Safety Gate: Rapid Alert System for dangerous non-food products - most recent alerts    Full list

 
Hver dag modtager Kommissionen indberetninger fra de nationale myndigheder om farlige produkter, der er fundet på markedet. Disse indberetninger sendes gennem det hurtige varslingssystem for farlige nonfoodprodukter - "Safety Gate". De indeholder oplysninger om produkttypen, hvilken risiko det udgør, og hvilke foranstaltninger landet tager for at forhindre eller begrænse markedsføring af produktet. Nedenfor finder du ugentlige rapporter over indberetningerne.

 
  Abonnér
for at modtage den fuldstændige ugentlige rapport
  Brugertilpas
din ugentlige rapport
  Søg efter varslinger
i databasen over farlige produkter
  Statistik
lav dine egne varslingsstatistikker
 

Ugentlige rapporter