clio IV
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  E2 * 2001/116 * 0327 *Období produkce:začátekvýroba do 14/04/2014
 
Druh rizika:  Úraz
 
Před pružinovými brzdovými hadicemi existuje riziko agresivity a nebezpečí úniku hydraulických pístů z brzdového válce zadního bubnu (Clio IV Bera).To by mohlo vést k úniku brzdové kapaliny a následnému snížení brzdné účinnosti.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie, Turecko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Německo, Island, Slovensko, Dánsko, Chorvatsko, Polsko, Švédsko, Litva, Řecko, Maďarsko, Finsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1275/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Combo Cargo
 
Typ/číslo modelu:  Combo, C Cargo
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká 2011 vozidel.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidlo bylo vyrobeno bez třetího povinného brzdného světla.Za těžkých provozních podmínek může dojít k nehodě, která nemůže způsobit nehodu, protože řidič vozidla, které stojí za vozidlem, může reagovat méně rychle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1279/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Defender
 
Typ/číslo modelu:  Ochránce – SDT 130
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  SALLDKVT8BA820578 společnosti SALLDKVT7BA408683.Vozidla vyrobená mezi 01/09/2010 a 04/07/2011 a prodávaná v České republice a Polsku.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední nápravová trubice by mohla zlomit po určitou dobu.Pokud by nebyly identifikovány, mohlo by to vést k oddělení montáže kola a náboje od vozidla a ke zvýšení rizika nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1280/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Defender 110 SDT, Defender 110 HD, Defender 130 SDT and (new) Defender 90 SDT & Defender 90 HD
 
Typ/číslo modelu:  Ochránce ochránce 110 SDT, ochránce 110 HD, ochránce 130 SDT.Land Rover ochránce 90 SDT,Land Rover ochránce 90 HD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  SAMLLDHMT7BA820580 společnosti SALLDHSS8BA408691:Vozidla vyrobená mezi 01/09/2010 a 05/07/2011., SAPLLDVBS7BA820589 až SALLDHMP8CA426417:vozidla vyrobená od 01/09/2010 do 18/09/2012.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední nápravová trubice by mohla zlomit po určitou dobu.Pokud by nebyly identifikovány, mohlo by to vést k oddělení montáže kola a náboje od vozidla a ke zvýšení rizika nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Polsko, Španělsko, Chorvatsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1284/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Citan
 
Typ/číslo modelu:  Typ:415ES schválení typu:E2 * 2007/46 * 0129 *, e2 * 2007/46 * 0130 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla jsou vozidla vyrobená od září 2012 do května 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Z důvodu chyby při montáži bylo možné uvést brzdy do systému elektronické stability (ESP – Electronic Stability Programme, ESP).Při nouzovém zastavení může dojít k nedostatečnému brzdění přední nápravy s uzamčenými brzdami zadní nápravy, nedostatečným zadním nápravou brzd s uzamčenými brzdami s předními nápravami a zvýšeným přeřízením nebo podřízením.To může podkopat systém ovládání trakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní vozidlo/osobní vůz
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Dánsko, Slovinsko, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Španělsko, Portugalsko, Norsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1285/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Meriva-B
 
Typ/číslo modelu:  Typ:S-d Moocab BES schválení typu:E4 * 2007/46 * 0165 * 05 ff
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla jsou vozidla vyrobená od 10. června 2014 do 3. července 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k výrobní chybě, která zahrnuje airbag cestujícího, může dojít k uvolnění horkého plynu, když je vak použit.To může vést k poranění očí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovensko, Dánsko, Chorvatsko, Irsko, Slovinsko, Řecko, Maďarsko, Spojené království, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1286/14       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Pneumatiky pro motocykly
 
Značka: Continental
 
Název: ContiSportAttack, ContiSport Attack 2, ContiAttack SM, ContiRaceAttack Comp. Soft/Medium/Endurance, ContiRoadAttack 2 GT W
 
Typ/číslo modelu:  Typy:120/70ZR17 M/C 58 W, 120/70R17 M/C 58H.EHK schválení typu:E4 75R-0002885, E4 75R-0002894, E4 75R-0002901, E4 75R-0005553, E4 75R-0005564
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčenými pneumatikami se rozumí pneumatiky z výrobních roků 2007 až 2014 s kódy DOTCP8B... 1907 až DOTCP8B... 2614.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vibrace se mohou vyvíjet v předním kole motocyklu bez prasklin uvedených v běhounu a pásu pneumatiky, což může způsobit ztrátu vzduchu a pádu řidiče.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pneumatiky pro motocykly.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Spojené království, Polsko, Rakousko, Dánsko, Řecko, Maďarsko, Švédsko, Španělsko, Norsko, Finsko, Litva, Nizozemsko, Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1277/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Baudou
 
Název: Miami
 
Typ/číslo modelu:  Miami Ref:2014–1405
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3476743859477–3476743859453;3476743858425.Dávka:01/2014
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože odolnost proti nárazu není dostatečná, a proto boty dostatečně nechrání proti rozdrcení.Odolnost proti skluzu je navíc nedostatečná.Kromě toho by mohlo dojít k jiskření a to, že by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu v rizikových prostředích.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ochranná obuv v barvě černé a oranžové barvy.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1278/14       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Baudou
 
Název: Mercure
 
Typ/číslo modelu:  Merckure BSX 1910
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3476742663464–3476742663426;3476742663396.Dávka:12/2013;Rok výroby2013
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože odolnost proti nárazu není dostatečná, a proto boty nedostatečně chrání proti rozdrcení.Odolnost proti skluzu je navíc nedostatečná.Kromě toho by mohlo dojít k jiskření a to, že by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu v rizikových prostředích.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bezpečnostní obuv.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1273/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kojenecké náprsenkové kalhoty
 
Značka: ΤΙ-ΤΙΝ
 
Název: AUSINI
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:3439
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8414155034391
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 0,28 % podle hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské náprsenkové kalhoty se znázorněním osaurů, stromů a rostlin a bílé pryže v oblasti krku.Výrobek se prodává nebalený.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1274/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kojenecké náprsenkové kalhoty
 
Značka: Caravel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 10435
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  .
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (měřená hodnota 15,6 % hmotnostních) a diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota 0,5 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bílé plastové nábičky s barevnými tratěmi a obrázky hlav zvířat.Výrobek se prodává nebalený.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1306/14       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Stůl pro malé děti s plastovou matrací
 
Značka: “Qbena plastic mattress” and “Exine plastic mattress”
 
Název: Elise
 
Typ/číslo modelu:  8080–02, 34223,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  žádný
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože matrace obsahuje di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP) (měřená hodnota 5 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová matrace ke změně tabulky.Velikost 76 * 78 cm.Tato matrace je také součástí měnícího se vzoru 35441, 35442, 35443, 35444, 35446, 35447
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1266/14       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Osobní vodní plavidlo
 
Značka: Sea Doo
 
Název: Sea Scooter
 
Typ/číslo modelu:  Jiskry 2014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kolona řízení/řídítka mohla být vyrobena nesprávně a mohla by způsobit narušení obsluhy, aby ztratila rovnováhu.Produkt nesplňuje požadavky směrnice o rekreačních plavidlech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní vodní plavidlo pro rekreační účely
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Dánsko, Rakousko, Slovinsko, Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1267/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rohože z puzzle
 
Značka: PAMAX
 
Název: Tappeto Alfabeto
 
Typ/číslo modelu:  Články 061–2, Lotto Luglio 2012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 6033765687300
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobky představují nebezpečí udušení, protože malé části hraček a malých dětí by na ně mohly být snadno odděleny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je sada skládanek.Věk 3 +.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1268/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkký prstenec pro hračky (ovce)
 
Značka: Richard Lang & Son
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3878
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé děti mohou snadno oddělit a spolknout malé děti.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Klíčový kroužek (5 x 2 cm) u ovcí s měkkým tělem.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1271/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: AMY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: 8732
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  .
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 30 % hmotnostních) a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota 0,4 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka z plastu s oranžovými vlasy, červená obuv a dvě šaty a hřebenu jako příslušenství.Panenka se balí do plastového průhledného sáčku s fialovou stužkou a růžové růže.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1272/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: HE CHENG
 
Název: Baby Lovely
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:29.80025
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:5205193030871
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 13,4 % podle hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová panenka s bíle narůžovělou na hlavě, oblečená do dětské obuvi.Panenka je spojena s plastovým stehorozsahem a malým kladeným kladivem na příslušenství.Výrobek je dodáván v kartonové krabici s průhlednou přední částí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1276/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hraček pro zvířata
 
Značka: neznámý
 
Název: Farm set
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:H636
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5204214004587
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (měřené hodnoty:prasata:2,2 % hmotnosti,pes:1,8 % hmotnosti,kůň:0,42 % hmotnosti,kráva:0,29 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka sada 6 plastových živočichů (2 krav, 2 prasat, psa a kůň).Balení:průhledný plastový pytel s modrým lepenkem, který má štítek s označením v řečtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1287/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Meiqui Meiren Yonglai
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:935143864
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8595586351438
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 20,7 % podle hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o rozměrech 10 cm dlouhých, s dlouhými rozdílnými chlupy vytaženými do poprů nebo chignoru.Panenka může mít různé obvazy s motýlem na hrudi a modře.Tvrdé plastové obaly s etiketami v češtině a slovenštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1288/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: MY BABY
 
Typ/číslo modelu:  40618, # 518A, 130060, V12, 402014, 404,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8592117406186 A 4468260017544
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 25,1 % podle hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor 3 panenky pro panenky a loutky o vysoké délce přibližně 10 cm, s dlouhými rozdílnými chlupy vytaženými do popryocasů.Panenka vyjádřila pohybovou obuv, červená obuv a různé oblékání.Souprava je zabalena v průhledném plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1292/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná puzzle
 
Značka: neznámý
 
Název: Lion
 
Typ/číslo modelu:  6601 (na výrobku), 130051 (na připojeném štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8580091300514
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které by děti mohly spolknout.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dřevěná puzzle ve tvaru lví se skládá ze čtyř částí různých velikostí.Hračka se balí do průhledné fólie s přiloženou papírovou etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1293/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Lovely Girl
 
Typ/číslo modelu:  Č. 888–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Položka č.:4912352, B:144, EAN:8713149123524
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) v plastovém materiálu hlavy panenku (naměřená hodnota:14,3 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu s dlouhými dlahy, která se vytáhne zpět do poprné, modré oči a červené obuvi.Panenka může mít různé šaty.Výrobek se dodává v lepenkové krabici s průhledným plastovým potahem, která má upozornění na malé části v českém, slovenském a polském.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1294/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Angel
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:4910075, B:432.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713149100754
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť plastový materiál hlavy panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:9,5 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce 11,5 cm a dlouhé růžové srsti se vrací do dvou chodínů.Panenka má namalovaná oblečení (červené s bílými tečkami) a červená křídla, která mají červený oválný podstavec.Hračka je zabalena v průhledném plastovém potrubí s oranžovou korbou pro zavěšení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1295/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: ANNETTE
 
Typ/číslo modelu:  NO.AT3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8592065028645
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, neboť plastový materiál hlavy panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:5 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka měkké panenka – baby bez oblečení, vysoká asi 12 cm, leč a leze.baby je sedět na růžovém obalu.Na přední straně je nápis:„Annette Simuating the true“ („Annette Simuating the true“).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1296/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: nknown
 
Název: POP GIRL, Girl Fashion Series
 
Typ/číslo modelu:  Č. 5801
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Položka č.:4914430, B:912, EAN:873149144307
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) v plastovém materiálu hlavy panenku (naměřená hodnota:33,1 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce asi 10 cm, která má dlouhé vlasy, se vrací do poprkénka zdobená zelenou a růžovou květinou s lesklými rýhami.Výrobek se dodává v lepenkové krabici s průhledným plastovým potahem, která má upozornění na malé části v českém, slovenském a polském.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1300/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chilský snorkel
 
Značka: EXIS
 
Název: Swim snorkel
 
Typ/číslo modelu:  Bod č.: 139y
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8427582013112
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože jeho náustek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolenou úrovní (měřenou hodnotu do 3,1 % hmotnostních) a diisononylftalát (DINP) (naměřené hodnoty:42,9 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Mník modrý plavíkel pro děti s černým náustem a růžový.Balení:bezbarvý průhledový vak z plastu, modrozelové delfíny a štítek s modrou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1301/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada panenek z plastu a hraček
 
Značka: neznámý
 
Název: BABY LOVELY
 
Typ/číslo modelu:  EU5421
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4200037054212
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP nad povolenou hladinou (měřené hodnoty:hlava 40,1 % hmotnosti a ponny:37,3 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud mohou být hračky nebo předměty pro péči o děti vkládány do úst dětmi.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada plastových hraček:panenka s modrým sklem, purpurová obuv, žlutý poj, pka hnědý.Panenka může mít jiný oblek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Litva, Island, Nizozemsko, Irsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1302/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: RAPPA
 
Název: PRINCESS
 
Typ/číslo modelu:  NO.KQ, článek č.:024793STJH110/DH2481
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590687024793Serie:024793/062013.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu nadměrné přítomnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v plastovém materiálu hlavy panenku (naměřená hodnota:21,5 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce asi 29 cm s dlouhými černé vlasy a stříbrnou korunou.Další popis na obalu:„Jen stylní řada panenky si zaslouží většinu!“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1308/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: GUANGDONG JIEYANG YONGLAI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:4910079, B:432
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713149100792
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu nadměrné přítomnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v plastovém materiálu hlavy panenku (33,82 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce 10 cm.Panenka může mít různé šaty a boty.Hračka je uložena v oválném a průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1309/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Teddies
 
Název: Beautiful
 
Typ/číslo modelu:  56330216, Y7554014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5905698023582
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu nadměrné přítomnosti di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v plastovém materiálu hlavy panenku (31,5 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastové panenské láhve s barevnými uzávěry (např. modrá nebo růžová).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1310/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Aidella
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NO.SELE 050;Bod č. 4910381;B:192.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713149103816
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:13,6 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu s dlouhými růžové vlasy, růžovými šaty a červenou obuví.Panenka má na radnici náramky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1311/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: neznámý
 
Název: SUPER WHEEL
 
Typ/číslo modelu:  189/62140251
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4752067063615
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože dítě by mohlo snadno přistupovat k malým mírám a odstranit malé koule a zelenou plastickou spojku mezi kolem a lepením, a tak ji vložit do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová potrava na hračce v průhledném obalu s identifikačním štítkem z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1316/14       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: neznámý
 
Název: Beautiful Girl
 
Typ/číslo modelu:  2488–14, 62310030
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4752067064490
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože hlava může být ústa a obsahuje 20,2 % hmot. di-n-oktylftalát (DNOP) a 3,2 % hmot. diisononyl-ftalátu (DINP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  Panenka z plastu s textilními kalhotami z textilního materiálu.Balení:průhledný plastový pytel se nálepkou obsahující identifikaci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1263/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké kalhoty
 
Značka: Urchin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FH85077
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti šňůr na stažení, které zavěsí pod dolní okraj oděvu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Světlé modré, krátké kalhoty, určené pro chlapce do věku 10 let.Kalhoty mají světle modré šňůry na stažení u spodního okraje oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1281/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oděvy
 
Značka: Super Brother
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L – 6548
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6922620485
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení, a to z důvodu výskytu šňůr, jejichž volný konec je v digestoři.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Oděvy s modrou barvou, noční kalhoty a přiléhavé noční košile a bílé tričko určené pro děti do 10 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1282/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Holly Work Collection
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XW-9763
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6922620285
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti stahovacích řetězců v oblasti krku, a proto se dětské oděvy mohou v průběhu různých činností dítěte stát usazeninou.Za tímto účelem může být vytvořena smyčka a může dojít k uškrcení dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Souprava oděvů určená pro děti do 8 let.Sada se skládá z modré barvy pro volný čas a z tričko s modrou barvou.Pocení může být svázáno a seřízeno pomocí šňůr na stažení, ve světle zelené barvy, v oblasti krku a kapoty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1283/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy a dámy
 
Značka: Jenny by ara
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  30169811004990
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují chrom (VI) (měřené hodnoty:až do 7,7 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Dámy „, dály“, ze vrchu světle hnědé a červené usně (popruhy), z světlého koženého obložení a z světlých hnědých usně;podepřen světle hnědé plastu s podpatkem a příčkou jazyka rodu Solea;velikost vzorku 41.5.
Země původu:  Moldavská republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Francie, Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1289/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  dětské kalhoty
 
Značka: LANDL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LP1062
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřipojených šňůr na stažení v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kalhoty pro volný čas v různých barvách pro dívky ozdobené 2 ryby a pásmo pasu, které obsahuje nepřiložený stahovací šňůru s uzly a kovovými loukami na koncích.Velikost:98,104,110,116,122,128
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1290/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské kalhoty
 
Značka: Cactus Clone
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DIS-GCW42234
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999079910011
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřipojených šňůr na stažení v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Růžový volný čas pro dívky s zdobením a nápisem:„MINNIE“.Velikost:110 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1291/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  dětské kalhoty pro volný čas
 
Značka: Play Back
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  T-829
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6011037108298
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřipojených šňůr na stažení v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tmavé modré a zelené volnočasové kalhoty s nepřipojenými stahovacími šňůrou v pásmu pasu.Kalhoty jsou zdobeny nápisy:„YONK 46 SMITH“, „ORIGINAL“, „YONK 46 INC ATHLET DPT“, „New York Athletic oddělení, Old School, 1986 46 Original“ a „46 ATHLET DPT“.Velikost:98–128
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1297/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Power Flower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F530
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku existence funkčních šňůr, které jsou svázány na zadní straně.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN-14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Poka teče v dívkách“Horní část může být na zadní straně spojena s funkčními kordami.Výrobek je k dispozici v růžové a modré barvě.Velikost:8/10.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1298/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka bikini
 
Značka: TianHe
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9007
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti funkčních šňůr, které jsou svázány v oblasti krku.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN-14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bikini žlutá dívka zdobená červenými rufle, pory a hlasové poznámky.Spodní částí bikinis je nápis:„SWEIE BELLE“.Velikost:8
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1299/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vláčky
 
Značka: ABOUND
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. model:ND-01;2. model:ND-02
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůrka, která je umístěna v digestoři s volným konci, představuje pro děti vážné nebezpečí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Oba modely se skládají ze sady potýkových potýh pro děti s příklonem, zipem a klokanami.Výrobky jsou zdobeny různými nápisy a krepy.Kapota nezahrnuje nefixovaný šňůrku se svobodnými konci.Velikost:4 (110–116 cm)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1303/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: JUMP & FISH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JF-H205
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení s uzly a gggami na koncích digestoře.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kabát na umělé usně s podšívkou a tuleně kroužkovaný pro děti se zimou.Kapuci lze vyjmout z místa původu:8–16A.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1307/14       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí
 
Značka: A Classic Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W-073
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr s uzly na koncích digestoře.Šňůra je vyrobena z gumy a pokud je dítě pulpy, může na její oči a obličej způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kabát s podšívkou, s kapucí a zdrhovadlo pro dívky.Kapuci lze odstranit pomocí zipy.Nátěr je zdoben nápisy:„šatní“ a „prioty dívky“.Výrobek je k dispozici v různých barev:98–116.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1304/14       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výrobce kávy
 
Značka: Comfort
 
Název: Electric coffee maker
 
Typ/číslo modelu:  CM2039
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6910151432244 (o)
 
Druh rizika:  Popálení
 
V případě, že je výrobek provozován za určitou dobu, mohl by tento květináč přepočítatkdyž je z základny vytažena.V důsledku toho existuje riziko, že uživatel může být spařen.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek sestává ze dvou částí. první část je kovový, otevřený kávový květináč s rukojetí na straně. druhá část je kovová základna se zástrčkou na straně.Výrobek je uveden v barevném lepenkovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2014 - 33
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko