Każdego dnia Komisja Europejska otrzymuje od organów krajowych w UE/EOG zgłoszenia o niebezpiecznych produktach wykrytych na ich rynkach. Ostrzeżenia te są wysyłane się za pośrednictwem systemu szybkiej wymiany informacji o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych – „Safety Gate”. Zawierają one informacje o rodzaju wykrytych produktów, zagrożeniach, jakie one stwarzają, oraz środkach podjętych na poziomie krajowym w celu uniemożliwienia lub ograniczenia wprowadzania danych produktów do obrotu. Cotygodniowe sprawozdania na temat zgłoszeń są dostępne poniżej.

 
 Subskrybuj
aby otrzymywać pełne cotygodniowe sprawozdania
 Spersonalizuj
swoje cotygodniowe sprawozdania
 Wyszukaj ostrzeżenia
w bazie danych niebezpiecznych produktów
 Statystyka
sporządź własną statystykę ostrzeżeń
 

Cotygodniowe sprawozdania