Safety Gate: Rapid Alert System for dangerous non-food products - most recent alerts    Full list

 
Każdego dnia Komisja Europejska otrzymuje od organów krajowych zgłoszenia o niebezpiecznych produktach wykrytych na ich rynkach. Ostrzeżenia te są wysyłane się za pośrednictwem systemu szybkiej wymiany informacji o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych – „Safety Gate”. Zawierają one informacje o rodzaju wykrytych produktów, zagrożeniach, jakie one stwarzają, oraz środkach podjętych na poziomie krajowym w celu uniemożliwienia lub ograniczenia wprowadzania danych produktów do obrotu. Cotygodniowe sprawozdania na temat zgłoszeń są dostępne poniżej.

 
  Subskrybuj
aby otrzymywać pełne cotygodniowe sprawozdania
  Spersonalizuj
swoje cotygodniowe sprawozdania
  Wyszukaj ostrzeżenia
w bazie danych niebezpiecznych produktów
  Statystyka
sporządź własną statystykę ostrzeżeń
 

Cotygodniowe sprawozdania