Safety Gate: Rapid Alert System for dangerous non-food products - most recent alerts    Full list

 
Europska komisija svaki dan prima upozorenja nacionalnih tijela opasnim proizvodima na njihovim tržištima. Ta se upozorenja šalju putem sustava brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode „Safety Gate“. Ona sadržavaju informacije o vrsti dotičnih proizvoda, rizicima koje ti proizvodi predstavljaju te mjerama poduzetima na nacionalnoj razini kako bi se spriječila ili ograničila njihova prodaja. Tjedna izvješća o upozorenjima dostupna su u nastavku.

 
  Pretplatite se
za primanje punih tjednih izvješća
  Prilagodite
svoja tjedna izvješća
  Pretražite upozorenja
u bazi podataka s opasnim proizvodima
  Statistički podaci
izradite svoje statističke podatke za upozorenja
 

Tjedna izvješća