system message icon
Enkäten har ännu inte publicerats eller är redan avslutad.
EUSurvey stöds av EU-kommissionens ISA²-program som främjar interoperabiliteten mellan EU:s offentliga förvaltningar.