Safety Gate: Rapid Alert System for dangerous non-food products - most recent alerts    Full list

 
Evropská komise dostává každý den varování od vnitrostátních orgánů, která upozorňují na nebezpečné výrobky, jež se objevily na trhu. Tato varování jsou zasílána prostřednictvím systému rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky „Safety Gate“. Obsahují informace o tom, o jaký druh výrobků jde, jaká představují rizika a jaká opatření byla přijata na vnitrostátní úrovni s cílem zabránit nebo omezit jejich uvádění na trh. Týdenní zprávy o varování najdete na této stránce níže.

 
  Odebírat
úplná týdenní hlášení
  Individualizovat
týdenní hlášení
  Vyhledávat varování
v databázi nebezpečných výrobků
  Statistiky
vytvořit si vlastní statistiku varování
 

Týdenní hlášení