Safety Gate: Rapid Alert System for dangerous non-food products - most recent alerts    Full list

 
Euroopa Komisjon riikide asutustelt teateid nende turul avastatud ohtlike toodete kohta. Need teated saadetakse ohtlike toiduks mitte kasutatavate kaupade kiirhoiatussüsteemi „Safety Gate“ vahendusel. Nendes esitatakse teave avastatud toote liigi, sellega kaasnevate riskide ja meetmete kohta, mida riik on võtnud selliste toodete turustamise ärahoidmiseks või piiramiseks. Teadete iganädalased aruanded on kättesaadavad allpool.

 
  Tellige
täieliku nädalaaruande saamiseks
  Isikustage
tellitud nädalaaruanne
  Otsige teateid
ohtlike toodete andmebaasist
  Statistika
teid huvitavate teadete kohta
 

Nädalaaruanded