Safety Gate - Most recent alerts    Full list

 
Evropská komise dostává každý den varování od vnitrostátních orgánů v zemích EU/EHP, která upozorňují na nebezpečné výrobky, jež se objevily na trhu. Tato varování jsou zasílána prostřednictvím systému rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky „Safety Gate“. Obsahují informace o tom, o jaký druh výrobků jde, jaká představují rizika a jaká opatření byla přijata na vnitrostátní úrovni s cílem zabránit nebo omezit jejich uvádění na trh. Týdenní zprávy o varování najdete na této stránce níže.

 
  Odebírat
úplná týdenní hlášení
  Individualizovat
týdenní hlášení
  Vyhledávat varování
v databázi nebezpečných výrobků
  Statistiky
vytvořit si vlastní statistiku varování
 

Týdenní hlášení