Safety Gate: Rapid Alert System for dangerous non-food products - most recent alerts    Full list

 
Varje dag tar kommissionen emot varningar från nationella myndigheter om farliga produkter på deras marknader. Varningarna skickas genom “Safety Gate” – EU:s system för snabbt informationsutbyte om farliga konsumentprodukter. De innehåller information om typen av produkter, riskerna och ländernas åtgärder för att förhindra eller begränsa saluföringen av produkterna. Veckorapporter om varningarna finns nedan.

 
  Prenumerera
på den fullständiga veckorapporten
  Sök varningar
i databasen om farliga produkter
  Statistik
gör din egen varningsstatistik
 

Veckorapporter