Konsulārā aizsardzība
Konsulārā aizsardzība Eiropas Savienības pilsoņiem ārzemēs

Ieteikumi ceļotājiem

Ieteikumi ceļotājiemi

Atruna : Šajā vietnē sniegtie ieteikumi ceļotājiem ir iegūti no valstu ārlietu ministrijām. Ārkārtas situācijās tie var strauji mainīties. Eiropas Komisija neatbild par šajā vietnē sniegto ieteikumu pareizību.

 

/consularprotection/file/3_lvscreen_shot_2015-01-29_at_3.07.44_pm.png

Travel Advices

 

Last update: 10/17/2017 Augša
Jums jāiezīmē ES dalībvalsts vai kāda ārpussavienības valsts!