Vet du hur många apparater med knappcellsbatterier som finns i ditt hem? Det är nog fler än du tror! Knappcellsbatterier (kallas även knappceller eller knappbatterier) ser ut som små mynt och används i bland annat fjärrkontroller, spel, leksaker, termometrar och gratulationskort. Ibland kan det vara lätt för barn att öppna batterifacket och komma åt batterierna trots att de är farliga och utgör en allvarlig risk för hälsan.

Sväljer man ett knappcellsbatteri kan de inre organen få allvarliga skador som i värsta fall kan bli livshotande efter bara några timmar.

Läs här vad du kan göra för att förebygga skador från knappcellsbatterier. Du kan rädda barns liv. Tipsa andra!

#ButtonBatterySafety

 
Vilka är riskerna?
Vilka är symtomen?
 

  Om man sväljer ett knappcellsbatteri kommer det i kontakt med saliven. Den påföljande kemiska reaktionen kan leda till invärtes brännskador som kan bli mycket allvarliga eller till och med dödliga.

  Litiumjonbatterier är farligast.

  Ofta märks ingenting direkt efter att ett barn har svalt ett knappcellsbatteri, men du kanske lägger märke till att barnet har satt något i halsen, har ont i bröstet, börjar hosta eller rosslar, får näsblod, blöder från tarmen och har feber.

  Om du misstänker att ditt barn har svalt ett knappcellsbatteri ska du omedelbart ta med dig barnet till närmaste akutmottagning.

  Hur ser jag till att barn inte får i sig knappcellsbatterier?

  Förvara knappcellsbatterier och känsliga apparater utom räckhåll för barn.

 
Se till att barn inte kan få tag i batterier från öppnade förpackningar.
Vad ska jag göra om jag misstänker att mitt barn har svalt ett knappcellsbatteri?
 

  Kontrollera apparater med knappcellsbatterier så att barn inte kan öppna dem.

  Gör dig genast av med använda knappcellsbatterier. Även tomma batterier kan vara farliga.

  Du måste agera snabbt och omedelbart ta med dig barnet till närmaste akutmottagning.

  Se till att barnet varken äter eller dricker.

  Framkalla inte kräkning.

  Ta gärna med dig originalförpackningen eller själva apparaten, så att det blir lättare för läkaren att fastställa batterityp och kemisk sammansättning.

 

Var finns knappcellsbatterier och varför kan de vara farliga?

Hur undviker man olyckor med knappcellsbatterier?