Protezzjoni Konsulari

Nájsť veľvyslanectvo/konzulát

Nájsť veľvyslanectvo/konzulát

Zistite, či má krajina EÚ, ktorej ste štátnym príslušníkom, v danej krajine alebo na danom území mimo EÚ veľvyslanectvo alebo konzulát.

Ak vaša krajina nemá v danej krajine alebo na danom území mimo EÚ zastúpenie, na tejto stránke nájdete kontaktné údaje konzulátov ostatných krajín EÚ, na ktoré by ste sa mohli obrátiť so žiadosťou o pomoc.

Vyhlásenie: Umiestnenie a kontaktné údaje veľvyslanectiev a konzulátov môžu byť nepredvídane zmenené. Tieto zmeny sa v tomto zozname nemusia okamžite zohľadniť.