Viete, koľko spotrebičov a prístrojov vo vašej domácnosti obsahuje gombíkové batérie? Skontrolujte si to, možno budete prekvapený! Gombíkové batérie sú malé batérie vo veľkosti mince používané v malých výrobkoch, ako sú diaľkové ovládače, hry a hračky, teplomere alebo blahoprajné pohľadnice. V niektorých z nich možno priestor na batériu ľahko otvoriť, čím sa tieto malé batérie dostanú na dosah ruky, a to môže byť pre deti nebezpečné. Riziko, ktoré takéto batérie predstavujú, nemožno podceňovať. Môžu vážne ohroziť zdravie vašich detí.

Prehltnutie gombíkových batérií môže spôsobiť rozsiahle poškodenie vnútorných orgánov, ktoré by mohlo byť smrteľné už po niekoľkých hodinách.

Tu nájdete zopár pokynov na to, čo robiť, aby sa predišlo poraneniam súvisiacim s gombíkovými batériami. Môžete tým zachrániť detské životy. Pomôžte informovať aj iných!

#ButtonBatterySafety

 
Aké sú riziká?
Aké sú príznaky?
 

  Po požití sa gombíková batéria dostane do kontaktu so slinami. To vyvolá chemickú reakciu, ktorá môže spôsobiť vnútorné popáleniny a viesť tak k vážnym poraneniam alebo dokonca k smrti.

  Lítiovo-iónové gombíkové batérie sú najnebezpečnejšie vtedy, keď ich človek prehltne.

  Keď dieťa prehltne gombíkovú batériu, často nebadať žiadne bezprostredné príznaky. V tejto situácii si môžete všimnúť, že dieťa sa niečím dusí, má bolesť v hrudníku, začína kašľať alebo má hlasité dýchanie, krvácanie z nosa alebo tráviaceho trakt a horúčku.

  Ak máte podozrenie, že dieťa prehltlo gombíkovú batériu, okamžite ho vezmite na pohotovosť v nemocnici.

  Ako môžem zabrániť tomu, aby dieťa prehltlo gombíkovú batériu?

  Gombíkové batérie a citlivé zariadenia uchovávajte mimo dosahu detí.

 
Postarajte sa o to, aby deti nemali prístup k batériám v otvorených obaloch.
Čo robiť, ak dieťa prehltlo alebo možno prehltlo gombíkovú batériu?
 

  Skontrolujte, či sa výrobky s gombíkovými batériami nedajú ľahko otvoriť.

  Okamžite zlikvidujte použité gombíkové batérie. Nebezpečné môžu byť aj vybité batérie!

  Musíte konať rýchlo. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc na pohotovosti v nemocnici

  Nedávajte dieťaťu nič jesť ani piť

  Nevyvolávajte zvracanie

  Ak máte pôvodný obal výrobku alebo spotrebiča s batériou, ukážte ho lekárovi, aby mohol ľahšie identifikovať typ batérie a jej chemické zloženie

 

Kde možno nájsť gombíkové články a prečo by mohli byť nebezpečné?

Ako zabrániť nehodám s gombíkovými batériami?