Safety Gate - Most recent alerts   Full list

 
Evropska komisija vsak dan prejema obvestila nacionalnih organov v državah EU/EGP o nevarnih proizvodih, ki jih odkrijejo na svojih trgih. Pošiljajo jih prek sistema hitrega obveščanja EU o nevarnih neživilskih izdelkih » Safety Gate «. Obvestila vsebujejo informacije o vrsti proizvodov, nevarnostih, ki jih povzročajo, in ukrepih, sprejetih na nacionalni ravni, za prepoved ali omejitev njihove prodaje. Tedenska pregledna poročila o obvestilih so na voljo spodaj.

 
 Naroči se
na prejemanje celotnega tedenskega poročila
 Prilagodi
tedensko poročilo
 Išči obvestila
v podatkovni zbirki nevarnih proizvodov
 Statistika
pripravi lastno statistiko obvestil
 

Tedenska poročila