Safety Gate: Rapid Alert System for dangerous non-food products - most recent alerts    Full list

 
Európska komisia dostáva každý deň upozornenia od vnútroštátnych orgánov o nebezpečných výrobkoch nájdených na ich trhoch. Tieto upozornenia sa zasielajú prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch – „Safety Gate“. V upozorneniach sa uvádzajú informácie o druhu zistených výrobkov, rizikách, ktoré tieto výrobky predstavujú, ako aj opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabrániť ich uvádzaniu na trh alebo ich uvádzanie obmedziť. Týždenné správy o upozorneniach nájdete tejto stránke.

 
  Odoberať
úplný týždenný prehľad správ
  Prispôsobiť
týždenný prehľad správ svojim potrebám
  Vyhľadávať hlásenia
v databáze nebezpečných výrobkov
  Štatistika
Vytvorte si vlastnú štatistiku hlásení
 

Týždenné správy